Opgeloste problemen in Premiere Pro CC 2015 (9.0)

Importeren

 • MXF-bestanden van bepaalde externe toepassingen en apparaten geven onverwachte namen weer in de deelvensters Project en Tijdlijn.
 • MPEG-4-video met MPEG-1-audio zorgt ervoor dat er alleen de eerste paar seconden audio aanwezig is.
 • VOB-bestanden spelen alleen audio af of geven permanent 'Media in behandeling' weer.
 • FCP XML-bestanden die UNC-paden bevatten, vullen het dialoogvenster 'Beeldmateriaal opvullen' met onjuiste paden.
 • Ondertitelingsgegevens in bepaalde bestanden zijn niet zichtbaar in Premiere Pro, maar wel in andere toepassingen.
 • Het importeren van bepaalde FCP XML-bestanden maakt een reeks met fragmenten die in de programmamonitor worden afgespeeld, maar niet in de tijdlijn worden weergegeven.
 • Tijdcode wordt onjuist weergegeven voor bepaalde MXF-bestanden van een externe toepassing.
 • MOD-beeldmateriaal wordt bijgesneden bij het importeren.
 • RMF-bestanden van Canon C500 kunnen niet worden geïmporteerd.
 • Uitgepakte Phantom Cine-bestanden lijken in Premiere Pro donkerder dan in andere toepassingen.

Bestanden worden groter

 • Onaanvaardbare prestaties tijdens het vernieuwen en het in een pakket plaatsen van een bestand dat groter wordt.
 • Bepaalde QuickTime-bestanden die groter worden, worden niet bijgewerkt.
 • Beeld bevriest soms en reactietijd is traag wanneer JKL wordt gebruikt om een bestand dat groter wordt af te spelen/wisselen.
 • Loopt regelmatig enkele seconden vast wanneer bestanden die groter worden, worden bewerkt.

Exporteren en renderen

 • Audioruis in geëxporteerd XDCAM HD 50 MXF-bestand.
 • Slimme rendering van een uitgesneden XDCAM EX-fragment is afgekapt.
 • Geëxporteerd XAVC-bestand bevat willekeurig een verkeerd frame.
 • 'Voorvertoningen gebruiken' werkt niet bij het exporteren van een aangepaste QuickTime ProRes-reeks.
 • Af en toe de waarschuwing 'Fout bij compileren van film' en een fout bij slimme rendering/exporteren van XDCAM HD 50.
 • Geëxporteerde AVC-Intra-fragmenten worden niet herkend in P2 Viewer Plus.
 • Reeksfragmenten met verwijderde secties worden niet slim gerenderd.
 • De selectie van OMF-ingangen wordt vergeten bij het opnieuw openen van het dialoogvenster.
 • Loopt vast tijdens het exporteren van bepaalde reeksen als Premiere Pro-project.
 • Geëxporteerd audiofragment met iXML bevat ongeldige framesnelheid.
 • Sommige geëxporteerde bestanden met uitsluitend audio hebben een onjuiste tijdcode.
 • Bepaalde AVC-Intra 100-bestanden worden niet zonder problemen bijgewerkt, geven fouten weer tijdens het exporteren, worden samengevoegd en getranscodeerd, enzovoort.
 • Loopt vast wanneer een reeks in de wachtrij naar Adobe Media Encoder wordt gezet als deze op een tweede scherm wordt weergegeven en een fragment in de reeks het effect Analoge vertraging bevat (alleen Mac OS).

AAF

 • De inhoud van geëxporteerde AAF-bestanden wordt niet opnieuw gekoppeld via batchimport in bepaalde externe toepassingen.
 • De overgangen Kruiselings oplossen worden verwijderd wanneer de geëxporteerde AAF is geïmporteerd in Premiere Pro of bepaalde toepassingen van derden.
 • De snelheidswijzigingen op videofragmenten worden verwijderd bij het exporteren van AAF.
 • AAF-bestanden die een stereofragment in een monotrack bevatten, leveren twee monotracks op wanneer ze worden geopend in bepaalde externe toepassingen.
 • AAF-exportprestatie met volledige bestanden is veel langzamer dan met OMF.
 • In bepaalde externe toepassingen krijgen alle fragmenten in AAF-exports de naam van het eerste fragment in track A1 (alleen Mac OS).
 • Er treedt een crash op bij bepaalde effecten van de externe toepassingen wanneer er wordt geprobeerd een AAF-export uit te voeren [alleen Windows].
 • Wanneer 5.1-exports als monofragmenten worden geïmporteerd in bepaalde externe toepassingen, is de benaming van de fragmenten onjuist.
 • Mono AIFF- en WAV-bestanden die in een reeks via AAF wordt geëxporteerd, maken niet automatisch opnieuw verbinding in bepaalde externe toepassingen.

XML

 • Beeldmateriaal van 47,95 fps wordt als FCP XML-bestanden met 47 fps geëxporteerd.

EDL

 • De tijdcode is onjuist in het geëxporteerde EDL voor sommige bestanden.
 • Geëxporteerde EDL gebruikt milliseconden in de tijdcode in plaats van frames.

Afspelen en weergeven

 • Kruiselings oplossen wordt weergegeven als progressief terwijl de reeksinstelling is geïnterlinieerd.
 • Project met Canon XF C300-media verliest frames als het bestand al een tijd niet geopend is geweest.
 • XAVC-bestanden van bepaalde bronnen worden niet afgespeeld.
 • Wanneer een reeks met 708-ondertitels op een HD-monitor wordt weergegeven via Transmit in externe hardware, worden de ondertitels niet weergegeven.
 • Het wijzigen van videoverschuiving heeft geen effect met I/O-hardware van derden.
 • Trage wisselresultaten voor frames die niet in volgorde staan.

Audio

 • Monofragmenten worden afgespeeld op kanalen 1 en 2 wanneer ze worden versleept naar een adaptieve track.
 • De audio verdwijnt af en toe van het fragment in de reeks, maar is aanwezig in het masterfragment.
 • Er treedt een crash op wanneer er geluidsversterking wordt toegepast op het masterfragment.
 • Er treedt een crash op wanneer audiofragmenten worden bijgesneden met Multiband Compressor toegepast tijdens het afspelen.
 • Mono-audio gepand naar het middenkanaal met lekken van de 5.1-panningtoepassing in het linkerkanaal.
 • Audio van 2K ProRes HQ-bestanden kan niet worden afgespeeld.
 • Kanalen van een stereofragment zijn gedempt tot 3 dB wanneer hetzelfde bronkanaal wordt omgeleid naar beide bestemmingskanalen in het dialoogvenster Audiokanalen.

Project

 • Onjuiste sortering van fragmenten bij het bekijken van een project in de mediabrowser.
 • De sorteervolgorde Lijstweergave in de pictogramweergave van het deelvenster Project wordt niet bijgewerkt als de volgorde van de lijstweergave is gewijzigd.
 • Een reeks openen van de mediabrowser zonder deze reeks te importeren, zorgt ervoor dat het deelvenster Effectbediening effecten kan toepassen op masterfragmenten.
 • Er treedt een crash op wanneer een volledige reeks wordt gekopieerd in bepaalde omstandigheden.
 • Loop af en toe vast tijdens het importeren/openen van een project dat XDCAM-beeldmateriaal bevat (alleen Mac OS).
 • Metagegevens van fragmenten bewerken voor de velden Opmerking, Client en Goed wijzigen het project niet.
 • Door in de pictogramweergave Cmd/Ctrl-slepen te gebruiken om fragmentresultaten in de prullenbak te plaatsen, wordt alleen de lege prullenbak gedupliceerd.
 • Er treedt een crash op bij het uitvoeren van de opdracht Andere tijdlijn-deelvensters sluiten wanneer meerdere alleen-lezen/bronmonitor-reeksen zijn geopend (Alleen Mac OS).
 • Tijdens het slepen van een reeks die is genest in een prullenbak van de mediabrowser, worden alle elementen gedupliceerd.
 • Een fragment met alleen video/audio van een reeks naar het deelvenster Project slepen doet niets.
 • Bestaand CFA-bestand wordt in bepaalde omstandigheden opnieuw gegenereerd op een gedeelde mediacachelocatie.
 • In een project met twee reeksen waarin Warp Stabilizer op alle fragmenten is toegepast, duurt het opslaan veel langer. In deze status kan de toepassing ook traag reageren of volledig vastlopen.
 • Dynamische media: het veld Naam van opname kan niet worden gebruikt in de lijstweergave van het deelvenster Project.
 • Tijdcode word niet correct gelezen/weergegeven voor ProRes-bestanden die zijn vastgelegd door hardware van derden.
 • De query die een zoekvak definieert, is beschadigd na het importeren van een project in de mediabrowser.
 • Door op Escape te drukken in het dialoogvenster dat waarschuwt voor het overschrijven van het project, wordt het project overschreven.

Projectbeheer en consolideren en transcoderen

 • QuickTime-bestanden met meerdere stereoparen resulteren in onjuist gekanaliseerde audio in de reeks.
 • DNxHD-voorinstellingen voor transcoderen zijn niet beschikbaar voor 720p24/25/30.
 • Fragment met ondertiteling wordt zonder waarschuwing gekopieerd bij gebruik van een transcodeervoorinstelling met ondertitels.
 • Transcoderen van A/V of fragment met alleen audio en een voorinstelling met alleen video zorgt ervoor dat de audio wordt getranscodeerd.
 • Audiovoorinstellingen kunnen A/V of fragmenten met alleen video niet transcoderen en het deelvenster Evenementen geeft alleen verkeerde combinaties voor framegrootte weer.
 • Consolideren en transcoderen met MPEG-voorinstelling zonder multiplexingresultaten zorgen voor een onbekende fout.
 • Consolideren en transcoderen waarschuwt de gebruiker niet over offline materiaal.
 • Als alle reeksen niet zijn geselecteerd, dan worden ongebruikt fragmenten niet gekopieerd als 'Ongebruikte fragmenten uitsluiten' is uitgeschakeld.
 • Een reeks van meerdere camerabronnen die de getranscodeerde reeks niet bevat, zijn aanwezig in het getranscodeerde project.
 • Meervoudig gebruik van hetzelfde fragment met Beweging toegepast op één en Overeenkomst: Reeks worden afzonderlijk getranscodeerd.
 • Er worden geen piekbestanden gegenereerd als het getranscodeerde project wordt geopend voordat Premiere Pro is afgesloten.
 • Als 'Bijsnijden beperken tot grenzen van subfragment' is ingeschakeld, zorgen overlappende subfragmenten ervoor dat elk subfragment wordt getranscodeerd als een apart fragment.
 • De weergave van 'Reeks' in projectbeheer geeft reeksen weer die niet in volgorde zijn en geeft geen manieren om ze te sorteren.
 • Als 'Bijsnijden beperken tot randen van subfragment' is ingeschakeld, geven subfragmenten de verkeerde videoframe weer wanneer ze worden geopend in de bronmonitor na consolideren en transcoderen.
 • Getranscodeerde projecten bevatten referenties naar Renderen en Vervangen van fragment, maar het oorspronkelijke fragment staat niet in de map met getranscodeerde bestanden als 'Ongebruikte fragmenten uitsluiten' is ingeschakeld.
 • Wanneer u alleen de audio van een A/V-bestand gebruikt, wordt Consolideren en transcoderen naar MXF zonder waarschuwing naar A/V getranscodeerd.
 • Terugspoelen verandert het resultaat van een fragment in het getranscodeerde project met onvoldoende media.

Renderen en vervangen

 • Renderen en vervangen uitvoeren op een fragment dat als 15 fps wordt geïnterpreteerd, zorgt voor een bevroren frame/zwart fragment in de reeks.
 • Bijgesneden punt is niet verwerkt bij het gebruik van Renderen en vervangen op teruggespoelde media.
 • Renderen en vervangen in de bronfragment wordt in een vak 'Hersteld fragment' geplaatst in een nieuw project dat wordt gemaakt door te exporteren met 'Selectie als Premiere-project'.

Samengevoegde fragmenten

 • Samengevoegde fragmenten hebben geen miniatuur in de lijstweergave van het deelvenster Project.

Subfragmenten

 • Media beweegt op het subfragment in de bronmonitor wanneer een hard subfragment naar een zacht subfragment wordt omgezet.
 • Audiogolfvorm van subfragment in de bronmonitor wordt niet correct weergegeven wanneer de snelheid achteruitgaat.

Bewerken en reeks

 • Loopt af en toe enkele minuten vast wanneer titels worden geopend via het deelvenster Project.
 • Door de gekopieerde inhoud van een reeks te plakken, wordt de verkeerde audio geplakt in bepaalde situaties.
 • Er treedt een crash op bij het verschuiven van een audiofragment tijdens het afspelen.
 • Bepaalde XDCAM QuickTime-referentiefilms verliezen audiosynchronisatie tijdens het afspelen.
 • Loopt af en toe vast tijdens het kopiëren van audiofragmenten of verschillende typen (bijvoorbeeld, stereo en mono).
 • Loopt vast wanneer fragment naar boven en beneden wordt bewogen op de tracks tijdens het afspelen.
 • Als de optie nesten is ingesteld op 'Als individuele fragmenten invoegen', gaan er fragmenteffecten verloren wanneer meerdere reeksen in een reeks worden gesleept.
 • De pijl Omhoog navigeert niet naar het begin van een reeks.
 • Loopt vast bij het bijsnijden tijdens afspelen.
 • Verkeerde gele balk en renderstatus op XDCAM 422 25i PAL-reeks met overeenkomende inhoud.
 • Er treedt een crash op wanneer fragment verticaal naar een andere track wordt gesleept met het muiswiel om omhoog/omlaag te scrollen.
 • Frame vergelijken resulteert in een verkeerde vergelijking met het masterfragment van een behouden frame of behouden frame-segment.

Meerdere camera's

 • Golfvormen worden niet weergegeven voor geneste reeks met een bron met meerdere camera's die een monobronfragment bevat en is gemaakt met de optie 'Audio schakelen'.
 • Audio hapert wanneer wordt geprobeerd om fragmenten van meerdere camera's met 28-32 kanalen met audio die is toegewezen aan mono af te spelen.
 • Weergave van meerdere camera's trilt tijdens het bewerken en pauzeren.
 • Het selectieraster met meerdere camera's en compositieweergaven met meerdere camera's komen niet overeen als er een snelheidswijziging is toegepast op bronfragmenten met meerdere camera's die niet beginnen op het tijdstip nul.
 • Dekkingsmasker verdwijnt wanneer een reeks met meerdere camera's wordt afgevlakt.
 • Programmamonitor flikkert bij het bijsnijden in de modus Meerdere camera's (2-up-weergave van bijsnijden) wanneer bronfragmenten niet starten op het tijdstip nul (alleen GPU).
 • Een reeks van meerdere camera's bewerken kan ervoor zorgen dat de audiogolfvormen na de bewerking 'flatlinen'. Hierna gedraagt de golfvorm zich vreemd tijdens het in- en uitzoomen/scrollen op de tijdlijn.

Markeringen

 • Kan een markering op een fragment met snelheidswijziging niet bewerken door opnieuw op de snelkoppeling Markering toevoegen te drukken.
 • Er treedt een crash op tijdens het scrollen met het muiswiel in het deelvenster Markeringen waar reeksmarkeringen zijn geladen en een bewerking in de wachtrij staat in een opmerkingenveld.
 • Fragment vervangen laadt het nieuwe fragment niet in het deelvenster Markeringen, wat resulteert in een niet-gedefinieerde status van de locatie waar alle wijzigingen aan markeringen worden opgeslagen.
 • Bij het verplaatsen van meerdere markeringen in fragmenten/reeksen, is het mogelijk om enkele markeringen vóór het begin of na het einde van fragment/reeks te verplaatsen.

Effecten en overgangen

 • Er treedt een crash op bij het wijzigen van Directioneel vervagen tijdens het afspelen (OpenCL).
 • Loopt vast door het aanpassen van de parameter van 'Doel toonregeling' van de Loudness Radar tijdens het afspelen in lus.
 • Er treedt een crash op tijdens het renderen van een fragment met bepaalde effecten van derden.
 • Als niveaus en de kleurbalanseffecten worden toegepast op Sony F55-beeldmateriaal, wordt er een uitzondering van een laag niveau weergegeven.
 • Af en toe wordt het verkeerde frame toegepast in bepaalde editors van effecten van derden.
 • De parametereenheden van 'Doel toonregeling' van Loudness Radar geven altijd 'LFKS' aan in de tooltips van het mengpaneel van de audiotrack en de Tijdlijn ongeacht van de parameterinstelling van de 'Eenheid toonregeling'.
 • Er treedt een crash op bij het renderen van een reeks die een fragment met twee effecten bevat die worden toegepast op tijdelijke parameters.
 • Loopt vast bij het sluiten van een project terwijl een reeks wordt afgespeeld die bepaalde audio-effecten heeft (alleen Mac).
 • Met bepaalde overgangen van derden kunnen instellingen niet worden gewijzigd na het kopiëren en plakken van een overgang.
 • Warp Stabilizer maakt veel zwarte frames na het renderen.

Maskeren en bijhouden

 • De 'fx'-badge verandert niet van kleur wanneer een dekkingsmasker wordt toegepast.
 • Er treedt een crash op wanneer er meerdere Bezier-controlepunten als groep worden geselecteerd op een effectmaskering en vervolgens een ander maskeringcontrolepunt wordt geselecteerd met Ctrl+klikken.

GPU

 • Afspelen hapert met interliniërende reeksen wanneer GPU is ingeschakeld en de video op een tweede monitor wordt afgespeeld via Transmit.
 • Interpretatie van alfakanaal is verkeerd met GPU-rendering.
 • Verkeerde pixels vloeien over in niet-lineaire kleurmodus bij het gebruik van GPU-rendering.
 • Slechte frameranden met lineaire en niet-lineaire compositie met gewijzigde schaal/positie [Alleen GPU].

Gebruikersinterface en werkruimten

 • Op bepaalde computers kan het uitzonderlijk lang duren voordat het venster Exportinstellingen wordt geopend — app lijkt vast te hangen (alleen Mac).
 • Programmamonitor wordt niet opnieuw ingesteld wanneer de eigenschappen van een HD-reeks worden bewerkt om er een SD van te maken.
 • Audiogolfvorm verdwijnt wanneer deze vordert door een reeks dat de actieve tekst van de tijdcode gebruikt.
 • Door snel na elkaar toetsenbordopdrachten in te voeren, gaan opdrachten verloren.
 • Als u op het driehoekje klikt om de vervolgkeuzelijst van de Sneltoetsen te openen, wordt het menu niet automatisch geopend.
 • Dialoogvenster Sneltoetsen behoudt zijn grootte maar niet zijn positie. Als u het venster opnieuw opent, kan het daardoor buiten de rand van het scherm worden weergegeven.
 • Deelvenster Metagegeven flitst en de gebruikersinterface reageert traag als een track in een 16-kanaalreeks afzonderlijk wordt afgespeeld.
 • Het laatste framenummer verbergt de vervolgkeuzelijst 'Zoomniveau selecteren' wanneer een fragment in een reeks wordt gesleept.
 • Wanneer meerdere tijdlijnen zijn geopend in twee of meerdere deelvenstergroepen, schakelt de snelkoppeling 'Tijdlijnen' tussen enkel twee van deze deelvensters.

Interoperabiliteit

 • Wijzigingen aan de compositie-instellingen in Ae van het tekstsjabloon in After Effects worden niet herkend.
 • Uiterst langzame rendering van dynamisch gekoppelde composities wanneer After Effects is geopend.

Prestaties

 • Slechte prestaties tijdens afspelen van XDCAM HD.