Delen van een afbeelding herstellen met de tool Historiepenseel

Met de tool Historiepenseel kunt u delen van een afbeelding herstellen naar een eerdere historische status door er overheen te schilderen.

Tool Historiepenseel in Photoshop

  1. Kies Venster > Historie om het deelvenster Historie te openen.  

  2. Klik in het deelvenster Historie in de linkerkolom van de staat die u als bron voor het historiepenseel wilt gebruiken. Naast de gekozen historiestaat wordt een pictogram Penseel in weergegeven.

  3. Selecteer de tool Historiepenseel (Y)

  4. Gebruik de Optiebalk om de toolinstellingen aan te passen, zoals Grootte en Hardheid, om het gewenste effect te krijgen.

  5. Sleep over het deel van de afbeelding dat u wilt herstellen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online