Probleem

Als u door bestanden bladert met het deelvenster Mini Bridge in Photoshop, InDesign of InCopy, ziet u het volgende bericht in de pod Inhoud:

Wachten op Bridge.

Er worden geen bestanden of mappen weergegeven.

Mini Bridge maakt gebruik van een achtergrondproces, SwitchBoard genaamd, om met Adobe Bridge te communiceren. Als Adobe Bridge niet kan worden geopend door SwitchBoard, kan Mini Bridge uw bestanden niet weergeven. Dit probleem treedt ook op als Photoshop, InDesign of InCopy niet via Switchboard met Adobe Bridge kan communiceren. Tot de oplossingen voor de fout Wachten op Bridge behoort het herstellen van deze communicatie met SwitchBoard. Probeer de volgende oplossingen in deze volgorde totdat het probleem is verholpen:

Oplossing 1: maak de SwitchBoard-voorkeurenbestanden opnieuw.

 1. Sluit alle Adobe-toepassingen.
 2. Ga naar een van de volgende mappen in Finder (Mac OS) of Windows Verkenner (Windows):

  • Mac OS X: /Users/uw gebruikersnaam/Library/Preferences/Adobe
  • Windows 7/Vista: C:\Users\uw gebruikersnaam\AppData\Roaming\Adobe
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\uw gebruikersnaam\Application Data\Adobe

  Opmerking: Vervang uw gebruikersnaam hierboven door de naam van uw Mac OS- of Windows-gebruikersaccount.

 3. Verwijder de map SwitchBoard.
 4. Start de computer opnieuw op.
 5. Open Photoshop, InDesign of InCopy en open daarna het deelvenster Mini Bridge.

Oplossing 2: voeg SwitchBoard toe aan de uitzonderingenlijst van uw firewallsoftware.

Firewallsoftware wordt gebruikt om computers te beschermen tegen bedreigingen op het internet. Enkele voorbeelden van firewallsoftware zijn Mac OS Application Firewall, McAfee, Norton, Windows Firewall en ZoneAlarm.

Als de firewallsoftware SwitchBoard geen communicatie met Adobe Bridge toestaat, kan Mini Bridge uw bestanden echter niet weergeven. In de meeste firewalls kunt u een lijst met uitzonderingen opslaan. Dit is een lijst met programma's die toegang krijgen tot netwerkbronnen. Het is mogelijk dat uw firewallsoftware deze lijst een 'witte lijst' of 'lijst Toestaan' noemt.

Voor instructies over het toevoegen van uitzonderingen aan uw firewallsoftware, raadpleegt u de handleiding van de firewallsoftware of neemt u contact op met de fabrikant hiervan.

SwitchBoard is geïnstalleerd op een van de volgende locaties:

 • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/SwitchBoard/SwitchBoard.app
 • 32-bits edities van Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
 • 64-bits edities van Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

Nadat u SwitchBoard hebt toegevoegd aan de uitzonderingenlijst van uw firewallsoftware, start u uw computer opnieuw op. Open Photoshop, InDesign of InCopy en open daarna het deelvenster Mini Bridge.

Oplossing 3: (Windows) zorg ervoor dat het hosts-bestand van Windows de standaardvermeldingen bevat.

SwitchBoard wijst naar de server localhost, een interne naam voor uw computer, om te communiceren met Adobe Bridge. Het hosts-bestand van het Windows-besturingssysteem bevat een referentie naar Localhost. Als deze vermelding echter ontbreekt in het hosts-bestand, of als deze vermelding onjuist is, kan Mini Bridge uw inhoud niet openen.

Zie Microsoft-ondersteuningsartikel 972034 om te bepalen welke informatie vereist is in het hosts-bestand voor uw Windows-editie. Dit artikel bevat ook informatie over het opnieuw instellen van het hosts-bestand naar het standaardbestand.

Oplossing 4: (Windows) wis de cryptografische database van Windows en stel SwithBoard opnieuw in.

Wanneer u SwitchBoard de eerste keer op uw computer uitvoert, gebruikt het informatie in de cryptografische database van Windows om waarden te maken in het register en het bestand switchboard.ini. Als SwitchBoard deze database niet kan lezen, dan zijn alle resulterende registerwaarden en gegevens in switchboard.ini ongeldig. Door deze ongeldige bestanden werkt SwitchBoard niet.

 1. Sluit alle Adobe-toepassingen.
 2. Kies Start > Uitvoeren (Windows XP) of klik op Start (Windows Vista of Windows 7), typ "%appdata%\Microsoft\Crypto" (inclusief aanhalingstekens) en druk op Enter.
 3. Geef de map RSA een nieuwe naam, bijvoorbeeld 'oudeRSA'.
 4. Kies Start > Uitvoeren (Windows XP) of klik op Start (Windows Vista of Windows 7) en typ regedit en druk dan op Enter. De Register-editor wordt geopend.
 5. Navigeer naar HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\IAC in het linkerdeelvenster van de Register-editor. Selecteer de IAC-sleutel.
 6. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op de MD5ID-waarde en kies Verwijderen. Klik op Ja in het dialoogvenster Waarde verwijderen bevestigen.
 7. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op de waarde van de gebruikers-ID en kies Verwijderen. Klik op Ja in het dialoogvenster Waarde verwijderen bevestigen.

 8. Sluit de Register-editor.
 9. Kies Start > Uitvoeren (Windows XP) of klik op Start (Windows Vista of Windows 7), typ "%appdata%\Adobe\SwitchBoard" (inclusief aanhalingstekens) en druk op Enter.
 10. Verwijder het switchboard.ini-bestand. (Als u de bestandsnaamextensie .ini niet ziet, verwijder dan het bestand van het type Configuratie-instellingen. Het bestand heeft een pictogram dat lijkt op een notitieblok met daarop een tandwiel.)
 11. Start uw computer opnieuw op, open Photoshop, InDesign of InCopy en open daarna het deelvenster Mini Bridge.

Oplossing 5: maak een andere gebruikersaccount aan.

Gebruikersaccounts kunnen beschadigd raken en voorkomen dat SwitchBoard toegang kan verkrijgen tot de benodigde bestanden en mappen of deze bestanden en mappen kan maken. Maak een account aan met dezelfde machtigingen als uw huidige account, log in bij de nieuwe account en voer vervolgens uw Adobe-toepassingen uit.

Zie de volgende documenten voor hulp bij het aanmaken van een gebruikersaccount:

Voor verdere hulp neemt u contact op met uw systeembeheerder.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid