Een selectie maken met de tool Veelhoeklasso

De tool Veelhoeklasso is handig om selecties met rechte-lijnsegmenten te tekenen

Tool Veelhoeklasso in Photoshop

  1. Kies de tool Veelhoeklasso (L).

  2. Geef in de optiebalk van de tool een selectieoptie op: Nieuwe selectie, Toevoegen aan selectie, Verwijderen uit selectie of Doorsnede met selectie.

  3. Plaats de aanwijzer van de tool Veelhoeklasso op het canvas en klik om het beginpunt voor uw selectie in te stellen.

  4. Sleep om een recht segment te tekenen rond het object dat u wilt selecteren. Klik om het eindpunt van uw eerste segment in te stellen. Ga verder met het tekenen van segmenten totdat uw object volledig is geselecteerd.

  5. Om het selectiekader te sluiten, plaatst u de aanwijzer van de tool Veelhoeklasso op het beginpunt en klikt u.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?