Dit document is een online versie van de in-app-instructies.

Adobe Sign voor iOS is een mobiele assistent bij de Verzenden ter ondertekening-tool en de professionele ondertekeningsservices van Adobe Sign. Adobe Sign is de ideale tool voor het starten en beheren van ondertekeningsworkflows en voor het verkrijgen van persoonlijke elektronische handtekeningen van klanten.

Met Adobe Sign kunt u ondertekeningsworkflows vanaf uw desktop, mobiele apparaten en internet beheren en al uw documenten ondertekenen, verzenden en bijhouden. Met Adobe Sign en uw mobiele apparaat kunt u:

 • Documenten verzenden en ondertekenen.
 • Inzicht krijgen in ondertekeningsworkflows, inclusief informatie over ondertekende, aanhangige en afgewezen documenten.
 • Zoeken in bestandsmappen, audittrails bekijken en offline werken met bestanden.
 • Werken met bestanden in cloudopslagservices van derden, zoals Dropbox, Google Drive, Evernote, enzovoort.

In het kort: al uw documenten ondertekenen en ondertekend krijgen, altijd en overal.

../_images/allaccesshalf.png

Aan de slag

Adobe Sign is een abonnementsservice.

Alle voordelen van Adobe Sign benutten:

 • Aanmelden:
  • Meld u aan bij de service
  • Open uw app en meld u aan
  • Begin met verzenden en ondertekenen!
getting_started


Basistaken

Voor de meeste functies van Adobe Sign, zoals toegang tot online documenten, is een netwerkverbinding vereist.

In de release van december 2016 is de aanmeldingsworkflow gestroomlijnd en worden ook nieuwe typen aanmeldingsgegevens ondersteund. Aanmelden:

 1. Voer uw e-mailadres in wanneer het aanmeldingsvenster wordt getoond.
 2. Tik in het veld Wachtwoord.
 3. Nadat het scherm is aangepast op basis van uw e-mailadres, kiest u de gewenste verificatiemethode en/of voert u uw id en wachtwoord in. Zie de volgende sectie voor meer informatie.

Opmerking:

Als u zich aanmeldt bij een van de mobiele apps van Adobe, wordt u automatisch aangemeld bij alle andere apps, inclusief Adobe Acrobat Reader, Adobe Sign en Adobe Scan.

 

Waarom zijn er meerdere aanmeldingsworkflows?

De meeste gebruikers hebben één set met aanmeldingsgegevens en zien niet meer dan één vensterset. Maar omdat Adobe Sign ondersteuning biedt voor meerdere id-typen, kunnen gebruikers ook andere weergaven zien. De gebruikersinterface verandert namelijk op basis van het domein van het e-mailadres van de gebruiker. Adobe Sign biedt ondersteuning voor meerdere verificatiemethoden en de aanmeldingsworkflow kan voor elke methode iets verschillend zijn.

 • Adobe Sign ID: Voer uw Adobe Sign-e-mailadres en wachtwoord in.
 • Adobe ID: Tik op Adobe ID en voer uw wachtwoord in of tik op de koppeling Enterprise ID en voer uw Enterprise gebruikers-ID en wachtwoord in.
 • Single Sign On (SSO): Voor enkelvoudige aanmelding voert u uw e-mailadres in en typt u de gebruikersnaam en het wachtwoord dat is verstrekt door uw organisatie.

../_images/signin.png

Als u zich afmeldt, hebt u geen toegang meer tot online documenten en workflows.

Tik op Instellingen > Afmelden om u af te melden.

Personaliseer uw app: Met de instellingen voor Adobe Sign kunt u workflowfuncties vooraf configureren, documenttoegang en mobiel datagebruik instellen, enzovoort. Zie App-instellingen.

De webinterface ondersteunt alle beschikbare rollen zoals beschreven in de Help-functie van het product. De ondersteuning voor rollen in de mobiele apps wordt steeds uitgebreider. In de mobiele versie van juni 2017 is ondersteuning toegevoegd voor:

 • Invuller van formulier (in te vullen): Aan deelnemers met deze rol zijn alleen formuliervelden toegewezen. Ze hoeven het document niet te ondertekenen of goed te keuren.
 • Acceptant (te accepteren): Deelnemers met deze rol moeten het document accepteren. Dit lijkt erg op de rol van de fiatteur, behalve dat de deelnemer het document hier accepteert in plaats van het goed te keuren.
 • Gecertificeerde ontvanger (te certificeren): Deelnemers met deze rol moeten het document bekijken en bevestigen. Deze deelnemer kan de formuliervelden niet bewerken.

Als u nog geen handtekening (handtekeningweergave) hebt gemaakt, wordt u gevraagd om dit te doen wanneer u een handtekeningveld wilt ondertekenen.

Als u een handtekening wilt wijzigen of wissen, raadpleegt u Uw handtekening wijzigen in de sectie Ondertekenen

Een handtekening maken:

 1. Maak uw handtekening op een van de volgende manieren:

  • Uw handtekening tekenen.
  • Tik op het afbeeldingspictogram, selecteer een afbeelding en kies Gereed.
  • Tik op het camerapictogram, neem een foto, kies Foto gebruiken en kies Gereed.
 2. Typ uw naam in het tekstveld boven uw handtekening.

 3. Schakel de optie Opslaan in als u deze handtekening opnieuw wilt gebruiken. Opmerking: Het tekstlabel varieert op basis van het feit of u al dan niet bent aangemeld.

 4. Tik op Gereed.

../_images/createsig.png

Opmerking:

Als toegang tot de camera of foto's is geblokkeerd, raadpleegt u Toegang verlenen tot camera, foto's, enzovoort. in de sectie App-instellingen

 

Een handtekening opslaan

Als u een Document Cloud- of Adobe Sign-account hebt, of SSO (Single Sign On) gebruikt, kunt u de handtekening voor later gebruik opslaan. Belangrijk:

 • Getypte handtekeningen worden automatisch opgeslagen voor later gebruik.
 • Getekende handtekeningen worden alleen opgeslagen als u de schuifregelaar Opslaan hebt geactiveerd.

Ondertekeningsworkflows hebben toegang nodig tot de bestanden die moeten worden ondertekend. Als u Adobe Sign toegang verleent tot uw lokale en online bestanden, worden alle volgende workflows aanzienlijk efficiënter.

Bestandstoegang toestaan:

 1. Start een workflow waarin een document moet worden geselecteerd (bijvoorbeeld Verzenden ter ondertekening of Persoonlijke handtekening verkrijgen).

 2. Tik op een bestandslocatie of functie. U hebt toegang tot:

  • Lokale documenten
  • Lokale bestanden in uw galerie
  • Online opslagruimte (Document Cloud, Dropbox, Google Drive, enz.)
  • Foto's die u maakt
 3. Als aanmelding vereist is, meldt u zich aan en geeft u Adobe Sign toegang tot de nieuwe locatie.

../_images/access.png

Alle documentweergaven met een bestandslijst bieden een zoekfunctie. Tik opzoekpictogram om naar een document te zoeken. U kunt zoeken naar elk gedeelte van de tekenreeks die wordt weergegeven, zoals de bestandsnaam, datum, de naam van de ondertekenaar, enzovoort.

../_images/search.png

De versie van oktober 2016 biedt een gestroomlijnde manier om de geschiedenis van een overeenkomst weer te geven, herinneringen te sturen en een ondertekeningsproces via een host te starten zonder dat u een documentweergave moet openen. Vanuit een willekeurige documentlijst veegt u van het rechterkant van het scherm naar links om het menu voor snelle toegang weer te geven. Bijvoorbeeld:

 1. Kies een documentlijst zoals Wacht op anderen.
 2. Veeg naar links vanaf de rechterkant van het scherm.
 3. Tik op Geschiedenis, Herinnering of Hostondertekening om via de host te ondertekenen.

De menu-items zijn afhankelijk van de context, en sommige items worden niet in het menu weergegeven als ze niet relevant zijn voor het document of de documentlijst.

../_images/quickaccessbar.png

Adobe Sign biedt audittrails met informatie over uw ondertekeningsworkflows, zoals het tijdstip waarop een document is verzonden, door wie het is ondertekend, enzovoort. Als u de geschiedenis van een overeenkomst wilt bekijken, voert u een van de volgende handelingen uit:

 1. Open een document en tik op geschiedenispictogram.
 2. Open het snelmenu vanuit elke documentlijst en tik op geschiedenispictogram zoals hierboven beschreven.

../_images/historyios.png

In de weergaven Voltooid en Geannuleerd/Afgewezen kunt u alle documenten in de voltooide of beëindigde workflows bekijken. Tik op Voltooid of Geannuleerd/Afgewezen om de documentlijst weer te geven. Vanaf hier kunt u:

 • Documenten downloaden
 • Bestandsgeschiedenis weergeven
 • Zoeken naar documenten
 • Documenten delen of afdrukken

U kunt geen overeenkomsten afdrukken die in een geopende workflow staan. Als u een overeenkomst wilt afdrukken, moet deze voltooid zijn of geannuleerd.

 1. Tik op Voltooid of Geannuleerd/Afgewezen.
 2. Open een document.
 3. Tik op handelingspictogram.
 4. Tik op Afdrukken.
 5. Tik op Printer selecteren en configureer een verbinding.
 6. Geef aan hoeveel kopieën u wilt.
 7. Tik op Afdrukken.

../_images/print.png

U kunt bestanden delen, kopiëren en andere taken uitvoeren voor elk bestand dat zich niet in een geopende workflow bevindt.

 1. Tik op Voltooid of Geannuleerd/Afgewezen.

 2. Open een document.

 3. Tik op handelingspictogram.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik op PDF delen om taken uit te voeren met andere apps, zoals kopiëren, opslaan naar Dropbox, enzovoort.
  • Tik op PDF ophalen om de PDF te kopiëren naar een andere locatie, zoals Acrobat of een opslaglocatie van een derde partij.

  ../_images/shareios.png

Vernieuw de documentlijst om er zeker van te zijn dat de meest recente bestanden worden getoond. Bijvoorbeeld:

 1. Tik op een willekeurige categorie, zoals bijvoorbeeld Wachtend op anderen.
 2. Veeg naar beneden, net onder de zoekbalk.

Een draaiend pictogram geeft aan dat de pagina wordt vernieuwd.

../_images/refresh.png


Handtekeningen verkrijgen

Adobe Sign is een app met allerlei verschillende functies, workflows en configuratieopties. Daarom zijn veel functies en stappen optioneel. Als u tevreden bent met de standaardinstellingen voor berichten, taal, de rol van ondertekenaars, enzovoort, kunt u zich als volgt aanmelden:

 1. Meld u aan bij Adobe Sign.
 2. Tik op Verzenden ter ondertekening.
 3. Tik op Documenten.
 4. Tik op een documentlocatie. Meld u aan als dat nodig is.
 5. Tik op een document.
 6. Tik op Ontvangers en voeg een of meer e-mailadressen toe. Tik op het pictogram voor contactpersonen om door uw lijst met contacten te bladeren.
 7. Tik op een plek buiten het deelvenster Ontvangers (bijvoorbeeld Bericht, Opties, enzovoort).
 8. Tik op Verzenden.

Met de wizard Verzenden ter ondertekening kunt u:

 • Elk gewenst aantal documenten naar elk gewenst aantal ontvangers sturen.
 • Een volgorde voor ondertekenen instellen.
 • De rol en verificatiemethode instellen voor een ondertekenaar.
 • Document beveiligen met een wachtwoord.
 • Formuliervelden toevoegen en bewerken.

 

Een document laten ondertekenen:

1. Meld u aan bij Adobe Sign.

2. Tik op Verzenden ter ondertekening.

../_images/sendforsig.png

3. Tik op Documenten.

4. Tik op een documentlocatie.

5. Tik op een document.

6. Tik op Ontvangers.

7.Voer een of meer e-mailadressen in of tik oppictogram voor contactpersonen om iemand in uw lijst met contactpersonen te selecteren.

../_images/recipients.png

8. Schakel Voltooien in volgorde uit door de schuifregelaar te verplaatsen als ontvangers zich niet in de vermelde volgorde hoeven aan te melden.

9. Tik op het ondertekenaarspictogram als u de functie van de ondertekenaar of het mechanisme voor verificatie wilt instellen.

../_images/role.png

10. Geef de ondertekenaar een rol als ondertekenaar of fiatteur.

../_images/role1.png

11. Als u de standaardverificatiemethode wilt wijzigen, selecteert u een van de volgende opties:

○ Alleen e-mail: Als de ondertekenaar het document via e-mail heeft ontvangen, wordt zijn identiteit automatisch erkend.

○ Wachtwoord: Voer een wachtwoord in.

○ Telefoon: Voer het telefoonnummer van de ondertekenaar in.

○ KBA (Knowledge Based Authentication).

../_images/idverify.png

 

12. Tik op Gereed.

13. Als u het e-mailbericht wilt aanpassen, tikt u op Bericht en bewerkt u de documentnaam of het bericht.

14. Als u opties voor het document wilt wijzigen, tikt u op Opties:

○ Activeer de schakeloptie Vereist om bestanden weer te geven als u een ondertekend document wilt beveiligen met een wachtwoord. Voer het wachtwoord twee keer in.

○ Wijzig de taal door in de vervolgkeuzelijst Taal te tikken en een nieuwe taal te selecteren.

○ Activeer de schakeloptie Handtekeningvelden toevoegen en voorvertonen om de handtekeningvelden te bekijken voordat u de overeenkomst verstuurt.

15. Alleen telefoons: Tik op Gereed.

16. Tik op Verzenden.

17. Als u velden wilt toevoegen of bewerken, kunt u het document desgewenst wijzigen wanneer het opnieuw is geladen.

18. Tik nogmaals op Verzenden.

../_images/options.png

Met de functie Wachtend op anderen ziet u een lijst met documenten die u naar anderen ter ondertekening hebt verzonden.

Een lijst met verzonden documenten weergeven

 1. Tik op Wachtend op anderen.
 2. Zoek naar een bestand of selecteer een bestand op basis van de documenttitel, datum of afzender.

Vanaf hier kunt u:

 • Voor elk document van links naar rechts vegen om het actiemenu weer te geven. In dit menu kunt u de bestandsgeschiedenis en verzonden herinneringen bekijken en u kunt een gehost ondertekeningsproces starten.

 • Tik op een willekeurig document om het te openen voor de volgende handelingen:

   

  • De documentgegevens bekijken
  • De documentgeschiedenis bekijken
  • Het document persoonlijk door iemand laten ondertekenen.
  • De overeenkomst annuleren
  • De huidige ondertekenaar vervangen
  • Een herinnering sturen voor ondertekening

   

../_images/waitingmenu.png

 

Een overeenkomst annuleren

 1. Tik op Wachtend op anderen.
 2. Open een bestand.
 3. Tik op handelingspictogram
 4. Tik op Overeenkomst annuleren.
 5. Als u de ondertekenaars op de hoogte wilt brengen, kiest u Andere partijen per e-mail informeren.
 6. Voer een optioneel bericht in.
 7. Tik op Overeenkomst annuleren.

../_images/cancelagreement.png

 

Huidige ondertekenaar vervangen

 1. Tik op Wachtend op anderen.
 2. Open een bestand.
 3. Tik op handelingspictogram
 4. Tik op Huidige ondertekenaar vervangen.
 5. Typ het e-mailadres van de nieuwe ondertekenaar.
 6. Voer een optioneel bericht in.
 7. Tik op Huidige ondertekenaar vervangen.

../_images/replacesigner.png

 

Een herinnering verzenden

Als u een ontvanger eraan wilt herinneren dat hij of zij nog een document moet ondertekenen, kunt u een melding verzenden:

 1. Volg de bovenstaande stappen.
 2. Tik op handelingspictogram
 3. Tik op Herinnering verzenden.
 4. Voer desgewenst een herinneringsbericht in.
 5. Tik op Herinnering verzenden.

../_images/remindermessage.png

U kunt als volgt een persoonlijke handtekening van iemand krijgen voor een document dat u al hebt verzonden:

 1. Tik op Wachtend op anderen.
 2. Zoek naar een bestand of selecteer een bestand op basis van de documenttitel, datum of afzender.
 3. Tik op het document.
 4. Tik op Ondertekenen via host.
 5. Tik op OK.
 6. Geef het apparaat door aan iemand om te ondertekenen.
 7. Zorg dat de ondertekenaar zijn identiteit bevestigt door te tikken op Ik ben een_ondertekenaar@e-mail_van_ondertekenaar.
 8. Voltooi de ondertekeningsworkflow.
 9. Tik op Gereed.
 10. Als het dialoogvenster 'Uw huidige locatie vastleggen' wordt weergegeven, kunt u al of niet toestaan dat Adobe Sign de locatiegegevens van de ondertekening toevoegt aan de documentgeschiedenis.
 11. Tik op Ondertekening voltooien.

../_images/finishsigning.png

Als u een nieuw document persoonlijk wilt laten ondertekenen, doet u het volgende:

 1. Tik op Persoonlijke handtekening verkrijgen.
 2. Tik op Documenten.
 3. Tik op een documentlocatie.
 4. Tik op een document.
 5. Tik op Ontvangers en voeg het e-mailadres van de ondertekenaar toe.
 6. Tik op een plek buiten het deelvenster Ontvangers (bijvoorbeeld Bericht, Opties, enzovoort).
 7. Tik op Ondertekenen.
 8. Tik op OK.
 9. Geef het apparaat door aan iemand om te ondertekenen.
 10. Zorg dat de ondertekenaar zijn identiteit bevestigt door te tikken op Ik ben een_ondertekenaar@e-mail_van_ondertekenaar.
 11. Voltooi de ondertekeningsworkflow.
 12. Tik op Gereed.
 13. Als het dialoogvenster 'Uw huidige locatie vastleggen' wordt weergegeven, kunt u al of niet toestaan dat Adobe Sign de locatiegegevens van de ondertekening toevoegt aan de documentgeschiedenis.
 14. Tik op Ondertekening voltooien.

In de deelvensters Verzenden ter ondertekening en Persoonlijke handtekening verkrijgen kunt u documentlijsten opstellen. In de lijst kunt u bestanden toevoegen, verwijderen en opnieuw rangschikken:

 1. Voeg uw eerste document toe.

 2. Tik onder aan het scherm op Documenten toevoegen als u documenten wilt toevoegen.

 3. Als er twee of meer documenten in de lijst staan, tikt u op Bewerken om de lijst te wijzigen:

  • Tik op het pictogram voor verwijderen > Verwijderen om een bestand te verwijderen.
  • Als u de volgorde van de documentlijst wilt veranderen, drukt u lang op het lijstpictogram (3 horizontale lijnen) en sleept u het bestand naar de gewenste locatie in de lijst.

  ../_images/editlist.png


Ondertekenen

Het deelvenster Wachtend op u bevat een lijst met documenten die naar u zijn verzonden voor ondertekening.

 1. Tik op Wachtend op u.
 2. Zoek naar een bestand of selecteer een bestand op basis van de documenttitel, datum of afzender.
 3. Tik op het document om het te openen en start het ondertekeningsproces.

../_images/waiting.png

U kunt online ondertekenen, of met uw telefoon of elk apparaat dat toegang heeft tot Adobe Sign. Het proces is heel eenvoudig als u al een handtekening hebt gemaakt en opgeslagen. Zie Een handtekening maken als u een handtekening voor later gebruik wilt opslaan.

Ondertekenen met uw mobiele app:

 1. Selecteer een document in de lijst Wachtend op u.
 2. Tik op ondertekeningspictogram
 3. Tik op een handtekeningveld. Als u uw handtekening hebt opgeslagen, wordt uw handtekening automatisch weergegeven.
 4. Tik op Ondertekening voltooien.

../_images/offlinesigning.png

Opmerking:

Als u ondertekent met een digitale id, raadpleeg dan Ondertekenen met digitale handtekeningen voor informatie over (providers van) digitale id's.

Als u de Adobe-widget voor ondertekening hebt ingeschakeld, zoals beschreven in De app-widget toevoegen aan uw startscherm, kunt u heel eenvoudig ondertekeningsworkflows starten vanuit meldingen of het startscherm. Ook wordt u dan geïnformeerd over aanstaande ondertekeningstaken. Belangrijk:

 • Met deze widget kunt het venster 'Wachtend op u' of 'Wachtend op anderen' bekijken. Als u een van beide selecteert, wordt de desbetreffende documentlijst getoond.
 • U kunt een document ter ondertekening verzenden of een persoonlijk ondertekend document ophalen.
 • Als u op een overeenkomst tikt, gaat u rechtstreeks naar de ondertekeningsworkflow.
 • Als u niet bent aangemeld, wordt u door de widget gevraagd om dit alsnog te doen.

../_images/widget.png

Adobe Sign vereist een internetverbinding voor de meeste bewerkingen, waaronder ondertekening.

Bij het starten van de app downloadt Adobe Sign automatisch overeenkomsten die minder dan 30 dagen oud zijn als er een internetverbinding is. Oudere documenten moeten worden aangevraagd.

 • Als er een pijl-omlaag staat naast een document in de documentlijst, is het document online en moet het vóór ondertekening worden gedownload.
 • Als het document al op uw apparaat staat, kunt u met dat document werken en het zonder internetverbinding ondertekenen. Het document blijft in uw Postvak UIT totdat een internetverbinding beschikbaar is.

Als u een e-mailbericht krijgt met het verzoek om te ondertekenen, klikt u eenvoudigweg op de revisie- en ondertekeningskoppeling.

../_images/emailsign.png

 

Als u de ondertekening wilt delegeren naar een andere geautoriseerde partij, klikt u op de koppeling “delegeren” in het e-mailbericht. Zodra het dialoogvenster Delegeren verschijnt, vult u het formulier in en tikt u op Delegeren.

../_images/delegateonline.png

Als de afzender vraagt om telefonische verificatie, moet u een verificatiecode invoeren die naar uw telefoon is verzonden:

 1. Tik op een document om het te ondertekenen.
 2. Kies of u zich via een tekstbericht (sms) of via een voiceaanroep wilt verifiëren.
 3. Tik op Code verzenden.
 4. Typ de code in het verificatieveld van het document.
 5. Tik op OK.
 6. Voltooi de ondertekeningsworkflow zoals gebruikelijk.

Opmerking:

U moet online zijn voor verificatie.

Als uw organisatie gebruikmaakt van KBA-kennis, moet u zich identificeren door een aantal vragen te beantwoorden. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie. Ondertekenen via KBA:

 1. Tik op een document om het te ondertekenen.
 2. Voer uw persoonlijke gegevens in.
 3. Tik op OK.
 4. Beantwoord de KBA-vragen.
 5. Tik op OK.
 6. Voltooi de ondertekeningsworkflow zoals gebruikelijk.

../_images/kba1.png

Opmerking:

U moet online zijn voor verificatie.

De weergave van uw handtekening wijzigen:

 1. Tik op een ondertekend handtekeningveld.
 2. Tik op Wijzigen.
 3. Maak een nieuwe handtekening zoals beschreven in Een handtekening maken in de sectie Basistaken
 4. Tik op Toepassen.

../_images/changesig.png

Handtekeningen kunnen niet worden gewijzigd nadat het document is opgeslagen.

Een handtekening in een handtekeningveld wissen:

 1. Tik op een ondertekend handtekeningveld.
 2. Tik op Wissen.

Nadat het document is opgeslagen, kunnen de handtekeningen niet meer worden gewist.


Ondertekenen met digitale handtekeningen

Van gebruikers in Enterprise-omgevingen wordt mogelijk vereist dat ze ondertekenen met digitale handtekeningen of dat ze ondertekeningsworkflows moeten starten waarin digitale handtekeningen worden toegepast. In de meeste gevallen zal uw accountbeheerder een provider voor een digitale id hebben geselecteerd en een digitale id voor u hebben gemaakt. Digitale id's vereisen aanmeldingsgegevens en de workflows variëren per provider. Daarom moeten de ondertekeningsgegevens door uw organisatie worden verstrekt.

In februari 2017 introduceerde Adobe Sign het eerste cloudgebaseerde digitale ondertekeningsproces van de wereld, met ondersteuning voor een open standaard en het werk van het Cloud Signature Consortium. Met cloudhandtekeningen in Adobe Sign op het web of een ander mobiel apparaat kunnen klanten heel eenvoudig digitale id's toevoegen aan hun elektronische ondertekeningsprocessen, voldoen aan de meest veeleisende industriële en wereldwijde vereisten en een uitzonderlijke ervaring leveren.

Klanten gebruiken vaak de termen “elektronische” en “digitale” handtekeningen, maar experts verwijzen vaak naar digitale handtekeningen als een subset van “elektronische handtekeningen”. Waar typische elektronische handtekeningen diverse methoden kunnen toepassen voor de verificatie van ondertekenaars (zoals e-mail, bedrijfs-id's of telefoonverificatie), gebruiken digitale handtekeningen één specifieke methode. Digitale handtekeningen verifiëren de identiteit van ondertekenaars aan de hand van een digitale id die is gebaseerd op certificaten. Deze certificaten worden meestal door een vertrouwde certificeringsinstantie (derde partij) uitgegeven. Met digitale handtekeningen kunnen gebruikers en grote ondernemingen bewijzen dat een document is ondertekend en de authenticiteit en integriteit van het document verifiëren.

Via uw mobiele apparaat kunt u vereisen dat een ontvanger met een digitale handtekening ondertekent door een digitaal handtekeningveld toe te voegen aan een document. Dat doet u als volgt:

1. Tik op Verzenden ter ondertekening.

2. Voeg een document, ontvanger(s) en een bericht toe (dit is een typische ondertekeningsworkflow).

3. Tik op Opties > Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen.

../_images/addsigfield.png

 

4. Tik op Verzenden.

5. Wanneer het document opnieuw wordt geladen, gaat u naar de locatie op het document waar u het digitale handtekeningveld wilt plaatsen.

6. Sleep en plaats een nieuw veld op het document.

7. Wanneer u klaar bent met het bewerken van het document, tikt u op Verzenden.

../_images/dragsigfield.png

Sommige documenten moeten met een digitale handtekening worden ondertekend, in plaats van met een elektronische handtekening die niet op een certificaat is gebaseerd. Auteurs van documenten specificeren deze vereiste door een digitaal handtekeningveld toe te voegen aan het document.

De workflows en de stappen in het proces zijn afhankelijk van de vereisten van uw digitale-id-provider en van uw organisatie.

Ondertekenen met een digitale id:

1. Open een document en tik op ondertekeningspictogram zoals gewoonlijk.

2. Als het dialoogvenster “Provider selecteren” wordt weergegeven, kunt u ofwel tikken op de koppeling Nieuwe digitale ID, of u kunt uw provider selecteren in de vervolgkeuzelijst (die door uw organisatie is geconfigureerd).

../_images/selectprovider.png

 

3. Tik op Volgende.

4. Meld u aan bij de provider indien dat wordt vereist.

5. Selecteer een digitale id. Standaard worden alleen id's weergegeven die gebruikmaken van geldige ondertekeningscertificaten.

../_images/selectdigitalid.png

 

6. Tik op Volgende.

7. Bekijk de weergave van uw handtekening. Tik op Handtekening bewerken als u de handtekening wilt veranderen.

8. Tik op OK.

../_images/digsigpreview.png

 

9. Tik op Klik om uw handtekening te plaatsen.

10. Voer uw pincode of wachtwoord in. Als uw organisatie extra verificatie vereist via een OTP-token, voert u het eenmalige wachtwoord in.

11. Voltooi de ondertekeningsworkflow.

../_images/clicktosign.png


Documenten scannen

In de versie van februari 2017 is een krachtige scanfunctie geïntroduceerd waarmee u documentafbeeldingen tijdens de ondertekeningsworkflows kunt vastleggen. Bestaande en nieuwe afbeeldingen worden geconverteerd naar de PDF-indeling voordat ze ter ondertekening worden verzonden. Wanneer u een ondertekeningsworkflow start, kunt u de scanfunctie openen via de vensters Bibliotheek selecteren of Document toevoegen. Met deze functie kunt u:

 • Een nieuw document scannen en/of afbeeldingen toevoegen vanaf uw apparaat
 • Pagina's opnieuw rangschikken
 • Pagina's bijsnijden
 • De kleur aanpassen
 • Pagina's roteren
 • Pagina's verwijderen
 • De PDF-scan als bijlage toevoegen

../_images/addscan.png

De scanfunctie vereist toegang tot uw camera. Kies Toestaan wanneer u hierom wordt gevraagd. U kunt Adobe Sign ook al vooraf configureren met de apparaatinstellingen. Zie App-instellingen voor meer informatie.

../_images/scanallow.png

Een document scannen:

 1. Een ondertekeningsworkflow starten: Tik op Verzenden ter ondertekening of Persoonlijke handtekening verkrijgen.
 2. Tik op Documenten om een document toe te voegen.
 3. Tik op scanpictogram
 4. Wanneer het scanscherm wordt weergegeven, kunt u uw document direct scannen. Houd rekening met het volgende:
 • Het apparaat bepaalt welke functies op het scherm worden weergegeven. Als het apparaat bijvoorbeeld een flitser heeft, kunt deze in- en uitschakelen door op flitserpictogram te tikken.

 • Ook kunt u de functie voor automatisch bijsnijden in- en uitschakelen.

 • Voeg een bestaande foto of document toe aan uw huidige scanverzameling door op het pictogram Galerie te tikken.

 • Annuleer de scansessie door op de X in de linkerbovenhoek te tikken.

 • Tik op pictogram voor handmatig om de functie voor automatisch bijsnijden in te schakelen en gebruik randdetectietips om de kwaliteit van de scan te verbeteren. Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden de berichten als volgt op het scherm weergegeven:

   

  • Zoeken naar document: De app zoekt naar het document en detecteert de locatie van de randen.
  • Plaats de camera dichter bij het document: U staat misschien te ver.
  • Houd de camera recht: De lens van de camera is niet loodrecht gericht op uw document.
  • Gereed om document vast te leggen: De functie voor randdetectie kan het hele document zien.

   

Als u de gescande bestanden wilt bekijken of bewerken, tikt u op het miniatuur van het document. Tik op de pijl-terug om naar de huidige scan te retourneren.

Als u klaar bent met scannen, tikt u op het miniatuur van het document rechtsonder in het venster. Van hieruit kunt u uw scans bewerken of tikken op PDF opslaan. De bewerkingsopties staan in het onderste menu.

../_images/scaneditmenu.png

Met deze opties kunt u:

 • Afbeeldingen van uw apparaat toevoegen
 • Pagina's opnieuw rangschikken
 • Pagina's bijsnijden
 • De kleur aanpassen
 • Pagina's roteren
 • Pagina's verwijderen

In de bewerkingsmodus van de scanworkflow kunt u op uw apparaat bladeren naar afbeeldingen en documenten die u aan de huidige scan kunt toevoegen:

 1. Tik op scan toevoegen
 2. Neem een andere foto of selecteer een bestand van uw apparaat.

../_images/scanfind.png

 1. Navigeer naar de pagina die u wilt wijzigen.
 2. Tik op pictogram voor opnieuw rangschikken van scans
 3. Sleep en plaats de pagina's op een nieuwe locatie.
 4. Tik op Gereed.
 5. Tik op Koppelen of kies een andere tool om door te gaan.

../_images/reorder.png

 1. Navigeer naar de pagina die u wilt wijzigen.
 2. Tik op bijsnijdpictogram
 3. Sleep de handgrepen om de afmetingen van de scan aan de passen.
 4. Tik op Gereed.
 5. Tik op Koppelen of kies een andere tool om door te gaan.

 1. Navigeer naar de pagina die u wilt wijzigen.
 2. Tik op toverstafpictogram
 3. Kies de gewenste kleuropties voor de huidige pagina.
 4. Herhaal deze bewerking zo nodig voor andere pagina's.
 5. Tik op Koppelen of kies een andere tool om door te gaan.

 1. Navigeer naar de pagina die u wilt wijzigen.
 2. Tik op pictogram voor rechtsom roteren
 3. Herhaal deze bewerking zo nodig voor andere pagina's.
 4. Tik op Koppelen of kies een andere tool om door te gaan.

 1. Navigeer naar de pagina die u wilt verwijderen.
 2. Tik op pictogram voor verwijderen
 3. Bevestig dat u de pagina wilt verwijderen.
 4. Tik op Koppelen of kies een andere tool om door te gaan.

Uw scan wordt automatisch geconverteerd naar een PDF en als bijlage toegevoegd aan het huidige document.

 1. Als u klaar bent met het bewerken, tikt u op Koppelen.
 2. Tik op Gereed. om terug te gaan naar de ondertekeningsworkflow.


App-instellingen

Met de instellingen voor Adobe Sign kunt u workflowfuncties vooraf configureren, documenttoegang en mobiel datagebruik instellen, en nog veel meer. De instellingen wijzigen:

 1. Open de app en meld u aan.
 2. Tik op pictogram met instellingen

../_images/settings.png

 

../_images/settings1.png

Deze optie is standaard uitgeschakeld. Mobiel datagebruik inschakelen (hiervoor worden mogelijk kosten in rekening gebruikt):

 1. Tik op pictogram met instellingen
 2. Tik op Downloads via mobiel netwerk toestaan.

Met Adobe Sign kunt u documenten downloaden, zodat u ze ook kunt bekijken en ondertekenen wanneer u offline bent. U kunt zelf aangeven hoeveel documenten u wilt downloaden. De standaardinstelling voor downloaden is 100. Verhoog deze waarde als u een groot aantal documenten moet ondertekenen terwijl u offline bent. U kunt het aantal downloads ook lager instellen als u bezorgd bent over de beschikbare opslagruimte.

Documenten die online staan, worden weergegeven in een grijs lettertype, met een pijlpictogram voor downloaden rechts van het document. Lokale bestanden staan in een zwart lettertype. Klik op de downloadpijl om een bestand op uw apparaat op te halen.

Als u deze instelling verandert wanneer u offline bent, is dat niet van invloed op gedownloade documenten, zelfs als de instelling lager is dan het aantal bestanden dat u al hebt. Nadat u een document hebt gewijzigd, wordt het bestand aan uw Postvak UIT toegevoegd.

../_images/outbox.png

Als u op het uitroepteken naast de banner van het Postvak UIT klikt, ziet u volledige lijst met bestanden die wachten op synchronisatie. Wanneer u online gaat, worden deze gewijzigde documenten geüpload en wordt de nieuwe drempelwaarde van kracht. In andere woorden: de instelling geldt alleen voor nieuwe downloads die plaatsvinden wanneer u online bent.

Als u Adobe Sign toegang biedt tot uw locatie, foto's, camera en andere apparaatfuncties, worden uw workflows een stuk efficiënter. De eerste keer dat u een functie gebruikt die toegang vereist tot een van de bovenstaande voorzieningen, wordt u gevraagd of u toegang wilt verlenen.

U kunt de toegang naar wens in- en uitschakelen. Dat doet u als volgt:

 1. Ga naar de instellingen van het apparaat.
 2. Schuif naar Adobe Sign.
 3. Tik op de schakelopties voor de contacten, foto's of de camera om de instelling te wijzigen.
 • Contactpersonen: Als u toegang verleent tot uw contactpersonen, kunt u de ontvangers en ondertekenaars van documenten selecteren uit uw contactpersonen.
 • Foto's: Met toegang tot uw foto's kunt u een bestaande foto of afbeelding toepassen als uw handtekening.
 • Camera: Met cameratoegang kunt u een foto maken en deze direct gebruiken als uw handtekening.

../_images/settingsaccess.png

Met de versie van december 2016 kunt u de Adobe Sign-widget toevoegen aan uw startscherm, zodat u nu tijdige meldingen krijgt over aanhangige ondertekeningstaken, bestanden kunt ondertekenen en ondertekeningsworkflows rechtstreeks vanuit de widget kunt uitvoeren. U moet de widget handmatig toevoegen. De widget wordt namelijk niet automatisch weergegeven wanneer u Adobe Sign installeert of bijwerkt.

De Adobe Sign-widget inschakelen:

1. Verifieer dat uw apparaat is bijgewerkt naar iOS 10 (waarin widgets worden ondersteund).

2. Veeg van de zijkant van uw apparaat naar links of naar rechts op het meldingen- of startscherm (de methode is afhankelijk van het apparaat).

3. Uw widgets worden weergegeven met een knop Bewerken. Ook is er een melding dat er nieuwe widgets beschikbaar zijn.

../_images/widgetadd.png

 

4. Tik op de Adobe Sign-widget.

5. Druk lang op hamburgerpictogram en sleep Adobe Sign naar de gewenste weergavelocatie.

6. Tik op Gereed.

../_images/widgetadd1.png

 

De widget staat nu op uw startscherm. Belangrijk:

 • De app heeft twee tabbladen: Wachtend op u en Wachtend op anderen. Als u een van beide selecteert, wordt de desbetreffende documentlijst getoond.
 • U kunt een document ter ondertekening verzenden of een persoonlijk ondertekend document ophalen.
 • Als u op een overeenkomst tikt, gaat u rechtstreeks naar de ondertekeningsworkflow.
 • Als u niet bent aangemeld, wordt u door de widget gevraagd om dit alsnog te doen

../_images/widget.png

Standaard bevat Adobe Sign de ondertekeningslocatie in de audittrail door gebruik te maken van de GPS-functie van uw apparaat. Toegang tot de ondertekeningslocatie is alleen beschikbaar wanneer deze app of een van de bijbehorende functies op het scherm zichtbaar is.

Wanneer u een document verstuurt, ondertekent of bewerkt, wordt de locatie vastgelegd in de geschiedenis van het document en is de locatie beschikbaar voor andere deelnemers. Alleen met een WiFi-verbinding of een mobiele verbinding kan Adobe Sign de locatie van de ondertekenaar vastleggen.

../_images/gpsdata.png

 

De instelling wijzigen:

 1. Ga naar de instellingen van het apparaat.
 2. Schuif naar Adobe Sign.
 3. Tik op Locatie.
 4. Tik op Nooit of Tijdens gebruik van app.

../_images/locationsettings.png

 

De gebruiker wordt altijd gevraagd of hij zijn ondertekeningslocatie wil laten vastleggen in de audittrail van het document.

Wanneer een document ter ondertekening wordt verzonden, wordt de ontvanger gevraagd of hij wil dat zijn locatie wordt vastgelegd. De ontvanger kan kiezen tussen Niet toestaan of OK.

Bij het verkrijgen van een persoonlijke handtekening of wanneer de eigenaar van het apparaat ondertekent, heeft de ondertekenaar de keuze tussen Eenmaal toestaan of Niet toestaan.

../_images/locationdialog2.png

 

De locatiegegevens van Adobe Sign zijn het meest nauwkeurig wanneer het apparaat direct toegang heeft tot zowel GPS-satellieten als WiFi en mobiele verbindingen (mobiel datagebruik moet zijn ingeschakeld).

De op één na de beste optie is om de verbindingen voor GPS en mobiele data samen te gebruiken.

Als u geen WiFi-verbinding of een mobiele verbinding hebt, verzamelt Adobe Sign geen locatiegegevens. Als u werkt met slechts één van de drie methoden, krijgt u vaak minder nauwkeurige locatiegegevens. In alle gevallen is de nauwkeurigheid afhankelijk van de capaciteit van het apparaat en van het aantal zichtbare GPS-satellieten.

Zie https://support.apple.com/nl-nl/HT202339 voor meer informatie.

Adobe Sign kan worden geïntegreerd met meerdere onafhankelijke (niet-Adobe) providers van cloudopslag. Door deze accounts te koppelen aan Adobe Sign kunt u ondertekeningsworkflows maken waarbij documenten uit verschillende locaties naadloos worden geïntegreerd. Naast Adobe Document Cloud (standaard ingeschakeld) kunt u verbinding maken met providers zoals Dropbox, Box en Google Drive.

Verbinding maken met een account:

 1. Tik op pictogram met instellingen
 2. Tik op een van de selectievakjes voor de connector.
 3. Wanneer het aanmeldingsvenster wordt getoond, kunt u zich aanmelden.
 4. Wanneer u wordt gevraagd of u de verbinding wilt toestaan, kiest u Toestaan.

../_images/dropboxallow.png

Als uw organisatie SSO (Single Sign On) gebruikt, kan een accountbeheerder u voorzien van een subdomeinnaam. De naam invoeren:

 1. Tik op pictogram met instellingen
 2. Tik op SSO configureren.
 3. Voer uw SAML-subdomein in.
 4. Tik op OK.

De standaard voor identiteitsfederatie SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language) staat de veilige uitwisseling van gebruikersverificatiegegevens tussen internettoepassingen en identiteitserviceproviders toe.

Standaard stuurt Adobe Sign niet-persoonlijke en anonieme gegevens naar Adobe, zodat het product door ons technische team kan worden verbeterd op basis van gebruiksgegevens. Uitschakelen:

 1. Tik op pictogram met instellingen
 2. Schakel het selectievakje Gebruiksgegevens verstrekken uit.

 1. Tik op pictogram met instellingen
 2. Schakel het selectievakje Deze app in de App Store beoordelen in.


Problemen oplossen

Waarom vraagt de app om toegang tot de foto's en de camera?

Wanneer u een afbeelding of foto wilt gebruiken als handtekening, moet u Adobe Sign toegang verlenen tot uw camera en foto's. Zie Toegang verlenen tot de camera, foto's, enzovoort voor meer informatie.

 

Waarom kan ik Adobe Sign niet installeren op mijn apparaat?

Adobe Sign kan alleen worden geïnstalleerd op apparaten met iOS 8.4 en later.

 

Vernieuwen is mislukt. Controleer uw netwerkverbinding.

 • Controleer of u een goede netwerkverbinding hebt. Open bijvoorbeeld uw browser en probeer een webpagina te openen.
 • Als WiFi niet is ingeschakeld, moet u de optie Mobiele downloads toestaan inschakelen.

 

Waarom kan ik niet afdrukken?

 • Sommige documenten zijn beveiligd met een wachtwoord. Voer het wachtwoord in van het document dat u wilt afdrukken.
 • U moet een verbinding met de printer configureren.

../_images/printpassword.png

Tik op pictogram met instellingen > Info over.

../_images/settings.png

 1. Tik op pictogram met instellingen
 2. De gebruiker die momenteel is aangemeld, wordt naast Account weergegeven.

 1. Open het instellingenscherm van uw apparaat.
 2. Tik op Algemeen > Info over.

Het veld Versie toont de versie van de software.


Nieuw

Naast foutcorrecties en betere prestaties beschikt u ook altijd over de nieuwste en de beste functies wanneer u de app up-to-date houdt.

 • De mobiele app biedt nu ondersteuning voor extra rollen. Gebruikers die een workflow via het web starten, kunnen de rol, vereisten en machtigingen voor de ondertekenaar vanaf hun mobiele app tot in detail instellen. De nieuwe rollen zijn:

  • Invuller van formulier (in te vullen): Aan deelnemers met deze rol zijn alleen formuliervelden toegewezen. Ze hoeven het document niet te ondertekenen of goed te keuren.
  • Acceptant (te accepteren): Deelnemers met deze rol moeten het document accepteren. Dit lijkt erg op de rol van de fiatteur, behalve dat de deelnemer het document hier accepteert in plaats van het goed te keuren.
  • Gecertificeerde ontvanger (te certificeren): Deelnemers met deze rol moeten het document bekijken en bevestigen. Deze deelnemer kan de formuliervelden niet bewerken.
 • Onderteken en verstuur overeenkomsten waarvoor digitale handtekeningen zijn vereist.

  • Voeg digitale handtekeningvelden toe aan documenten en verstuur ze dan voor ondertekening.
  • Onderteken op elk mobiel apparaat met uw digitale handtekening.

   

 • Met de verbeterde aanmeldingsfunctie van Google Drive kunt u zich aanmelden bij elk Google-account tijdens ondertekeningsworkflows. Als u bijvoorbeeld een document toevoegt voor ondertekening, kunt u Google Drive > (uw) Accountnaam > (uw bestand) kiezen.
 • Ondersteuning voor Google Drive-indelingen. Nu worden ook Google Drive-spreadsheets, -documenten en -presentaties getoond in de lijst met documenten en kunt u ze allemaal gebruiken in uw ondertekeningsworkflows.

 • Met de nieuwe scanfunctie kunt u documentafbeeldingen tijdens de ondertekeningsworkflows vastleggen. Bestaande en nieuwe afbeeldingen worden opgeslagen naar de PDF-indeling voordat ze ter ondertekening worden verzonden. Start de scanfunctie vanuit het scherm 'Bibliotheek selecteren' of 'Document toevoegen' bij het begin van uw ondertekeningsworkflow. Vervolgens kunt u de pagina's naar wens bewerken, opnieuw ordenen, verfraaien en roteren. Zie Documenten scannen voor meer informatie.
 • Er is een zoekfunctie toegevoegd aan het scherm Documentbibliotheek.

 • Nu kunt u de Adobe Sign-widget toevoegen aan uw startscherm voor tijdige meldingen over aanhangige ondertekeningstaken. Ook kunt u een document ondertekenen of een ondertekeningsworkflow starten zonder dat u Adobe Sign hoeft te openen.

  • Aanhangige taken worden weergegeven als meldingen.
  • De app heeft twee tabbladen: Wachtend op u en Wachtend op anderen. Als u een van beide selecteert, wordt de desbetreffende documentlijst getoond.
  • U kunt een document ter ondertekening verzenden of een persoonlijk ondertekend document ophalen.
  • Als u op een overeenkomst tikt, gaat u rechtstreeks naar de ondertekeningsworkflow.
 • Adobe Sign legt u ook de locatie van de ondertekenaar vast in de audittrail van een document. Deze functie is standaard ingeschakeld in de iOS-instellingen. Als u online bent of via uw mobiele verbinding een document verzendt, ondertekent of bewerkt, wordt de locatie vastgelegd in de geschiedenis en is deze beschikbaar voor de overige deelnemers.

 • Met de nieuwe leesmodus kunt u zichtbare tekst op de pagina opnieuw indelen, zodat deze perfect past bij de huidige weergave. Als u bijvoorbeeld in- of uitzoomt worden de regeleinden verplaatst zodat de tekst op de pagina past. Dit is vergelijkbaar met een HTML-pagina die opnieuw wordt ingesteld als u het browservenster vergroot of verkleint. Om de leesmodus in te schakelen, tikt u eenvoudig op leesmoduspictogramwanneer een document is geopend.

 

Houd er rekening mee dat sommige inhoud niet opnieuw kan worden geplaatst. Bij afbeeldingen en andere complexe inhoud kunnen de volgende problemen optreden:

 • Sommige pagina's worden behandeld als afbeeldingen en kunnen niet worden ingezoomd.
 • Wanneer een pagina of een document te complex is om opnieuw te worden geplaatst, wordt er een dialoogvenster met dit bericht weergegeven.
 • Tabellen zonder randen worden meestal niet herkend als tabellen en kunnen niet goed opnieuw worden geplaatst.
 • Wiskundige formules en bepaalde teksttypen die heel precies zijn opgemaakt, worden soms niet op de juiste manier opnieuw geplaatst.
 • Tekst in beveiligde documenten kan niet opnieuw worden geplaatst.
 • De aanmeldingsworkflow en gebruikersinterface zijn gestroomlijnd en bieden nu ondersteuning voor nieuwe aanmeldingstypen. De verificatiemethoden omvatten onder andere:

  • EchoSign ID (nu Adobe Sign ID genoemd): Voer uw e-mail en wachtwoord voor EchoSign in.
  • Adobe ID: Tik op Adobe ID en voer uw wachtwoord in of tik op de koppeling Enterprise ID en voer uw Enterprise gebruikers-ID en wachtwoord in.
  • Google: Tik op Google, voer uw e-mailadres in, tik op Volgende en voer uw wachtwoord in.
  • Google Apps: Tik op Google Apps en voer uw Google Apps-domein in. Tik op Ga en voer uw wachtwoord in. (Opmerking: Google Apps for Work heet nu “G Suite”.
  • Single Sign On (SSO): Voor enkelvoudige aanmelding voert u uw e-mailadres in en typt u de gebruikersnaam en het wachtwoord dat is verstrekt door uw organisatie.

 • In het nieuwe fly-outmenu kunt u handelingen in nog minder stappen voltooien. Wanneer u een documentlijst bekijkt, kunt u bijvoorbeeld vanaf de rechterkant van het scherm naar links vegen om een contextmenu met alle mogelijke handelingen weer te geven. U hoeft het document niet meer te openen om deze handelingen uit te voeren.

../_images/flyoutmenu.png

 • Op een aantal plaatsen is tekst vervangen door pictogrammen, zodat de bewerkingen in de interface nog intuïtiever zijn. Zie bijvoorbeeld het bovenstaande handelingsmenu.