In dit document wordt besproken hoe u de aanvullende OpenEXR Alpha-invoegtoepassing installeert en gebruikt.

De aanvullende OpenEXR Alpha-invoegtoepassing biedt een alternatieve methode voor het verwerken van A-kanaalgegevens wanneer een OpenEXR-bestand wordt geopend. In plaats van A-kanaalgegevens rechtstreeks naar transparantie te converteren (zoals de oude OpenEXR-invoegtoepassing), opent OpenEXR Alpha de A-kanaalgegevens als een alfakanaal.

Achtergrond

Photoshop CS2 bood over het algemeen geen ondersteuning voor transparantie in 32-bits modus. In die versie werd een tussenoplossing geïmplementeerd zodat u transparantiegegevens naar een alfakanaal kon inlezen. In Photoshop CS3 is transparantieondersteuning geïmplementeerd voor 32-bits modus, zodat volgzaamheid met de OpenEXR-specificatie werd gegarandeerd. Transparantie werd daarom tijdens vereniging van rechte kanalen niet langer in een alfakanaal ingelezen.

Voordat u begint

Voor installatie van de OpenEXR Alpha-invoegtoepassing zijn lokale beheerrechten vereist. Als u Mac OS, Windows Vista of Windows 7 gebruikt, vraagt het besturingssysteem u om de naam en het wachtwoord van een beheerdersaccount in te voeren. Als u Windows XP gebruikt, meldt u zich met een lokale beheerdersaccount aan bij uw computer voordat u van start gaat.

Windows-gebruikers: sommige stappen in deze TechNote gebruiken de volledige bestandsnaam van bestanden, inclusief bestandsnaamextensies (bijvoorbeeld OpenEXR Alpha.8bi). In Windows zijn bestandsnaamextensies voor bekende bestandstypen standaard niet zichtbaar. Ga als volgt te werk om bestandsnaamextensies zichtbaar te maken:

 1. In Windows Verkenner kiest u Extra > Mapopties (Windows XP) of Organiseren > Map- en zoekopties (Windows 7 en Vista).
 2. Selecteer de tab Weergeven boven aan het venster Mapopties.
 3. Hef in de sectie Geavanceerde instellingen van het tabblad Weergeven de selectie Extensie voor bekende bestandstypen verbergen op.
 4. Klik op OK.

Windows-gebruikers: voor sommige stappen in dit document moet u bepalen of u een 32-bits of 64-bits editie van Windows gebruikt. Als u uw systeemtype wilt bepalen, raadpleegt u Bepaal of uw computer een 32-bits of 64-bits versie van Windows uitvoert.

Compatibiliteit

In Windows is de OpenEXR Alpha-invoegtoepassing niet compatibel met eerdere versies van Photoshop dan CS5. De invoegtoepassing wordt niet geladen in Photoshop CS3 of CS4.

Op Mac OS wordt de OpenEXR Alpha-invoegtoepassing niet geladen op PCC-computers.

De OpenEXR Alpha-invoegtoepassing voor Photoshop CS5 op Mac of Windows installeren (download de update van de Adobe-website)

U installeert de OpenEXR Alpha-invoegtoepassing door een update van de Adobe-website te downloaden:

 1. Download de gecomprimeerde invoegtoepassing:

 2. Sluit Photoshop CS5 af.
 3. Pak het gedownloade bestand uit.
 4. Sleep de invoegtoepassing naar de Photoshop-map voor invoegtoepassingen.
  • Windows 32-bits: sleep OpenEXR Alpha.8bi uit de Win32-map naar de map /Program Files/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/File Formats.
  • Windows 64-bit/Photoshop 64-bit: sleep OpenEXR Alpha.8bi uit de Win64-map naar de map /Program Files/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/File Formats.
  • Windows 64-bit/Photoshop 32-bit: sleep OpenEXR Alpha.8bi uit de Win32-map naar de map /Program Files (x86)/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/File Formats.
  • Mac OS: sleep OpenEXR.plugin naar de map /Applications/Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/File Formats.
 5. Start Photoshop CS5.

De OpenEXR Alpha-invoegtoepassing gebruiken

Een EXR-bestand openen:

 1. Start Photoshop CS5.
 2. Kies Bestand > Openen.
 3. Navigeer naar het gewenste EXR-bestand. Kies OpenEXR Alpha in de lijst met bestandsindelingen. Photoshop behandelt de A-kanaalgegevens als een alfakanaal in plaats van transparantie.

Een EXR-bestand exporteren:

 1. Kies Bestand > Opslaan als.
 2. Kies OpenEXR Alpha in de lijst met bestandsindelingen.

 3. Selecteer de optie Opslaan: Alfakanalen. Met deze instelling worden de alfakanaalgegevens behouden.

Opmerking: transparantie die is toegevoegd nadat het bestand is geopend, wordt afgevlakt.

Opmerking: Zelfs nadat u de OpenEXR Alpha-invoegtoepassing hebt geïnstalleerd, kunt u nog steeds de oude OpenEXR in de lijst met bestandsindelingen selecteren. Deze invoegtoepassing verwerkt gegevens in het A-kanaal nog steeds als transparantie. Dit is de standaardwerking in Photoshop sinds Photoshop CS3 (versie 10.0).

Aanvullende opmerkingen

Ander noemenswaardig gedrag wanneer u de aanvullende invoegtoepassing gebruikt:

 • Premultiplied-samenstelling wordt niet ondersteund.
 • Als u dubbelklikt op een bestand om het te openen, gebruikt Photoshop CS5 altijd OpenEXR Alpha in plaats van OpenEXR.
 • Als u een bestand met twee of meer alfakanalen opent, behoudt OpenEXR Alpha geen van de alfakanalen. Ze worden volledig weggelaten.
 • (Mac OS): in het dialoogvenster Bewaar is OpenEXR Alpha altijd het bovenste item. Het wordt niet alfabetisch naast Open EXR weergegeven.
 • (Windows): voor het oude OpenEXR-gedrag kiest u Bestand > Openen als, en selecteert u OpenEXR.