En bakgrunn vises bak tekst eller bilder på siden. Bakgrunnen kan være så enkel som en heldekkende farge, eller du kan bruke et bilde. Du kan velge om en bakgrunn bare skal vises på bestemte sider eller sideområder i én eller flere PDF-filer. En PDF-fil støtter bare én bakgrunn per side, men bakgrunnen kan variere fra side til side.

Før og etter at en bakgrunn er lagt til
Før og etter at en bakgrunn er lagt til

Legge til, erstatte eller redigere bakgrunnmed et åpent dokument

 1. Velg Verktøy > Sider > Bakgrunn > Legg til bakgrunn.

  Merk:

  Hvis det vises en melding om at gjeldende dokument allerede har en bakgrunn, klikker du Erstatt bakgrunn. Hvis du bruker den nye bakgrunnen på et begrenset område av sider, forblir den gamle bakgrunnen uendret på sider utenfor dette området.

 2. (Valgfritt) Hvis du vil bruke bakgrunnen bare på bestemte sider, klikker du Alternativer for sideområde. Deretter angir du et sideområde og velger et Underinndeling-alternativ etter behov.
 3. Definer bakgrunnen:
  • Hvis du vil bruke om igjen en bakgrunn og bakgrunnsalternativer som du har lagret i en tidligere økt, velger du bakgrunnen på menyen Lagrede innstillinger.

  • Hvis du vil bruke en bakgrunn med heldekkende farge, velger du Fra farge. Deretter velger du et fargekart eller en egendefinert farge fra fargevelgeren .

  • Hvis du vil bruke et bilde, velger du Fil og velger bildefilen. Hvis du vil velge et bestemt bilde i en fil med flere sider, skriver du inn sidetallet under Sidetall.

  Merk:

  Bare PDF-, JPEG- og BMP-filer kan brukes som bakgrunnsbilder.

 4. Juster om nødvendig utseendet og posisjonen for bakgrunnen.
 5. (Valgfritt) Hvis du vil bruke den samme bakgrunnen på flere PDF-filer, klikker du Bruk på flere. Klikk Legg til filer, velg Legg til filer eller Legg til åpne filer, og velg filene. Angi deretter innstillinger for mappe og filnavn i dialogboksen Alternativer for utdata, og klikk OK.

Legge til, erstatte eller redigere bakgrunn uten åpne dokumenter (bare Windows)

 1. Velg Verktøy > Sider > Bakgrunn > Legg til bakgrunn.
 2. Klikk Legg til filer i dialogboksen, velg Legg til filer og velg deretter filene.

  Merk:

  Du kan også legge til filer eller mapper ved å dra dem til dialogboksen.

 3. Klikk OK for å lukke dialogboksen Legg til bakgrunn.
 4. Følg trinn 2 til og med 4 i fremgangsmåten for å legge til, erstatte eller redigere en bakgrunn med et dokument åpent. Når du er ferdig med å definere bakgrunnen, klikker du OK.
 5. Angi innstillinger for mappe og filnavn i dialogboksen Alternativer for utdata, og klikk OK.

Legge til, erstatte eller redigere en bakgrunn for PDF-komponenter i en PDF-portefølje

 1. Velg én eller flere PDF-komponenter i en PDF-portefølje.
 2. Følg trinnene i fremgangsmåten for å legge til, erstatte eller redigere en bakgrunn med et dokument åpent.

Oppdatere et nylig redigert bakgrunnsbilde

Hvis originalfilen med bakgrunnsbildet endres, kan du oppdatere PDF-filen for å vise den nye versjonen av bildet i stedet for å fjerne den gamle versjonen og legge til den nye.

 1. Åpne en enkelt PDF-fil.
 2. Velg Verktøy > Sider > Bakgrunn > Oppdater.
 3. Klikk OK, eller gjør andre endringer i bakgrunnsalternativene, og klikk OK.

Merk:

Denne prosessen gjelder bare for bakgrunner som er lagt til i Acrobat 7.0 eller senere.

Fjerne en bakgrunn fra valgte sider

 1. Åpne én enkelt PDF-fil, eller velg én eller flere PDF-komponenter i en PDF-portefølje.
 2. Velg Verktøy > Sider > Bakgrunn > Legg til bakgrunn / Erstatt.
 3. Klikk Alternativer for sideområde, angi et sideområde, og velg et Underinndeling-alternativ etter behov.

Fjerne bakgrunn fra alle sider

 1. Gjør ett av følgende:
  • Åpne én enkelt PDF-fil, eller velg én eller flere PDF-komponenter i en PDF-portefølje. Velg deretter Verktøy > Sider > Bakgrunn > Fjern.

  • Hvis du vil fjerne en bakgrunn fra flere PDF-filer, velger du hvilke som helst åpne PDF-filer og velger Verktøy > Sider > Bakgrunn > Fjern. Klikk Legg til filer i dialogboksen, velg Legg til filer eller Legg til åpne filer, og velg filene. Klikk OK, og angi deretter innstillinger for mappe og filnavn i dialogboksen Alternativer for utdata.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet