Beveiligingsadvies van Adobe

Beveiligingsupdate beschikbaar voor Adobe Acrobat en Reader | APSB21-51

Bulletin-id

Publicatiedatum

Prioriteit

APSB21-51

13 juli 2021

2

Samenvatting

Adobe heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor Adobe Acrobat en Reader voor Windows en MacOS. Deze updates zijn gericht op meerdere kritieke en belangrijke kwetsbaarheden. Misbruik van deze kwetsbaarheden kan leiden tot uitvoering van willekeurige code binnen de context van de huidige gebruiker.

 

Van toepassing op de volgende versies

Product

Track-abonnement

Van toepassing op de volgende versies

Platform

Priority rating                 

Acrobat DC 

Continuous 

2021.005.20054 en oudere versies          

Windows en macOS

2

Acrobat Reader DC

Continuous 

2021.005.20054 en oudere versies          

Windows en macOS

2

 

 

 

 

2

Acrobat 2020

Classic 2020           

2020.004.30005 en eerdere versies

Windows & macOS

2

Acrobat Reader 2020

Classic 2020           

2020.004.30005 en eerdere versies

Windows & macOS

2

 

 

 

 

2

Acrobat 2017

Classic 2017

2017.011.30197 en oudere versies          

Windows & macOS

2

Acrobat Reader 2017

Classic 2017

2017.011.30197 en oudere versies          

Windows & macOS

2

Oplossing

Adobe raadt gebruikers aan om hun software bij te werken naar de nieuwste versies door de onderstaande instructies te volgen.    

De nieuwste productversies zijn beschikbaar voor eindgebruikers via een van de volgende methoden:    

 • Gebruikers kunnen hun productinstallaties handmatig bijwerken door Help > Controleren op updates te kiezen.     

 • De producten worden automatisch bijgewerkt, zonder tussenkomst van de gebruiker, wanneer updates worden gedetecteerd.      

 • Het volledige Acrobat Reader-installatieprogramma kan worden gedownload van het Acrobat Reader Download Center.   

Voor IT-beheerders (beheerde omgevingen):     

 • Raadpleeg de specifieke versie van de releaseopmerkingen voor links naar installatieprogramma's.

 • Installeer updates via uw voorkeursmethode, zoals AIP-GPO, bootstrapper, SCUP/SCCM (Windows) of op Apple Remote Desktop en SSH (macOS). 

   

Adobe heeft aan deze updates de onderstaande prioriteitsbeoordelingen toegekend en raadt gebruikers aan hun installatie bij te werken naar de meest recente versie:   

Product

Track-abonnement

Bijgewerkte versies

Platform

Prioriteitsbeoordeling

Beschikbaarheid

Acrobat DC

Continuous

2021.005.20058       

Windows en macOS

2

Acrobat Reader DC

Continuous

2021.005.20058  

Windows en macOS

2

 

 

 

 

 

 

Acrobat 2020

Classic 2020           

2020.004.30006 

Windows en macOS

2

Acrobat Reader 2020

Classic 2020           

2020.004.30006 

Windows en macOS

2

 

 

 

 

 

 

Acrobat 2017

Classic 2017

2017.011.30199 

Windows en macOS

2

Acrobat Reader 2017

Classic 2017

2017.011.30199  

Windows en macOS

2

Details van kwetsbaarheid

Categorie van kwetsbaarheid Impact van kwetsbaarheid Ernst CVSS-basisscore 
CVSS-vector
CVE-nummer

Lezen buiten het bereik 

(CWE-125

Geheugenlek Belangrijk
3,3 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-35988

CVE-2021-35987

Path traversal

(CWE-22)

Willekeurige code-uitvoering
Kritiek
7.8
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-35980

CVE-2021-28644

Use-after-free

(CWE-416)

Willekeurige code-uitvoering 
Kritiek
7.8 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2021-28640

Typeverwarring

(CWE-843)

Willekeurige code-uitvoering 
Kritiek
7.8 
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2021-28643

Use-after-free

(CWE-416)

Willekeurige code-uitvoering 
Kritiek
8.8
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28641

CVE-2021-28639

Schrijven buiten het bereik

(CWE-787)

Schrijven van willekeurige bestandssystemen
Kritiek
8.8
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-28642

Lezen buiten het bereik

(CWE-125)

Geheugenlek
Kritiek
7.8
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2021-28637

Typeverwarring

(CWE-843)

Lezen van willekeurige bestandssystemen
Belangrijk
4.3
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
CVE-2021-35986

Heap-gebaseerde bufferoverloop

(CWE-122)

Willekeurige code-uitvoering 
Kritiek
8.8
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-28638

Dereferentie NULL-aanwijzer

(CWE-476)

Application denial-of-service
Belangrijk
5.5
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

CVE-2021-35985

CVE-2021-35984

Ongecontroleerd element pad zoekopdracht

(CWE-427)

Willekeurige code-uitvoering 
Kritiek
7.3
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVE-2021-28636

Injectie van besturingssysteemopdrachten

(CWE-78)

Willekeurige code-uitvoering 
Kritiek
8.2
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-28634

Use-after-free 

(CWE-416)

Willekeurige code-uitvoering 
Kritiek
7.8 
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-35983

CVE-2021-35981

CVE-2021-28635

Dankbetuigingen

Adobe dankt de volgende personen voor het melden van deze problemen en voor hun samenwerking met Adobe om de klanten van Adobe te helpen beschermen:   

 • Nipun Gupta, Ashfaq Ansari en Krishnakant Patil - CloudFuzz in samenwerking met het Zero Day Initiative van Trend Micro (CVE-2021-35983) 
 • Xu Peng van UCAS en Wang Yanhao van QiAnXin Technology Research Institute in samenwerking met het Zero Day Initiative van Trend Micro (CVE-2021-35981, CVE-2021-28638)
 • Habooblabs (CVE-2021-35980, CVE-2021-28644, CVE-2021-35988, CVE-2021-35987, CVE-2021-28642, CVE-2021-28641, CVE-2021-35985, CVE-2021-35984, CVE-2021-28637)
 • Werkt anoniem samen met het Zero Day Initiative van Trend Micro (CVE-2021-28643, CVE-2021-35986)
 • o0xmuhe (CVE-2021-28640)
 • Kc Udonsi (@glitchnsec) van Trend Micro-beveiligingheidsonderzoek in samenwerking met het Zero Day Initiative van Trend Micro (CVE-2021-28639)
 • Noah (howsubtle) (CVE-2021-28634)
 • xu peng (xupeng_1231) (CVE-2021-28635)
 • Xavier Invers Fornells (m4gn3t1k) (CVE-2021-28636)

Revisies

14 juli 2021: Dankbetuigingen voor CVE-2021-28640 aangepast.

15 juli 2021: Dankbetuigingen voor CVE-2021-35981 aangepast.

29 juli 2021: CVSS-basisscore en de CVSS-vector voor CVE-2021-28640, CVE-2021-28637, CVE-2021-28636 aangepast.
29 juli 2021: Impact van kwetsbaarheid, Ernst, CVSS-basisscore en de CVSS-vector aangepast voor CVE-2021-35988, CVE-2021-35987, CVE-2021-35987, CVE-2021-28644 

 


For more information, visit https://helpx.adobe.com/security.html, or email PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?