Een monster nemen van kleuren uit afbeeldingen met de tool Pipet

Met de tool Pipet kunt u overal in een afbeelding monsters nemen van kleuren en deze toevoegen aan het deelvenster Stalen.

Tool Pipet in Photoshop

  1. Selecteer de tool Pipet (l) .

  2. Gebruik de Optiebalk om de toolinstellingen aan te passen, zoals Monstergrootte en Monster, om het gewenste effect te krijgen.

  3. Klik op de kleur waarvan u een monster wilt nemen.

  4. De kleur van het monster wordt de voorgrondkleur en wordt toegevoegd aan het deelvenster Stalen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?