Delen naar dvd

Als u de voorvertoning van uw film hebt bekeken en tevreden bent met het resultaat, kunt u het project op een dvd-schijf branden. Controleer of de schijf die u hebt geselecteerd, compatibel is met de brander en het afspeelapparaat. U moet ook zorgen dat er voldoende vaste-schijfruimte beschikbaar is voor de gecomprimeerde bestanden en voor de tijdelijke bestanden die tijdens het exporteren worden gemaakt. (U kunt de vereiste ruimte controleren in het dialoogvenster Branden.)

Opmerking:

Als uw dvd-brander niet compatibel is met Adobe Premiere Elements, kunt u het project branden naar een dvd-map en de map naar dvd branden met behulp van de brandersoftware.

Schijven branden

Afhankelijk van de complexiteit en de lengte van het project en de snelheid van de computer, kan het coderen (comprimeren) van de video- en audiogegevens voor een schijf een aantal uren in beslag nemen. Als u meerdere schijven met dezelfde inhoud en kwaliteit wilt branden, kunt u tijd besparen door deze tijdens dezelfde sessie te branden, zodat het project slechts eenmaal wordt gecomprimeerd.

Opmerking:

Premiere Elements zet alle audio om in de 16-bits diepte en samplefrequentie van 48 kHz die vereist zijn voor dvd's. Voor de beste resultaten moet u uw audio opnemen met deze instellingen.

Een dvd-map branden

Als de dvd-brander niet compatibel is met Premiere Elements, kunt u het project naar een map branden. Er ontstaat dan een bestand dat compatibel is met een dvd en dat met een ontwerpprogramma, zoals Adobe Encore, naar een schijf kan worden gebrand.

Opmerking:

U kunt alleen een dvd-project naar een map branden.

 1. Als de Schijfweergave niet wordt weergegeven, klikt u op Publiceren en delen om het deelvenster Publiceren en delen weer te geven en vervolgens klikt u op Schijf.

 2. In het dialoogvenster Branden naar selecteert u een van de opties bij Map als de bestemming voor het project. Voor filmprojecten die meer ruimte innemen dan een schijf met één laag (4,7 GB), selecteert u de optie Map (8,5 GB), zodat u schijven met twee lagen kunt gebruiken.

 3. Typ een naam voor de map.

 4. Klik op Bladeren om een locatie voor de map op te geven.

 5. Klik op Branden om de map te maken.

  Opmerking:

  Het coderen van de video- en audiogegevens voor uitvoer naar een schijf kan een aantal uren in beslag nemen.

Richtlijnen voor het branden van schijven en compatibiliteitsopties

Als er op uw computer een compatibele dvd-brander is aangesloten, kunt u rechtstreeks vanuit Premiere Elements een dvd-schijf maken. U kunt de schijf die u maakt, afspelen met een dvd-speler voor een tv of computer. Premiere Elements maakt videoschijven. (U kunt geen dvd's voor gegevens of geluid maken.) Dvd-branders gebruiken een beschrijfbare DVD-5-schijf (DVD+/-R) met een capaciteit van 4,7 GB die ongeveer twee uren aan kwalitatief hoogstaande sd-videobeelden kan bevatten.

Premiere Elements ondersteunt de volgende typen dvd's (enkele laag, 4,7 GB): DVD+R, DVD+RW, DVD-R en DVD-RW. Ook wordt ondersteuning geboden voor DVD+R-schijven van 8,5 GB met twee lagen. Kies de media die wordt ondersteund door zowel uw dvd-brander als de dvd-speler waarop u de dvd wilt afspelen. Niet alle dvd-branders en dvd-spelers ondersteunen alle typen dvd's. Zo worden DVD+R-schijven bijvoorbeeld wel door veel, maar niet door alle dvd-spelers voor tv herkend.

Dvd-R

Voor deze indeling worden beschrijfbare schijven gebruikt die één keer kunnen worden beschreven. De indeling is compatibel met zelfstandige dvd-spelers en dvd-rom-stations. DVD-R-schijven zijn beschikbaar in twee mediatypen: Algemeen gebruik en Ontwerp. In de meeste DVD-R-branders worden de goedkopere schijven voor algemeen gebruik afgespeeld en in sommige professionele branders worden Ontwerp-schijven gebruikt. U moet het juiste mediatype voor uw brander gebruiken. Nadat de schijven zijn beschreven, moeten deze echter leesbaar zijn in beide typen dvd-speler of dvd-station. (DVD-R's voor algemeen gebruik zijn ontworpen om kopieën van gecodeerde commerciële dvd's te voorkomen.)

DVD+R

Deze niet-herschrijfbare indeling is compatibel met de meeste dvd-spelers en dvd-rom-stations. DVD+RW-branders van de eerste generatie bieden geen ondersteuning voor DVD+R-opnamen en kunnen doorgaans ook niet worden opgewaardeerd om deze ondersteuning te bieden. Alle huidige modellen van DVD+RW-branders ondersteunen echter wel DVD+R-opnamen. De compatibiliteit van DVD+R-schijven in zelfstandige dvd-spelers is vergelijkbaar met die van DVD-R.

Dvd-RW/dvd+RW

Deze indelingen zijn vergelijkbaar wat betreft functionaliteit en compatibiliteit met dvd-branders en dvd-spelers. Voor DVD-RW en DVD+RW worden herschrijfbare schijven gebruikt die in ideale omstandigheden wel meer dan 1000 keer opnieuw kunnen worden beschreven. Met de meeste zelfstandige dvd-spelers kunt u video afspelen die op DVD-RW- en DVD+RW-schijven is opgenomen, maar de compatibiliteit is niet zo hoog als bij DVD-R en DVD+R. Met de huidige DVD-RW-branders kunt u ook ook naar DVD-R branden.

Opmerking:

Als uw dvd-brander niet compatibel is met Premiere Elements, kunt u het project naar een map branden. Daarna kunt u met de software die bij de brander is geleverd de uiteindelijke dvd branden.

Compatibiliteitsproblemen voor dvd's

Houd rekening met de volgende compatibiliteitspunten wanneer u dvd-media en -hardware kiest:

 • DVD+R en DVD-R zijn compatibel met meer dvd-spelers voor tv's dan DVD+RW en DVD-RW.

 • DVD-ROM-stations zijn compatibel met meer DVD-indelingen dan dvd-spelers voor tv, vaak omdat op computers firmware en stuurprogramma's gemakkelijker zijn bij te werken dan op een dvd-speler.

 • Oudere dvd-spelers ondersteunen minder dvd-indelingen.

Houd tijdens het kiezen van de voorinstelling voor een bepaalde bestandsindeling rekening met de beschikbare ruimte op het doelmedium en met de vereisten van het doelpubliek.

Branden naar ISO-afbeelding voor dvd

Als de dvd-brander niet compatibel is met Premiere Elements, kunt u het project naar een ISO-bestand branden. Hiermee maakt u een dvd-compatibel ISO-bestand dat naar een schijf kan worden gebrand met desbetreffende software.

 1. Als de schijfweergave niet wordt weergegeven, klikt u op Publiceren en delen om het deelvenster Publiceren en delen weer te geven en vervolgens klikt u op Schijf.

 2. Klik op Ja als u een dvd-menu aan de schijf wilt toevoegen. Klik op Nee om zonder menu te branden.

 3. U kunt een menuthema kiezen voor het dvd-menu. Klik op een thema om het te selecteren.

  Voor meer thema's klikt u op de vervolgkeuzelijst om het menu uit te breiden en andere thema's te bekijken. Klik op Doorgaan.

  Thema selecteren

  Selecteer Automatisch menumarkeertekens toevoegen om markeertekens toe te voegen aan het menuthema. Klik op Instellingen om de sectie met instellingen uit te breiden en de volgende instellingen te configureren:

  • Bij elke scène: selecteer deze optie om een menumarkeerteken aan elke scène toe te voegen.
  • Totale aantal markeertekens: selecteer deze optie en voer het aantal menumarkeertekens in dat u wilt toevoegen.
  • Bestaande menumarkeertekens wissen: schakel deze optie in om alle bestaande markeertekens te verwijderen.
  Menumarkeertekens - instellingen

 4. Selecteer Dvd.

 5. In het dialoogvenster Branden naar selecteert u een van de ISO-opties als de bestemming voor het project. Voor dvd-filmprojecten die meer ruimte innemen dan een schijf met één laag (4,7 GB), selecteert u de optie ISO (8,5 GB), zodat u schijven met twee lagen kunt gebruiken.

   

 6. Typ een naam voor het ISO-bestand.

 7. Klik op Bladeren om een locatie voor het ISO-bestand op te geven.

 8. Klik op Branden om de ISO-afbeelding te maken.

Videocodering voor dvd's

Wanneer u een dvd-schijf maakt, dient u uw video te coderen in de MPEG‑2- of H.264-indeling. Met compressie worden de video- en audiobestanden kleiner gemaakt, zodat deze minder opslagruimte innemen. Een video van 60 minuten neemt in Premiere Elements ongeveer 13 GB in beslag. Een dvd met één laag kan slechts 4,7 GB bevatten. (Dvd's met twee lagen kunnen 8,5 GB bevatten.) Om de maximale kwaliteit te behouden, wordt de film in Premiere Elements zo gecomprimeerd dat alles precies op de dvd past. Hoe korter de film, hoe minder compressie is vereist en hoe beter de kwaliteit van de video op de schijf.

Het comprimeren van video- en audiogegevens voor gebruik op een schijf is erg tijdrovend, zelfs op hoogwaardige, toegewijde systemen. De vereiste tijd is afhankelijk van de snelheid van de computerprocessor, de hoeveelheid beschikbaar geheugen en de complexiteit en lengte van een project. Het branden van een standaardvideoproject van 60 minuten duurt zo'n vier tot zes uur. Vaak worden dvd's daarom 's nachts gebrand.

Schijven maken voor verschillende geografische regio's

Als u een dvd-schijf deelt met iemand uit een ander land, moet u de schijf mogelijk branden voor een andere televisiestandaard. In het grootste deel van de wereld voldoen video-apparaten (van camcorders tot dvd-spelers) aan een van de volgende twee tv-standaarden: NTSC in Japan en Noord-Amerika of PAL in het grootste deel van Europa en in het Midden-Oosten.

Met Premiere Elements kunt u zowel NTSC- als PAL-films maken, dus u kunt dvd's maken die geschikt zijn voor uw regio en voor andere delen van de wereld. U krijgt echter de beste resultaten als uw opgenomen video overeenkomt met de tv-standaard waarnaar u wilt exporteren.

NTSC

Noord-Amerika, gedeelten van Zuid-Amerika, Japan, de Filipijnen, de Taiwan-regio, Zuid-Korea, Guam, Myanmar en andere landen.

 

PAL

Europa, het Midden-Oosten en gedeelten van de volgende continenten: Azië, Afrika, Zuid-Amerika.

 

 

Richtlijnen voor het branden van schijven

Als de film eenmaal naar wens is bewerkt en de gewenste navigatie bevat, is het brandproces redelijk eenvoudig. Incompatibele apparaten en media, of onverwachte tijdfactoren kunnen echter invloed hebben op de kwaliteit en de voltooiing. Houd de volgende richtlijnen aan wanneer u schijven brandt.

Opmerking:

Als er coderingsfouten optreden, raadpleegt u het gedeelte Problemen oplossen in de Help.

 • Neem voldoende tijd voor het branden. Het coderen van de video- en audiogegevens voor een schijf kan een aantal uren in beslag nemen. U kunt het daarom bijvoorbeeld 's nachts laten doen. Als u verschillende dvd's wilt branden, brandt u deze tijdens dezelfde sessie met de optie Exemplaren in het dialoogvenster Branden, zodat u het project slechts een keer comprimeert.

 • Werk stuurprogramma's en firmware bij. Zorg dat u de nieuwste stuurprogramma's en firmware (software op een rom-apparaat (alleen-lezen-apparaat) met instructies voor de besturing van randapparatuur) hebt geïnstalleerd voor uw brander. U kunt updates downloaden vanaf internet.

 • Kies een compatibele brander. Als u een dvd wilt maken in Premiere Elements, moet u een compatibele brander hebben. Zorg er ten eerste voor dat uw systeem over een brander beschikt, dus niet alleen over een cd-rom-, cd-r-, of dvd-rom-station. Controleer vervolgens of het station compatibel is met Premiere Elements. Dat doet u als volgt: kijk of het station wordt vermeld in het menu Locatie brander nadat u Schijf hebt gekozen in het deelvenster Publiceren en delen.

 • Kies kwalitatief hoogstaande beschrijfbare dvd's en een compatibele dvd-mediaindeling wanneer u een dvd brandt. Niet alle dvd-branders en dvd-spelers ondersteunen alle typen dvd's. U kunt de dvd echter alleen branden als uw dvd-brander de indeling van de schijf ondersteunt. Met een brander die alleen DVD+R- of DVD+RW-schijven ondersteunt, kunt u niet naar DVD-R- of DVD-RW-schijven branden. Hetzelfde geldt voor dvd-spelers. Veel oude dvd-spelers herkennen bepaalde herschrijfbare schijven niet die op een nieuwere dvd-brander zijn gemaakt.

 • Zorg voor voldoende gedefragmenteerde en vrije schijfruimte. U moet er ook voor zorgen dat er voldoende vaste-schijfruimte is voor de volledige, gecomprimeerde bestanden en voor de tijdelijke bestanden die tijdens het exporteren worden gemaakt. De ruimtevereisten voor uw project worden weergegeven in het dialoogvenster branden.

 • Maak geen onnodige voorvertoningen. Voorvertoningen van uw tijdlijn van de Snelle weergave of uw tijdlijn van de Professionele weergave zijn handig als u wilt controleren hoe de voltooide film eruitziet en wordt afgespeeld. Het kost echter veel tijd om deze te maken en ze worden niet gebruikt in het proces voor het branden.

 • Test uw schijven. Als u een fout maakt op een beschrijfbare schrijf, moet u een andere schijf gebruiken. Als u echter een fout maakt op een herschrijfbare schijf, kunt u deze opnieuw gebruiken. Overweeg daarom een DVD-RW- of BD-RE-schijf (rewritable/herschrijfbaar) voor het maken van testschijven. Vervolgens gebruikt u voor de uiteindelijke of extra kopieën een DVD-R-schijf voor algemeen gebruik. Een DVD-R-schijf voor algemeen gebruik is een beschrijfbare schijf die één keer kan worden beschreven. Deze indeling is compatibel met zelfstandige dvd-spelers en dvd-rom-stations.

 • Voer geen niet-essentiële computertaken uit tijdens het exporteren. Schakel screensavers en powersavers uit. Vermijd het uitvoeren van virusscans, het downloaden van updates, het gebruik van internet, het spelen van computerspelletjes, enzovoort.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account