Als je tekst en vormen toevoegt in Adobe Photoshop CC, blijven ze bewerkbaar en kun je ze tot in de kleinste details aanpassen.

Tekst toevoegen

Tekst aan een afbeelding toevoegen.

 

Wat je hebt geleerd: tekst toevoegen

 1. Selecteer het gereedschap Horizontale tekst in het deelvenster Gereedschappen.
 2. Ga naar de optiebalk en kies een lettertype, tekengrootte, kleur en andere opties voor de tekst. Je kunt deze instellingen later wijzigen.
 3. Klik op het canvas en voer één regel tekst in. Je kunt ook een alinea tekst invoeren door te slepen om een tekstvak te maken en vervolgens in dat vak te typen.
 4. Klik op het vinkje in de optiebalk om de tekst te bevestigen en de tekstmodus te sluiten.
  Hierdoor wordt automatisch een nieuwe, bewerkbare tekstlaag in het deelvenster Lagen gemaakt.
 5. Gebruik het gereedschap Verplaatsen om de tekst naar de gewenste plek in de afbeelding te slepen.
 6. Sla de afbeelding op in de Photoshop-indeling (PSD) om de bewerkbare tekstlagen te behouden, zodat je de tekst later weer kunt bewerken.

 

Tekst bewerken

Tekst in een afbeelding wijzigen.

 

Wat je hebt geleerd: tekst bewerken

 1. Als je tekst op een tekstlaag wilt bewerken, selecteer je de tekstlaag in het deelvenster Lagen en selecteer je vervolgens het gereedschap Horizontale tekst of Verticale tekst in het deelvenster Gereedschappen. Breng de gewenste wijzigingen aan in de instellingen in de optiebalk, zoals het lettertype of de tekstkleur.
 2. Als je klaar bent met het bewerken van de tekst, klik je op het vinkje in de optiebalk.

Een grafische vorm maken

Een vorm aan een afbeelding toevoegen.

 

Wat je hebt geleerd: een vorm maken

 1. Klik in het deelvenster Gereedschappen op het gereedschap Rechthoek (of een ander vormgereedschap dat in dit deelvenster wordt weergegeven) en houd de muisknop ingedrukt om alle vormgereedschappen weer te geven. Selecteer het gereedschap voor de vorm die je wilt tekenen.
 2. Ga naar de optiebalk en kies een vulkleur en andere opties voor de vorm. Je kunt deze opties later wijzigen.
 3. Houd de Shift-toets ingedrukt om te voorkomen dat de vorm wordt vervormd en sleep in een afbeelding om een bewerkbare vorm te maken. Hierdoor wordt automatisch een nieuwe vormlaag in het deelvenster Lagen gemaakt.
 4. Gebruik het gereedschap Verplaatsen om de vorm naar de gewenste plek in de afbeelding te slepen.
 5. Schaal, transformeer of roteer een vorm zonder kwaliteitsverlies door Bewerken > Vrije transformatie te kiezen of op Control+T (Windows) of Command+T (macOS) te drukken.
 6. Als je de kleur van een vorm wilt wijzigen, ga je naar het deelvenster Lagen, zoek je de vormlaag die je wilt wijzigen en dubbelklik je op de miniatuur op de laag om de kleurkiezer te openen. Als je op een kleur in de kleurkiezer klikt, zie je een live voorvertoning van de geselecteerde kleur op de vorm. Als je de gewenste kleur hebt gevonden, klik je op OK om de nieuwe kleur op de vorm aan te brengen.

Een ingebouwde aangepaste vorm toevoegen

Een aangepaste vorm aan een afbeelding toevoegen.

 

Wat je hebt geleerd: een aangepaste vorm toevoegen

 1. Klik in het deelvenster Gereedschappen op het gereedschap Rechthoek (of een ander vormgereedschap dat in dit deelvenster wordt weergegeven), houd de muisknop ingedrukt en selecteer het gereedschap Aangepaste vorm.
 2. Klik in de optiebalk op de pijl omlaag rechts van de vormkiezer. Om alle aangepaste vormen van Photoshop weer te geven, klik je op het tandwielpictogram rechts van de vormkiezer, kies je Alle in het menu en klik je op OK in het bericht dat verschijnt. Klik vervolgens op de rechterbenedenhoek van de vormkiezer en sleep naar buiten om alle vormen weer te geven.

 

Terug naar: Kleur gebruiken | Volgende: Afbeeldingen combineren

 

 

Presentator: Jan Kabili

Fotografen: Martin Hoang, Ryan Heffernan

Patroonmaker: Wil Ortanez

Adobe-logo

Aanmelden bij je account