Når du viser en video, kan du legge til kommentarer for enkeltbilder. Hver kommentar legges ved et bestemt bilde, slik at når du viser kommentarene, vises de i konteksten de ble opprettet i.

  1. Åpne Kommentar-oppgavelinjen når videoen er åpen.
  2. Start videoklippet, og klikk Pause når du vil legge til en kommentar.
  3. Velg kommenteringsverktøyet du vil bruke på merknads- eller tegnemarkeringspanelene, og klikk deretter på videobildet du vil legge til kommentaren for.
  4. Klikk Spill av for å fortsette videoen.

Kommentarene vises i kommentarlisten.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet