De nu volgende opmerkingen bij de release van Adobe Sign zijn zodanig gerangschikt dat de opmerkingen bij de nieuwste release bovenaan staan, steeds gevolgd door opmerkingen bij de oudere versies.

Hoogtepunten van de release - december 2018

Betrouwbare, veilige en toonaangevende oplossing

Een grote stap voorwaarts is verificatie via overheids-id. Hierbij wordt een door de overheid verstrekt document (paspoort of rijbewijs/nationale identiteitskaart) gebruikt in combinatie met een realtime foto van de ontvanger als een krachtige verificatiemethode van de ontvanger.

Duizenden typen identiteitsbewijzen wereldwijd kunnen automatisch worden geverifieerd via tientallen AI-authenticatietechnieken, zoals documentstructuurevaluatie, BIO-MRZ-vergelijkingen, enzovoort.

Geavanceerde gezichtsalgoritmen worden toegepast om het portret dat uit het identiteitsbewijs wordt opgehaald, automatisch te vergelijken met de selfie van de ontvanger; zo kan worden bevestigd dat de persoon die de id heeft verstrekt ook daadwerkelijk de eigenaar van het document is.

(Gecontroleerde versie: neem contact op met uw succesmanager voor toegang)

gov_id_verificationinprocess


OAuth-ondersteuning voor CSC-partners

Ondertekenaars hebben toegang tot hun digitale TSP-handtekening via referenties van derde partijen (Google, Facebook, enz.) en de OAuth-verificatieservice. Zo hoeven ze zich niet telkens weer handmatig aan te melden bij de TSP met hun gebruikersnaam en wachtwoord. 

Adobe Sign maakt een nieuw officieel controlerapport dat alleen wordt gecreëerd bij het voltooien van de ondertekeningsworkflow. Voorafgaand aan dit officiële “eindrapport” zijn er “interimcontrolerapporten” beschikbaar.  Dit nieuwe rapport is vanaf deze versie geleidelijk aan beschikbaar voor klanten met individuele en teamabonnementen. Voor klanten met abonnementen op bedrijfs- en ondernemingsniveau is dit rapport beschikbaar in het begin van 2019.

Onderdeel van deze wijziging is dat het tijdstempel voor alle gebeurtenissen voortaan wordt ingesteld met de notatie JJJJ-MM-DD en de GMT-tijdzone.

release_notes


Betere gebruikerservaring

Overeenkomsten die worden verzonden met een aangepaste workflow kunnen voortaan één bestaande documentsjabloon en workflowdefinitie gebruiken om de optionele handtekeningen en velden op de overeenkomst over te slaan.

Als een bibliotheeksjabloon bijvoorbeeld is gemaakt voor twee externe ondertekenaars en één interne medeondertekenaar, kan de overeenkomst nu worden verzonden naar slechts één externe ondertekenaar. De workflow negeert de velden die voor de tweede ondertekenaar zijn bedoeld, zodat de medeondertekaar zijn of haar informatie kan toepassen op de juiste veldgebieden.

optional_signersinworkflow


Integraties

Dropbox heeft een nieuwe tool voor bestandshandelingen gelanceerd voor hun webservices. Hiermee kunnen gebruikers individuele bestanden selecteren via de vertrouwde Dropbox-interface en met de nieuwe tool, en het geselecteerde bestand (Word-document of PDF) ter ondertekening verzenden via Adobe Sign. Een Adobe ID is vereist.

select_adobe_signsignatureoption

De integratie van Adobe Sign met MS Dynamics 365 wordt uitgebreid met Dynamics 365 for Talent, zodat HR-managers en wervers de functie voor elektronische ondertekening kunnen inpassen bij brieven die via Dynamics worden verstuurd. 

talent_365

Adobe Sign is naadloos geïntegreerd met HR Service Delivery-toepassingen en biedt betrouwbare, wettelijk bindende functies voor elektronische ondertekening voor elk document.

ServiceNowAdobeSignNew3

Adobe Sign wordt geïntegreerd met Workplace by Facebook en biedt gedeelde klanten de mogelijkheid om voortaan naadloos samen te werken in een elektronische ondertekeningsworkflow vanuit de Workplace-omgeving. Beschikbaar vanaf begin 2019.

get_sarted_link


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4208150 Probleem met niet-overeenkomende tijdzones opgelost bij overeenkomsten met de methode Invullen en ondertekenen
4208214 Probleem opgelost waarbij automatische delegatie mislukt als de gedelegeerde persoon al onderdeel is van de overeenkomst
4211047 Betere inhoudsnotatie bij valutavelden
4213971 Load-time-synchronisatieprobleem opgelost met IE11 voor de pijl waarmee de navigatie wordt gestart
4220788 API-verzendprobleem opgelost waarbij parallelle ontvangers (inclusief afzender) de afzender als de eerste ontvanger buiten de parallelle groep plaatsen
4221170 Probleem opgelost waarbij de methode 'GET /agreements' een ongeldige overeenkomst retourneert voor een gebruiker die niet de afzender is
4221360 Probleem met het geavanceerd delen van accounts opgelost waarbij gebruikersaccounts identieke waarden voor de weergavenaam hebben
4222055 Probleem opgelost waarbij een geschreven handtekening kan worden gedelegeerd nadat de veldinhoud is ingevuld, waardoor het eerste handtekeningenveld wordt verplaatst
4223110 Fout in de gebruikersinterface gecorrigeerd waarbij een ontwerpbewerking twee instanties van de laatste deelnemer toont in de lijst met deelnemers
4224522 Fout bij verwerking van API-aanroepen gecorrigeerd die visiblePages definiëren
4224704 Probleem opgelost waarbij Invullen en ondertekenen geen tekst kan toevoegen als deze functie wordt gestart vanuit documents.adobe.com
4227806 E-mailbericht voor gedownloade rapportgegevens is verbeterd
4228506 Verbeterde v5 REST API voor het verwerken van overeenkomsten waarbij dezelfde ontvanger meerdere keren wordt toegevoegd
4228555 API-probleem opgelost waarbij een onjuiste participantID wordt geretourneerd wanneer de deelnemer meermaals is vervangen
4229406 E-mailbericht verbeterd bij annulering van overeenkomsten die worden verzonden via aangepaste workflows
4229407 Probleem opgelost waarbij het e-mailminiatuur de verkeerde afbeelding voor de omslagpagina toont aan ontvangers wanneer de optie voor beperkte documentzichtbaarheid is ingeschakeld
4230601 Verbeterde beschikbaarheid van de knop Klik om te ondertekenen bij mobiele apps
4230764 Probleem opgelost waarbij overeenkomsten die vanaf documents.adobe.com conform Bio-Pharma regels worden verzonden, er niet in slagen om de ondertekenaar een handtekening te laten toepassen
4231703 Probleem opgelost waarbij de naam van de eerste ondertekenaar op de beheerpagina wordt getoond wanneer de tweede ondertekenaar actief is, en vervolgens wordt gedelegeerd
4232121 Probleem opgelost waarbij e-mails met het verzoek om te ondertekenen, niet worden geleverd aan de tweede instantie van een ontvanger als deze in een achtereenvolgende volgorde wordt vermeld in de handtekeningenstapel
4232237 Verbeterde MegaSign-functie waarbij de koppeling voor het exporteren van gegevens nu beschikbaar is op containerniveau
4232310 Betere weergave op kleine schermen van de inhoud op het weergavevenster van de beheerpagina
4232604 Verbeterde updatefunctie van de archiverings-e-mail indien het e-mailadres van het gebruikersaccount wordt veranderd
4232764 Probleem opgelost waarbij sjablooneigenaars de sjabloon niet kunnen bewerken en de fout 'Kan overeenkomst niet wijzigen' wordt getoond
4233242 Bericht verbeterd dat na ondertekening wordt getoond voor widgets die slechts één ondertekenaar hebben
4233352 Gebruikersinterface voor taalinstellingen verbeterd om de huidig geselecteerde taal te tonen
4233987 Probleem in Workflow Designer opgelost waarbij het cc-veld na bewerking als verplicht wordt ingesteld
4235089 Probleem opgelost waarbij opgestelde gebruikers geen nieuwe overeenkomsten kunnen ondertekenen
4235261 Probleem opgelost waarbij ondertekenaars meermaals herinneringen ontvangen voor verzonden overeenkomsten
4235725 Fax als codeveld is nu verwijderd uit het gebruikersprofiel
4235743 Probleem opgelost waarbij het accountlogo van de ondertekenaar wordt geladen wanneer een proces voor geschreven ondertekening wordt gedownload
4235960 Feedback van gebruikers toegepast bij het laden van OAuth-pagina's
4194228 Betere routing tussen shards ter ondersteuning van pagina's binnen de toepassing
4232734 Betere ondertekeningsverificatie voor interne ondertekenaars bij CFR-ondertekeningsworkflows
4232754 Fout met berichtlengte gecorrigeerd waarbij callbacks mislukken en fout 411 wordt getoond
4235002 Probleem opgelost waarbij de aanroep 'PUT /formFields' het venster "Overeenkomst gewijzigd" genereert
4235748 Code verbeterd waarmee de banner 'Ik ga akkoord met cookies' wordt getoond voor ingesloten apps

Opmerking:

Bestaande klantaccounts, -instellingen en -aanpassingen worden niet beïnvloed door nieuwe functies in deze versie. De accountbeheerder kan de meeste functies inschakelen wanneer deze geïmplementeerd worden in een account. Accountbeheerders kunnen nieuwe functies geleidelijk in hun account implementeren na uitvoering van de desbetreffende validatie en tests.


Eerdere versies

September 2018

Wijzigingen in de gebruikerservaring

AVG-cookiebeheer

De AVG-regelgeving vereist dat gebruikers van de Europese Unie toestemming moeten verlenen voor het opslaan van cookies die niet strikt nodig zijn voor de functionaliteit van pagina's.

EU-gebruikers die werken op basis van het gratis of individuele serviceniveau moeten deze bepaling accepteren om de Adobe Sign-service te blijven gebruiken.

De gebruiker hoeft (per apparaat) slechts eenmaal akkoord te gaan met het plaatsen van cookies, en zal daarna niet nogmaals om toestemming worden gevraagd.

Bij klanten met de serviceniveaus Team, Bedrijven of Enterprise moet een accountbeheerder akkoord gaan met het plaatsen van cookies voor hun volledige account. Aan afzonderlijke gebruikers wordt alleen gevraagd of ze akkoord gaan met het plaatsen van cookies als ze Adobe Sign openen voordat de beheerder dat doet.

Ondertekenaars uit IP-bereiken in de EU moeten ook akkoord gaan met het plaatsen van cookies voordat ze hun overeenkomsten kunnen openen.


Verbeterde interface voor de ontwerpfunctie voor aangepaste workflows

Bij klanten met het Enterprise-niveau die de ontwerpfunctie voor aangepaste workflows gebruiken is de verbeterde interface voor de ontwerpfunctie ingeschakeld.

In de release voor december wordt de verbeterde interface de enige beschikbare optie. We raden beheerders dan ook aan om zich bekend te maken met de nieuwe functionaliteit en hetzelfde te doen voor hun gebruikersgroep.

Klanten die nog tijd nodig om hun gebruikersgroep hierop voor te bereiden, kunnen de bestaande interface blijven gebruiken tot de release in december door het volgende te doen:

 • Meld u aan als accountbeheerder
 • Ga naar Account > Accountinstellingen > Verzendinstellingen > Aangepaste workflow voor verzenden
 • Schakel het selectievakje Nieuwe aangepaste workflow voor verzenden inschakelen uit
 • Klik op Opslaan.


Betere toegankelijkheid voor ondertekenaars met een visuele handicap

De toezeggingen van Adobe Sign tot het verbeteren van toegankelijkheid nemen een belangrijke stap vooruit in deze versie.

De pagina-indeling voor schermlezers is geoptimaliseerd door overbodige items op het scherm te verwijderen en de benodigde functies direct beschikbaar te maken, alsook met de optie om direct naar de overeenkomst te gaan zonder dat u de PDF moet downloaden. Schermlezers kunnen het document nu rechtstreeks vanuit de browser lezen.

 


Standaardmodus voor volledig scherm in de Adobe Sign-interface

Met ingang van de Adobe Sign-release van maart wordt de gebruikerservaring van Adobe Sign aangepast aan de breedte van de browser, deze flexibiliteit verbetert de ervaring op kleine apparaten en de leeservaring op desktops. 

Dit was al ingeschakeld voor bepaalde Enterprise-accounts en voor alle individuele accounts en Team-accounts. 

In juli werd dit de standaardconfiguratie. Alle nieuwe gebruikers konden zien dat de webinterface zich aan de breedte van de pagina aanpast en dat onderdelen worden gestapeld in plaats van te worden verkleind zodat ze op het smalle venster passen. Bestaande gebruikers behielden de optie om terug te keren naar de oudere interface.

Vanaf de versie van september beschikken alle gebruikers nu over de nieuwe interface met items die automatisch opnieuw worden geplaatst. Ook zijn de besturingselementen waarmee de oude interface kon worden hersteld, nu verwijderd.


Innovatieve functies

Effectievere widgets doordat veldwaarden nu vooraf kunnen worden ingevuld met de gegevens van de widget-URL. Geen noodzaak meer om meerdere widgets te beheren voor bijna identieke formulieren.  Ondertekenaars krijgen nu een betere ervaring doordat velden waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn, al vooraf zijn ingevuld.  Klanten beschikken nu over een manier om één widget te ontwerpen en tegelijkertijd de antwoorden nog steeds te segmenteren/verzenden naar de juiste betrokkenen of gegevensanalisten.

 Klik hier voor meer informatie>


HIPAA-instellingen voor Document Cloud-clients

Gebruikers die met Adobe Sign werken via de Document Cloud-interface en die HIPAA-compatibiliteit vereisen, moeten het selectievakje HIPAA-compatibiliteit inschakelen.

 • Meld u rechtstreeks aan bij Adobe Sign als Adobe Sign-accountbeheerder
 • Navigeer naar Account > Accountinstellingen > HIPAA-instellingen 
 • Schakel het selectievakje naast de optie Mijn organisatie vereist HIPAA-naleving in
 • Klik op Opslaan.

Deze instelling onderdrukt de meldingen die via de Document Cloud-interface worden verzonden.

Klanten die zich rechtstreeks aanmelden bij Adobe Sign hoeven deze instelling niet in te schakelen.

Gebruikers die met Adobe Sign werken via de Document Cloud-interface en die HIPAA-compatibiliteit vereisen, moeten het selectievakje HIPAA-compatibiliteit inschakelen.

 • Meld u rechtstreeks aan bij Adobe Sign als Adobe Sign-accountbeheerder
 • Navigeer naar Account > Accountinstellingen > HIPAA-instellingen 
 • Schakel het selectievakje naast de optie Mijn organisatie vereist HIPAA-naleving in
 • Klik op Opslaan.

Deze instelling onderdrukt de meldingen die via de Document Cloud-interface worden verzonden.

Klanten die zich rechtstreeks aanmelden bij Adobe Sign hoeven deze instelling niet in te schakelen.

Meer mogelijkheden bij het configureren van herinneringen voor handtekeningen. Naast de dagelijkse of wekelijkse herinneringen kunt u herinneringen configureren voor elke andere dag, elke werkdag, elke derde dag en elke vijfde dag.

Klik hier voor meer informatie over herinneringen >


Beschikbare functies per Adobe Sign-abonnement

Functie

Adobe Sign-abonnement

Datum van beschikbaarheid*

AVG-cookiebeheer Alle 6 september 2018
Betere interface voor de ontwerpfunctie voor aangepaste workflows Enterprise 6 september 2018
Widgets - Invullen via URL Business en Enterprise 6 september 2018
HIPAA-compatibiliteit voor Document Cloud-accounts Alle 6 september 2018
Uitgebreide opties voor herinneringen Alle 6 september 2018
Verbeterde toegankelijkheid Alle 6 september 2018


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4175944 Fout bij ophalen, zoals bijvoorbeeld "API-aanroepfunctie is niet gemachtigd om deze bewerking uit te voeren" bij het gebruik van de methode GET/libraryDocuments/ID voor een gedeelde sjabloon
4193231 De kolom "Recipient Security option" (beveiligingsoptie voor ontvanger) wordt niet weergegeven tijdens de uitvoering van een rapport vanuit de Back-end-software
4199103 Navigeren met tabfunctie (via TAB-toets of de knop VOLGENDE) werkt niet naar wens in het Adobe Sign-formulier (formuliervelden)
4201566 De specifieke overeenkomst wordt leeg getoond aan de tweede ontvanger
4203106 URL in de instelling voor ondertekenaarsmessaging wordt niet geconverteerd naar een hyperlink.
4210091 Als de rapportparameters worden gewijzigd,verandert de kleurreeks op het dashboard voor de meter met de gemiddelde voltooiingstijd.
4212595 Bij snel klikken op het selectievakje Ik moet zelf ondertekenen de MegaSign-verzendpagina, is het selectievakje schijnbaar ingeschakeld, maar wordt de instelling niet toegepast
4219812 De geannuleerde e-mail wordt niet verzonden naar de vervangen ondertekenaar
4220682 Het vak voor de eerste ontvanger wordt ingevuld met het e-mailadres van de afzender
4223594 Op de weergavepagina voor overeenkomsten zouden geen verwijderde overeenkomsten mogen staan
4223667 Bij het verzenden vanuit een integratie van een derde partij treden soms transactiefouten op
4223756 In de sectie 'Instructie voor afzender' van de workflow wordt een bewerking met Enter (regeleinde) niet herkend.
4223856 Het vak 'Bewerkt door' in de geschiedenis is leeg indien de wijziging door een gebruiker van de klant is gemaakt
4223902 Cc-gebruiker kan geen dagelijkse herinnerings-e-mails ontvangen.
4223991 Ondertekenaars ontvangen meerdere ondertekende en gearchiveerde kopieën
4224477 Kan de verificatiemethode voor de ondertekenaar niet wijzigen na verzenden.
4224769 Gebruikers bij wie de optie voor verzenden is uitgeschakeld, kunnen niets verzenden wanneer ze een account delen waarvoor de optie voor verzenden is ingeschakeld
4224783 Klant krijgt foutmelding bij poging om toegang te krijgen tot het geschiedenistabblad op de beheerpagina
4224835 Ontbrekende handtekeningenvelden worden op de ontwerppagina weergegeven, zelfs als de handtekeningenvelden zijn toegewezen voor de ondertekenaars.(met het e-mailadres van de klant)
4227764 Onderzoek naar het probleem waarbij een mobiel telefoonnummer in Canada wordt gerapporteerd als een vaste lijn
4227839 De instelling waarbij de bedrijfsnaam wordt toegepast op instellingen voor alle gebruikers, behoudt zijn waarde niet
4227871 Een specifiek mobiel nummer genereert een fout tijdens het gebruik van de mobiele ondertekeningsoptie
4227886 MegaSign-selectievakje Ik moet zelf ondertekenen blijft ingeschakeld
4227894 Cc's met tussenlliggende spaties en bibliotheeksjablonen worden niet herkend in workflows
4227959 Onderzoek naar probleem van klant uit Noorwegen - mobiel tekstbericht voor ondertekening niet ontvangen
4228335 REST API v6 - Uw e-mail waarin u om ondertekening vraagt, wordt niet verzonden wanneer de afzender en de eerste ondertekenaar dezelfde persoon zijn
4228555 Wanneer MULTI_ACTION_ENABLED is ingesteld op True, wordt de participantid niet geretourneerd bij de aanroep GET/agreements/id en wordt dezelfde ondertekenaar meermaals vervangen
4229533 De geavanceerde zoekbalk op de beheerpagina is gedurende enkele minuten lichtgrijs (inactief) en de gebruiker kan niet zoeken naar overeenkomsten.

Juni 2018

Innovatief en gebruiksvriendelijk

Meer doen met workflow-automatisering

Verbeter de bedrijfsprocessen die u maakt met de Workflow Designer van Adobe Sign. De nieuwe Aangepaste workflow voor verzenden verbetert de verzendervaring dankzij een modern aanpasbaar ontwerp dat is afgestemd op de verzendfunctie. 

Lees meer over de verbeterde Workflow Designer >

 

Er zijn verschillen ten opzichte van de verzendfunctie, aangezien het in de aangepaste workflow mogelijk is instructies voor het configureren van de verzendfunctie toe te voegen.  In de nieuwe workflow voor verzenden worden deze instructies boven aan de pagina geplaatst. Dit in tegenstelling tot de klassieke ervaring waar ze naast de verzendparameters staan.

Bovendien zijn de volgende nieuwe functies beschikbaar via de Workflow Designer als de nieuwe interface is ingeschakeld:

 


Eenvoudig formulieren ondertekenen met een digitale id

Gebruik het gereedschap Invullen en ondertekenen om documenten of formulieren te ondertekenen met een in de cloud gebaseerde digitale handtekening, ongeacht de documentindeling.  U hoeft alleen maar een overeenkomst te uploaden en de handtekening te plaatsen.  

Natuurlijk zijn alle vorige mogelijkheden van Invullen en ondertekenen ook nog steeds beschikbaar.   Het is echt heel gemakkelijk!

Meer informatie over Invullen en ondertekenen >

 

 

Sms-verificatie aanpassen

Pas het sms-verificatieproces aan met uw bedrijfsnaam zodat uw ontvangers weten dat de pincode afkomstig is van uw bedrijf.

Lees meer over deze nieuwe functie >

 

 

Uitgebreidere compatibiliteit

AVG

Beheerders van klantaccounts kunnen volledig voldoen aan de door de EU voorgeschreven AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) dankzij rechtstreeks beheer van de gegevens die van ondertekenaars zijn verkregen. Privacybeheerders hebben de bevoegdheid om de gebruikersinformatie van werknemers uit het systeem te verwijderen en om overeenkomsten van ondertekenaars te verwijderen die niet meer nodig zijn voor bedrijfsprocessen.

Klik hier voor een overzicht van naleving van de AVG >

 

Er zijn drie gereedschappen beschikbaar ter ondersteuning van de AVG:

 • Overeenkomsten verwijderen: Privacybeheerders hebben de bevoegdheid om naar het e-mailadres van een ontvanger te zoeken, alle gevonden overeenkomsten te bekijken en overbodige overeenkomsten te verwijderen
 • Gebruikers verwijderen: Privacybeheerders hebben de bevoegdheid elke gewenste gebruiker volledig uit hun account te verwijderen

 

 

BioPharma-verbeteringen

Zorg dat elke aangepaste workflow in uw account voldoet aan norm 21 CFR Part 11. 

De Workflow Designer ondersteunt nu digitale handtekeningen.

Wanneer de functie Afgedwongen identiteitsverificatie is ingeschakeld, dient de ontvanger zich nogmaals te verifiëren wanneer hij of zij op de knop Hier ondertekenen klikt.

 • U kunt uw Success Manager vragen deze laatste verificatie te verwijderen

 

Standaard voegt de methode voor Adobe Sign-verificatie het e-mailadres van de ontvanger toe aan het verificatievenster.

 • Uw Success Manager kan de standaardhandeling configureren zodat het e-mailveld leeg blijft 

 

Klik hier voor een BioPharma-overzicht >

 

 

FedRAMP Tailored

Adobe Sign voldoet volledig aan de FedRAMP Tailored-vereisten voor alle gebruikers en alle serviceniveaus.

 

 

Innovaties in ondertekenen via de cloud

Verbeterde besturingselementen voor cloudondertekening

Door granulariteit toe te voegen aan de functie voor voorselectie van cloudondertekening, kunnen beheerders bepalen welke providers van digitale id's de ondertekenaar kan zien, afhankelijk van het feit of het een interne of externe ondertekenaar is.

Klanten die een relatie hebben met een beperkte provider (bijvoorbeeld BankID) moeten hun account-id aan die provider verschaffen voor toegang tot de IdP. U vindt uw account-id vlak onder de opties voor externe ondertekenaars.

Lees hier meer over het selecteren van id-providers >

 

 

RSA-PSS-ondersteuning

Ondersteuning voor een veiliger handtekeningalgoritme. Voldoet aan de specifiek in Duitsland geldende vereisten voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen.

 

 

Innovaties in ondertekenen via de cloud

Integratie met v6 REST API's en webhooks

Integreer Adobe Sign sneller en werk efficiënter met API-gereedschappen van de volgende generatie, waaronder een gloednieuwe Webhooks-beheerfunctie voor het maken van pushmeldingen die kunnen worden gebruikt om dashboards bij te werken en processen voor de volgende stap te activeren.

 


Adobe Sign voor Microsoft Dynamics CRM v7

Stel uw salesteams in staat sneller deals te sluiten dankzij een volledig vernieuwde gebruikerservaring plus de contactpersoongegevens van LinkedIn. En u kunt het proces van offerte tot betaling volledig automatiseren door Adobe Sign in te sluiten in Microsoft Dynamics-workflows.

Alle handleidingen worden weergegeven op de Dynamics-integratiepagina >

 

 

Beschikbare functies per Adobe Sign-abonnement

Functie

Adobe Sign-abonnement

Datum van beschikbaarheid

Verbeteringen op het gebied van workflowautomatisering Enterprise Juni 11
Eenvoudig formulieren ondertekenen met een digitale id Alle Juni 11
Sms-aanpassing Business en Enterprise Juni 11
AVG Alle Juni 11
Bio-Pharma-verbeteringen Enterprise Juni 11
FedRAMP Tailored Alle Juni 11
Verbeterde besturingselementen voor cloudondertekening Business en Enterprise Juni 11
RSA-PSS-ondersteuning Alle Juni 11
REST-API v6 met Webhooks Enterprise Juni 11
Adobe Sign voor Microsoft Dynamics CRM v7 Enterprise Juni 11

Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4022024 Verbetering van het ondertekeningsproces op het tabblad Beheren wanneer gebruikers meerdere keren communiceren met dezelfde overeenkomst
4181842 Oplossing van een probleem waarbij een overeenkomst voor een ontvanger niet op het tabblad Beheren wordt weergegeven als de ontvanger deel uitmaakt van een groep met ontvangers
4181927 Oplossing van een probleem waarbij Automatisch delegeren de overeenkomst niet goed doorgeeft als de delegeerder vaker dan één keer voorkomt in de lijst met ontvangers
4183019 Verbeterde cookieloze ondersteuning voor Apple-apparaten tijdens interactie met widgets
4196244 Ondertekenaar vervangen is verbeterd, zodat bestaande ontvangers meer dan één keer kunnen worden vermeld
4198442 Oplossing van een probleem dat een Ongeldige aanvraag-reactie kan veroorzaken op de POST/Agreement-REST-API
4201635 Verbeterde verwerking van GPS-locatie 
4202778 Oplossing van een probleem waarbij de standaardveldgegevens kunnen worden overgebracht naar het document als het veld wordt verplaatst
4204328 Oplossing van een probleem waarbij bestanden met zeer lange namen verwijdering uit de nieuwe overeenkomstsjabloon kunnen voorkomen
4207846 Oplossing voor een probleem waarbij tekens met accenten soms als onbekende tekens worden gemeld
4208002 Oplossing voor een configuratieprobleem dat ertoe kan leiden dat de redenen voor het afwijzen van overeenkomsten worden ingevuld in rapporten
4209645 Oplossing voor een probleem waarbij biometrische handtekeningen in een Digitale-handtekeningobject ertoe leiden dat het ondertekeningsproces vast komt te zitten
4210095 Er is een watermerk toegevoegd aan de transactiepagina om de voorbeeldtransactie te identificeren
4210491 Oplossing van een bibliotheekprobleem waarbij een bibliotheekdocument in een bijlage ervoor zorgt dat een workflow niet goed wordt gestart
4211295 Oplossing van een probleem waarbij handtekeningen in Fill&Sign worden geblokkeerd als met de hand geschreven handtekeningen of afbeeldingshandtekeningen niet zijn toegestaan
4211537 Oplossing van een probleem waarbij in widgets de rolinstellingen voor de velden niet worden opgeslagen
4211656 Verbeterde koppeling van vervaldatums aan de aanmaaktijd van de overeenkomst
4212722 Oplossing van een probleem waarbij de afwijzingsredenen niet altijd worden afgedwongen wanneer de afwijzing plaatsvindt op de pagina Beheren
4213328 Verbeterde toegankelijkheid voor personen die schermlezers gebruiken bij het ondertekenen
4215256 Verbetering van de manier waarop schermlezers pop-overinhoud kunnen openen bij het ondertekenen van documenten
4215416 De Portugese vertaling van de e-mail met het ondertekeningsverzoek is nu eenduidiger
4215419 Verbetering van de weergave van labels voor velden met veel inhoud
4215906 Verbetering van een voorwaarde die het mogelijk maakte dat de status Verzonden voor ondertekening kan worden hersteld voor geannuleerde widgets als de oorspronkelijke ondertekenaar zijn of haar handtekening na de annulering heeft geverifieerd
4216325 Verbeterde functionaliteit voor groepsbeheerders die gebruikers nu in bulk kunnen toevoegen via een CSV-bestand
4217578 Correctie van een probleem inzake omleiding na ondertekening waarbij digitale handtekeningen worden toegepast met een vertraging van 0 seconden in de omleiding
4218427 Oplossing van een probleem waarbij widgets geen externe archiefkopie versturen als het e-mailadres van het archief is gewijzigd sinds de widget is gepubliceerd.

April 2018

Configureer de ondertekeningsinstellingen vooraf om met de hand geschreven handtekeningen verplicht te stellen op mobiele apparaten. De ondertekenaars ontvangen een sms op hun mobiele apparaat, zodat ze met hun vingers of een stylus een handtekening kunnen plaatsen.


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4192638 Oplossing van een probleem waarbij voorwaardelijke bijlagevelden niet geüpload kunnen worden in Safari
4196239 Oplossing van een probleem waarbij Megasign in sjablonen geplaatste handtekeningvelden niet goed herkent
4197658 Verbeterde SAML-URL's voor aan- en afmelding ter ondersteuning van aanvullende parameters
4204151 Oplossing van een zeldzaam probleem waarbij formuliervelden een pagina verplaatsen als meerdere sjablonen worden toegevoegd
4207445 Verbeterde melding van geannuleerde overeenkomsten als de afwijzende partij deel uitmaakt van een hybride workflow
4208213 Verbeterde widgetondertekening in Safari als cookies zijn uitgeschakeld
4208237 Verbeterde opties voor het downloaden van ondersteunende documenten in de oorspronkelijke indeling
4208421 Verbeterde verwerking van Excel-documenten naar de PDF-indeling
4209132 Correctie van een probleem waarbij de opmaak van gegevensvelden in bepaalde API-transacties wordt genegeerd
4209983 Oplossing voor een probleem waarbij voorwaardelijke selectievakjes de standaardwaarden voor tekstvelden niet goed kunnen lezen
4212432 Correctie van een probleem waarbij de landinstellingen voor REST API-aanroepen onder bepaalde omstandigheden niet worden overgenomen
4215323 Correctie van een probleem waarbij ondertekenaarsvelden in zeldzame gevallen niet correct worden weergegeven
4215324 Correctie van een probleem waarbij externe archiefgebruikers de definitieve PDF niet ontvangen
4215418 Correctie van een zichtbaarheidsconflict waarbij de ontvanger de gedeelde documenten niet kan zien als beperkte zichtbaarheidis ingesteld
4215420 Correctie van een lettertypeprobleem waarbij tekstvelden op dezelfde plaats in het document worden geplaatst als handtekeningvelden

Maart 2018

Compatibiliteit met biowetenschappen

Zorg dat u voldoet aan de norm FDA 21 CFR Part 11, de wereldwijd erkende regelgeving voor elektronische archivering en ondertekening in de biofarmaceutische industrie. Tot op dit moment was CFR21-compatibiliteit alleen mogelijk met behulp van digitale handtekeningen. Deze versie biedt u meer opties voor CFR21-11-compatibiliteit met:

 • Vereiste verificatie met elektronische handtekeningen, waarbij afzonderlijke verificatie wordt vereist voor elke keer dat een handtekening wordt toegepast:
phone_auth_-_9_3

 

 • Redenen voor ondertekening waarmee aangepaste redenen kunnen worden ingevoerd of een selectie kan worden gemaakt uit een vooraf gedefinieerde keuzelijst:
reason_pick-list-93
 • Lokaal tijdstempel forceren - Hiermee toont u de beveiligde ondertekeningstijd als een visuele component van het handtekeningenblok, met gebruik van het verschil ten opzichte van de lokale tijd. De tijdreferentie wordt opgeslagen in het document en geregistreerd in de audittrail.
sig_with_time_stamp

De SAFE-BioPharma Association is een wereldwijde standaard voor digitale id's en digitale ondertekening in de farmaceutische en biotechnische industrie en in de gezondheidszorg. Adobe Sign is een gecertificeerd product dat voldoet aan alle vereisten voor SAFE-BioPharma-certificering voor producten en services. Deze oplossing is ook compatibel met FDA 21 CFR Part 11 dankzij het gebruik van digitale handtekeningen bij verificatie op basis van certificaten die worden aangeboden door providers zoals TransSped.


Formulieren

In betalingen, zoals contractkosten, donaties en online bestellingen, op veilige en gemakkelijke wijze terwijl ontvangers formulieren invullen en ondertekenen. Hiervoor is een Braintree-verkopersaccount vereist.

Beschikbaar voor klantaccounts in NA-, EU- en AU-datacenters.

calculated_field-93

Doe meer met 'Invullen en ondertekenen'. U kunt niet alleen documenten die naar u zijn verzonden, invullen en ondertekenen, maar u kunt nu ook gewoon een formulier invullen zonder een handtekening toe te voegen.

sender_-_manage_page-93


Innovaties in ondertekenen via de cloud

Zorg voor consistentie en compatibiliteit met zakelijke standaarden door een of meer providers van digitale id's in de cloud vooraf te selecteren via het menu Account -> Beheer.

idp_control_in_theui-accountlevel-93


Groepscontrole over digitale handtekeningen

Groepsbeheerders kunnen voorkeuren instellen voor de digitale ondertekening bij specifieke bedrijfsprocessen. Kies ervoor om formuliervelden voor digitale ondertekening weer te geven of te verbergen, vereis dat ondertekenaars een reden geven voor hun ondertekening, enzovoort.

ui_settings_at_thegrouplevel-93


BankID-ondertekening in Zweden

Laat uw document heel eenvoudig ondertekenen door klanten en partners in Zweden. Meer dan 6,5 miljoen Zweden kunnen documenten veilig ondertekenen met de digitale identiteit die ze van hun bank hebben gekregen. Geen inschrijving of downloads vereist.

bank_id_authentication-93

In maart en april komen er digitale id's beschikbaar van verschillende partners die eerder zijn aangekondigd.

Gebruik uw Adobe Sign-wachtwoord als tweede factorverificatie. Perfect geschikt voor interne ondertekenaars met een Adobe Sign-account.


Innovatief en gebruiksvriendelijk

Haal uw bestanden op van uw Microsoft OneDrive-opslagruimte. Afzenders kunnen bestanden uploaden wanneer ze deze ter ondertekening verzenden. Ondertekenaars hebben toegang tot OneDrive om afbeeldingen te uploaden die in het document worden weergegeven, zoals afbeeldingen, stempels of licenties.

add_files_-_9_3

Adobe Sign biedt een steeds betere ervaring voor afzenders die verschillende schermgrootten gebruiken. In deze versie zijn het start- en beheerscherm geoptimaliseerd, zodat tekst en afbeeldingen netjes opnieuw worden geplaatst op schermen van een willekeurige grootte.

wide_manage_-_9_3

Breid uw opties voor aangepaste e-mailberichten uit met twee nieuwe sjablonen. Nu hebt u volledige controle over de e-mailsjablonen waarmee u herinneringen verstuurt naar personen die nog niet hebben ondertekend, of voor wie u uw ondertekeningsverzoek wilt intrekken. Deze opties zijn beschikbaar naast de bestaande aanpassingsopties voor het aanvragen en het valideren van handtekeningen. Deze aanpassingsopties worden geboden via de professionele services van Adobe.


Beschikbare functies per Adobe Sign-abonnement

Functie

Adobe Sign-abonnement

Datum van beschikbaarheid

Compatibiliteit met biowetenschappen

Enterprise 16 maart - op aanvraag 
Online betalingen Business en Enterprise 16 maart - op aanvraag 
Alleen invullen met 'Invullen en ondertekenen' Alle 16 maart
Voorselectie van ondertekeningsproviders in de cloud Business en Enterprise 16 maart
Groepscontrole over digitale handtekeningen Business en Enterprise 16 maart
Ondertekenen met BankID in Zweden Business en Enterprise 16 maart
OneDrive-integratie Alle 16 maart
De pagina voor aanpassingen Alle 16 maart
Uitgebreide aanpassingen van e-mails Enterprise 16 maart - op aanvraag
Adobe Sign-verificatie Enterprise 16 maart - op aanvraag


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4189092 Gecorrigeerde datumnotatie voor EU-klanten in de sectie Gearchiveerd van de beheerpagina
4194130 Probleem opgelost waarbij conflicterende verificatiemethoden resulteren in een lege verificatiekeuzelijst voor workflows
4195998 Probleem opgelost waarbij een serverfout wordt gegenereerd door formulierveldsjablonen
4198332 De workflow voor de ontwerplay-out is verbeterd ten aanzien van veldgrootte en spatiëring
4198567 Betere plaatsing van keuzerondjes
4198771 Situatie opgelost waarin groepsbeheerders de e-mail voor gebruikers in hun groep niet kunnen bijwerken
4202918 Probleem opgelost waarbij gebruikers een status kunnen invoeren waardoor de naamwaarde niet meer kan worden bewerkt indien SAML is ingeschakeld
4204219 Een probleem gecorrigeerd waarbij tijdens Regex-veldvalidatie geen rekening wordt gehouden met de eigenschap van het veld Combinatie
4205020 Oplossing voor een probleem met workflowsjablonen bij het verwijderen van alle velden voor een willekeurige deelnemer
4207981 Probleem opgelost waarbij gebruikers op gedeelde AU1 geen eenmalige aanmelding kunnen gebruiken met OAuth
4209279 Formulier W-9 bijgewerkt in de Adobe Sign-bibliotheek

November 2017

Nu beschikbaar voor Business- en Enterprise-abonnementen in alle datacenters. Adobe Sign herkent automatisch mogelijke formuliervelden, zodat u deze eenvoudig kunt toevoegen aan uw document en maar een paar handelingen hoeft uit te voeren.

Candidate Field Flag-Sept

Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4203690 Oplossing voor een probleem waarbij drie of meer sjablonen niet aan één transactie konden worden gekoppeld.
4202659 Tekengrootte verbeterd voor bijlagevelden wanneer het veldlabel kleiner is dan tien tekens
4202630 Oplossing voor een probleem met Callback-URL's die alleen konden worden gelezen als ze eindigden met een schuine streep
4200277 Oplossing voor een probleem waarbij audittrails een 500-fout meldden bij discreet downloaden
4199264 Oplossing voor een probleem waarbij nieuwe SAML-gebruikers werden verwezen naar de verkeerde instantie, wat resulteerde in een foutbericht
4198517 Oplossing voor een probleem met widgets waarbij de naam en het bedrijf van de widgetmaker op het tabblad Beheer werden weergegeven in plaats van op het tabblad Ondertekenaar.
4194226 Formulier I-9 bijgewerkt in de Adobe Sign-bibliotheek
4187044 Probleem opgelost waarbij nieuwe workflows niet correct werden opgeslagen

September 2017


Verbeterde compatibiliteit

Voldoe aan de strengste vereisten van de EU eIDAS-verordening dankzij de gekwalificeerde Adobe-oplossing voor tijdstempels die is gecertificeerd op de vertrouwenslijsten van de EU (EUTL). In Europa voegt Adobe Sign nu gekwalificeerde tijdstempels toe aan documenten die digitaal zijn ondertekend om de geldigheid van deze documenten tot maximaal 10 jaar te garanderen.

e-IDAS cert

Voldoe overal ter wereld aan vereisten voor langdurig behoud van documenten. Adobe Sign kan op verzoek worden geconfigureerd om te werken met andere providers van tijdstempels. De providers dienen te worden goedgekeurd door Adobe. 

Enabled Custom Time Stamp

Verifieer ondertekenaars met hoge nauwkeurigheid. U kunt nu kiezen uit drie verschillende digitale id-providers: InfoCert, Intesi Group en Trans Sped. We heten Seiko, onze nieuwe Japanse partner ook welkom.

Nieuw datacentrum in India (IN1)

Voldoe aan de vereisten voor online gegevensbeheer van India. Nieuwe Adobe Sign-accounts in India beheren gegevens nu volledig binnen de grenzen van het land.

Voldoe aan de strenge wetgeving op het gebied van elektronische ondertekening in India. Nieuwe gebruikers met een Adobe Sign-account in India kunnen mensen veilig laten ondertekenen met hun door de overheid uitgegeven Aadhaar-id. Geen inschrijving of downloads vereist.

Aadhaar ID Panel


Betere gebruikerservaringen

Ontwerp snel en probleemloos formulieren. Formulier- en handtekeningvelden worden nu met een unieke kleur aan elke ontvanger toegewezen, zodat u in één oogopslag de nauwkeurigheid van uw lay-out kunt controleren.

Release Notes Image

Maak documenten en formulieren sneller klaar. Nu beschikbaar voor Business- en Enterprise-abonnementen in alle datacentra behalve NA1. Adobe Sign herkent automatisch mogelijke formuliervelden, zodat u deze eenvoudig kunt toevoegen aan uw document en maar een paar handelingen hoeft uit te voeren.

Candidate Field Flag-Sept

Kies uit zes verschillende lettertypen voor formuliervelden voor mooiere opmaak van uw document wanneer u op tekst gebaseerde formuliervelden maakt of bewerkt in de ontwerpomgeving. Bevat nu drie nieuwe lettertypen: Roboto, Lato en Slabo 13Px. 

~ Release Notes

Bespaar tijd als de verkeerde persoon is opgegeven. Afzenders kunnen nu een nieuwe ontvanger toevoegen en de originele ontvanger behouden, of deze volledig vervangen door een nieuwe ontvanger.

Nav to Setting in Account2

Belangrijke wijzigingen

Wederzijdse SSL-ondersteuning voor overeenkomstmeldingen

Betere bescherming van de privacy van financiële services en andere belangrijke transacties die door middel van meldingen worden medegedeeld. Versleutel transacties met de particuliere sleutel van uw organisatie in plaats van met een door Adobe beheerde sleutel. 

Zoals aangekondigd in mei, is de klassieke pagina Verzenden nu verouderd en kunnen alle accounts nu standaard beschikken over de nieuwe verzendpagina.

V2-V3 together-9-2 Release Notes

Nu de nieuwe pagina Verzenden standaard wordt gebruikt, is Fax officieel vervangen door de schriftelijke workflow als de methode voor het verkrijgen van een fysieke handtekening voor alle accounts.

Three Steps


Beschikbare functies per Adobe Sign-abonnement

Functie

Adobe Sign-abonnement

Datum van beschikbaarheid

Met eIDAS compatibele tijdstempels

Alle abonnementen - alleen EU-shard

09/23/2017

Configureerbare diensten voor tijdstempels

Alleen Enterprise

Wordt op verzoek ingeschakeld. De providers dienen te worden goedgekeurd door Adobe.

Meer identiteitsproviders voor digitale handtekeningen in de cloud

Alle abonnementen

9/23/2017

Ondertekenen via Aadhaar

Alleen Enterprise - alleen IN-shard - vereist extra overeenkomst

9/23/2017

Ontvangersvelden met kleurcodes

Alle abonnementen

09/23/2017

Nieuwe lettertypen voor formuliervelden

Alle abonnementen

09/23/2017

Betere methode om de huidige ontvanger te vervangen

Alle abonnementen

09/23/2017

Automatische detectie van formuliervelden

Alle abonnementen - behalve NA1

09/23/2017

Alle gebruikers schakelen over naar nieuwe verzend- en ontwerpomgevingen

Alle abonnementen

09/23/2017

Workflows met schriftelijke handtekening

Alle abonnementen

09/23/2017


Integratie

Verzend overeenkomsten rechtstreeks vanuit uw Outlook-Invullen en ondertekenen om zelf documenten te ondertekenen die naar u zijn gestuurd. En dat allemaal zonder het document handmatig over te brengen naar de Adobe Sign-interface. Er is ook een functie beschikbaar waarmee u de status kunt controleren van de laatste tien overeenkomsten die u hebt verzonden.

14Email as a template

Open een willekeurig Word- of PowerPoint-document en verzend het rechtstreeks als een overeenkomst vanuit uw documentweergave. Het document wordt automatisch bijgevoegd. U hoeft alleen maar ontvangers toe te voegen in het deelvenster en op Verzenden ter ondertekening te klikken.

RHP Docs

Microsoft Teams-gebruikers kunnen rechtstreeks vanuit de Teams-interface een overeenkomst verzenden via hun persoonlijke Adobe Sign-account. De Adobe Sign-bot geeft ook toegang tot uw recente overeenkomstactiviteiten.

teams_release_notes

Adobe Sign biedt twaalf handelingen waarmee Flow-gebruikers documentbeheer, ondertekeningsprocessen en meldingen op basis van triggers uit andere toepassingen, zoals Dropbox, OneDrive en SharePoint, kunnen automatiseren.

Release notes - Rebranded

De nieuwste versie van de populaire Dynamics-integratie levert aanzienlijke verbeteringen op het gebied van automatisering van overeenkomstconfiguratie door middel van sjablonen. Zo kan de overeenkomst bijvoorbeeld automatisch worden verzonden zonder enige tussenkomst van de gebruiker!

1Contact Menu part

De integratie van Adobe Sign voor Microsoft SharePoint biedt een krachtige oplossing voor het maken, verzenden, bijhouden en beheren van elektronische handtekeningen, rechtstreeks vanuit SharePoint-bibliotheken of -lijsten. 

- Release Notes version

Met dit nieuwe integratiepakket waar veel vraag naar was, kunnen ServiceNow-beheerders de Adobe Sign-functionaliteit installeren en configureren door middel van aangepaste catalogusitems en workflows.

Release Notes version


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4156581 Oplossing van probleem waarbij de aanpassing van de hyperlinkkleur niet blijvend was in alle browsers
4168220, 4168908 Verbetering van Deense vertaling tijdens ondertekeningsproces
4173394 Oplossing van probleem waarbij bepaalde gebruikers niet goed werden doorverbonden als ze contact opnamen met de Ondersteuning
4180230, 4188110 Oplossing van probleem waarbij gedownloade rapporten met gelokaliseerde namen zonder de juiste bestandsextensie werden gedownload
4180337 Oplossing van probleem waarbij apostrofs in namen in SMS-berichten werden omgezet in speciale tekens
4182419 Verbeterde toegankelijkheid met alleen een toetsenbord
4182759 Oplossing van probleem waarbij Mega Sign Deelnemer 1-velden omzette in Vooraf invullen tijdens verzenden.
4183975 Betere REST API-resultaten voor overeenkomsten waarin e-mails niet kunnen worden geleverd
4185619 Oplossing van probleem met voorwaardelijk zichtbare velden en meerdere keuzerondjes
4185655 Modulo functioneert nu beter in combinatie met bijzonder hoge aantallen
4186116 Verbeterde reactietijd voor REST API-aanroepen
4187633 Saudi-Arabië (+966) toegevoegd aan de lijst met landcodes voor telefoonverificatie
4187756 Oplossing van probleem met bepaalde rapporten die de uitgebreide gegevensset gebruiken
4188541 Verbeterd parseren van tekstlabels van rechts naar links
4189462 Oplossing van parseerprobleem met berichtsjablonen en meerdere dubbele aanhalingstekens
4189478 Oplossing van parseerprobleem als apostrofs werden gebruikt in wachtwoorden voor PDF-verzegeling
4189917 Franse vertaling is verbeterd ten behoeve van de duidelijkheid
4189940 De dagelijkse herinneringse-mail overlapt niet meer met de oorspronkelijke e-mail met het ondertekeningsverzoek
4190842 Verbeterd pop-upscherm met knopinfo wanneer de muis boven staafgrafieken in rapporten wordt geplaatst
4191274 Betere berichtgeving bij poging een overeenkomst te downloaden die is verwijderd door retentiebeleid
4191314 Verbeterde vertaling van de rapportpagina
4191373 Verbeterde uitlijning tussen veld voor bestandsbijlage en afbeelding
4191803 Oplossing van probleem waarbij in alle velden van widgets met meerdere ondertekenaars soms Widgetondertekenaar werd ingevuld
4192092 Oplossing van probleem waarbij bepaalde valutawaarden impact hadden op voorwaardelijk zichtbare velden
4192179 Oplossing van veldtoewijzingsprobleem waarbij de afzender wordt opgenomen in een parallelle workflow met meerdere ondertekenaars
4192951 Betere e-mailkennisgeving bij het bewerken van widgets
4193318 Verbeterde tijdstempelnotatie in CSV-rapporten
4194298 Verbeterde foutafhandeling met tekstlabels met onjuiste aanwijzingen
4195286 Het verlopen van Mega Sign-overeenkomsten is verbeterd
4195474 Oplossing van een situatie waarin het annuleren van een gedeelde overeenkomst tot een niet-verwerkte fout leidde
4196191 Oplossing van een probleem waarbij de notatie van berekende datums werd gewijzigd
4196390 Oplossing van een probleem waarbij generieke miniaturen werden gebruikt in e-mails als op documenten gebaseerde miniaturen zijn ingeschakeld
4196742 Verbeterde zoekfunctie op de pagina Beheren
4197158 Verbeterde betrouwbaarheid van het ophalen van bijzonder oude documentminiaturen via API
4197357 Oplossing van een probleem waarbij de API-omleidings-URL & werd omgezet in &
4199335 Oplossing van een probleem waarbij een overeenkomst ter kennisgeving twee e-mails verzond in plaats van één

Juli 2017


Update van functiebeschikbaarheid in de versie van mei

Functie

Adobe Sign-abonnement

Datum van beschikbaarheid

Handtekeningen vastleggen op verschillende apparaten

Alle

Beschikbaar

Op de cloud gebaseerde digitale handtekeningen

Alle 

Op aanvraag ingeschakeld

Aanpasbare e-mailsjablonen

Adobe Sign – Enterprise

Op aanvraag

Nieuwe ontvangersrollen

Adobe Sign – Enterprise

Beschikbaar

Nieuwe workflow voor handgeschreven handtekening

Alle

Beschikbaar

Invullen en ondertekenen

Alle

Beschikbaar

Inline-afbeeldingen

Adobe Sign – Business

Adobe Sign – Enterprise

Beschikbaar

Stempels

Alle

Beschikbaar

Nieuwe verzendfunctie voor ingesloten integraties

Adobe Sign – Enterprise

Beschikbaar

Verbeteringen in de ontwerpweergave

Alle

Beschikbaar

Automatische detectie van formuliervelden bij ontwerpen

Alle

Beschikbaar op alle versies

Adobe Sign Bedrijven en Enterprises op NA1-instantie:
op aanvraag ingeschakeld

Nieuwe functie voor het maken van sjablonen

Alle

Beschikbaar

Verbeteringen bij het maken van widgets 

Adobe Sign – Business

Adobe Sign – Enterprise

Beschikbaar

Gedwongen controle van gebruiksvoorwaarden en consumentenkennisgeving

Alle

Beschikbaar

Ondertekeningsnavigatie verbergen

Adobe Sign – Enterprise

Beschikbaar

Scannen en ondertekenen

Alle

Beschikbaar

Beter volg- en beheerdashboard

Alle

Beschikbaar

Leesmodus op iOS

Alle

Beschikbaar

Widget voor het volgen van mobiele gegevens op iOS

Alle

Beschikbaar

Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4187757

Probleem opgelost waarin de titel en het bedrijf niet in de stempelhandtekening worden weergegeven voor de laatste ondertekenaar
4189255 Code toegevoegd om berekende waarden met meer dan één cijfer achter de komma beter te kunnen berekenen
4189548 Dynamisch bijwerken van paginaopties binnen één sessie verbeterd
4189895 Probleem opgelost waardoor de accountbeheerder niet correct wordt toegevoegd aan gebruikers indien deze optie wordt aangegeven bij het bijwerken van gebruikers
4191249 Duidelijk bericht toegevoegd voor gekoppelde documenten wanneer de ontvanger een bestand koppelt, maar het ondertekenen ervan met 90 dagen uitstelt
4191265 Betere SAML-verificatie voor ontvangers wanneer overeenkomsten via meerdere instanties worden verzonden
4191323 Beter proces voor het opsplitsen van een groot aantal bestanden op de e-mailberichten Ondertekend en Gearchiveerd
4191424 Melding naar delegeerders verbeterd na delegatie
4191994 Probleem opgelost waarbij labeltekst niet altijd goed wordt bedekt door het handtekeningveld
4192346 Probleem met berekende velden opgelost waarbij deze worden toegewezen aan 'Iedereen' als ontvangerfunctie voor het veld
4193031 Betere interactie met vooraf ingevulde velden wanneer de beperkte documentzichtbaarheid is ingeschakeld
4194140 Probleem verholpen waarbij de berichtinhoud opnieuw wordt ingesteld als standaard nadat een bestand aan de overeenkomst is gekoppeld

Mei 2017

Ontdek nieuwe manieren om bedrijfsprocessen te automatiseren met krachtige nieuwe opties die inspelen op meer praktijksituaties in uw hele onderneming.

Bestuur uw documentworkflows nauwkeurig door de nieuwe ontvangersrollen te benutten. In deze update worden drie nieuwe rollen ingevoegd: Acceptor, Gecertificeerd ontvanger en Gebruiker (met elk de bijbehorende rol van Delegatiegever)

Signer Option

Ga verder dan workflows invullen en ondertekenen. Laat deelnemers klikken om goed te keuren of te accepteren, een formulier in te vullen zonder het ondertekenen of een handeling aan iemand anders te delegeren. Er zijn ook instellingen voor de toevoeging van Cc-ontvangers.

CreateAWidgetReleaseNotes

Deelnemers kunnen een zichtbare afbeelding, zoals een profielfoto of rijbewijs, aan een document of formulier toevoegen. Formulierauteurs kunnen gemakkelijk aanpasbare tijdelijke aanduidingen voor afbeeldingen aan hun documenten toevoegen. Ondertekenaars uploaden een afbeelding en passen de grootte ervan ter plekke dynamisch aan. Inline-afbeeldingen kunnen afzonderlijk worden geëxtraheerd ter ondersteuning van bedrijfsprocessen die afbeeldingen verzamelen.

Placed Image

Maak documenten sneller klaar. Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden formuliervelden in de ontwerpomgeving automatisch herkend en aan documenten toegevoegd. Auteurs kunnen de velden accepteren of wijzigen en desgewenst ontvangers toewijzen.

Candidate Field Flag

Verbeteringen in de ontwerpweergave

De ontwerpomgeving wordt verfijnd om een beter inzicht te geven in de manier waarop velden gerelateerd zijn aan ontvangers en de mogelijkheid te bieden veldtypen (Handtekening, Datum, Titel enzovoort) te wijzigen in de veldeigenschappen.

AuthoringImprovments9_1


Voldoe aan de strengste eisen op het gebied van identiteitsverificatie en compatibiliteit. Krijg de flexibiliteit en controle die u nodig hebt om handtekening- en goedkeuringsprocessen te maken die aan veeleisende normen voldoen.

Bied een gebruiksvriendelijke ondertekeningsfunctie met hoge zekerheid op internet en mobiele apparaten, met open, op standaarden gebaseerde digitale ID's die aan de strengste regelgeving voldoen. Ondertekenaars selecteren hun op certificaten gebaseerde ID's volledig in de oorspronkelijke ondertekeningsinterface.

RCS Choice9_1

Houd bedrijfsprocessen aan waarvoor bedrijfsstempels nodig zijn, zoals de stempel 'ontvangen', een bedrijfszegel of een Hanko-stempel in Japan.  Het nieuwe veld Stempel is een alternatief voor het handtekeningveld. U kunt het naast of in plaats van een gewone handtekening gebruiken. Ontvangers uploaden tijdens het ondertekenen gewoon eenmaal een afbeelding, waarna de afbeelding automatisch wordt gerepliceerd in alle Stempel-velden in het document. 

Stamps pre-post placment-new

Hiermee krijgt u de nauwkeurigheid en de controleerbaarheid van elektronische ondertekening met handgeschreven handtekeningen. Laat ondertekenaars documenten invullen, afdrukken, ondertekenen, scannen en terugsturen zonder een faxapparaat. Alles wordt elektronisch vastgelegd en beheerd, dus u krijgt leesbare tekst plus de gegevens van de ondertekenaarscontrole in de audittrail.

Three Steps

De gedwongen controle is een uitbreiding van de functie Uitdrukkelijke toestemming, die goed geïnformeerde toestemming van ontvangers waarborgt door te vereisen dat zij de gebruiksvoorwaarden en consumentenkennisgeving openen voordat ze naar het ondertekeningsgedeelte van het proces kunnen gaan.

Forced Review Accepted

Adobe Sign bevat standaard begeleide navigatie voor ondertekenaars, waarbij de focus tussen velden wordt verplaatst en velden die moeten worden ingevuld, worden aangewezen.  Als u echter liever zonder de begeleide navigatie werkt, kunt u deze onderdrukken.

Hide Navigation small


Lever uitzonderlijke functies op een scala van apparaten voor klanten en werknemers. Zorg dat ze gemakkelijk tussen computers, tablets en smartphones kunnen omschakelen om overal productief te blijven.

Stuur bij het ondertekenen van een document op uw computer een verzoek naar uw mobiele apparaat, waarop u met een stift (of uw vinger) een duidelijke handtekeningafbeelding kunt maken. Voeg deze afbeelding met één tik aan uw overeenkomst toe.

phone

Moderne weergavestandaard

De klassieke weergave wordt in de mei-release buiten gebruik gesteld. Gebruikers van alle abonnementen krijgen standaard de nieuwere weergave te zien in alle onderdelen van Adobe Sign, inclusief Verzenden en Auteur.

Er is een nieuwe dynamische gebruikersinterface toegepast op de pagina Sjabloon maken, waardoor gebruikers sjablonen gemakkelijker op verschillende apparaten en verschillende schermgrootten kunnen maken.

CreatTemplateUI 9_1

Alleen ik onderteken word vervangen door het nieuwe gereedschap Invullen en ondertekenen. Het nieuwe ontwerp omvat een structuur die dynamisch kan worden aangepast voor betere ondersteuning van een groter aantal apparaten en schermgrootten. Er zijn nieuwe functies, onder andere voor het uploaden en invullen van formuliergegevens, het verzenden van een documentkopie naar iemand anders en het rapporteren over de ingevoegde veldinhoud.

Complete form

Aan API-/integratieklanten die de verzendpagina als onderdeel van de toepassing insluiten, wordt de nieuwe verzendpagina in plaats van de klassieke pagina geleverd. Veel van de nieuwe functies die in recente versies beschikbaar zijn gemaakt, zijn afhankelijk van de architectuur van de nieuwe verzendpagina. Door het upgraden van de pagina die via API wordt geleverd, wordt de nieuwe functionaliteit dus toegankelijk voor bestaande API-klanten.

release notes

Breid uw bedrijfsmerk uit met volledig HTML-beheer voor de inhoud en indeling van e-mails van het type 'Ondertekenen' en 'Ondertekend en gearchiveerd', inclusief bannerafbeeldingen, aangepaste berichten en andere visuele bewerkingen. Mogelijk worden kosten voor zakelijke dienstverlening in rekening gebracht.


Adobe Sign-app voor mobiele apparaten

Geef teamleden de mogelijkheid meer te doen met hun mobiele apparaten. Maak taken sneller, en het leven makkelijker, met baanbrekende nieuwe opties in de Adobe Sign-app voor mobiele apparaten.

Scannen en ondertekenen Android || iOS

Ga in recordtijd van papieren naar elektronische handtekeningen.  Zet papieren documenten snel om in PDF's en verzend deze vervolgens voor snelle elektronische ondertekening.

Lees de kleine lettertjes gemakkelijk voordat u ondertekent door de tekst opnieuw te plaatsen met één tik op Leesmodus. Zoom in of uit om de tekstgrootte te wijzigen.

Beter volg- en beheerdashboard Android || iOS

Volg en beheer de voortgang van documenten waar u ook bent. De nieuwe, verbeterde gebruikersinterface biedt een beter inzicht in de overeenkomststatus; bovendien kunnen gebruikers indien nodig snel herinneringen verzenden.

Volg en beheer essentiële informatie zonder de Adobe Sign-app voor mobiele apparaten te openen. Voeg de widget aan uw startpagina toe om meteen zicht te krijgen op de overeenkomststatus of een aanvraag voor ondertekening van een nieuw document te verzenden.


Beschikbare functies per Adobe Sign-abonnement

Functie

Adobe Sign-abonnement

Datum van beschikbaarheid

Handtekeningen vastleggen op verschillende apparaten

Alle

Midden juni

Op de cloud gebaseerde digitale handtekeningen

Alle - op aanvraag ingeschakeld

Midden juni

Aanpasbare e-mailsjablonen

Adobe Sign – Enterprise

Op aanvraag

Nieuwe ontvangersrollen

Adobe Sign – Enterprise

Beschikbaar

Nieuwe workflow voor handgeschreven handtekening

Alle

Bij lancering

Invullen en ondertekenen

Alle

Midden juni

Inline-afbeeldingen

Adobe Sign – Business

Adobe Sign – Enterprise

Bij lancering

Stempels

Alle

Bij lancering

Nieuwe verzendfunctie voor ingesloten integraties

Adobe Sign – Enterprise

Bij lancering

Verbeteringen in de ontwerpweergave

Alle

Bij lancering

Automatische detectie van formuliervelden in Ontwerp

Standaard Individual (voor personen) en Team

Op aanvraag beschikbaar voor Business en Enterprise

Midden juni

Nieuwe functie voor het maken van sjablonen

Alle

Bij lancering

Verbeteringen bij het maken van widgets 

Adobe Sign – Enterprise: Fiatteur, Acceptor, Gebruiker, Delegatiegever en Cc-ontvanger

Adobe Sign – alleen Zakelijk fiatteur en Cc-ontvanger

Bij lancering

Gedwongen controle van gebruiksvoorwaarden en consumentenkennisgeving

Alle

Bij lancering

Ondertekeningsnavigatie verbergen

Adobe Sign – Enterprise

Bij lancering

Scannen en ondertekenen

Alle

Beschikbaar

Beter volg- en beheerdashboard

Alle

Beschikbaar

Leesmodus op iOS

Alle

Beschikbaar

Widget voor het volgen van mobiele gegevens op iOS

Alle

Beschikbaar

Releasedatums per exemplaar

Exemplaar Releasedatum
NA1 23 mei 2017
NA2 24 mei 2017
EU1 25 mei 2017
JP1 24 mei 2017
AU1 24 mei 2017

Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4111915

Oplossing van een probleem in Safari waarbij bepaalde automatisch ingevulde inhoud niet behouden bleef in de veldwaarden.

4141349

Oplossing van een probleem waarbij het tekstlabel transactionID niet goed naar meerdere velden werd gerepliceerd.

4155962

Oplossing van een probleem waarbij inhoud in velden met meerdere regels verloren ging als het ingevulde document opnieuw werd geüpload voor een nieuw ondertekeningsproces.

4172366

Betere registratielogica voor accounts voor proefversies.

4173477

De functie voor het aanpassen van het formaat van ontworpen velden is verbeterd.

4174052

Oplossing van een probleem waarbij de knopinfo niet correct werd geparseerd door selectievakjes.

4174226

De registratie van accounts voor proefversies is verbeterd voor e-mailadressen die bepaalde speciale tekens gebruiken.

4174645

Rapportage is verbeterd voor documenten die tijdens bewerking worden geannuleerd.

4174659

Verbeterde standaardinstellingen voor velddeelname in Ontwerp wanneer de afzender de eerste ontvanger is.

4174822

In auditrapporten is de tekst voor ontvangers die geen e-mail krijgen toegestuurd, verduidelijkt.

4175542

De interactie tussen berekende velden enerzijds en de eigenschappen van velden met meerdere regels anderzijds is verbeterd

4177235

Correctie van een gebruikersinterfacefout bij het definiëren van hybride groepen in een parallelle workflow.

4180649

Oplossing van een probleem waarbij digitale handtekeningen het laden van grote miniaturen blokkeerden.

4181643

Oplossing van een probleem waarbij extra e-mails over het ondertekeningsproces naar delegatiegevers werden verstuurd.

4181855

Oplossing van een probleem waarbij herinneringen voor voltooide transacties werden verzonden.

4181885

Correctie van lokalisatietekst voor de Portugese gebruikersinterface.

4181890

Oplossing van een probleem waarbij verificatiemethoden niet op e-mail (de standaardwaarde) werden ingesteld als verificatie werd uitgeschakeld.

4182419

Betere toegankelijkheid voor schermlezers.

4182577

Verbeterde foutberichten voor beheerders bij het toevoegen van een gebruiker aan hun account.

4183019

Verbeterde ingesloten widgets om beter te kunnen werken wanneer cookies van derden zijn uitgeschakeld.

4183977

Verbeterde foutberichten in Workflow Designer met betrekking tot vereiste velden.

4184102

Betere consistentie voor de manier waarop handtekeningen worden weergegeven tussen geregistreerde en niet-geregistreerde ondertekenaars.

4184217

Verbeterde foutberichten over het verlopen van API-tokens.

4184258

Betere tekstopmaak in auditrapporten.

4184506

Verbeterd beheer van hoofdlettergevoeligheid in e-mailadressen.

4184722

Verbeterde 256-bits AES-parsering voor geüploade PDF's.

4184814

Oplossing van een probleem op de Japanse shard waarbij niet-geregistreerde gebruikers welkomst-e-mails kregen toegestuurd ongeacht de taalinstellingen op accountniveau.

4184975

Een koppeling op de pagina API-apps, die een ongeldige URL aanwees, is verbeterd.

4185134

Het onderscheppen van fouten in niet-alfanumerieke tekenreeksen is verbeterd.

4185268

De in-app instructie voor de grootte van kop- en voettekstafbeeldingen is verbeterd.

4185844

Verbeterde logomerknamen voor widgets.

4185944

Betere getekende handtekeningen om meer gegevenspunten te eisen voor het weergeven van een volledigere handtekeningafbeelding.

4186438

Oplossing van een probleem waarbij de consumentenkennisgeving voor sommige transacties niet de juiste taalopties aanbood.

4186518

Oplossing van een probleem waarbij de tekst 'Voorvertoning en handtekeningveld toevoegen' niet goed werd gelokaliseerd.

4186539

Oplossing van een probleem in de gebruikersinterface waarbij kop- en voettekstafbeeldingen in e-mails niet werden verkleind tot weergaveformaat.

4186540

Oplossing van een probleem waarbij de Edge-browser een fout genereerde door een naamwaarde toe te voegen als er al een naamwaarde was opgenomen.

4186542

Oplossing van een probleem waarbij rapporten zonder een opgeslagen naam een fout genereerden.

4186795

Oplossing van een probleem waarbij de functie Ondertekenaar vervangen niet beschikbaar was voor sommige leden van een hybride ondertekeningsgroep.

4187114

Oplossing van een probleem waarbij automatisch gedelegeerde widgets voor medeondertekening niet goed werden weergegeven op het beheertabblad.

4187287

Beter toegangsbeheer voor groepsbeheerders.

4187633

Toevoeging van de landcode van Saoedi-Arabië aan de SMS-verificatielijst.

4188388

Verbetering van de alternatieve tekst voor logoafbeeldingen.

4188852

Een spelfout op de telefoonverificatiepagina is gecorrigeerd.

4189263

Verbetering van het contrast voor de gebruiksvoorwaarden en consumentenkennisgeving bij het ondertekenen.

4189919

Oplossing van een probleem waarbij ondersteunende documenten niet in de juiste volgorde werden toegevoegd.

4190049

Oplossing van een probleem waarbij de toegang van groepbeheerders niet werd weergegeven.

4179080, 4177224

Verbetering van de opmaak van velden die als 'Valuta' worden gevalideerd.

4181120, 4180484

Oplossing van een koppelingsprobleem voor gelokaliseerde Help-pagina's.

4186779, 4145443

De fout die werd gegenereerd wanneer SAML-gebruikers zich voor het eerst aanmeldden, is gecorrigeerd.

4188389, 4185077

Verbetering van de REST API voor documenten met beperkte documentzichtbaarheid.

4189531, 4177631

Oplossing van een probleem met hoofdlettergevoeligheid bij het parseren van e-mails.

Maart 2017

Bestuur uw documentworkflows nauwkeurig door de nieuwe ontvangersrollen te benutten. In deze update worden drie nieuwe rollen ingevoegd: Acceptor, Gecertificeerd ontvanger en Gebruiker (met elk de bijbehorende rol van Delegatiegever)

Met vragen of problemen op het gebied van de nieuwe rolfunctionaliteit kunt u terecht bij uw CSM.

Beschikbare functies per Adobe Sign-abonnement

Functie

Adobe Sign-abonnement

Beschikbaar in Noord-Amerika

Beschikbaar in de Europese Unie

Beschikbaar in Japan en Australië

Uitgebreide rollen voor ontvangers

Adobe Sign - Enterprise
9-3-2017 9-3-2017 9-3-2017

Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

4184847

Oplossing van een probleem met het rapporteren van onbestelbare e-mail.

4184227

De MegaSign-sjabloonkopteksten voor groepsnaam zijn gecorrigeerd.

4184195

Oplossing van een probleem met widgets die berekende velden weergeven.

4182568

Oplossing van een probleem met MegaSign, waarbij het rolveld niet goed werd omgezet.

4183651 Oplossing van een probleem met de weergave van tijdstempels in de audittrail.

4181996

Verbetering van de consistentie in API-aanroepen die veldinhoud proberen op te halen wanneer het betreffende veld leeg is.

4181853

Verbetering van de tabfocus op widgets bij het gebruik van bijlagen.

4180649

Oplossing van een probleem waarbij ontvangers voor wie de wachtwoordverificatie was geslaagd, na toepassing van een digitale handtekening geen toegang kregen tot de overeenkomst.

4177620

Verbetering van het logboek met recente gebeurtenissen voor betere vastlegging van delegatiegebeurtenissen.

4175853

Verbetering van de SAML SLO-functionaliteit.

4145443

Oplossing van een probleem bij het importeren van gebruikers met de status 'In behandeling' via SAML

4109043

Verbetering van de manier waarop bijlagen worden beheerd wanneer beperkte documentzichtbaarheid is ingeschakeld voor het account.

Januari 2017

Bij gebruik van de nieuwe verzendfunctie zien afzenders nu een keuzelijst met suggesties voor e-mailadressen, die gebaseerd zijn op het ingevoerde e-mailadres.  De lijst is afgeleid van de overeenkomsten die in het beheertabblad van het account van de afzender worden geladen wanneer hij/zij zich voor het eerst bij de toepassing aanmeldt.

Opmerking:

De nieuwe verzend- en ontwerpfunctie zijn met de installatie van voorspellende e-mailadressen compleet en worden in de voorjaarrelease van 2017 tot de toepassingsbrede standaard gepromoveerd. 

Als u de nieuwe verzendfunctie wilt inschakelen voor uw account, navigeert u naar Account > Accountinstellingen > Verzendinstellingen > Nieuwe verzendfunctie.

Als u de nieuwe ontwerpfunctie wilt inschakelen, navigeert u naar Account > Accountinstellingen > Verzendinstellingen > Nieuwe voorbeeldpagina en ontwerpervaring

Met vragen over of problemen met het overstappen op de nieuwe verzendfunctie kunt u terecht bij uw CSM.

Beschikbare functies per Adobe Sign-abonnement

Functie

Adobe Sign-abonnement

Beschikbaar in Noord-Amerika

Beschikbaar in de Europese Unie

Beschikbaar in Japan en Australië

Voorspellende e-mailadressen

Alle  26-1-2017 26-1-2017 26-1-2017

Opgeloste problemen

Probleem-ID

Beschrijving

4181926

Oplossing van een probleem waarbij de rapportrecords niet werden geïmporteerd in bepaalde rapporten.

4181266

Verbetering van de manier waarop lege overeenkomstrecords werden ingevoegd op de beheerpagina.

4180296

Oplossing van een probleem waarbij e-mailvoetteksten op groepsniveau ten onrechte werden voorgesteld als onderdrukt op accountniveau.

4179580

Oplossing van een probleem waarbij Salesforce-overeenkomsten herinneringen naar eerdere ondertekenaars konden verzenden.

4178398

Verwijdering van overtollige witruimte aan de boven- en onderkant van widgets waarvoor het besturingssysteem Chrome is verwijderd.

4177412

Toevoeging van een nieuwe tijdzone voor Australië (Brisbane).

4177236

Oplossing van een probleem met berekende velden wanneer deze zijn toegewezen aan 'Iedereen'.

4176547

Oplossing van een probleem waarbij de afzender twee e-mailmeldingen ontving als hij/zij ook automatisch als Cc-geadresseerde was ingesteld.

4175352

Oplossing van een herinneringsprobleem voor medeondertekenaars die widgets gebruiken.

4175129

Verduidelijkte knoptekst bij het aanpassen van een overeenkomst.

4174851

Duidelijker waarschuwingschuwingsbericht wanneer een gebruiker automatisch aan zichzelf delegeert via de widget-Cc's.

4174681

Oplossing van een probleem waarbij telefooncontroles niet aan een nieuw telefoonnummer konden worden gedelegeerd.

4173793

Oplossing van een probleem waarbij spaties in URL's in bepaalde browserversies onjuist werden geïnterpreteerd.

4168050

Teksttaal verduidelijkt in waarschuwingen waarin niet-ondertekende gebeurtenissen worden gemeld.

4159688

Oplossing van een probleem waarbij voor sommige ondertekenaars geen lege waarde was toegestaan in vervolgkeuzevelden.

4158728

Oplossing van een iOS-probleem waarbij de onjuiste tijdzone voor datum-/tijdvelden werd gebruikt.

4155424

Oplossing van een probleem met Internet Explorer 11 bij het openen van ondertekenings-URL's.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid