Algemene Flex 2-compileerfouten en bekende problemen

In deze TechNote worden bekende problemen met het Flex 2-compileerprogramma beschreven die mogelijk fouten oplevert wanneer u uw Flex-toepassing compileert.

 • 175465: de volgende runtime-fout wordt veroorzaakt omdat de compiler geen fout meldt wanneer er een beveiligde set-methode in de basisklasse is met dezelfde naam als een beschermde lidvariabele in een afgeleide klasse: VerifyError: Error #1107: The ABC data is corrupt, attempt to read out of bounds
 • 174533: Een niet-escaped \n in een ResourceBundle-eigenschapsbestand veroorzaakt compilatiefouten die terugwijzen naar gegenereerde code: Message: Syntax error: A string literal must be terminated before the line break.
 • 175233: Als een ResourceBundle-eigenschapsbestand is gecodeerd in unicode , produceert het compilatieprogramma misleidende fouten, zoals, Error: Syntax error: input ended before reaching the closing quotation mark for a string literal
  Alle tekenreeksen in eigenschapsbestanden moeten Latin-1- of UTF-8-codering hebben.
 • 170249: Er wordt geen compilatiewaarschuwing of -fout geretourneerd voor conflicterende objecten in de bron en het doel van de mx :Binding -code, die resulteert in een runtime-fout.
 • 172353: Er wordt een runtime-fout geretourneerd wanneer Locale .getCurrent(Application.application.systemManager).country
  wordt gebruikt om het land op te halen in een toepassing waar -locale niet is doorgegeven als compilatieoptie, bijvoorbeeld,
  TypeError: Error #1009: Cannot access a property or method of a null object reference.
 • 169682: Als bij foutopsporing het hoofddeel van een 'for'-lus uit één lijn bestaat, gaat de functie voor enkelvoudige stappen over de gehele lus.
 • 171214: Het compilatieprogramma vereist niet dat klassen die een interface implementeren, hun standaardwaarden in hun methoden afstemmen op de interfacemethoden.
 • 174646: Als een klasse accessorfuncties bevat met verschillende naamruimteattributen voor toegangscontrole (bijvoorbeeld een beschermde -setter en een public-getter), wordt een compilatie-tijd-fout veroorzaakt wanneer er een wordt gebruikt, bijvoorbeeld , Compiler-Error 1000: Ambiguous reference to myVar
  De tussenoplossing is om uw getter- of setter-functie een nieuwe naam te geven zodat het conflict wordt vermeden.
 • 175271: Woordenboek verwerkt MethodClosures niet goed, waardoor er mogelijk twee ingangen in het woordenboek terecht komen met dezelfde functie als een sleutel. Als tijdelijke oplossing kunt u een variabele declareren en deze toewijzen aan de closure, en die variabele blijven gebruiken.
 • 175264: Wanneer een toepassing wordt gecompileerd die een instantie van een klasse start die een compilatiewaarschuwing genereert, blijft deze waarschuwing optreden zelfs als de verwijzing naar de betreffende klasse is verwijderd. Na een schone build wordt de compilatiewaarschuwing niet langer gemeld.
 • 171221: De mxml -compiler produceert een stack-trace wanneer de mxml -code een ActionScript-expressie met een syntaxisfout heeft. Bijvoorbeeld:

  <? xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <mx:Application xmlns :mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" > <mx:TextInput id="ti" text="{String(new Date()}"/> </mx:Application>
 • 172876: Compileerprogramma retourneert cryptische fouten bij gebruik van een variabelenaam die al wordt gebruikt door een Flex-toepassingsmodelbasisklasse of een Flash API-klasse zoals DisplayObject. Bijvoorbeeld:
  Access of possibly undefined property x through a reference with static type String. Access of possibly undefined property y through a reference with static type String. Access of possibly undefined property text through a reference with static type flash.display :DisplayObject
 • 174788: Incrementele compilatie retourneert fout na het bijwerken van een ResourceBundle-eigenschapsbestand, Error: Unable to resolve a class for ResourceBundle: TestResources_properties
  Schoon het project op in Flex Builder om de fout op te lossen.

Aanvullende informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?