Delen op dvd of Blu-ray

Opmerking:

Bij elke nieuwe release van Adobe Premiere Elements evalueert Adobe de industrienormen, markttrends en feedback van gebruikers om de nieuwe verzameling functies te bepalen. Element 2018 biedt geen ondersteuning meer voor het branden van Blu-ray- en AVCHD-schijven. U kunt wel exporteren in de indelingen H264 AVCHD en H264 Blu-ray via de optie Geavanceerde instellingen op het tabblad Aangepast in de workflow Exporteren en delen.

Als u de voorvertoning van uw film hebt bekeken en tevreden bent met het resultaat, kunt u het project op een dvd of Blu-Ray-schijf branden. Controleer of de schijf die u hebt geselecteerd, compatibel is met de brander en het afspeelapparaat. U moet ook zorgen dat er voldoende vaste-schijfruimte beschikbaar is voor de gecomprimeerde bestanden en voor de tijdelijke bestanden die tijdens het exporteren worden gemaakt. Als er onvoldoende beschikbare schijfruimte is op een schijfpartitie, kunt u een andere schijfpartitie voor de werkschijfbestanden opgeven met de opdracht Bewerken > Voorkeuren > Werkschijven / Adobe Premiere Elements > Voorkeuren > Werkschijven. (U kunt de vereiste ruimte controleren in het dialoogvenster Branden.)

Opmerking:

Als uw dvd-brander niet compatibel is met Adobe Premiere Elements, kunt u het project branden naar een dvd-map en de map naar dvd branden met behulp van de brandersoftware.

Schijven branden

Afhankelijk van de complexiteit en de lengte van het project en de snelheid van de computer, kan het coderen (comprimeren) van de video- en audiogegevens voor een schijf een aantal uren in beslag nemen. Als u meerdere schijven met dezelfde inhoud en kwaliteit wilt branden, kunt u tijd besparen door deze tijdens dezelfde sessie te branden, zodat het project slechts eenmaal wordt gecomprimeerd.

 

Fout bij het branden van een schijf

Wanneer een schijf niet kan worden gebrand vanwege een hardwarefout, wordt er een ISO-image gemaakt en opgeslagen. U kunt deze ISO-image dan later naar een schijf branden. Zie Fout bij het branden van een schijf.

Opmerking:

Premiere Elements zet alle audio om in de 16-bits diepte en samplefrequentie van 48 kHz die vereist zijn voor dvd's. Voor de beste resultaten moet u uw audio opnemen met deze instellingen.

Branden naar AVCHD | Premiere Elements 2015 en eerdere versies

 1. Voordat u Premiere Elements start, moet u alle externe dvd-branders aansluiten en inschakelen.

 2. Klik in het deelvenster Exporteren en delen op Schijf.

 3. Kies AVCHD in de weergave Schijf.

 4. Selecteer Schijf bij de optie Branden naar.

 5. Typ een naam voor de schijf. Deze naam wordt weergegeven als u de schijf na het branden in de computer plaatst. (De standaardnaam is een datum- en tijdsaanduiding in 24-uursnotatie: JJJJMMDD_uummss.)

 6. Selecteer een brander in het menu Locatie brander.

 7. Plaats een compatibele schijf in het station. Als u een schijf hebt geplaatst, klikt u op Opnieuw scannen om te controleren of alle aangesloten branders geldige media bevatten.

 8. In het vak Exemplaren geeft u aan hoeveel schijven u tijdens deze sessie wilt branden. U wordt gevraagd om nieuwe schijven te plaatsen totdat alle opgegeven schijven zijn gebrand. De videobeelden en het geluid worden slechts eenmaal gecodeerd.

 9. Selecteer bij Voorkeuzeselectie de optie voor de televisiestandaard die wordt gebruikt in de geografische regio van uw doelgroep.

 10. (Optioneel) Selecteer Inhoud in beschikbare ruimte passen. Als u naar een dvd brandt, kunt u deze optie uitschakelen en de schuifregelaar naar de gewenste videokwaliteit slepen. (Standaard is deze optie ingeschakeld voor dvd en uitgeschakeld voor Blu-ray.)

 11. Klik op Branden om het project om te zeten in de dvd- of Blu-Ray-indeling en om de schijf te branden. Als u een dvd brandt en er geen brander beschikbaar is, kunt u naar een dvd-map branden en de resulterende bestanden naar een dvd branden wanneer de brander beschikbaar is.

  Opmerking:

  Het coderen van de video- en audiogegevens voor uitvoer naar een schijf kan een aantal uren in beslag nemen.

Een dvd-map branden

Als de dvd-brander niet compatibel is met Premiere Elements, kunt u het project naar een map branden. Hiermee maakt u een dvd-compatibel bestand dat kan worden gebrand op schijf met behulp van een dvd- of cd-ontwerpprogramma.
.

Opmerking:

U kunt alleen een dvd-project naar een map branden. U kunt geen project met blu-ray-schijven naar een map branden.

 1. Als de weergave Schijf niet wordt weergegeven, klikt u op Exporteren en delen om het deelvenster Exporteren en delen weer te geven. Klik vervolgens op Schijf.

 2. In het dialoogvenster Branden naar selecteert u een van de opties bij Map als de bestemming voor het project. Voor filmprojecten die meer ruimte innemen dan een schijf met één laag (4,7 GB), selecteert u de optie Map (8,5 GB), zodat u schijven met twee lagen kunt gebruiken.

 3. Typ een naam voor de map.

 4. Klik op Bladeren om een locatie voor de map op te geven.

 5. Klik op Branden om de map te maken.

  Opmerking:

  Het coderen van de video- en audiogegevens voor uitvoer naar een schijf kan een aantal uren in beslag nemen.

Exporteren als AVCHD en op dvd branden | Premiere Elements 2015 en eerdere versies

Gebruik AVCHD als u uw video wilt exporteren naar een HD-indeling die op dvd kan worden gebrand. De gegenereerde bestanden zijn compatibel met Blu-ray en kunnen worden afgespeeld met een Blu-ray-speler die compatibel is met AVCHD.

In plaats hiervan kunt u de gegenereerde bestanden ook exporteren naar een map op uw computer.

Opmerking:

U kunt de geëxporteerde bestanden kopiëren naar een USB-stick en de bestanden afspelen door de USB-stick in de USB-poort van een Blu-ray-speler te steken. U kunt de bestanden ook op uw computer afspelen indien u beschikt over een mediaspeler die ondersteuning biedt voor Blu-ray-bestanden.

Het branden van uw project in de AVCHD-indeling werkt op dezelfde manier als het branden van schijven of mappen. Ga voor meer informatie naar de desbetreffende gedeelten over het branden van schijven of mappen.

Opmerking:

Adobe Premiere Elements ondersteunt alleen eindmarkeringen in dvd's. Als uw project menu-eindmarkering bevat, zijn deze alleen beschikbaar als u het project naar een dvd brandt. De eindmarkeringen zijn niet beschikbaar als u het project naar een blu-ray-schijf of AVCHD brandt.

Richtlijnen voor het branden van schijven en compatibiliteitsopties

Als er op uw computer een compatibele dvd-brander is aangesloten, kunt u rechtstreeks vanuit Premiere Elements een dvd of Blu-ray-schijf maken. U kunt de schijf die u maakt, afspelen met een dvd-speler voor een tv of computer. Premiere Elements maakt videoschijven. (U kunt geen dvd's voor gegevens of geluid maken.) Dvd-branders gebruiken een beschrijfbare DVD-5-schijf (DVD+/-R) met een capaciteit van 4,7 GB die ongeveer twee uren aan kwalitatief hoogstaande sd-videobeelden kan bevatten.

Een Blu-ray-schijf heeft doorgaans een capaciteit van 25 GB en kan 135 minuten aan hd-video bevatten met gebruik van MPEG-2, plus 2 uren aan sd-bonusmateriaal. Dergelijke schijven kunnen in totaal 10 uren aan sd-inhoud bevatten. Er zijn twee typen Blu-ray-schijven: BD-R (beschrijfbaar) en BD-RE (opnieuw beschrijfbaar).

Premiere Elements ondersteunt de volgende typen dvd's (enkele laag, 4,7 GB): DVD+R, DVD+RW, DVD-R en DVD-RW. Ook wordt ondersteuning geboden voor DVD+R-schijven van 8,5 GB met twee lagen. Kies de media die wordt ondersteund door zowel uw dvd-brander als de dvd-speler waarop u de dvd wilt afspelen. Niet alle dvd-branders en dvd-spelers ondersteunen alle typen dvd's. Zo worden DVD+R-schijven bijvoorbeeld wel door veel, maar niet door alle dvd-spelers voor tv herkend.

Dvd-R

Voor deze indeling worden beschrijfbare schijven gebruikt die één keer kunnen worden beschreven. De indeling is compatibel met zelfstandige dvd-spelers en dvd-rom-stations. DVD-R-schijven zijn beschikbaar in twee mediatypen: Algemeen gebruik en Ontwerp. In de meeste DVD-R-branders worden de goedkopere schijven voor algemeen gebruik afgespeeld en in sommige professionele branders worden Ontwerp-schijven gebruikt. U moet het juiste mediatype voor uw brander gebruiken. Nadat de schijven zijn beschreven, moeten deze echter leesbaar zijn in beide typen dvd-speler of dvd-station. (DVD-R's voor algemeen gebruik zijn ontworpen om kopieën van gecodeerde commerciële dvd's te voorkomen.)

DVD+R

Deze niet-herschrijfbare indeling is compatibel met de meeste dvd-spelers en dvd-rom-stations. DVD+RW-branders van de eerste generatie bieden geen ondersteuning voor DVD+R-opnamen en kunnen doorgaans ook niet worden opgewaardeerd om deze ondersteuning te bieden. Alle huidige modellen van DVD+RW-branders ondersteunen echter wel DVD+R-opnamen. De compatibiliteit van DVD+R-schijven in zelfstandige dvd-spelers is vergelijkbaar met die van DVD-R.

Dvd-RW/dvd+RW

Deze indelingen zijn vergelijkbaar wat betreft functionaliteit en compatibiliteit met dvd-branders en dvd-spelers. Voor DVD-RW en DVD+RW worden herschrijfbare schijven gebruikt die in ideale omstandigheden wel meer dan 1000 keer opnieuw kunnen worden beschreven. Met de meeste zelfstandige dvd-spelers kunt u video afspelen die op DVD-RW- en DVD+RW-schijven is opgenomen, maar de compatibiliteit is niet zo hoog als bij DVD-R en DVD+R. Met de huidige DVD-RW-branders kunt u ook ook naar DVD-R branden.

Opmerking:

Als uw dvd-brander niet compatibel is met Premiere Elements, kunt u het project naar een map branden. Daarna kunt u met de software die bij de brander is geleverd de uiteindelijke dvd branden.

Compatibiliteitsproblemen voor dvd's

Houd rekening met de volgende compatibiliteitspunten wanneer u dvd-media en -hardware kiest:

 • DVD+R en DVD-R zijn compatibel met meer dvd-spelers voor tv's dan DVD+RW en DVD-RW.

 • DVD-ROM-stations zijn compatibel met meer DVD-indelingen dan dvd-spelers voor tv, vaak omdat op computers firmware en stuurprogramma's gemakkelijker zijn bij te werken dan op een dvd-speler.

 • Oudere dvd-spelers ondersteunen minder dvd-indelingen.

Houd tijdens het kiezen van de voorinstelling voor een bepaalde bestandsindeling rekening met de beschikbare ruimte op het doelmedium en met de vereisten van het doelpubliek.

Branden naar dvd of Blu-ray of naar AVCHD-ISO-afbeelding

Branden naar Blu-ray of AVCHD van toepassing op Premiere Elements 2015 en eerdere versies

Als de dvd-brander niet compatibel is met Premiere Elements, kunt u het project naar een ISO-bestand branden. Hiermee maakt u een dvd/Blu-ray/AVCHD-compatibel ISO-bestand dat naar een schijf kan worden gebrand met desbetreffende software.

 1. Als de weergave Schijf niet wordt weergegeven, klikt u op Exporteren en delen om het deelvenster Exporteren en delen weer te geven. Klik vervolgens op Schijf.

 2. Klik op Ja als u een dvd-menu aan de schijf wilt toevoegen. Klik op Nee om zonder menu te branden.

  Een dvd-menu maken

 3. U kunt een menuthema kiezen voor het dvd-menu. Klik op een thema om het te selecteren.

  Voor meer thema's klikt u op de vervolgkeuzelijst om het menu uit te breiden en andere thema's te bekijken. Klik op Doorgaan.

  Thema selecteren

  Selecteer Automatisch menumarkeertekens toevoegen om markeertekens toe te voegen aan het menuthema. Klik op Instellingen om de sectie met instellingen uit te breiden en de volgende instellingen te configureren:

  • Bij elke scène: selecteer deze optie om een menumarkeerteken aan elke scène toe te voegen.
  • Totale aantal markeertekens: selecteer deze optie en voer het aantal menumarkeertekens in dat u wilt toevoegen.
  • Bestaande menumarkeertekens wissen: schakel deze optie in om alle bestaande markeertekens te verwijderen.
  Menumarkeertekens - instellingen

 4. Selecteer dvd, Blu-ray of AVCHD.

 5. In het dialoogvenster Branden naar selecteert u een van de ISO-opties als de bestemming voor het project. Voor dvd/AVCHD-filmprojecten die meer ruimte innemen dan een schijf met één laag (4,7 GB), selecteert u de optie ISO (8,5 GB), zodat u schijven met twee lagen kunt gebruiken.

  Voor Blu-ray-filmprojecten die meer ruimte innemen dan een schijf met één laag (25 GB), selecteert u de optie ISO (50 GB), zodat u schijven met twee lagen kunt gebruiken.

   

  Het ISO-type selecteren

 6. Typ een naam voor het ISO-bestand.

 7. Klik op Bladeren om een locatie voor het ISO-bestand op te geven.

 8. Klik op Branden om de ISO-afbeelding te maken.

Videocodering voor dvd's en Blu-ray-schijven

Wanneer u een dvd of Blu-ray-schijf maakt, dient u uw video te coderen in de MPEG‑2- of H.264-indeling (alleen Blu-ray). Met compressie worden de video- en audiobestanden kleiner gemaakt, zodat deze minder opslagruimte innemen. Een video van 60 minuten neemt in Premiere Elements ongeveer 13 GB in beslag. Een dvd met één laag kan slechts 4,7 GB bevatten. (Dvd's met twee lagen kunnen 8,5 GB bevatten.) Om de maximale kwaliteit te behouden, wordt de film in Premiere Elements zo gecomprimeerd dat alles precies op de dvd past. Hoe korter de film, hoe minder compressie is vereist en hoe beter de kwaliteit van de video op de schijf.

Opmerking:

De Blu-ray-presets hebben een kwaliteit die geschikt is voor de export van AVCHD-bestanden.

Het comprimeren van video- en audiogegevens voor gebruik op een schijf is erg tijdrovend, zelfs op hoogwaardige, toegewijde systemen. De vereiste tijd is afhankelijk van de snelheid van de computerprocessor, de hoeveelheid beschikbaar geheugen en de complexiteit en lengte van een project. Het branden van een standaardvideoproject van 60 minuten duurt zo'n vier tot zes uur. Vaak worden dvd's en Blu-ray-schijven daarom 's nachts gebrand.

Opmerking:

De Blu-ray-indeling H.264 is bijzonder berekeningsintensitief en het duurt dus lang om dergelijke schijven te coderen. De compressie is echter hoog en zo kunt u meer videogegevens per MB opnemen. MPEG-2 is minder berekeningsintensief en dus sneller, maar er worden dan minder videogegevens per MB opgenomen.

Schijven maken voor verschillende geografische regio's

Als u een dvd of Blu-ray-schijf deelt met iemand uit een ander land, moet u de schijf mogelijk branden voor een andere televisiestandaard. In het grootste deel van de wereld voldoen video-apparaten (van camcorders tot Blu-ray-spelers) aan een van de volgende twee tv-standaarden: NTSC in Japan en Noord-Amerika of PAL in het grootste deel van Europa en in het Midden-Oosten.

Met Premiere Elements kunt u zowel NTSC- als PAL-films maken, dus u kunt dvd's maken die geschikt zijn voor uw regio en voor andere delen van de wereld. U krijgt echter de beste resultaten als uw opgenomen video overeenkomt met de tv-standaard waarnaar u wilt exporteren.

NTSC

Noord-Amerika, gedeelten van Zuid-Amerika, Japan, de Filipijnen, de Taiwan-regio, Zuid-Korea, Guam, Myanmar en andere landen.

 

PAL

Europa, het Midden-Oosten en gedeelten van de volgende continenten: Azië, Afrika, Zuid-Amerika.

 

 

Richtlijnen voor het branden van schijven

Als de film eenmaal naar wens is bewerkt en de gewenste navigatie bevat, is het brandproces redelijk eenvoudig. Incompatibele apparaten en media, of onverwachte tijdfactoren kunnen echter invloed hebben op de kwaliteit en de voltooiing. Houd de volgende richtlijnen aan wanneer u schijven brandt.

Opmerking:

Als er coderingsfouten optreden, raadpleegt u het gedeelte Problemen oplossen in de Help.

 • Neem voldoende tijd voor het branden. Het coderen van de video- en audiogegevens voor een schijf kan een aantal uren in beslag nemen. U kunt het daarom bijvoorbeeld 's nachts laten doen. Als u verschillende dvd's of Blu-Ray-schijven wilt branden, brandt u deze tijdens dezelfde sessie met de optie Exemplaren in het dialoogvenster Branden, zodat u het project slechts een keer comprimeert.

 • Werk stuurprogramma's en firmware bij. Zorg dat u de nieuwste stuurprogramma's en firmware (software op een rom-apparaat (alleen-lezen-apparaat) met instructies voor de besturing van randapparatuur) hebt geïnstalleerd voor uw brander. U kunt updates downloaden vanaf internet.

 • Kies een compatibele brander. Als u een dvd of Blu-ray-schijf wilt maken in Premiere Elements, moet u een compatibele branden hebben. Zorg er ten eerste voor dat uw systeem over een brander beschikt, dus niet alleen over een cd-rom-, cd-r-, dvd-rom- of Blu-ray-station. Controleer vervolgens of het station compatibel is met Premiere Elements. Dat doet u als volgt: kijk of het station wordt vermeld in het menu Locatie brander nadat u Schijf hebt gekozen in het deelvenster Exporteren en delen.

 • Kies kwalitatief hoogstaande beschrijfbare dvd's en een compatibele dvd-mediaindeling wanneer u een dvd brandt. Niet alle dvd-branders en dvd-spelers ondersteunen alle typen dvd's. U kunt de dvd echter alleen branden als uw dvd-brander de indeling van de schijf ondersteunt. Met een brander die alleen DVD+R- of DVD+RW-schijven ondersteunt, kunt u niet naar DVD-R- of DVD-RW-schijven branden. Hetzelfde geldt voor dvd-spelers. Veel oude dvd-spelers herkennen bepaalde herschrijfbare schijven niet die op een nieuwere dvd-brander zijn gemaakt.

 • Zorg voor voldoende gedefragmenteerde en vrije schijfruimte. U moet er ook voor zorgen dat er voldoende vaste-schijfruimte is voor de volledige, gecomprimeerde bestanden en voor de tijdelijke bestanden die tijdens het exporteren worden gemaakt. De ruimtevereisten voor uw project worden weergegeven in het dialoogvenster branden.

 • Maak geen onnodige voorvertoningen. Voorvertoningen van uw tijdlijn van de Snelle weergave of uw tijdlijn van de Professionele weergave zijn handig als u wilt controleren hoe de voltooide film eruitziet en wordt afgespeeld. Het kost echter veel tijd om deze te maken en ze worden niet gebruikt in het proces voor het branden.

 • Test uw schijven. Als u een fout maakt op een beschrijfbare schrijf, moet u een andere schijf gebruiken. Als u echter een fout maakt op een herschrijfbare schijf, kunt u deze opnieuw gebruiken. Overweeg daarom een DVD-RW- of BD-RE-schijf (rewritable/herschrijfbaar) voor het maken van testschijven. Vervolgens gebruikt u voor de uiteindelijke of extra kopieën een DVD-R-schijf voor algemeen gebruik. Een DVD-R-schijf voor algemeen gebruik is een beschrijfbare schijf die één keer kan worden beschreven. Deze indeling is compatibel met zelfstandige dvd-spelers en dvd-rom-stations.

 • Voer geen niet-essentiële computertaken uit tijdens het exporteren. Schakel screensavers en powersavers uit. Vermijd het uitvoeren van virusscans, het downloaden van updates, het gebruik van internet, het spelen van computerspelletjes, enzovoort.

Vergelijkbaar materiaal

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?