Beveiligingsadvies van Adobe

Beveiligingsupdate beschikbaar voor Adobe Acrobat en Reader | APSB21-37

Bulletin-id

Publicatiedatum

Prioriteit

APSB21-37

08 juni 2021

2

Samenvatting

Adobe heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor Adobe Acrobat en Reader voor Windows en MacOS. Deze updates lossen meerdere kritieke kwetsbaarheden op. Misbruik van deze kwetsbaarheden kan leiden tot uitvoering van willekeurige code binnen de context van de huidige gebruiker.

 

Van toepassing op de volgende versies

Product

Track-abonnement

Van toepassing op de volgende versies

Platform

Acrobat DC 

Continuous 

2021.001.20155 en oudere versies          

Windows en macOS

Acrobat Reader DC

Continuous 

2021.001.20155 en oudere versies          

Windows en macOS

 

 

 

 

Acrobat 2020

Classic 2020           

2020.001.30025 en eerdere versies

Windows & macOS

Acrobat Reader 2020

Classic 2020           

2020.001.30025 en eerdere versies

Windows & macOS

 

 

 

 

Acrobat 2017

Classic 2017

2017.011.30196 en oudere versies          

Windows & macOS

Acrobat Reader 2017

Classic 2017

2017.011.30196 en oudere versies          

Windows & macOS

Oplossing

Adobe raadt gebruikers aan om hun software bij te werken naar de nieuwste versies door de onderstaande instructies te volgen.    

De nieuwste productversies zijn beschikbaar voor eindgebruikers via een van de volgende methoden:    

  • Gebruikers kunnen hun productinstallaties handmatig bijwerken door Help > Controleren op updates te kiezen.     

  • De producten worden automatisch bijgewerkt, zonder tussenkomst van de gebruiker, wanneer updates worden gedetecteerd.      

  • Het volledige Acrobat Reader-installatieprogramma kan worden gedownload van het Acrobat Reader Download Center.   

Voor IT-beheerders (beheerde omgevingen):     

  • Raadpleeg de specifieke versie van de releaseopmerkingen voor links naar installatieprogramma's.

  • Installeer updates via uw voorkeursmethode, zoals AIP-GPO, bootstrapper, SCUP/SCCM (Windows) of op Apple Remote Desktop en SSH (macOS). 

   

Adobe heeft aan deze updates de onderstaande prioriteitsbeoordelingen toegekend en raadt gebruikers aan hun installatie bij te werken naar de meest recente versie:   

Product

Track-abonnement

Bijgewerkte versies

Platform

Prioriteitsbeoordeling

Beschikbaarheid

Acrobat DC

Continuous

2021.005.20048       

Windows en macOS

2

Acrobat Reader DC

Continuous

2021.005.20048  

Windows en macOS

2

 

 

 

 

 

 

Acrobat 2020

Classic 2020           

2020.004.30005 

Windows en macOS

2

Acrobat Reader 2020

Classic 2020           

2020.004.30005 

Windows en macOS

2

 

 

 

 

 

 

Acrobat 2017

Classic 2017

2017.011.30197 

Windows en macOS

2

Acrobat Reader 2017

Classic 2017

2017.011.30197  

Windows en macOS

2

Details van kwetsbaarheid

Categorie van kwetsbaarheid Impact van kwetsbaarheid Ernst CVSS-basisscore 
CVSS-vector
CVE-nummer

Lezen buiten het bereik

(CWE-125)

Willekeurige code-uitvoering
Kritiek
7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28554

CVE-2021-28551

Use-after-free

(CWE-416)

Willekeurige code-uitvoering
Kritiek
7.8
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28552

CVE-2021-28631

CVE-2021-28632

Dankbetuigingen

Adobe dankt de volgende personen voor het melden van deze problemen en voor hun samenwerking met Adobe om de klanten van Adobe te helpen beschermen:  

  • Mark Vincent Yason (@MarkYason) in samenwerking met het Zero Day Initiative van Trend Micro (CVE-2021-28554, CVE-2021-28631, CVE-2021-28632)
  • Werkt anoniem samen met het Zero Day Initiative van Trend Micro (CVE-2021-28552)
  • qiaoli01 (CVE-2021-28551)

Revisies

10 juni 2021: Bijgewerkt versienummer van Acrobat DC en Acrobat Reader DC in de tabel Oplossing.


Ga voor meer informatie naar https://helpx.adobe.com/nl/security.html of stuur een e-mail naar PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?