Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat XI. Hvis du bruker Acrobat DC, kan du se Hjelp for Acrobat DC.

Mer om handlingsveivisere

Når du bruker ett eller flere rutinesett med kommandoer på filene, kan du spare tid og tastetrykk ved å bruke en handlingsveiviser – en definert serie med kommandoer med bestemte innstillinger og i en bestemt rekkefølge som du bruker i ett enkelt trinn. Du kan bruke en handling på ett enkelt dokument, på flere dokumenter eller på en hel samling av dokumenter. Du kan til og med skanne dokumenter og kombinere flere dokumenter til én enkelt PDF-fil før du utfører en handling.

Acrobat gir noen forhåndsdefinerte handlingsveivisere. Du kan også opprette dine egne handlinger. Du har tilgang til og kan behandle handlingene i panelet Verktøy > Handlingsveiviser.

Adobe Acrobat XI lar deg også eksportere og importere handlinger slik at du kan dele handlinger med andre.

Merk:

Handlingsgrensesnittet og arkitekturen erstatter gruppeskriptmodusen som er tilgjengelig i de tidligere versjonene av Adobe Acrobat XI. De fleste av dine Acrobat 9 batch-skript kan importeres som handlinger, mens enkelte skript krever små endringer.

Kjøre en handling

Acrobat inneholder flere enkle, forhåndsdefinerte handlinger som du kan bruke til å strømlinjeforme arbeidet. Disse handlingene representerer vanlige oppgaver som du utfører rutinemessig for å klargjøre filer for distribusjon. Du trenger ikke å åpne noen av PDF-filene før du begynner å kjøre disse handlingene.

Merk:

Du kan unngå spørsmål om passord når du kjører en sekvens på PDF-filer som krever passord. Automatiser angivelse av passord, eller angi en sikkerhetsmetode for disse filene i Handlingsveiviser-panelet i dialogboksen Innstillinger. Hvis du velger Ikke spør etter passord, behandles ikke PDF-filer som krever passord.

 1. Velg Verktøy > Handlingsveiviser > [Handlingsnavn].
 2. Verktøypanelet endres for å vise hver oppgave som er inkludert i handlingen, i tillegg til eventuelle instruksjoner som er angitt av handingsforfatteren.
 3. Under Filer som skal behandles klikker du Legg til filer for å velge filene du vil kjøre handlingen på. Du kan legge til filer, mapper eller e-postvedlegg, eller åpne filer.
 4. Klikk start når alle filene du vil behandle, vises.
 5. Hvis Acrobat spør, oppgi ekstra informasjon, for eksempel utdataplassering og innstillinger.

En fremdriftsindikator viser statusen for prosessen eller oppgaven som kjører. Et hakemerke angir fullførte handlinger eller oppgaver. Handling fullført vises nederst i panelet når alle oppgavene er kjørt.

Merk:

Du kan klikke Stopp i panelet for å stanse behandlingen. Klikk på Avslutt i bekreftelsesdialogboksen. Acrobat lagrer filer som alt har blitt behandlet som angitt i handlingen. Du kan klikke Fortsett for å fortsette handlingen, eller Lukk for å avslutte den.

Opprette en egendefinert handling

Hvis du vil gjøre handlingen enklere å følge, kan du gruppere trinn i paneler, legge til skillelinjer og inkludere instruksjoner. Du kan begrense handlingen til bestemte filer eller mappesett, eller la brukeren velge filen.

 1. Hvis du vil bruke handlingen på en bestemt fil eller alle filene i en mappe, klikker du Fil eller Mappe under Filer som skal behandles (til høyre). Gå til filen eller mappen, og klikk Åpne.

 2. I ruten Velg hvilke verktøy du ønsker å legge til viser du panelene og dobbeltklikker en oppgave for å legge den til. Du kan legge til flere oppgaver. Oppgavene kjøres i rekkefølgen de vises i listen til høyre, Handlingstrinn som skal vises.

 3. Hvis du vil forhåndsdefinere alternativer for oppgaven, klikker du Angi innstillinger.

 4. Hvis du vil at handlingen skal spørre brukeren om å velge alternativer, merker du av for Påminn bruker.

 5. Legg til andre oppgaver etter behov.

 6. Finjuster handlingen ved hjelp av knappene til høyre. Legg til en ny panelgruppering, instruksjoner eller skillelinje, eller flytt eller slett elementer i listen.

  Oppretter en ny panelgruppering nederst i gjeldende oppgavesett. Når du blir bedt om det, skriver du inn navnet på panelet og klikker Lagre.

  Legg til instruksjoner nedenfor den merkede oppgaven. Når du blir bedt om det, skriver du inn instruksjoner og klikker Lagre.

  Legg til en skillelinje nedenfor den merkede oppgaven.

  Flytter det merkede elementet opp i listen. Du kan flytte en oppgave, instruksjoner, skillelinje eller en hel panelgruppering.

  Flytter det merkede elementet ned i listen. Du kan flytte en oppgave, instruksjoner, skillelinje eller en hel panelgruppering.

  Sletter det merkede elementet. Vær forsiktig med det du merker. Du kan slette en hel panelgruppering.

 7. Klikk Lagre.

 8. I dialogboksen Lagre handling angir du et navn og en beskrivelse for handlingen og klikker på Lagre.

Behandle egendefinerte handlinger

Bruk dialogboksen Behandle handlinger til å redigere, gi nytt navn til, kopiere, slette, importere eller eksportere handlinger.

Redigere en handling

 1. Velg Verktøy > Handlingsveiviser > Behandle Handlinger.

 2. I dialogboksen Behandle handlinger velger du en handling og klikker på Rediger for å endre oppgavene eller innstillingene. Du kan også bruke dialogboksen Rediger handlinger for å gjennomgå en handling, og avslutte uten å lagre endringer.

 3. Hvis du vil legge til oppgaver, utvider du panelene og klikker på en oppgave.

 4. Klikk Lagre.

 5. I dialogboksen Lagre handling kan du redigere beskrivelsen om ønskelig, og klikke på Lagre.

Gi en handling nytt navn

 1. Velg Verktøy > Handlingsveiviser > Behandle Handlinger.

 2. Velg en handling og klikk Gi nytt navn i dialogboksen Behandle handlinger.

 3. Angi et nytt navn og en ny beskrivelse i dialogboksen Lagre handling.

Kopiere en handling

Du kan duplisere en handling, og du kan endre på oppgavene i handlingen før du lagrer kopien.

 1. Velg Verktøy > Handlingsveiviser > Behandle Handlinger.

 2. Velg en handling og klikk Kopier i dialogboksen Behandle handlinger.

 3. Gå gjennom alternativer for kilde og destinasjon, oppgaver og innstillinger, og endre dem etter behov.

 4. Klikk Lagre.

 5. Angi et navn og en beskrivelse i dialogboksen Lagre handling.

Slette en handling

 1. Velg Verktøy > Handlingsveiviser > Behandle Handlinger.

 2. Velg en handling og klikk Slett i dialogboksen Behandle handlinger.

 3. Klikk på Slett i bekreftelsesdialogboksen.

Eksportere en handling

 1. Velg Verktøy > Handlingsveiviser > Behandle Handlinger.

 2. Velg en handling og klikk Eksporter i dialogboksen Behandle handlinger.

 3. Angi navn og plassering for filen for å lagre handlingen i dialogboksen Lagre som. Handlingsfiler har filtypen SEQU.

 4. Klikk Lagre.

Importere en handling

 1. Velg Verktøy > Handlingsveiviser > Behandle Handlinger.

 2. Klikk Importer i dialogboksen Behandle handlinger.

  Merk:

  Du kan også dobbeltklikke på en SEQU-fil for å starte importen.

 3. Angi navn og plassering for handlingsfilen som skal importeres i dialogboksen Åpne. Handlingsfiler har filtypen SEQU. Velg Åpne.

 4. Hvis en handling med samme navn alt eksisterer, vises en advarsel. Klikk på Erstatt for å overskrive den eksisterende handlingen.

Automatisere passordangivelse for handlinger

Før du kjører handlinger på PDF-filer som er krypterte eller passordbeskyttet, kan du konfigurere din digitale ID til å skrive inn nødvendige passord automatisk.

Merk:

 Angi en sikkerhetsmetode for disse filene i Handlingsveiviser-panelet i dialogboksen Innstillinger. Hvis du velger Ikke spør etter passord, behandles ikke PDF-filer som krever passord.

 1. Åpne dialogboksen Innstillinger.
 2. Velg Signaturer i kategoriene til venstre.
 3. For Sertifikater for identiteter og klarering, klikk Mer.
 4. Åpne Digitale ID-er til venstre, og velg Digitale ID-filer.
 5. Velg en ID fra listen til høyre, og velg følgende kommandoer fra topplinjen:

Logg på

Logger på med den angitte digitale IDen. Skriv inn passordet, og klikk OK.

Logg av

Logger ut ved hjelp av den angitte digitale ID-en når du er ferdig med å kjøre en handling.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet