Terminologiewijzigingen in Premiere Pro, After Effects en Audition

Eerlijk taalgebruik: om de kernwaarden van Adobe inzake diversiteit en inclusie beter weer te geven, vervangen we niet-inclusief taalgebruik en referentiebeeldmateriaal in Premiere Pro, After Effects en Audition.

Deze wijzigingen zijn geïmplementeer in de oktober 2020-release van After Effects. De wijzigingen voor eerlijk taalgebruik zijn opgenomen in de nieuwste openbare bètaversies van Premiere Pro en Audition en zijn later in 2021 beschikbaar in de releaseversies.

Terminologiewijzigingen in Premiere Pro

Opgenomen in de nieuwste openbare bètaversie en later in 2021 beschikbaar in de releaseversie.

Vorige naam Nieuwe naam Locatie Beschrijving
Master Clip (Masterfragment) Source Clip (Bronfragment) Pictogram in deelvenster Project Een Source Clip (Bronfragment) is de weergave van een stukje media in het deelvenster Project.  Een Source Clip (Bronfragment), en delen daarvan, kunnen meerdere malen in een reeks of in meerdere reeksen worden gebruikt.
Master Clip Effect (Masterfragment-effect) Source Clip Effect (Bronfragment-effect) Deelvenster Effects Control (Effecten beheren) Een effect dat wordt toegevoegd als een Source Clip Effect (Bronfragment-effect), heeft effect op elke instantie van dat fragment in een project  
Generate Source Clip for media (Bronfragment voor media genereren)
 • Menu Edit (Bewerken)
 • Sneltoetsen
U opent deze optie via een opdracht of een (aanpasbare) sneltoets op het toetsenbord.
Reassociate Source Clips (Bronfragmenten opnieuw koppelen)
 
 • Menu Edit (Bewerken)
 • Sneltoetsen
U opent deze optie via een opdracht of een (aanpasbare) sneltoets op het toetsenbord.
Master Styles (Masterstijlen) Styles (Stijlen) Deelvenster Essential Graphics (Essentiële afbeeldingen) Gebruik Styles (Stijlen) om stijlvoorinstellingen toe te passen op tekst en titels
Master Graphic (Masterafbeelding) Source Graphic (Bronafbeelding) Menu Graphics (Afbeeldingen) Gebruik Upgrade to Source Graphic (Upgraden naar bronafbeelding) om in het deelvenster Project een bronfragment te maken van een grafisch segment in uw reeks.
Contextmenu Clip (Fragment) Gebruik Upgrade to Source Graphic (Upgraden naar bronafbeelding) om in het deelvenster Project een bronfragment te maken van een grafisch segment in uw reeks.
Master Track Audio (Audio mastertrack) Mix Track (Mixtrack)
 • Deelvenster Sequence (Reeks)
 • Deelvenster Audio Mixer (Audiomixer)
Gebruik Mix Track (Mixtrack) om de uitgangen van meerdere audiotracks en -bussen te combineren.
Blacklist (Zwarte lijst) RestrictedList (Beperkingenlijst)
Rapport over systeemcompatibiliteit De RestrictedList (Beperkingenlijst)identificeert verouderde drivers waarvan bekend is dat ze problemen veroorzaken voor Premiere Pro.
Loading plugins (Laadplugins)

Identificeert plugins die problemen veroorzaken voor Premiere Pro.

Afgezien van de wijzigingen in het taalgebruik zijn er nu ook nieuwe referentiebeelden voor de Lumetri-voorinstellingen (inclusief de optie om een miniatuur van het huidige fragment te gebruiken) in het deelvenster Effects (Effecten). U kunt deze voorinstellingen gebruiken om de kleuren in afzonderlijke videoclips of hele reeksen aan te passen.

Terminologiewijzigingen in Premiere Pro en Audition

Opgenomen in de nieuwste openbare bètaversies en later in 2021 beschikbaar in de releaseversies.

Vorige naam

Nieuwe naam

Locatie

Beschrijving

Master Gain (Masterversterking)

Gain (Versterking)

 • Graphic EQ 10 Band
 • Graphic EQ 20 Band
 • Graphic EQ 30 Band
 • Parametrische EQ
 • Wetenschappelijke filter

Gebruik Gain (Versterking) om de invoerniveaus van uw audio aan te passen in verschillende audio-effecten.

Enhance Speech: Male (Spraak verbeteren: man)

Enhance Speech: Low Tone (Spraak verbeteren: lage tonen)

Deelvenster Essential Sound (Essentieel geluid)

Gebruik dit effect om vooraf ingestelde audiofilters en compressie toe te passen om het geluid van lagere stemmen te verbeteren

Enhance Speech: Female (Spraak verbeteren: vrouw)

Enhance Speech: High Tone (Spraak verbeteren: hoge tonen)

Deelvenster Essential Sound (Essentieel geluid)

Gebruik dit effect om vooraf ingestelde audiofilters en compressie toe te passen om het geluid van hogere stemmen te verbeteren

Master Clock (Masterklok)

Clock (Klok)

Voorkeuren voor audiohardware

Gebruik Preferences (Voorkeuren) > Audio Hardware om te kiezen met welke invoer en uitvoer andere audio-hardware moet synchroniseren.

MASTER

CURRENT TIME (HUIDIGE TIJD)

Deelvenster Timecode (Tijdcode)

Geeft de huidige tijd in de reeks weer.

MAS

TIME (TIJD)

Deelvenster Timecode (Tijdcode)

Geminimaliseerde weergave van huidige tijd in de reeks.

Terminologiewijzigingen in After Effects

Uitgebracht in oktober 2020 (v 17.5)

Master Properties (Mastereigenschappen) in After Effects heet nu Essential Properties (Essentiële eigenschappen) Essential Properties (Essentiële eigenschappen) zijn te zien op de tijdlijn in een geneste compositie.

Gebruik Essential Properties (Essentiële eigenschappen) in After Effects om eigenschappen in geneste composities te wijzigen zonder de compositie te openen, vooraf samengestelde lagen te dupliceren of de geneste compositie op een andere manier te beïnvloeden.

Terminologiewijziging in Audition

Opgenomen in de nieuwste openbare bètaversie en later in 2021 beschikbaar in de releaseversie.

Master Template (Mastersjabloon) in Audition zal Template (Sjabloon) worden genoemd Gebruik de modus Template (Sjabloon) om parameters voor audio-aanpassing in het deelvenster Essential Sound (Essentieel geluid) in te stellen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account