SMS-verificatie aanpassen

De Adobe Sign-functie voor aangepaste sms is beschikbaar voor klanten op Business- en Enterprise-niveau.


Overzicht

Klanten die gebruikmaken van telefonische verificatie (sms) kunnen in plaats van Adobe Sign hun bedrijfsnaam opnemen in het sms-bericht, zodat de ontvanger duidelijk ziet dat de verificatie betrekking heeft op hun overeenkomst.

Bovendien kunnen klanten hun eigen telefoonnummer of URL opgeven in het venster met verificatieopties dat de sms-bevestiging triggert.


Hoe werkt dit?

Als de instelling eenmaal ingeschakeld is, hoeft de gebruiker verder niets te doen.

De waarde voor de aangepaste URL/het aangepaste telefoonnummer en de waarde voor Bedrijfsnaam in het persoonlijke profiel van iedere gebruiker worden ingevoegd in het sms-bericht wanneer telefoonverificatie voor een van hun overeenkomsten wordt gebruikt.

 

Als u aangepaste sms-berichten inschakelt, kunt u doorgaans het beste eerst een goede standaardbedrijfsnaam voor alle gebruikers afdwingen.

Een accountbeheerder kan dit als volgt doen:

  • Navigeer naar Account > Accountinstellingen > Account instellen
  • Controleer of de bedrijfsnaam goed en volledig is ingesteld in het veld Bedrijfsnaam
  • Schakel het selectievakje in naast Stel de bedrijfsnaam in voor alle gebruikers van het account
  • Klik op Opslaan

Deze optie dwingt alle gebruikers in het account ertoe om dezelfde Bedrijfsnaam op te nemen in hun profiel en voorkomt dat gebruikers dat veld bewerken.

Let op:

Groepen beschikken niet over de granulariteit om zich onder een andere Bedrijfsnaam te identificeren. Alle gebruikers in het account nemen de nieuwe bedrijfsnaam over zodra op Opslaan is geklikt.

Als u groepen of personen hebt die onder een andere Bedrijfsnaam opereren, kunt u deze functie beter niet inschakelen.


Configuratieopties

U kunt niet alleen uw bedrijfsnaam opnemen in het tekstbericht, maar ook een specifiek telefoonnummer of een specifieke URL. Deze worden dan weergegeven in de aanwijzing voor de sms-melding.

Als u het veld voor aangepaste tekst niet invult, wordt de standaardwaarde ingevoegd, namelijk het e-mailadres van de gebruiker (afzender)

Aangepaste URL-besturingselementen

De tekst wordt weergegeven in het optiescherm voor telefoonverificatie:

Aangepaste URL-tekst in e-mail


De functie in- of uitschakelen

De functie voor het aanpassen van het bericht voor telefoonverificatie kan op accountniveau worden ingeschakeld door de Adobe Sign-accountbeheerder.

Configuratie op groepsniveau is toegestaan en overschrijft de instellingen op accountniveau voor gebruikers in de desbetreffende groep.

Aangepaste telefoonverificatie configureren

Adobe-logo

Aanmelden bij je account