De mobiele Adobe Sign-app voor Android gebruiken

Dit document is een online versie van de in-app-instructies.

Adobe Sign voor Android is een mobiele assistent bij de tool Verzenden ter ondertekening en de professionele ondertekeningsservices van Adobe Sign. Adobe Sign is de ideale tool voor het starten en beheren van ondertekeningsworkflows en voor het verkrijgen van persoonlijke elektronische handtekeningen van klanten.

Met Adobe Sign kunt u ondertekeningsworkflows vanaf uw desktop, mobiele apparaten en internet beheren en al uw documenten ondertekenen, verzenden en bijhouden. Met Adobe Sign en uw mobiele apparaat kunt u:

 • Documenten verzenden en ondertekenen.
 • Inzicht krijgen in ondertekeningsworkflows, inclusief informatie over ondertekende, aanhangige en afgewezen documenten.
 • Zoeken in bestandsmappen, audittrails bekijken en offline werken met bestanden.
 • Werken met bestanden in cloudopslagservices van derden, zoals Dropbox, Google Drive, Evernote, enzovoort.
 • Ondersteuning voor batchondertekening en mobiel beheer in grote ondernemingen.

In het kort: al uw documenten ondertekenen en ondertekend krijgen, altijd en overal.

 

Aan de slag

Adobe Sign is een abonnementsservice. Alle voordelen van Adobe Sign benutten:

 

Basistaken

Voor de meeste functies van Adobe Sign, zoals toegang tot online documenten, is een netwerkverbinding vereist. Aanmelden:

 1. Voer uw e-mailadres in wanneer het aanmeldingsvenster wordt getoond.
 2. Tik in het veld Wachtwoord.
 3. Nadat het scherm is aangepast op basis van uw e-mailadres, kiest u de gewenste verificatiemethode en/of voert u uw id en wachtwoord in.

 

Waarom zijn er verschillende aanmeldingsworkflows?

De meeste gebruikers hebben één set met aanmeldingsgegevens en zien niet meer dan één vensterset. Maar omdat Adobe Sign ondersteuning biedt voor meerdere id-typen, kunnen gebruikers ook andere weergaven zien. De gebruikersinterface verandert namelijk op basis van het domein van het e-mailadres van de gebruiker. Adobe Sign biedt ondersteuning voor meerdere verificatiemethoden en de aanmeldingsworkflow kan voor elke methode iets verschillend zijn.

 • Adobe Sign ID: Voer uw Adobe Sign-e-mailadres en wachtwoord in.
 • Adobe ID: Voer uw Adobe ID in of tik op de koppeling Enterprise ID link om uw Enterprise ID te gebruiken.
 • SSO (Single Sign On): Voer uw SSO-aanmeldingsgegevens in als uw organisatie deze heeft verstrekt.

Als u zich afmeldt, hebt u geen toegang meer tot online documenten en workflows. Tik op Instellingen > Afmelden om u af te melden.

Personaliseer uw app: Met de instellingen voor Adobe Sign kunt u workflowfuncties vooraf configureren, documenttoegang en mobiel datagebruik instellen, enzovoort. Zie Adobe Sign configureren.

De webinterface ondersteunt alle beschikbare rollen zoals beschreven in de Help-functie van het product. De ondersteuning voor rollen in de mobiele apps wordt steeds uitgebreider. In de mobiele versie van juni 2017 is ondersteuning toegevoegd voor:

 • Invuller van formulier (in te vullen): Aan deelnemers met deze rol zijn alleen formuliervelden toegewezen. Ze hoeven het document niet te ondertekenen of goed te keuren.
 • Acceptant (te accepteren): Deelnemers met deze rol moeten het document accepteren. Dit lijkt erg op de rol van de fiatteur, behalve dat de deelnemer het document hier accepteert in plaats van het goed te keuren.
 • Gecertificeerde ontvanger (te certificeren): Deelnemers met deze rol moeten het document bekijken en bevestigen. Deze deelnemer kan de formuliervelden niet bewerken.

Als u nog geen handtekening (handtekeningweergave) hebt gemaakt, wordt u gevraagd om dit te doen wanneer u een handtekeningveld ondertekent.

Een handtekening maken:

 1. Tik op een handtekeningveld (of tik tweemaal als u al een handtekening hebt).

 2. Maak uw handtekening op een van de volgende manieren:

  • Typen: Typ uw naam in het tekstveld. Getypte handtekeningen worden automatisch opgeslagen voor later gebruik.
  • Tekenen: Typ uw naam in het tekstveld en teken uw handtekening op de desbetreffende regel.
  • Afbeelding: Selecteer een afbeelding uit de galerie of maak een nieuwe foto van de handtekening die u wilt gebruiken.
 3. Tik op het handtekeningselectievakje Opslaan als u deze handtekening wilt opslaan voor later gebruik. Opmerking: Het label van het selectievakje varieert op basis van het feit of u al dan niet bent aangemeld.

 4. Tik op Toepassen.

 

Een handtekening opslaan

Als u een Document Cloud- of Adobe Sign-account hebt, of SSO (Single Sign On) gebruikt, kunt u de handtekening voor later gebruik opslaan. Belangrijk:

 • Getypte handtekeningen worden automatisch opgeslagen voor later gebruik.
 • Getekende handtekeningen en afbeeldingen worden niet opgeslagen, tenzij u het selectievakje Handtekening opslaan hebt ingeschakeld.

Ondertekeningsworkflows hebben toegang nodig tot de bestanden die moeten worden ondertekend. Als u Adobe Sign toegang verleent tot uw lokale en online bestanden, worden alle volgende workflows aanzienlijk efficiënter. U hebt toegang tot:

 • Lokale documenten
 • Lokale bestanden in uw galerie
 • Online opslaglocaties (iCloud, Google Drive, Evernote, enz.)
 • Foto's en scans van documenten die u tijdens het proces maakt

Alle documentweergaven met een bestandslijst bieden een zoekfunctie. Tik op zoekpictogram om op naam naar een bestand te zoeken.

De versie van december 2016 biedt een gestroomlijnde manier om de geschiedenis van een bestand weer te geven, herinneringen te sturen en een ondertekeningsproces te starten zonder dat u een documentweergave moet openen. Tik in een willekeurige documentlijst op het overlooppictogram om het menu voor snelle toegang weer te geven. Bijvoorbeeld:

 1. Kies een documentlijst zoals Wacht op anderen.
 2. Tik op overloop
 3. Tik op Geschiedenis, Herinnering of Hostondertekening.

Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de huidige context en sommige items worden niet in het menu weergegeven als ze niet relevant zijn voor het document of de documentenlijst. Zo bevat de lijst met voltooide documenten slechts een koppeling naar Geschiedenis.

Adobe Sign biedt audittrails met informatie over uw ondertekeningsworkflows, zoals het tijdstip waarop een document is verzonden, door wie het is ondertekend, enzovoort. Als u de geschiedenis van een document wilt bekijken, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Open een document en tik op geschiedenispictogram
 • Ga naar een documentlijst, tik op overloop en tik dan op geschiedenispictogram

In de weergaven Voltooid en Geannuleerd/Afgewezen kunt u alle documenten in de voltooide of beëindigde workflows bekijken. Tik op Voltooid of Geannuleerd/Afgewezen om de documentlijst weer te geven. Vanaf hier kunt u:

 • Documenten downloaden
 • Bestandsgeschiedenis weergeven
 • Zoeken naar documenten
 • Documenten delen of afdrukken

Wanneer een document meerdere pagina's bevat, kunt u als volgt door de inhoud navigeren:

Met de pijl-omhoog en pijl-omlaag schuift u door de pagina's.

 

Naar een bepaalde pagina gaan:

 1. Tik op het eerste paginanummer zodat dit wordt gemarkeerd.
 2. Geef een paginanummer op.
 3. Tik op het vinkje.

In Adobe Sign kunt u rechtstreeks vanuit de app afdrukken:

 1. Tik op afdrukpictogram.
 2. Stel uw opties in, zoals het aantal exemplaren, de paginagrootte en de afdrukrichting.
 3. Tik op Afdrukken.
Opmerking:

Adobe Sign benut de afdrukfuncties van uw apparaat en toont alle opties die specifiek voor uw apparaat gelden.


Documenten laten ondertekenen

Adobe Sign is een app met allerlei verschillende functies, workflows en configuratieopties. Daarom zijn veel functies en stappen optioneel. Als u tevreden bent met de standaardinstellingen voor berichten, taal, de rol van ondertekenaars, enzovoort, kunt u als volgt ondertekenen:

 1. Meld u aan bij Adobe Sign.
 2. Tik op Verzenden ter ondertekening.
 3. Tik op Documenten en voeg een of meer documenten toe.
 4. Tik op Gereed.
 5. Tik op Ontvangers en voeg een of meer e-mailadressen toe. Tik op het pictogram voor contactpersonen om door uw lijst met contacten te bladeren.
 6. Tik op Gereed.
 7. Tik op verzendpictogram.

Met de wizard Verzenden ter ondertekening kunt u:

 • Elk gewenst aantal documenten naar elk gewenst aantal ontvangers sturen.
 • Een volgorde voor ondertekenen instellen.
 • De rol en verificatiemethode instellen voor een ondertekenaar.
 • Document beveiligen met een wachtwoord.
 • Formuliervelden toevoegen en bewerken.

 

Een document laten ondertekenen:

1. Meld u aan bij Adobe Sign.

2. Tik op Verzenden ter ondertekening.

 

3. Tik op Documenten.

4. Tik op Documenten toevoegen.

5. Selecteer een locatie voor het document.

6. Voeg een of meer documenten toe.

7. Tik op Gereed.

8. Tik op Ontvangers.

9. Voer een of meer e-mailadressen in of tik op het pictogram Bladeren om iemand in uw lijst met contactpersonen te selecteren.

 

10. Schakel Voltooien in volgorde uit door de schuifregelaar te verplaatsen als ontvangers zich niet in de vermelde volgorde hoeven aan te melden.

11. Tik op het ondertekenaarspictogram als u de functie van de ondertekenaar of het mechanisme voor verificatie wilt instellen.

 

12. Geef de rol op van de ondertekenaar. U kunt een delegatiegever (of 'vertegenwoordiger') opgeven voor de ondertekenaar of de fiatteur.

 

13. Als u de standaardverificatiemethode wilt wijzigen, selecteert u een van de volgende opties:

○ Alleen e-mail: Als de ondertekenaar het document via e-mail heeft ontvangen, wordt zijn identiteit automatisch erkend.

○ Wachtwoord: Voer een wachtwoord in.

○ Telefoon: Voer het telefoonnummer van de ondertekenaar in.

○ KBA (Knowledge Based Authentication).

 

14. Tik op OK.

15. Tik op Gereed.

16. Als u het e-mailbericht wilt aanpassen, tikt u op Bericht en bewerkt u de documentnaam of het bericht.

17. Tik op Gereed.

18. Als u opties voor het document wilt wijzigen, tikt u op Opties:

○ Tik op het selectievakje Wachtwoord instellen om het document te beveiligen met een wachtwoord. Voer het wachtwoord twee keer in.

○ Wijzig de taal door in de vervolgkeuzelijst Taal te tikken en een nieuwe taal te selecteren.

○ Schakel het veld Zie voorbeeld/zet handtekening/voeg formuliervelden toe in om de formuliervelden te bewerken.

19. Tik op Gereed.

 

20. Tik op verzendpictogram.

21. Als u velden wilt toevoegen of bewerken, wijzigt u het document naar wens wanneer het opnieuw is geladen.

22. Tik op verzendpictogram.

Met de functie Wachtend op anderen ziet u een lijst met documenten die u naar anderen ter ondertekening hebt verzonden.

 

Een lijst weergeven met verzonden documenten

 1. Tik op Wachtend op anderen.
 2. Zoek naar een bestand of selecteer een bestand op basis van de documenttitel, datum of afzender.
 3. Tik op het document om de gegevenspagina te openen.

 

Een herinnering verzenden

Als u een ontvanger eraan wilt herinneren dat hij of zij nog een document moet ondertekenen, kunt u een melding verzenden:

1. Volg de bovenstaande stappen.

2. Tik op het overlooppictogram > Herinnering verzenden.

 

3. Voer desgewenst een herinneringsbericht in.

4. Tik op Herinnering verzenden.

U kunt als volgt een persoonlijke handtekening van iemand krijgen voor een document dat u al hebt verzonden:

 1. Tik op Wachtend op anderen.
 2. Zoek naar een bestand of selecteer een bestand op basis van de documenttitel, datum of afzender.
 3. Tik op het document om de gegevenspagina te openen.
 4. Tik op het penpictogram.
 5. Tik op OK.
 6. Geef het apparaat door aan iemand om te ondertekenen.
 7. De ondertekenaar bevestigt zijn identiteit door te tikken op Doorgaan.
 8. Voltooi de ondertekeningsworkflow.

Als u een nieuw document persoonlijk wilt laten ondertekenen, doet u het volgende:

 1. Tik op Persoonlijke handtekening verkrijgen.
 2. Tik op Documenten.
 3. Tik op Document toevoegen. U wordt mogelijk gevraagd om Adobe Sign toegang te verlenen tot uw bestanden.
 4. Selecteer een locatie voor het document.
 5. Voeg een document toe.
 6. Tik op Gereed.
 7. Tik op Ontvangers en voeg het e-mailadres van de ondertekenaar toe.
 8. Tik op Gereed.
 9. Tik op verzendpictogram.
 10. Tik op OK en geef het apparaat door aan iemand om te ondertekenen.
 11. Zorg ervoor dat de ondertekenaar zijn identiteit bevestigt door te tikken op Doorgaan.
 12. Voltooi de ondertekeningsworkflow.
 13. Tik op Klik om uw handtekening te plaatsen.


Documenten ondertekenen

Als u nog geen handtekening (handtekeningweergave) hebt gemaakt, wordt u gevraagd om dit te doen wanneer u een handtekeningveld wilt ondertekenen. Zie Een handtekening maken in de sectie Basistaken voor meer informatie

Het deelvenster Wachtend op u bevat een lijst met documenten die naar u zijn verzonden voor ondertekening of delegatie.

 1. Tik op Wachtend op u.
 2. Zoek naar een bestand of selecteer een bestand op basis van de documenttitel, datum of afzender.
 3. Tik op het document om het te openen en start het ondertekeningsproces.

U kunt online ondertekenen, of met uw telefoon of elk apparaat dat toegang heeft tot Adobe Sign. Ondertekenen met uw mobiele app:

 1. Selecteer een document in de lijst Wachtend op u.
 2. Tik op het pictogram voor ondertekenen.
 3. Wanneer het document is geladen, tikt u op Start.
 4. Tik op een handtekeningveld.
 5. Tik op Klik om uw handtekening te plaatsen.

Opmerking:

Als u ondertekent met een digitale id, raadpleeg dan Ondertekenen met digitale handtekeningen voor informatie over (providers van) digitale id's.

Adobe Sign vereist een internetverbinding voor de meeste bewerkingen, waaronder ondertekening.

Als u een e-mailbericht krijgt met het verzoek om te ondertekenen, klikt u eenvoudigweg op de revisie- en ondertekeningskoppeling.

 

Als u de ondertekening wilt delegeren aan een andere geautoriseerde partij, klikt u op de koppeling “delegeren” in het e-mailbericht. Zodra het dialoogvenster Delegeren verschijnt, vult u het formulier in en tikt u op Delegeren.

Als wachtwoordverificatie wordt vereist door de afzender, moet u een wachtwoord invoeren om het document te openen.

Opmerking:

U moet online zijn voor verificatie.

Als de afzender vraagt om telefonische verificatie, moet u een verificatiecode invoeren die naar uw telefoon is verzonden:

 1. Tik op een document om het te ondertekenen.
 2. Kies of u zich via een tekstbericht (sms) of via een voiceaanroep wilt verifiëren.
 3. Tik op Code verzenden.
 4. Typ de code in het verificatieveld van het document.
 5. Tik op OK.
 6. Voltooi de ondertekeningsworkflow zoals gebruikelijk.
Opmerking:

U moet online zijn voor verificatie.

Als uw organisatie gebruikmaakt van KBA-kennis, moet u zich identificeren door een aantal vragen te beantwoorden. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie. Ondertekenen via KBA:

 1. Tik op een document om het te ondertekenen.
 2. Voer uw persoonlijke gegevens in.
 3. Tik op OK.
 4. Beantwoord de KBA-vragen.
 5. Tik op OK.
 6. Voltooi de ondertekeningsworkflow zoals gebruikelijk.

Opmerking:

U moet online zijn voor verificatie.

Als u Batchondertekening hebt ingeschakeld op uw apparaat, kunt u alle documenten in de lijst Wachtend op u tegelijkertijd ondertekenen.

Batch ondertekenen:

 1. Tik op Wachtend op u.
 2. Tik op Batchondertekening.
 3. Wanneer het document is geladen, tikt u op Start.
 4. Tik op een handtekeningveld.
 5. Tik op Klik om uw handtekening te plaatsen.
 6. Wanneer het volgende document wordt geladen, tikt u op Start en herhaalt u het proces.

De weergave van uw handtekening wijzigen:

 1. Tik op een ondertekend handtekeningveld.
 2. Maak een nieuwe handtekening zoals beschreven in Een handtekening maken (sectie Basistaken).
 3. Tik op Toepassen.

Handtekeningen kunnen niet worden gewijzigd nadat het document is opgeslagen.


Ondertekenen met digitale handtekeningen

Van gebruikers in Enterprise-omgevingen wordt mogelijk vereist dat ze ondertekenen met digitale handtekeningen of dat ze ondertekeningsworkflows moeten starten waarin digitale handtekeningen worden toegepast. In de meeste gevallen zal uw accountbeheerder een provider voor een digitale id hebben geselecteerd en een digitale id voor u hebben gemaakt.

Digitale id's vereisen aanmeldingsgegevens en de workflows variëren per provider. Daarom moeten de ondertekeningsgegevens door uw organisatie worden verstrekt.

In februari 2017 introduceerde Adobe Sign het eerste cloudgebaseerde digitale ondertekeningsproces van de wereld, met ondersteuning voor een open standaard en het werk van het Cloud Signature Consortium. Met cloudhandtekeningen in Adobe Sign op het web of een mobiel apparaat kunnen klanten heel eenvoudig digitale id's toevoegen aan hun elektronische ondertekeningsprocessen, voldoen aan de meest veeleisende industriële en wereldwijde vereisten en een uitzonderlijke ervaring leveren.

Klanten gebruiken de termen ‘elektronische’ en ‘digitale’ handtekeningen vaak door elkaar, maar experts verwijzen vaak naar digitale handtekeningen als een subset van elektronische handtekeningen. Waar typische elektronische handtekeningen diverse methoden kunnen toepassen voor de verificatie van ondertekenaars (zoals e-mail, bedrijfs-id's of telefoonverificatie), gebruiken digitale handtekeningen één specifieke methode. Digitale handtekeningen verifiëren de identiteit van ondertekenaars aan de hand van een digitale id die is gebaseerd op certificaten. Deze certificaten worden meestal door een vertrouwde certificeringsinstantie (derde partij) uitgegeven. Met digitale handtekeningen kunnen gebruikers en grote ondernemingen bewijzen dat een document is ondertekend en de authenticiteit en integriteit van het document verifiëren.

Voor meer informatie gaat u naar https://acrobat.adobe.com/nl/nl/sign/capabilities/digital-signatures-FAQ.html

Via uw mobiele apparaat kunt u vereisen dat een ontvanger met een digitale handtekening ondertekent door een digitaal handtekeningveld toe te voegen aan een document. Dat doet u als volgt:

1. Tik op Verzenden ter ondertekening.

2. Voeg een document, ontvanger(s) en een bericht toe (dit is een typische ondertekeningsworkflow).

3. Tik op Opties > Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen.

 

4. Tik op Verzenden.

5. Wanneer het document opnieuw wordt geladen, gaat u naar de locatie op het document waar u het digitale handtekeningveld wilt plaatsen.

6. Sleep en plaats een nieuw veld op het document.

7. Wanneer u klaar bent met het bewerken van het document, tikt u op Verzenden.

Sommige documenten moeten met een digitale handtekening worden ondertekend, in plaats van met een elektronische handtekening die niet op een certificaat is gebaseerd. Auteurs van documenten specificeren deze vereiste door een digitaal handtekeningveld toe te voegen aan het document.

De workflows en de stappen in het proces zijn afhankelijk van de vereisten van uw digitale-id-provider en van uw organisatie.

Ondertekenen met een digitale id:

1. Open een document en tik op ondertekeningspictogram zoals gewoonlijk.

2. Als het dialoogvenster Provider selecteren wordt weergegeven, kunt u ofwel tikken op de koppeling Nieuwe digitale id, of u kunt uw provider selecteren in de vervolgkeuzelijst (die door uw organisatie is geconfigureerd).

 

3. Tik op Volgende.

4. Meld u aan bij de provider indien dat wordt vereist.

5. Selecteer een digitale id. Standaard worden alleen id's weergegeven die gebruikmaken van geldige ondertekeningscertificaten.

 

6. Tik op Volgende.

7. Bekijk de weergave van uw handtekening. Tik op Handtekening bewerken als u de handtekening wilt veranderen.

8. Tik op OK.

 

9. Tik op Klik om uw handtekening te plaatsen.

10. Voer uw pincode of wachtwoord in. Als uw organisatie extra verificatie vereist via een OTP-token, voert u het eenmalige wachtwoord in.

11. Voltooi de ondertekeningsworkflow.


Documenten scannen

In de versie van januari 2017 is een krachtige scanfunctie geïntroduceerd waarmee u documentafbeeldingen tijdens de ondertekeningsworkflows kunt vastleggen. Bestaande en nieuwe afbeeldingen worden geconverteerd naar de PDF-indeling voordat ze ter ondertekening worden verzonden. Wanneer u een ondertekeningsworkflow start, kunt u de scanfunctie openen via de vensters Bibliotheek selecteren of Document toevoegen.

Met deze functie kunt u:

 • Een nieuw document scannen en/of afbeeldingen toevoegen vanaf uw apparaat
 • Pagina's opnieuw rangschikken
 • Pagina's bijsnijden
 • De kleur aanpassen
 • Pagina's roteren
 • Pagina's verwijderen
 • De PDF-scan als bijlage toevoegen

De scanfunctie vereist toegang tot uw camera. Kies Toestaan wanneer u hierom wordt gevraagd. U kunt Adobe Sign ook al vooraf configureren met de apparaatinstellingen. Voor meer informatie gaat u naar Apparaatinstellingen in de sectie Adobe Sign configureren.

Een document scannen:

 1. Een ondertekeningsworkflow starten: Tik op Verzenden ter ondertekening of Persoonlijke handtekening verkrijgen.
 2. Tik op Documenten om een document toe te voegen.
 3. Tik op scanpictogram.
 4. Wanneer het scanscherm wordt weergegeven, kunt u uw document direct scannen. Houd rekening met het volgende:
 • Het apparaat bepaalt welke functies op het scherm worden weergegeven. Als het apparaat bijvoorbeeld een flitser heeft, kunt deze in- en uitschakelen door op flitserpictogram te tikken.

 • Ook kunt u de functie voor automatisch bijsnijden in- en uitschakelen.

 • Voeg een bestaande foto of document toe aan uw huidige scanverzameling door op het pictogram Galerie te tikken.

 • Annuleer de scansessie door op de X in de linkerbovenhoek te tikken.

 • Tik op pictogram voor handmatig om de functie voor automatisch bijsnijden in te schakelen en gebruik randdetectietips om de kwaliteit van de scan te verbeteren. Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden de berichten als volgt op het scherm weergegeven:

   

  • Zoeken naar document: De app zoekt naar het document en detecteert de locatie van de randen.
  • Plaats de camera dichter bij het document: U staat misschien te ver.
  • Houd de camera recht: De lens van de camera is niet loodrecht gericht op uw document.
  • Gereed om document vast te leggen: De functie voor randdetectie kan het hele document zien.

   

Tik op de miniaturen van de documenten om de gescande bestanden weer te geven of te bewerken. Tik op de pijl-terug om naar de huidige scan te retourneren.

Als u klaar bent met scannen, tikt u op de miniatuur van het document rechtsonder. Van hieruit kunt u uw scans bewerken of tikken op PDF opslaan. De bewerkingsopties staan in het onderste menu.

 

Met deze opties kunt u:

 • Afbeeldingen van uw apparaat toevoegen
 • Pagina's opnieuw rangschikken
 • Pagina's bijsnijden
 • De kleur aanpassen
 • Pagina's roteren
 • Pagina's verwijderen

In de bewerkingsmodus van de scanworkflow kunt u op uw apparaat bladeren naar afbeeldingen en documenten die u aan de huidige scan kunt toevoegen:

 1. Tik op scan toevoegen
 2. Neem een andere foto of selecteer een bestand van uw apparaat.

 1. Navigeer naar de pagina die u wilt wijzigen.
 2. Tik op pictogram voor opnieuw rangschikken van scans
 3. Sleep en plaats de pagina's op een nieuwe locatie.
 4. Tik op vinkje
 5. Tik op Koppelen of kies een andere tool om door te gaan.

 1. Navigeer naar de pagina die u wilt wijzigen.
 2. Tik op bijsnijdpictogram
 3. Sleep de handgrepen om de afmetingen van de scan aan de passen.
 4. Tik op vinkje
 5. Tik op Koppelen of kies een andere tool om door te gaan.
 1. Navigeer naar de pagina die u wilt wijzigen.
 2. Tik op toverstafpictogram
 3. Kies de gewenste kleuropties voor de huidige pagina.
 4. Herhaal deze bewerking zo nodig voor andere pagina's.
 5. Tik op Koppelen of kies een andere tool om door te gaan.
 1. Navigeer naar de pagina die u wilt wijzigen.
 2. Tik op pictogram voor rechtsom roteren
 3. Herhaal deze bewerking zo nodig voor andere pagina's.
 4. Tik op Koppelen of kies een andere tool om door te gaan.
 1. Navigeer naar de pagina die u wilt verwijderen.
 2. Tik op pictogram voor verwijderen
 3. Bevestig dat u de pagina wilt verwijderen.
 4. Tik op Koppelen of kies een andere tool om door te gaan.

Uw scan wordt automatisch geconverteerd naar een PDF en als bijlage toegevoegd aan het huidige document.

 1. Als u klaar bent met het bewerken, tikt u op Koppelen.
 2. Tik op Gereed om terug te gaan naar de ondertekeningsworkflow.


Adobe Sign configureren

Met de instellingen voor Adobe Sign kunt u workflowfuncties vooraf configureren, documenttoegang en mobiel datagebruik instellen, en nog veel meer. De instellingen wijzigen:

 1. Open de app en meld u aan.
 2. Tik op pictogram met instellingen.

Deze optie is standaard uitgeschakeld. Mobiel datagebruik inschakelen (hiervoor worden mogelijk kosten in rekening gebruikt):

 1. Tik op pictogram met instellingen.
 2. Tik op Downloads via mobiel netwerk toestaan.

Als u het standaardscherm wilt aanpassen dat wordt getoond bij het opstarten van de app, gaat u als volgt te werk:

 1. Tik op pictogram met instellingen.
 2. Tik op Standaardscherm.
 3. Selecteer het nieuwe standaardscherm.

Met batchondertekening kunt u meerdere documenten tegelijkertijd ondertekenen. U hoeft dan niet telkens terug te gaan naar de lijst met overeenkomsten om een ander document te selecteren. Minder tikken, meer gestroomlijnde workflows.

 1. Tik op pictogram met instellingen.
 2. Schakel de optie Batchondertekening inschakelen in.

Nu kunt u alle documenten in uw lijst Wachtend op u tegelijkertijd ondertekenen.

Adobe Sign kan worden geïntegreerd met meerdere onafhankelijke (niet-Adobe) providers van cloudopslag. Door deze accounts te koppelen aan Adobe Sign kunt u ondertekeningsworkflows maken waarbij documenten uit verschillende locaties naadloos worden geïntegreerd. Naast Adobe Document Cloud (standaard ingeschakeld) kunt u verbinding maken met providers zoals Dropbox, Box en Google Drive.

Verbinding maken met een account:

 1. Tik op pictogram met instellingen.
 2. Tik op een van de selectievakjes voor de connector.
 3. U wordt automatisch doorgestuurd naar het aanmeldingsscherm van de app. Meld u aan.
 4. Wanneer u wordt gevraagd of u de verbinding wilt toestaan, kiest u Toestaan.

Standaard stuurt Adobe Sign niet-persoonlijke en anonieme gegevens naar Adobe, zodat het product door ons technische team kan worden verbeterd op basis van gebruiksgegevens. Uitschakelen:

 1. Tik op pictogram met instellingen.
 2. Schakel het selectievakje Gebruiksgegevens verstrekken uit.

Tijdens de installatie of wanneer u een functie gebruikt, wordt u soms gevraagd om Adobe Sign toegang te verlenen tot bepaalde functies van het apparaat. Met dergelijke toegang worden uw workflows efficiënter doordat ze minder stappen hoeven uit te voeren. U kunt ook de machtigingen voor uw apparaat instellen of wijzigen via Instellingen > Apps > Adobe Sign > Machtigingen. Belangrijk:

 • Cameratoegang is vereist voor de scanfunctie en als u nieuwe foto's wilt toevoegen aan ondertekeningsworkflows.
 • Door toegang te verlenen tot uw contactpersonen kunt u snel zoeken naar ontvangers in uw contactenlijst en deze toevoegen wanneer u documenten ter ondertekening verstuurt.
 • Met toegang tot uw opslaglocaties kunt u lokale documenten selecteren die u ter ondertekening wilt versturen.
Apparaatinstellingen


Problemen oplossen

Hebt u een vraag die hier niet is beantwoord? Stel uw vraag in het forum.

Vernieuwen is mislukt. Controleer uw netwerkverbinding.

 • Controleer of u een goede netwerkverbinding hebt. Open bijvoorbeeld uw browser en probeer een webpagina te openen.
 • Als WiFi niet is ingeschakeld, moet u de optie Mobiele downloads toestaan inschakelen.
 1. Tik op het pictogram Instellingen.
 2. De gebruiker die momenteel is aangemeld, wordt naast Account weergegeven.

Tik op Instellingen > Info over.

 1. Tik op het pictogram Instellingen van uw apparaat.
 2. Tik op Info over telefoon en bekijk uw softwareversie.

Het versienummer staat onder de titel van de app: Tik op Instellingen > Apps > Adobe Sign.

Soms is het beter om de toepassing te stoppen, bijvoorbeeld als u het geheugen wilt vrijmaken of de cache opnieuw wilt instellen, enz. Voer hiervoor een van de volgende handelingen uit:

 • Tik op de knop Recente apps van uw apparaat en veeg de app weg.
 • Tik op Instellingen > Apps > Adobe Sign > Stoppen afdwingen.

Als uw app vastloopt, kunt u de logbestanden als volgt naar ons sturen:

 1. Download een app van Google Marktplaats waarmee u de logbestanden van uw apparaat kunt bekijken. Sommige gratis apps zijn bijvoorbeeld CatLog en aLogcat.
 2. Herhaal de stappen waardoor het programma vastloopt.
 3. Stuur de logbestanden, het apparaattype en de gegevens van het besturingssysteem naar esign-mobile-customer-issues@adobe.com.


Nieuw

Naast foutcorrecties en betere prestaties beschikt u ook altijd over de nieuwste en de beste functies wanneer u de app up-to-date houdt.

 • De mobiele app biedt nu ondersteuning voor extra rollen. Gebruikers die een workflow via het web starten, kunnen de rol, vereisten en machtigingen voor de ondertekenaar vanaf hun mobiele app tot in detail instellen. De nieuwe rollen zijn:

  • Invuller van formulier (in te vullen): Aan deelnemers met deze rol zijn alleen formuliervelden toegewezen. Ze hoeven het document niet te ondertekenen of goed te keuren.
  • Acceptant (te accepteren): Deelnemers met deze rol moeten het document accepteren. Dit lijkt erg op de rol van de fiatteur, behalve dat de deelnemer het document hier accepteert in plaats van het goed te keuren.
  • Gecertificeerde ontvanger (te certificeren): Deelnemers met deze rol moeten het document bekijken en bevestigen. Deze deelnemer kan de formuliervelden niet bewerken.
 • Onderteken en verstuur overeenkomsten waarvoor digitale handtekeningen zijn vereist.

  • Voeg digitale handtekeningvelden toe aan documenten en verstuur ze dan voor ondertekening.
  • Onderteken op elk mobiel apparaat met uw digitale handtekening.

   

 • Met de nieuwe scanfunctie kunt u documentafbeeldingen tijdens de ondertekeningsworkflows vastleggen. Bestaande en nieuwe afbeeldingen worden opgeslagen naar de PDF-indeling voordat ze ter ondertekening worden verzonden. Start de scanfunctie vanuit het scherm 'Bibliotheek selecteren' of 'Document toevoegen' bij het begin van uw ondertekeningsworkflow. Vervolgens kunt u de pagina's naar wens bewerken, opnieuw ordenen, verfraaien en roteren. Zie Documenten scannen voor meer informatie.
 • Er is een zoekfunctie toegevoegd aan het scherm Documentbibliotheek.
 • De aanmeldingsworkflow en gebruikersinterface zijn gestroomlijnd en bieden nu ondersteuning voor nieuwe aanmeldingstypen. De verificatiemethoden omvatten onder andere:

  • EchoSign ID (nu Adobe Sign ID genoemd): Voer uw e-mail en wachtwoord voor EchoSign in.
  • Adobe ID: Tik op Adobe ID en voer uw wachtwoord in of tik op de koppeling Enterprise ID en voer uw Enterprise gebruikers-ID en wachtwoord in.
  • Google: Tik op Google, voer uw e-mailadres in, tik op Volgende en voer uw wachtwoord in.
  • Google Apps: Tik op Google Apps en voer uw Google Apps-domein in. Tik op Ga en voer uw wachtwoord in. (Opmerking: Google Apps for Work heet nu G Suite.
  • Single Sign On (SSO): Voor enkelvoudige aanmelding voert u uw e-mailadres in en typt u de gebruikersnaam en het wachtwoord dat is verstrekt door uw organisatie.
 • De nieuwe menu's en pictogrammen maken het programma gebruiksvriendelijker zodat u taken nog intuïtiever kunt uitvoeren. Met de nieuwe (extra) menu's voor tekstoverloop hebt u snel toegang tot functies voor de geschiedenis en ondertekening van een document, voor het sturen van herinneringen en nog veel meer. Bij veel van deze functies hoeft u het document niet meer te openen om ze uit te voeren.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account