Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat XI. Hvis du bruker Acrobat DC, kan du se Hjelp for Acrobat DC.

Ved å legge til sikkerhet for dokumenter, kan du begrense visning, redigering, utskrift og andre alternativer for bare de angitte brukerne.

Velge hvilken type sikkerhet som skal brukes

Sikkerhetsfunksjonene varierer fra relativt enkle tiltak til sofistikerte systemer som brukes av bedrifter og byråer. Funksjonen du bør velge, er avhengig av hva du ønsker å oppnå. Her er noen eksempler:

  • Du vil kun at visse personer skal kunne se PDF-filen din. Den enkleste løsningen er å legge et passord til PDF-filen og sende den til utvalgte mottakere. (Se Legge til passordsikkerhet.)

  • Du vil ikke at noen skal skrive ut eller redigere PDF-filen din. Du kan blokkere utskrift og redigering fra samme dialogboks som du bruker for å legge til passord. (Se Legge til passordsikkerhet.)

  • Du ønsker å forsikre mottakerne om at PDF-filen virkelig kommer fra deg. Den beste metoden er å kjøpe en digital ID fra en sertifiseringsinstans. Eventuelt kan du opprette en selvsignert digital ID dersom du kommuniserer med en gruppe du stoler på. (Se Digitale ID-er og Sikre dokumenter med sertifikater.)

  • Du ønsker deg en sikkerhetsløsning for PDF-filer som omfatter hele organisasjonen. Du kan utforme en løsning spesielt for et selskap som håndterer sensitive data. Noen organisasjoner bruker Adobe LiveCycle Rights Management ES til å iverksette en policy for dokumenter. Policyen inneholder listen over mottakere og deres individuelle sett med tillatelser. Individer kan bruke en policy til å iverksette de samme sikkerhetsinnstillingene for mange dokumenter. (Se Sikre dokumenter med Adobe LiveCycle Rights Management ES.)

Sikkerhetspolicyer

En sikkerhetspolicy sørger for systematiske begrensninger av informasjonsflyt og -utveksling innen en organisasjon. Med Adobe LiveCycle Rights Management ES kan du iverksette en policy for dokumenter uten behov for digitale signaturer og sertifikater. Hvis du ofte bruker de samme sikkerhetsinnstillingene for PDF-dokumenter, bør du vurdere å opprette en sikkerhetspolicy som forenkler arbeidsflyten. Forskjellige policyer er nyttige for bruk av forskjellige krav.

Konvoluttpolicy

Du kan sikre flere dokumenter ved å bygge dem inn i en PDF-konvolutt. Du kan kryptere konvolutter for å hindre uautoriserte brukere i å få tilgang til innholdet, og sertifisere dem for å bekrefte opprinnelsen. Godkjente mottakere kan åpne konvolutten og pakke ut filene for å vise dem.

Policy for LiveCycle Rights Management ES

Policyer for Adobe LiveCycle Rights Management ES er lagret på en server, og brukerne må ha tilgang til serveren for å bruke dem. Opprettelse av policyene krever at du angir dokumentmottakerne fra en liste på Adobe LiveCycle Rights Management ES.

Passord- og sertifikatpolicyer

Lagre passord- eller sertifikatinnstillingene, og bruk dem på nytt for å kryptere PDF-filer uten å konfigurere passord eller sertifikat for hvert enkelt tilfelle.

Merk:

Hvis du angir sikkerhetsinnstillinger i en PDF-portefølje i Acrobat Pro, inkludert komponentdokumenter, kan du automatisere trinnene ved hjelp av handlingsveiviseren (velg Fil > Handlingsveiviser).

Beskyttelse nødvendig:

Prosedyre:

Kreve passord for å åpne et PDF-dokument, eller for å kopiere eller skrive ut innholdet

Velg Verktøy > Beskyttelse > Krypter > Krypter med passord. For en PDF-portefølje velger du Vis > Portefølje > Forside. Velg deretter Verktøy > Beskyttelse > Krypter > Krypter med passord. Hvis du ikke ser beskyttelsespanelet, kan du se instruksjonene for å tilføre paneler under Oppgaveruter.

Hvis din bedrift er registrert, kan du også bruke Adobe LiveCycle Rights Management ES til å sikre dokumenter.

Når du bruker handlingsveiviseren for å legge til sikkerhet for PDF-porteføljer i Acrobat Pro, sikres de underordnede dokumentene, men ikke forsiden.

Angi at du godkjenner innholdet i PDF-dokumentet

Signer og sertifiser PDF-dokumentet. Du må få tak i en digital ID for å legge til digitale signaturer. Kjøp en digital ID (se Adobes webområde for sikkerhetspartnere), eller opprett en selvsignert ID. Se Opprette en selvsignert digital ID.

Du kan legge til et godkjenningsstempel for asiatiske språk.

Forhindre at det klusses med skjemaer.

Bruk LiveCycle Designer til å sikre skjemaer og opprette låsesignaturfelt. Se hjelpen for Adobe LiveCycle Designer.

Sende sikre filvedlegg via e-post

Bruk sikkerhetskonvolutter. (Verktøy > Beskyttelse > Mer beskyttelse > Opprett sikkerhetskonvolutt.

Tillate at bare de du angir, kan vise et PDF-dokument

Velg Verktøy > Beskyttelse > Krypter > Krypter med sertifikat, eller legg til sikkerhet med Adobe LiveCycle Rights Management ES. Du må ha sertifikater for brukerne som kan vise dokumentene. Hvis du ikke ser beskyttelsespanelet, kan du se instruksjonene for å tilføre paneler under Oppgaveruter.

Flere ressurser

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av sikkerhetsfunksjoner, kan du se følgende ressurser:

Velge sikkerhetsmetoder i FIPS-modus (Windows)

Acrobat og Reader inneholder en FIPS-modus som begrenser databeskyttelsen til FIPS (Federal Information Processing Standard). FIPS-modus bruker FIPS 140-2-godkjente algoritmer som bruker krypteringsmodulen RSA BSAFE Crypto-C Micro Edition (ME) 3.0.0.1.

Følgende sikkerhetsalternativer er ikke tilgjengelige i FIPS-modus:

  • Bruke passordbaserte sikkerhetspolicyer på dokumenter. Du kan bruke sertifikater med offentlig nøkkel eller Adobe LiveCycle Rights Management ES til å sikre dokumentet. Du kan imidlertid ikke bruke passordkryptering til å sikre dokumentet.

  • Lage selvsignerte sertifikater. For at en selvsignert digital ID skal kunne opprettes, må den være lagret i Windows-sertifikatlageret. En selvsignert digital ID som er lagret i en fil, kan ikke opprettes.

  • RC4-kryptering. I FIPS-modus kan en PDF-fil bare krypteres ved hjelp av AES-krypteringsalgoritmen.

  • MD5- eller RIPEMD160-sammendragsmetoder. I FIPS-modus kan bare SHA-1- og SHA-2-sammendragsalgoritmene brukes ved opprettelse av en digital signatur.

I FIPS-modus kan du åpne og vise dokumenter som er beskyttet med algoritmer, som ikke er FIPS-kompatible. Du kan imidlertid ikke lagre endringer i dokumentet ved hjelp av passordsikkerhet. Du må bruke sertifikater med offentlig nøkkel eller Adobe LiveCycle Rights Management ES for å kunne benytte sikkerhetspolicyer for dokumentet.

FIPS-modus konfigureres i Windows-registret av systemadministrator. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen for digitale signaturer (PDF) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_no.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet