Meer apps bij Photoshop

Opmerking:

Ga naar het Adobe-gebruikersforum voor companion-apps als u problemen met companion-apps wilt oplossen. Er wordt geen telefonische ondersteuning verschaft. Op feedback.photoshop.com kunt u vragen stellen, functies aanvragen en problemen melden.

Photoshop-companion-apps verbinden met Photoshop

Adobe® Photoshop® communiceert via van een draadloos netwerk met Adobe Nav voor Photoshop, Adobe Color Lava voor Photoshop en Adobe Eazel voor Photoshop. Photoshop en de apps dienen zich op hetzelfde netwerk te bevinden om verbinding te kunnen maken. Ga als volgt te werk om uw draadloze netwerk te controleren:

 • Klik voor Mac OS op het WiFi-pictogram in de OS-menubalk om een draadloos netwerk te kiezen.

 • Kies in Windows XP Start > Configuratiescherm > Netwerk- en Internet-verbindingen > Netwerkverbindingen > Draadloze netwerkverbinding.

 • Kies in Windows Vista of Windows 7 Start > Configuratiescherm > Netwerk- en Internet-verbindingen > Netwerkcentrum.

 • Tik op uw iPad eerst op Instellingen en vervolgens op Wi-Fi.

Opmerking:

Meer informatie over het verbinden van Photoshop en de bijbehorende companion-apps vindt u in het ondersteuningsdocument Verbindingsproblemen met companion-apps oplossen | Photoshop. U kunt ook Aan de slag met Photoshop touch voor Photoshop CS5 op Adobe TV bekijken. Algemene informatie over het instellen van en het problemen oplossen met draadloze netwerken vindt u in Apple Support of op Microsoft Windows Help & Procedures.

Photoshop-verbindingsinstellingen

Opmerking:

Photoshop 12.0.4 is vereist om Photoshop te kunnen gebruiken met Adobe Nav, Adobe Color Lava en Adobe Eazel. Kies, indien noodzakelijk, Help > Updates om de meest recente versie van Photoshop te installeren.

Stel Photoshop in als een externe verbinding naar de apps.

 1. Kies in Photoshop Bewerken > Externe verbindingen.

  Een externe verbinding tot stand brengen in Photoshop.

 2. Typ een beschrijvende naam in het veld Servicenaam van het dialoogvenster Externe verbindingen.

 3. Typ een uit zes tekens bestaand wachtwoord in het veld Wachtwoord.

 4. Selecteer Externe verbindingen inschakelen en klik op OK.

Instellingen voor het draadloos verbinden met companion-apps

 1. Tik in Adobe Nav, Adobe Color Lava of Adobe Eazel op het PS-pictogram  rechtsonder in de app.

 2. Tik in het venster Verbindingen op uw Photoshop-service.

 3. Voer het uit zes tekens bestaande wachtwoord in en tik op Verbinding maken.

Wanneer verbinding is gelegd, wordt het PS-pictogram blauw .

IP-verbindingen met companion-apps

Als er geen draadloos netwerk beschikbaar is, kunt u een directe IP-verbinding tot stand brengen tussen Photoshop en Adobe Nav, Adobe Color Lava of Adobe Eazel.

 1. Tik in Adobe Nav, Adobe Color Lava of Adobe Eazel op het PS-pictogram  rechtsonder in de app.

 2. Tik in het venster Verbindingen op Nieuw.

 3. Voer het IP-adres en het wachtwoord uit het Photoshop-dialoogvenster Externe verbindingen in.

 4. Klik op Verbinding maken.

Wanneer verbinding is gelegd, wordt het PS-pictogram blauw .

Opmerking:

Raadpleeg het ondersteuningsdocument Verbindingsproblemen met companion-apps oplossen | Photoshop voor hulp bij het oplossen van problemen met IP-verbindingen.

Adobe Nav gebruiken

Met Adobe Nav voor Photoshop kunt u Photoshop-gereedschappen selecteren en beheren vanaf de iPad. Met Adobe Nav kunt u ook door geopende Photoshop-documenten bladeren met de iPad terwijl u in Photoshop op uw computer werkt. Wanneer u Adobe Nav gebruikt om gereedschappen en documenten te openen, hebt u meer ruimte en flexibiliteit voor het werken met afbeeldingen in Photoshop.

Opmerking:

Adobe Nav is verkrijgbaar in het Engels, Frans, Duits en Japans. Andere taalversies van Photoshop kunnen dus alleen verbinding maken met een van de zojuist genoemde taalversies van Adobe Nav. Voor Adobe Nav is Photoshop 12.0.4 of later vereist. Kies Help > Updates om de meest recente versie van Photoshop te downloaden.

Opmerking:

Ga naar de pagina met Adobe CS5.5-updates van de NAPP-website voor een videolesbestand over het gebruik van Adobe Nav. Of bekijk de video Photoshop apps-update van Russell Brown voor informatie over nieuwe functies van Adobe Nav voor de iPad 2.

Verbinding maken met Photoshop

Adobe Nav moet zijn verbonden met Photoshop. Raadpleeg voor aanwijzingen over het verbinden van Adobe Nav met Photoshop Photoshop-companion-apps verbinden met Photoshop.

De modus Tools van Adobe Nav

In de modus Tools van Adobe Nav kunt u Photoshop-gereedschappen selecteren en gebruiken. Adobe Nav kan maar liefst zestien gereedschappen tegelijk weergeven. U kunt de modus Tools aan uw wensen aanpassen en de gereedschappen opnemen die u het meest gebruikt of die u nodig hebt voor een bepaalde taak, zoals tekenen.

De modus Tools van Adobe Nav.

A. De Tool-knoppen B. Bewerkingsopties C. Overschakelen naar de modus Tools D. Overschakelen naar de modus Document E. Verbinding maken met Photoshop F. Gereedschapset 

 • Tik op  onder aan de app om de modus Tools te activeren.
 • Tik op een gereedschap als u dat wilt gebruiken in Photoshop. Het geselecteerde gereedschap heeft een witte achtergrond.
Opmerking:

Gebruik de optiebalk in Photoshop om opties voor het gereedschap op te geven.

 • Tik op de knop Werkelijke pixels om de actieve afbeelding bij een weergave van 100% weer te geven.
 • Tik op de knop Schermmodus om de schermmodi te doorlopen. Zie Schermmodus wijzigen voor meer informatie.
 • Tik op het pictogram Voorgrond- en achtergrondkleuren verwisselen om de voor- en achtergrondkleur om te wisselen. Tik op het pictogram Standaard voor- en achtergrondkleuren om de standaardinstellingen te herstellen.
Opmerking:

In de gereedschapset in Adobe Nav worden de geselecteerde voor- en achtergrondkleuren weergegeven. Gebruik de gereedschapset in Photoshop om de voor- en achtergrondkleuren te selecteren. Ga naar Een kleur kiezen in de gereedschapset.

 • Tik op Edit om gereedschappen toe te voegen, te verwijderen of te verplaatsen. Voer vervolgens een van de volgende stappen uit:

  • Sleep een gereedschap om het te verplaatsen.

  • Tik op de X linksboven in de gereedschapsknop om een gereedschap te verwijderen.

  • Als u een gereedschap wilt toevoegen, sleept u het uit het menu rechts in het beeld naar het raster.

   Gereedschappen die in het raster staan, worden blauw weergegeven in het menu.

  • Tik op Done om terug te keren naar de modus Tools.

De modus Document van Adobe Nav

In de modus Document kunt u nieuwe Photoshop-documenten selecteren, weergeven en openen vanuit Adobe Nav.

In de modus Document van Adobe Nav worden de momenteel in Photoshop geopende afbeeldingsbestanden weergegeven.

 • Als u de documentmodus wilt activeren, klikt u op onder aan de app.

  De blauwe stip links van de bestandsnaam verwijst naar het actieve document.

 • Als u een ander document actief wilt maken in Photoshop, tikt u op de miniatuur van het desbetreffende document.

 • Tik twee keer op de miniatuur om informatie over een document weer te geven, zoals bestandsgrootte en resolutie. Tik nogmaals twee keer om terug te keren naar de miniatuurweergave.

 • Tik op New of tik op de plaatsaanduidingsminiatuur voor nieuwe documenten om een nieuw, naamloos document te maken in Photoshop.

  Nieuwe documenten zijn 1024 x 768 pixels, 72 dpi en sRGB.

 • U dupliceert een document door de miniatuur van het document naar de plaatsaanduiding voor nieuwe documenten te slepen.

 • Als u wilt inzoomen op een miniatuur, maakt u maximaal vier knijpbewegingen om het document te openen. Maak een knijpbeweging om het document te sluiten en de miniatuurweergave te herstellen.

 • Sleep een miniatuur naar een nieuwe locatie om de volgorde van de documenten te wijzigen.

Adobe Color Lava gebruiken

Met Adobe Color Lava voor Photoshop kunt u op thema's gebaseerde kleurstalen voor de iPad maken. Als Adobe Color Lava is verbonden met Photoshop, kunt u Adobe Color Lava-stalen instellen als de voorgrondkleur. U kunt terwijl u werkt ook Adobe Color Lava-kleuren toevoegen aan het Photoshop-deelvenster Stalen. Het is ook mogelijk de Adobe Color Lava-thema's als stalenbibliotheek per e-mail te verzenden, zodat uw collega's ze op hun eigen computer kunnen gebruiken.

Opmerking:

Adobe Color Lava is verkrijgbaar in het Engels, Frans, Duits en Japans. Andere taalversies van Photoshop kunnen dus alleen verbinding maken met een van de zojuist genoemde taalversies van Adobe Color Lava. Voor Adobe Color Lava is Photoshop 12.0.4 of later vereist. Kies Help > Updates om de meest recente versie van Photoshop te downloaden.

Opmerking:

Ga naar de pagina met Adobe CS5.5-updates van de NAPP-website voor een videolesbestand over het gebruik van Adobe Color Lava. Of bekijk de video Photoshop apps-update van Russell Brown voor informatie over de nieuwe functies van Adobe Color Lava voor de iPad 2.

De Mixer-modus van Adobe Color Lava.

A. Leeg vingervak B. Canvas C. Kleurvakken D. Stalen E. Verbinding maken met Photoshop F. Overschakelen naar modus voor themabibliotheek G. Een foto laden 

Kleuren mixen in Adobe Color Lava

Als u kleuren wilt mixen in Adobe Color Lava, selecteert u kleuren in de voorbeeldvakken en 'verft' u met uw vinger op het canvas.

 • Tik op een kleurvak om de desbetreffende kleur te laden. De geselecteerde kleur krijgt een dikkere, witte rand.

 • Tik op de binnenring van de kleurvakken om te schakelen tussen RGB en grijswaarden.

 • Tik twee keer op een kleurvak om de waarden voor kleurtoon, verzadiging en helderheid te bewerken. Tik op om de HSB-instellingen te accepteren.

 • Tik een of twee keer op het lege vingervak om de kleur van het puntje van uw vinger te verwijderen.

 • Tik op om de standaardwaarden voor de kleurvakken te herstellen.

 • Tik op om het canvas te wissen.

 • Tik op de knop Nieuw om een nieuw thema te maken.

 • Tik op het camerapictogram  om een foto op het canvas te laden. Kies vervolgens een afbeelding uit een iPad-fotoalbum.

Werken met stalen in Adobe Color Lava

Stalensets worden rechts van de Adobe Color Lava-app weergegeven. Het actieve of geselecteerde staal is groter dan de andere vier stalen.

 • Tik op een staal om dit te selecteren. Wanneer u kleuren mixt, vervangt Adobe Color Lava de kleur in het geselecteerde staal door de kleur waarmee u tekent.

 • Tik op een staal om dit in te stellen als de voorgrondkleur in Photoshop.

 • Tik op de knop voor de themabibliotheekmodus  om stalensets te bewerken.

Thema's beheren in Adobe Color Lava

In de themabibliotheekmodus kunt u met maar liefst 300 stalensets, ofwel thema's, werken.

De themabibliotheekmodus van Adobe Color Lava.

A. Kleurthema's B. Thema's bewerken C. Overschakelen naar de kleurmixermodus D. Verbinding maken met Photoshop 

 • Tik op een thema om dit te selecteren.

 • Tik op de knop voor de kleurmixermodus om het geselecteerde thema te bewerken.

 • Tik op een staal in een thema om dit in te stellen als de voorgrondkleur in Photoshop.

 • Tik twee keer op een thema om de RGB-, HSL- en hexadecimale waarden voor elk staal in het thema weer te geven.

Informatie over Adobe Color Lava-thema's

 • Als u de naam van een thema wilt wijzigen of een thema wilt verwijderen, tikt u op de knop Edit of houdt u uw vinger iets langer op een thema. Voer vervolgens een van de volgende stappen uit:

  • Tik op de X in de linkerbovenhoek van een thema om het te verwijderen.

  • Tik op de naam van een thema om deze te wijzigen.

Adobe Color Lava-thema's delen met andere gebruikers

Raadpleeg voor aanwijzingen over het verbinden van Photoshop en Adobe Color Lava Photoshop-companion-apps verbinden met Photoshop.

 1. Terwijl u verbonden bent met Photoshop, tikt u op  om de themabibliotheekmodus te activeren.

 2. Tik twee keer op een thema om de themagegevens te openen. Tik vervolgens op een van de volgende twee knoppen:

  Send To Photoshop

  De themakleuren worden weergegeven in het deelvenster met stalen.

  E-mail

  Er wordt een e-mailbericht geopend, zodat u het thema naar iemand anders kunt sturen. De e-mail bevat een .png-voorvertoning van het thema, een .png-voorvertoning van het canvas en een .ase-stalenbibliotheekbestand. Raadpleeg voor aanwijzingen over het laden van een stalenbibliotheek in Photoshop Stalenbibliotheken beheren.

Adobe Eazel gebruiken

Met Adobe Eazel voor Photoshop kunt u waterverfschilderijen maken op een canvas. Met elke streek verft u 'natte verf' die na een paar seconden 'opdroogt'. De verf vloeit over op basis van de door u gekozen opties en van de vraag hoe nat de vorige streek is. U kunt Eazel-illustraties opslaan in de iPad-fotogalerie en deze overbrengen naar Photoshop voor verdere bewerking of compositie.

Opmerking:

Adobe Eazel is verkrijgbaar in het Engels, Frans, Duits en Japans. Andere taalversies van Photoshop kunnen dus alleen verbinding maken met een van de zojuist genoemde taalversies van Adobe Eazel. Voor Adobe Eazel is Photoshop 12.0.4 of later vereist. Kies Help > Updates om de meest recente versie van Photoshop te downloaden.

Opmerking:

Ga naar de pagina met Adobe CS5.5-updates van de NAPP-website voor een videolesbestand over het gebruik van Adobe Eazel.

Adobe Eazel voor Photoshop.

A. Brush sample B. Vingerbesturingselementen C. Canvas 

Opmerking:

Adobe Eazel detecteert automatisch uw linker- en rechterhand.

Brush sample

Hier ziet u de kleur, grootte en dekking van het actieve penseel.

Thumb control

Hiermee kunt u alles ongedaan maken, opnieuw uitvoeren en wissen.

Index finger control

Hiermee kiest u een kleur.

Third finger control

Hiermee past u de penseelgrootte aan.

Fourth finger control

Hiermee wijzigt u de dekking van de verf.

Fifth finger control

Hiermee slaat u illustraties op en stuurt u deze naar Photoshop.

De werkmodi van Adobe Eazel

Adobe Eazel beschikt over twee werkmodi: Persistent en Ephemeral. In de modus Persistent zijn alle vijf vingerbesturingselementen zichtbaar op het scherm terwijl u opties opgeeft. U kunt als volgt in de modus Persistent werken:

 1. Raak met alle vijf vingers tegelijk het canvas even snel aan.

 2. Tik op een instelling of sleep deze om de instelling aan te passen.

 3. Raak het canvas aan om de wijziging te accepteren.

 4. Raak het canvas nogmaals aan om een andere optie in te stellen. Of tik een tweede keer om te beginnen met tekenen.

In de modus Ephemeral is slechts één besturingselement per keer zichtbaar. Het besturingselement is alleen zichtbaar zolang uw vinger ermee werkt. U kunt als volgt in de modus Ephemeral werken:

 1. Plaats alle vijf vingers op het canvas en til vervolgens alle vingers weer op, behalve de vinger waarmee u opties wilt aanpassen.

 2. Sleep de vinger om de instelling aan te passen of tik met de vijfde vinger om een optie te selecteren.

 3. Raak het canvas nogmaals aan om een andere optie in te stellen of te beginnen met tekenen.

Kleuren kiezen in Adobe Eazel

In Adobe Eazel zijn vijf kleurstalen beschikbaar, in een palet onder uw wijsvinger. Het geselecteerde staal heeft een knipperende rand.

Een kleur kiezen in Eazel.

A. Stalen B. Brush sample C. Huidige kleur D. Kleurenschijf 

 • U kiest een staal door uw wijsvinger ernaar toe te slepen en vervolgens op te tillen.

 • U wijzigt een staal door uw wijsvinger naar een nieuw staal te slepen om het te selecteren. Blijf slepen naar de kleurenschijf of naar een kleur in de illustratie op het canvas.

Streekgrootte en dekking opgeven in Adobe Eazel

 • U maakt een penseel groter door met uw middelvinger omhoog te slepen. U maakt een penseel kleiner door met uw middelvinger omlaag te slepen. Het penseelvoorbeeld wordt tijdens het slepen bijgewerkt.

 • Sleep uw ringvinger omhoog om de verf meer dekkend te maken. Sleep uw ringvinger omlaag om de verf meer transparant te maken. Het penseelvoorbeeld wordt tijdens het slepen bijgewerkt.

Ongedaan maken, opnieuw uitvoeren en wissen in Adobe Eazel

 • Als u de laatste streek ongedaan wilt maken, gebruikt u uw duim om  te kiezen of veegt u van rechts naar links.

 • Als u de laatste streek wilt herstellen, gebruikt u uw duim om  te kiezen of veegt u van links naar rechts.

 • Als u het canvas wilt wissen, gebruikt u uw duim om te kiezen of veegt u naar boven.

Adobe Eazel-illustraties opslaan en verzenden naar Photoshop

U kunt Adobe Eazel-illustraties als .jpeg-foto's opslaan naar de iPad-galerie. Daarna kunt u de illustraties met de Photos-app e-mailen, gebruiken als achtergrond of afdrukken. U kunt Adobe Eazel-illustraties ook naar Photoshop sturen waar u ze kunt openen voor verdere bewerking of compositie.

Opmerking:

Raadpleeg voor aanwijzingen over het verbinden van Photoshop en Adobe Eazel Photoshop-companion-apps verbinden met Photoshop.

 • Als u illustraties wilt opslaan op de iPad, kiest u Settings met uw pink en tikt u op de knop Save To Photos.

 • Als u illustraties naar Photoshop wilt verzenden, kiest u Settings met uw pink en tikt u op de knop Transmit to Photoshop.

  Adobe Eazel stuurt afbeeldingsgegevens naar Photoshop waarin de illustraties worden geopend bij een resolutie van 4096 x 3092. In Photoshop kunt u Adobe Eazel-illustraties in elke gewenste ondersteunde bestandsindeling opslaan.

Opmerking:

Het is mogelijk dat Adobe Eazel-illustraties er in Photoshop iets anders uitzien. Vanwege de rendering kunnen kleine geometrische verschillen ontstaan.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account