Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat XI. Hvis du bruker Acrobat DC, kan du se Hjelp for Acrobat DC.

Hvis du vil kontrollere at Adobe® PDF-filen bare inneholder funksjonene, skriftene og formateringen du har angitt, kan du bruke Preflight-verktøyet til å undersøke PDF-filen og i enkelte tilfeller korrigere innholdet.

Preflight-undersøkelser

Preflight-verktøyet analyserer innholdet i en PDF-fil for å finne ut om den kan skrives ut, i tillegg til mange andre forhold du kan angi. Preflight undersøker resultatene i filen med et sett av brukerdefinerte verdier, som kalles Preflight-profiler. Avhengig av profilen kan en Preflight-undersøkelse også korrigere enkelte feil. Preflight kjører også kontroller og rettinger på synlige områder eller bestemte objekter og gjør PDF-filer kompatible med forskjellige standarder.

Preflight identifiserer problemer med farger, skrifter, gjennomsiktighet, bildeoppløsning, fargedekning, PDF-kompatibilitet osv. Preflight inneholder også verktøy for å kontrollere PDF-syntaks eller den faktiske PDF-strukturen i et dokument.

Før du bruker Preflight-verktøyet eller oppretter en PDF-fil for utskift, følg anbefalingene nedenfor:

 • PDF-filer som er opprettet i Acrobat Distiller, InDesign eller Illustrator, bør optimaliseres for utskrift eller trykking. Bruk de forhåndsdefinerte innstillingene i Distiller eller InDesign PDF-stiler eller innstillingene du får fra trykkeriet.

 • Bygg inn alle skriftene fra opprettingsprogrammet. Dette sikrer at skriftene ikke byttes ut.

Dialogboksen Preflight

Bruk dialogboksen Preflight til å kontrollere alle aspekter ved Preflight-undersøkelsen. Hvis Trykkeriarbeid-panelet ikke er synlig i verktøyruten, velger du Vis > Verktøy > Trykkeriarbeid. Velg deretter Verktøy > Trykkeriarbeid > Preflight.

Preflight, dialogboks
Preflight, dialogboks

A. Visninger B. Preflight-profiler, -kontroller eller -rettelser C. Varsel om visningsinnstillinger (av som standard) D. Grupper E. Profilbeskrivelse 

Kjøre en Preflight-undersøkelse

Du kan bruke eller endre en eksisterende profil eller opprette din egen.

 1. Åpne PDF-filen og velg Verktøy > Trykkeriarbeid > Preflight.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil vise en liste over tilgjengelige profiler, klikker du Velg profiler-knappen .

  • Hvis du vil vise en liste over tilgjengelige kontroller, klikker du Velg enkeltkontroller-knappen .

  • Hvis du vil vise en liste over tilgjengelige rettinger, klikker du Velg enkeltrettinger-knappen .

 3. Bruk menyen til å angi om du vil vise alt, favorittene, de sist brukte, de mest brukte eller en av de tilgjengelige kategoriene.
 4. Velg en profil, kontroll eller retting i listen for å vise beskrivelsen.

  Profiler er ordnet i grupper du kan vise og skjule. Profiler med skrunøkkelikonet inkluderer rettelser som kan korrigere feil i filen.

  Merk:

  Du kan også bruke Søk etter-boksen til å søke etter en profil, kontroll eller rettelse.

 5. (Valgfritt) Velg en profil eller enkeltkontroll, vis Flere alternativer, og gjør følgende etter behov:
  • Angi om undersøkelsen skal begrenses til synlige lag. Hvis du velger dette alternativet, deaktiveres alle rettelser.

  • Angi et sideområde for undersøkelsen.

 6. Hvis du velger en profil, klikker du Analyser for å kjøre undersøkelsen uten å rette feilene, eller Analyser og korriger for å finne og rette problemene. Hvis du valgte en enkelt kontroll, er bare alternativet Analyser tilgjengelig. Hvis du valgte en enkelt retting, klikker du Reparer for å starte en retting.

  Merk:

  Du kan også dobbeltklikke en profil i listen for å kjøre Preflight-undersøkelsen. Hvis du dobbeltklikker filen, utfører profiler som inneholder rettelser, rettelsene.

Preflight innstillinger

Bruk dialogboksen Preflight-innstillinger for å kontrollere hvordan resultatene rapporteres og angi utskriftsgjengivelser ved oppretting av PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-filer. En PDF-fil kan ha en innebygd utskriftsgjengivelse som inneholder en ICC-profil.

Du åpner dialogboksen Preflight-innstillinger ved å velge Alternativer > Preflight-innstillinger i dialogboksen Preflight.

Kategorien Generelt

Kategorien Generelt inkluderer alternativer for å angi hvordan elementer i dialogboksen og Preflight-resultater skal vises:

Maksimalt antall resultater som skal vises per kontrolltype

Angi hvor mange forekomster av et avvik som skal vises i resultatlisten. Bruk alternativet Per side (under "Flere treff") for å gruppere ytterligere resultater under delen Flere treff i resultatlisten. Maksimalt antall resultater for et dokument er 25 000.

Detaljgrad for resultatvisning

Angir hvor mange detaljer som vises i resultatlisten for Preflight. Du kan angi ingen detaljer, kun viktige detaljer eller alle detaljer.

Vis Varsel om visningsinnstillinger hvis visningen ikke er satt til høyeste kvalitet

Viser et advarselsikon øverst i dialogboksen Preflight hvis visningen ikke er satt til høyeste kvalitet. Du kan klikke advarselsikonet for å vise en liste over varslene. Klikk Juster for automatisk å justere innstillinger for mest mulig pålitelig visning det valgte PDF-dokumentet.

Alternativer for utskriftsgjengivelse

Du kan angi følgende alternativer i kategorien Utskriftsgjengivelser i dialogboksen Preflight-innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av utskriftsgjengivelser, se Utskriftsgjengivelser.

Navn

Navnet på utskriftsgjengivelsen.

Profil for utskriftsgjengivelse (ICC-profil)

ICC-profilen som beskriver det karakteriserte utskriftsforholdet som dokumentet er klargjort for, og som kreves for PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-kompatibilitet. Klikk Bla gjennom for å velge en fra folderen med standardprofiler.

Identifikator for utdataforhold

Referansenavn angitt av ICC-registeret for registrerte standardforhold for utskrifter. Velg fra listen over utskriftsforhold (beskrivelsen vises i Utskriftsforhold-boksen), eller velg Egendefinert for å lage ditt eget.

Register

URL-adressen gir mer informasjon om profilnavnet for utskriftsgjengivelsen. For standard utskriftsforhold registrert hos ICC, må dette være http://www.color.org/.

Utdataforhold

En beskrivelse av det tiltenkte utskriftsforholdet for jobben, inkludert utskriftstype (for eksempel, forskjøvet kommersiell), papirtype og skjermfrekvens. Du kan endre denne beskrivelsen for utskriftsforhold du redigerer eller lager fra bunnen av.

ICC-profilens URL-adresse for PDF/X-4p

URL-adressen som gir informasjon om utskriftsgjengivelse for PDF/X-4p-filtyper.

Låst

Dette alternativet er en sikkerhetsforanstaltning mot tilfeldige endringer av utskriftsgjengivelsen Alle tekstfeltene er nedtonet.

Kategorien Utheving

Kategorien Utheving inkluderer alternativer for identifisering av problematiske objekter på en PDF-side. Innstillingen for utheving styrer utseendet på masker i maskerapporter. De styrer også utseendet på linjer på skjermen når du dobbeltklikker Utheving i vinduet Preflight-resultater. Du angir uthevingsegenskaper for hver varselstype: Feil, Advarsel og Informasjon.

Problemer uthevet av gjennomsiktige masker

Identifiserer problemene ved å utheve dem. Hvis dette alternativet ikke er valgt, utheves innhold uten problemer, men ikke innhold med problemer.

Farge/Gjennomsiktighet

Klikk på Farge for å velge farger fra et fargespekter. Angi fargens gjennomsiktighetsgrad.

Tegn en grense for markeringsrammen

Tegner de samme linjene i en maskerapport som du ser på skjermen når du dobbeltklikker et resultat i vinduet Preflight-resultater. Dette alternativet er nyttig for å identifisere objekter i en maskerapport når et bilde dekker hele siden. I dette tilfellet ser du ikke masken, men du ser linjene rundt objektene.

Farge / Linjestil / Effektiv linjebredde

Klikk på Farge for å velge farger fra et fargespekter. Klikk på Linjestil for å velge linjemønster (linjer, prikker eller tankestreker). Angi linjebredde (tykkelse).

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet