Levenscyclusbeleid van ondersteuning

Bekijk een volledige lijst met Adobe Enterprise-producten en perioden voor technische ondersteuning onder het nieuwe levenscyclusbeleid van ondersteuning.

Onderhouds- en ondersteuningsopties voor Enterprise

 • Belangrijkste onderhouds- en ondersteuningsopties voor Enterprise

  De bestaande Maintenance and Support-programma's en de verouderde Platinum Support- en Premium Maintenance and Support-programma's bieden maximaal vijf jaar (varieert per product, meestal 3 tot 5 jaar (zie productraster)) productondersteuning vanaf de datum dat een product algemeen beschikbaar is, met ingang van de release van een '.0'-productversie (een 'hoofdrelease'). Ondersteuning voor alle afgeleide producten: gelokaliseerde versies, kleine upgrades, andere besturingssystemen, enz. van een hoofdrelease vervalt met ondersteuning voor de hoofdrelease. Hiertoe behoren dot- en double-dot-releases en connectorproducten.

 • Extended maintenance and support

  Met dit programma profiteert uw organisatie van twee jaar extra Maintenance and Support-services na het einde van de hoofdperiode voor ondersteuning. Met Extended Maintenance and Support krijgt uw organisatie waardevolle extra tijd die u mogelijk nodig hebt om uw migratie naar de nieuwste technologie van Adobe te plannen.

 • Self-service legacy support

  Klanten kunnen deze optie gebruiken voor een extra jaar hulp. Via zelfdiagnose kunnen klanten problemen met producten aanpakken.

Plan vooruit: Adobe kan uw organisatie uw vereisten helpen bepalen

Als uw organisatie de aanschaf van een Maintenance and Support-contract overweegt of een van de nieuwe ondersteuningsopties aan de huidige ondersteuningsovereenkomst wil toevoegen, kunt u met een muisklik of telefoontje meer informatie krijgen over producten, services en datums voor de ondersteuningslevenscyclus.

 • Bekijk een raster waarin wordt weergegeven welke producten onder de abonnementen vallen, en de verschillende ondersteuningsperioden.
 • Neem contact op met uw Adobe-accountvertegenwoordiger. Deze kan u helpen te bepalen welk klantondersteuningsprogramma het beste aansluit op de vereisten van uw organisatie.
 • Als u niet weet wie uw Adobe-accountvertegenwoordiger is maar contact wilt opnemen, belt u naar 888-649-2990.

1Opmerking bij contract

De optionele programma's die in het kader van het ondersteuningsbeleid van Adobe zijn aangekondigd, zijn nu beschikbaar. Voor bestaande klanten gaan deze echter in bij de volgende verlenging van hun onderhouds- en ondersteuningscontract. Adobe blijft minimaal 12 maanden van tevoren aankondigen wanneer een product niet langer zal worden ondersteund. In de tussenliggende periode blijft uw bestaande Maintenance and Support-contract ongewijzigd van kracht.

Neem contact op met uw Adobe-accountvertegenwoordiger voor informatie over de jaarlijkse ondersteuningskosten. Doorlopende Maintenance and Support is ook beschikbaar onder de volgende omstandigheden:

Verlengingen. Wanneer u Maintenance and Support verlengt voor een commercieel Adobe-softwareproduct dat op de productenlijst van Adobe staan, mits die versie van de software niet is beëindigd, zijn de Jaarlijkse ondersteuningskosten (i) voor de Eerste periode de Jaarlijkse ondersteuningskosten die tijdens de eerste aanschaf overeengekomen zijn, (ii) voor de eerste verlengingsperiode, indien verlenging plaatsvindt, de Jaarlijkse ondersteuningskosten die tijdens de eerste aanschaf overeengekomen zijn met een verhoging van drie procent (3%), (iii) voor de tweede tot en met de vierde verlengingsperioden, indien verlenging plaatsvindt, de Jaarlijkse ondersteuningskosten voor de verlengingsperiode die onmiddellijk voorafgaat, met een verhoging van drie procent (3%), (iv) en voor de vijfde en opeenvolgende verlengingsperiode(n), het laagste bedrag van ofwel 20% van de actuele Lijstprijs voor de software ofwel de Jaarlijkse ondersteuningskosten voor de onmiddellijk voorafgaande verlengingsperiode, verhoogd met de toepasselijke Consumentenprijsindex (CPI)*, voor de periode van 12 maanden die voorafgaat aan de verlengingsdatum.

Uitgebreide ondersteuning. Als de versie van een Programma die door de Klant is gelicentieerd, Einde Levensduur bereikt zoals gedefinieerd in Sectie 1 e) hierboven, heeft Klant het recht om Extended Support voor een maximumperiode van nogmaals twee (2) jaar vanaf de datum van Einde Levensduur aan te schaffen, mits Extended Support beschikbaar is voor die versie van het Programma. Informatie over Programma's die Einde levensduur zullen bereiken of hebben bereikt en beschikbaarheidsdatums voor Extended Support per productversie, zijn beschikbaar op de Adobe-website op www.adobe.com/nl/support. Als Klant kiest om Extended Support aan te schaffen, zijn de Jaarlijkse ondersteuningskosten voor het eerste jaar en of de verlenging (tweede jaar) een extra 25% van de Jaarlijkse ondersteuningskosten voor de huidige verlengingsperiode.

Als uitgebreide ondersteuning wordt verlengd, zijn de verlengingskosten de Jaarlijkse ondersteuningskosten die zijn betaald voor het voorgaande jaar, verhoogd met de toepasselijke Consumentenprijsindex (CPI)* voor de periode van 12 maanden voorafgaand aan de verlengingsdatum. Als de klant een upgrade moet uitvoeren naar de volgende belangrijke versie van de Software (bijvoorbeeld een upgrade van 4.0 naar 5.0), zijn de jaarlijkse ondersteuningskosten voor de upgradeversie het lagere bedrag van ofwel twintig procent (20%) van de actuele catalogusprijs van de licentiekosten voor een dergelijke upgradeversie, ofwel de jaarlijkse ondersteuningskosten voor de laatste verlenging voorafgaand aan verlenging onder Extended Support, verhoogd met de toepasselijke Consumentenprijsindex (CPI)*, voor de periode van 12 maanden voorafgaand aan de verlengingsdatum.

* voor de VS en Mexico geldt de CPI zoals gepubliceerd door de United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics.  Voor Canada geldt de CPI zoals gepubliceerd door de Bank of Canada

Beëindiging.

 1. Adobe biedt de bovenstaande Ondersteuningsservices onder deze Overeenkomst voor een periode van één (1) jaar van Ondersteuningsservices ('Ingangsdatum') (de 'Eerste periode'). Deze Overeenkomst wordt automatisch verlengd voor een opeenvolgende periode van één (1) jaar tenzij één partij de andere partij minstens dertig (30) dagen voor het einde van de dan huidige periode schriftelijk op de hoogte stelt van de wens om niet te verlengen. Als geen van beide partijen de andere partij een dergelijke schriftelijke melding van niet-verlenging verstrekt, wordt een factuur voor de Jaarlijkse ondersteuningskosten (zoals hieronder gedefinieerd) door Adobe naar de Klant gestuurd. Als deze overeenkomst vervalt, wordt de klant mogelijk extra kosten in rekening gebracht, voorafgaand aan de heractivering van de ondersteuningsservices hieronder.
 2. Ondersteuningsservices kunnen worden beëindigd door Adobe als: Klant niet betaalt voor de Ondersteuningsservices; de Klant de Ondersteuningsservices misbruikt of frauduleus gebruikt; of als de Klant de Licentie of de Intellectuele eigendomsrechten schendt. Als Adobe de Ondersteuningsservices beëindigt als resultaat van schending van de Licentie of Intellectuele eigendomsrechten, zal de Klant gebruik van de Software onmiddellijk staken, de Software verwijderen van alle computersystemen waarop de Software is geïnstalleerd, en alle media waarop de Software staat, evenals alle gerelateerde materialen aan Adobe retourneren. Secties 2, 5, 7 en 8 blijven ook na verval of beëindiging van deze Overeenkomst gelden. Wanneer de Ondersteuningsservices verlopen, zal de Klant de Software die onder deze Overeenkomst is ontvangen, kunnen blijven gebruiken, onderhevig aan voortgezette naleving van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst en/of de relevante licentieovereenkomst met Adobe.

2Opmerking bij product

Het nieuwe ondersteuningsbeleid van Adobe is niet op alle Adobe-producten van toepassing. Het beleid is bijvoorbeeld niet van toepassing op Adobe-producten waarvoor Adobe al een datum voor beëindiging van Adobe-ondersteuning heeft aangekondigd, en in sommige gevallen kan Adobe bepalen om een alternatieve ondersteuningstijdlijn toe te passen op basis van vereisten van de klant, of waarvoor Adobe besluit om een alternatieve ondersteuningstijdlijn toe te passen naar eigen goeddunken.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online