Beweging bijhouden toepassen op videoclips

Met Beweging bijhouden kunt u bewegende objecten in een videoclip volgen. U kunt clipart zoals foto's, afbeeldingen of videoclips aan deze objecten koppelen. Ga als volgt te werk als u een object in een videoclip wilt bijhouden:

  1. Importeer uw videoclip naar de tijdlijn.

  2. Selecteer de clip.

  3. Selecteer Gereedschappen > Beweging bijhouden in de actiebalk.

  4. Klik op Object selecteren. Op het beeldscherm wordt een frame weergegeven waarvan u het formaat kunt wijzigen. U kunt de grootte van het frame wijzigen door de hoekcirkels te slepen.

  5. Klik op Object bijhouden. Het neemt enige tijd om beweging bijhouden toe te passen op de clip.

  6. Klik op de knop Afspelen of druk op de spatiebalk om de clip te bekijken met Beweging bijhouden toegepast op het gewenste object.

Clipart toepassen op een object

Ga als volgt te werk als u clipart op een object in een videoclip wilt toepassen:

  1. Klik in de actiebalk op Afbeeldingen.

  2. Selecteer een afbeelding en sleep deze naar het object dat u bijhoudt.

  3. Klik op de knop Afspelen of druk op de spatiebalk om de clip te bekijken met Beweging bijhouden toegepast op de clipart van het gewenste object.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?