Wanneer u Premiere Elements gebruikt, kunnen er problemen optreden met betrekking tot afspelen en prestaties. Problemen die vaak voorkomen zijn onder meer:

 • Daling in frames (weergave is haperig of schokkerig)
 • Audio valt weg
 • Geen video tijdens afspelen
 • Afspelen loopt vast wanneer u op de afspeelknop of spatiebalk drukt

Volg deze stappen als u problemen ondervindt met afspelen of prestaties:

Problemen oplossen - basis

De volgende taken kunnen u helpen bij het oplossen van de meest voorkomende installatieproblemen. Als het probleem zich opnieuw voordoet nadat u deze taken hebt uitgevoerd, gaat u naar de volgende sectie in dit document.

1. Controleer of het systeem voldoet aan de minimumvereisten voor Adobe Premiere Elements.

Video's worden mogelijk niet vloeiend afgespeeld op een systeem dat niet aan de hier genoemde vereisten voldoet: Systeemvereisten | Adobe Premiere Element.

Opmerking: Standaard systeeminformatie controleren, zoals processorsnelheid en het geïnstalleerde RAM.

 • Kies Start > Configuratiescherm > Systeem op Windows.
 • Klik in macOS op het Apple-pictogram linksboven en selecteer Over deze Mac.

Probeer eerst deze oplossingen.

 • Controleer of het bestand dat u gebruikt, goed wordt afgespeeld op andere software dan Adobe-software. Speel het bestand bijvoorbeeld af in andere mediaspelers op uw computer.
 • Werk het stuurprogramma van de videokaart bij: verouderde of beschadigde stuurprogramma's voor de videokaart kunnen videobeelden en texturen onjuist weergeven, of ze melden onterecht dat ze videobeelden of texturen in Adobe Premiere Elements kunnen weergeven. Neem contact op met de fabrikant van de videokaart voor een bijgewerkt stuurprogramma, of download er een op de website van de fabrikant. (Controleer de eigenschappen van de videokaart in Apparaatbeheer om de fabrikant te achterhalen.)
 • Schakel tijdelijk over naar een configuratie met één scherm, dwz. schakel over naar een opzet met één monitor.
 • Gebruik een conversieprogramma van een derde partij om een bestand te converteren naar een indeling die wordt ondersteund door het besturingssysteem op uw computer.

2. Geef alle effecten, transities en titels op in de Tijdlijn.

Soms moeten mediabestanden worden gerenderd voordat vloeiend afspelen mogelijk is. Adobe Premiere Elements probeert alle effecten, titels en overige niet-weergegeven elementen in realtime weer te geven zonder ze eerst weer te geven. De weergavemogelijkheden in realtime van uw systeem zijn afhankelijk van de CPU en overige beschikbare systeembronnen. Door de niet-weergegeven media-elementen van de Tijdlijn te renderen, verkleint u de afhankelijkheid van de beschikbare systeembronnen. Terwijl u bezig bent met bewerken, kunt u slechts een klein deel van de tijdlijn renderen aan weerszijden van de sectie waaraan u werkt om de afspeelkwaliteit te controleren. U kunt dit doen door de werkbalk in de tijdlijn aan te passen.

3. Afspeelproblemen met audiohardware oplossen

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren > Audiohardware om het audioapparaat en de instellingen van de computer te controleren, inclusief de ASIO en MME-instellingen (voor Windows OS) of CoreAudio-instellingen (voor macOS), die door Premiere Elements worden gebruikt om audio af te spelen en op te nemen.

 2. Kijk of er externe MIC- of audio-appateren zijn en probeer deze uit te schakelen. U kunt bijvoorbeeld de webcam, externe apparaten voor het afspelen van audio, zoals AJA of BlackMagicUSB-microfoons, monitorluidsprekers of VST-plugins van derden uitschakelen.

 3. Maak voor macOS een geaggregeerd apparaat door ingebouwde invoer-/uitvoerapparaten te selecteren.

  Schakel in Windows alle apparaten uit behalve Realtek onder Geluiden. U kunt ook naar Geluidsproblemen oplossen na een upgrade in Windows 10 kijken.

4. Ontkoppel alle randapparatuur, met uitzondering van het apparaat voor digitale video.

Randapparatuur die op de computer is aangesloten via seriële, parallelle, USB-, SCSI- of FireWire-poorten, kunnen het afspelen van video verstoren wanneer het apparaatstuurprogramma om systeembronnen vraagt. (Randapparaten zijn onder andere printers, netwerkkabels, scanners en modems.)  Schakel alle randapparatuur uit of sluit deze af om systeemverzoeken te reduceren tijdens het afspelen van video in Adobe Premiere Elements. Adobe Premiere Elements biedt ook geen ondersteuning voor meerdere apparaten op zowel een FireWire-keten als een FireWire-kaart.

Opmerking:

Nadat u netwerkkabels heeft ontkoppeld, blijven netwerkprotocollen actief totdat u de computer herstart.

5. Optimaliseer de projectinstellingen.

Controleer of alle clipeigenschappen, zoals framesnelheid, gegevenssnelheid en compressor, overeenkomen met de projectinstellingen. Zijn er meerdere media, selecteer dan de projectinstellingen die overeenkomen met het maximumaantal clips in uw project.

Verder moeten clips en voorvertoningen zich op dezelfde harde schijf bevinden, bij voorkeur de snelste schijf, als het projectbestand.

Voor het wijzigen van de werkschijfinstellingen in Adobe Premiere Elements kiest u Bewerken > Voorkeuren > Werkschijven. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Adobe Premiere Elements voor meer informatie.

6. Schakel Intel-hardwareversnelling IN/UIT

Afspeelproblemen in Premiere Elements kunnen soms worden opgelost door de instellingen voor de Intel-hardware te wijzigen.

De instellingen voor Intel-hardwareversnelling wijzigen:

Op Windows-platform:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen.
 2. Schakel het selectievakje 'Use Hardware Acceleration (Intel HD Graphics 2000 and newer)' uit.
 3. Start de toepassing opnieuw.

In Mac OS:

 1. Kies Voorkeuren > Algemeen.
 2. Schakel het selectievakje 'Use Hardware Acceleration (Intel HD Graphics 2000 and newer)' uit.
 3. Start de toepassing opnieuw.

Als wijzigen van de instellingen voor de Intel-hardware het probleem oplost, is het raadzaam weergavestuurprogramma's bij te werken.

7. Wijzig de afspeelkwaliteit voor betere kwaliteit/prestaties

Als u de afspeelkwaliteit wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de monitor en selecteert u Afspeelkwaliteit.

Kies uit de volgende opties om de afspeelkwaliteit volgens de vereisten te verbeteren:

1.     Automatisch

2.     Hoogste

3.     Gemiddeld

4.     Laagste

8. Werken met 4K portretvideo's

Wanneer u in Premiere Elements met staande 4K-video's werkt, moet u ervoor zorgen dat u de juiste projectinstellingen gebruikt in overeenstemming met clipeigenschappen zoals framesnelheid, gegevenssnelheid enz. De afspeelkwaliteit moet op Automatisch zijn ingesteld. Volg de onderstaande stappen:

1.     Maak een nieuw project in Premiere Elements (Ctrl/Command + N).

2.     Selecteer Instellingen wijzigen in het dialoogvenster Nieuw project.

3.     Selecteer de toepasselijke projectinstellingen in overeenstemming met de clipeigenschappen zoals Framesnelheid, gegevenssnelheid enz.

4.     Klik op OK in het dialoogvenster Instellingen wijzigen.

5.     Schakel het vakje om de geselecteerde projectinstelling af te dwingen in.

6.     Importeer de staande 4K-media.

7.     Sleep de media naar de tijdlijn.

8.     Klik met de rechtermuisknop op de monitor en selecteer Afspeelkwaliteit.

9.     Selecteer Automatisch.

U kunt de afspeelkwaliteit verder wijzigen volgens de vereisten (zie stap 7).

Problemen oplossen – gevorderd

9. Controleer of er problemen zijn met een apparaatstuurprogramma

Apparaatstuurprogramma's zijn bestanden waardoor Windows met apparaten kan communiceren zoals adapters voor videoweergave, SCSI- en IDE-controllerkaarten en de BIOS en chipsets van het moederbord. Neem contact op met de fabrikant van de computer of het apparaat voor de allernieuwste apparaatstuurprogramma's. 

10. Schakel niet-essentiële opstartitems en -services uit

Antivirussoftware, firewallsoftware, anticrashsoftware of andere toepassingen en services die worden geladen wanneer Windows wordt opgestart, kunnen conflicten veroorzaken met Adobe Premiere Elements of dezelfde systeembronnen opeisen. U kunt het opstarten van niet-essentiële opstartitems en -services tijdelijk uitschakelen door het hulpprogramma Systeemconfiguratie van Windows te gebruiken.

Ga als volgt te werk om Windows in een vereenvoudigde modus te starten:

 1. Sluit alle toepassingen af.
 2. Selecteer Start > Uitvoeren in Windows, en typ msconfig in het tekstvak Openen. Klik op OK.

 3. Maak een aantekening van alle ongeselecteerde items op de tabbladen Opstarten en Services.

 4. Klik op het tabblad Algemeen en kies Selectief opstarten.
 5. Klik op het tabblad Opstarten en selecteer Alles uitschakelen.
 6. Klik op het tabblad Services en selecteer Alle Microsoft-services verbergen.
 7. Selecteer Alles uitschakelen en selecteer vervolgens FLEXnet Licensing Service opnieuw. Als u niet zeker bent of een item van essentieel belang is, laat het dan ongeselecteerd (uitgeschakeld).
 8. Klik op Toepassen en start Windows opnieuw op zodat de wijzigingen van kracht worden.

  Opmerking: na het opnieuw starten krijgt u een bericht dat het hulpprogramma Systeemconfiguratie wijzigingen heeft aangebracht in de manier waarop Windows opstart. Klik op OK. Wanneer de voorziening Systeemconfiguratie verschijnt, klikt u op Annuleren.
   

 9. Klik met de rechtermuisknop op sjablonen in het Systeemvak en sluit alle opstartonderdelen die nog actief zijn af of schakel ze uit.
 10. Dubbelklik op het bestand setup.exe in de Abobe Premiere Elements-map die u naar uw bureaublad hebt gekopieerd.

Probeer vervolgens het probleem te reproduceren:

 • Wanneer het probleem niet langer voorkomt, conflicteert een van de opstartitems met Adobe Premiere Elements. Activeer opstartitems opnieuw één voor één, waarbij u ze elke keer test totdat u vaststelt welk item conflicteert met Adobe Premiere Elements. Neem contact op met de ontwikkelaar van dat item om te kijken of er een update beschikbaar is.
 • Wanneer het probleem zich opnieuw voordoet, zijn opstartitems niet de oorzaak van het probleem en kunt u ze opnieuw activeren.

Ga als volgt te werk om opstartitems opnieuw in te schakelen:

 1. Selecteer Start > Uitvoeren in Windows, en typ msconfig in het tekstvak Openen. Klik op OK.

 2. Klik op de tab Algemeen en kies Normaal opstarten.
 3. Hef de selectie op van de onderdelen die u in stap 3 van de vorige sectie hebt genoteerd.
 4. Klik op Toepassen en start Windows opnieuw op zodat de wijzigingen van kracht worden.

11. Test weergave op een extern apparaat

Test de harde schijf met een hulpprogramma voor harde schijven van derden, zoals TCD Labs HDTach of Canopus EZDVtest om de schijfprestaties te controleren. Adobe beveelt aan dat harde schijven aan de volgende specificaties voldoen.

Voor het afspelen van HDV-media:

 • Twee of meer 7200-RPM UDMA 133 IDE 80 GB SATA-stations in Zero Raid-configuratie (aanbevolen)of
 • Een toegewezen 7200-RPM UDMA 133 IDE/SATA- of SCSI-harde schijf met grote capaciteit voor aanhoudende snelheden van ten minste 20 MB/s

Voor het afspelen van 4K- of Full HD-media:

 • Een toegewezen 7200-RPM SATA harde schijf met grote capaciteit voor constante snelheden  van ten minste 150 MB/seconde
 • Voor 4K- of Full HD-bewerking worden SSD's (Solid State Drives) aanbevolen. Wanneer u een SDD gebruikt, kunt u snel bestanden verwerken, openen en renderen. Overdrachtsnelheid van gegevens ligt tussen 300 MB/seconde - 40 GB/seconde.  

12. Optimaliseer harde schijven

Optimaliseer harde schijven door ze te defragmenteren, hun stuurprogramma's te updaten, en de schijfstations te configureren om de afspeelsnelheid en prestatie in Adobe Premiere Elements te verbeteren. Voor verdere ondersteuning voor deze procedures neemt u contact op met de hardwarefabrikant of een geautoriseerd bedrijf dat reparaties uitvoert.

 • Defragmenteer harde schijven door het hulpprogramma voor schijffragmentatie uit te voeren die met Windows is meegeleverd, of een hulpprogramma van derden, zoals hulpprogramma's van Symantec Norton. Wanneer u externe (niet-systeem) schijven voor video gebruikt, kunt u deze opnieuw formatteren. Wanneer u een schijf formatteert, wordt alle informatie gewist. Raadpleeg voor meer informatie Windows Help of de documentatie voor het hulpprogramma.
 • Update schijfstations om ervoor te zorgen dat ze niet beschadigd of onvolledig zijn met het systeem. Als een schijf met een schijfhulpprogramma van derden is geformatteerd, moet u dit schijfhulpprogramma gebruiken voor deze procedure. Raadpleeg voor meer informatie de met de voorziening meegeleverde documentatie.
 • Schrijfcache voor de harde schijf inschakelen:

1.     Zoek Apparaatbeheer op de zoekbalk.

2.     Klik op het plusteken (+) naast Schijfstations.

3.     Dubbelklik op het harde schijfstation.

4.     Klik in het dialoogvenster Eigenschappen schijfapparaat en klik vervolgens op het tabblad Beleidsregels.

5.     Selecteer Schrijfcache op de schijf inschakelen.

 • Wanneer u meerdere IDE-schijven (of EIDE) voor videobewerking gebruikt, sluit u deze op de secundaire controller aan. Sluit alle apparaten behalve de IDE-schijven aan op de primaire controller, aangezien het systeem op de primaire controller moet zijn aangesloten. Indien er uitsluitend IDE-schijven op de secundaire controller zijn aangesloten, worden gegevens bij een enkele, optimale snelheid overgebracht. Wanneer andere, langzamere apparaten met dezelfde controller zijn verbonden, worden de gegevenssnelheden afgestemd op de maximumfrequenties van de langzamere apparaten. Ze zijn doorgaans langzamer dan de gegevenssnelheden van harde schijven voor videobewerking. Voor instructies voor het aansluiten van schijven op een controller raadpleegt u de met de computer meegeleverde documentatie.

13. Bezoek de gebruikersforums van Adobe

U kunt zien of andere Adobe-klanten een soortgelijk probleem hebben door de gebruikersforums op www.adobeforums.com te bezoeken. Als andere gebruikers hetzelfde probleem hebben ervaren, kan de technische ondersteuning van Adobe het probleem mogelijk dupliceren en onderzoeken.

Problemen oplossen – expert

16. Neem contact op met de technische ondersteuning van Adobe

Als geen van bovenstaande stappen het installatieprobleem met Adobe Premiere Elements heeft opgelost, neemt u contact op met de technische ondersteuning van Adobe. De ondersteuningsopties zijn te vinden op de pagina Adobe Ondersteuningscentrum.

 

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid