Beveiligingsadvies van Adobe

Security updates available for Adobe RoboHelp Server | APSB21-44

Bulletin ID

Date Published

Priority

ASPB21-44

June 08, 2021      

3

Summary

Adobe heeft een beveiligingsupdate uitgebracht voor RoboHelp Server. Deze update lost een kritieke kwetsbaarheid op. Misbruik van deze kwetsbaarheden kan leiden tot willekeurige code-uitvoering binnen de context van de huidige gebruiker.     

Affected Versions

Product

Getroffen versie

Platform

RoboHelp Server

2019.0.9 en eerdere versies  

Windows

Solution

Adobe heeft aan deze updates de volgende prioriteit toegekend en raadt gebruikers aan hun installatie bij te werken naar de nieuwste versie:  

Product

Version

Platform

Prioriteitsbeoordeling

Beschikbaarheid

RoboHelp Server

2020.0.1  

Windows

3

Details van kwetsbaarheid

Vulnerability Category

Vulnerability Impact

Severity

CVSS base score 

CVE Numbers

Path Traversal

(CWE-22)

Arbitrary code execution

Critical

8.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28588

Dankbetuigingen

Adobe bedankt Anoniem in samenwerking met Trend Micro Zero Day voor het melden van dit probleem en voor hun samenwerking met Adobe om onze klanten te helpen beschermen.   


For more information, visit https://helpx.adobe.com/security.html , or email PSIRT@adobe.com

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?