Kommentarer som legges til i et 3D-objekt, knyttes til bestemte visninger som defineres når kommentarene legges til. Hvis du endrer visningen, for eksempel roterer eller flytter 3D-objektet, vil ikke kommentarene lenger være synlige.

Det finnes tre måter å legge til kommentarer i et 3D-objekt:

 • Bruke 3D-kommentarverktøyet på 3D-verktøylinjen for å legge til kommentarer for bestemte deler i en 3D-modell.

 • Bruke Merknader-panelet i Kommentar-ruten for å legge til mange ulike kommentartyper i en 3D-visning.

 • Konvertere et 3D-mål til en kommentar.

Merk:

Du må bruke versjon 7.0.7 eller senere av Acrobat eller Reader for å kunne legge til kommentarer i 3D-modeller.

Legge til kommentarer i 3D-modellvisninger
Når visningen av et 3D-objekt endres, forsvinner eventuelle kommentarer som er knyttet til objektet (høyre).

Merk:

Hvis du ikke vil at en kommentar skal være knyttet til en 3D-visning, legger du til kommentaren utenfor 3D-objektområdet.

Legge til en 3D-kommentar for et objekt

Kommentarer som er opprettet med 3D-kommentarverktøyet, er som mål siden de er knyttet til en bestemt del av 3D-geometrien. Når du legger til en 3D-kommentar i standardvisningen for en modell, opprettes det en ny modell med navnet 3D-kommentarvisning. 3D-kommentarer som legges til i andre visninger, vises som komponenter i visningen i modelltreet. Du kan redigere og fjerne 3D-kommentarer på samme måte som du redigerer og fjerner mål.

 1. Klikk verktøyet Legg til 3D-kommentar på 3D-verktøylinjen.
 2. Velg en modelldel som du vil legge til en 3D-kommentar for.
 3. Skriv inn kommentaren i dialogboksen Skriv inn kommentarstreng.

Legge til kommentarer fra Kommentar-oppgaveruten

Når du legger til kommentarer ved hjelp av verktøyene i Kommentar-oppgaveruten, opprettes det en ny visning i modelltreet med navnet Kommentarvisning.

Merk:

Adobe Reader-brukere kan legge til kommentarer i en PDF-fil hvis dokumentforfatteren aktiverer kommentarer for PDF-filen.

 1. Vise Merknader-panelet fra Kommentar-oppgaveruten.
 2. Velg et kommenteringsverktøy, og klikk deretter i 3D-objektområdet.
 3. Klikk i 3D-objektområdet for å opprette en kommentar. I modelltreet opprettes det også en ny visningsdefinisjon med et standardnavn, for eksempel KommentarVisning1.
 4. Gjør ett av følgende for å legge til flere kommentarer:
  • Hvis du vil lage en ekstra kommentar i en visning, må du kontrollere at kommentarvisningen du vil bruke, er valgt i modelltreet. Klikk deretter i 3D-objektområdet.

  • Hvis du vil lage en ekstra kommentar i en ny kommentarvisning, må du kontrollere at ingen kommentarvisning er valgt i modelltreet. Klikk deretter i 3D-objektområdet.

Merk:

Hvis du sletter en av disse automatisk genererte kommentarvisningene, er de tilhørende kommentarene fortsatt tilgjengelige. Du kan vise og velge dem i Kommentarer-panelet eller i modelltreet, der de er oppført under visningene. Når du velger en kommentar, bytter 3D-modellen til den samme visningskonfigurasjonen den hadde da kommentaren ble lagt til.

Konverter 3D-målinger til kommentarer

Enkeltmål kan konverteres til kommentarer, slik at de kan gjennomgås og kommenteres som andre typer kommentarer.

 1. Høyreklikk plusstegnet ved siden av målvisningen i Vis-ruten i modelltreet for å vise listen over enkeltmål.
 2. Høyreklikk et målnavn, og klikk deretter Konverter til kommentar.

Vise kommentarer for et 3D-objekt

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg en visning som inneholder kommentarer, i modelltreet.

  • Klikk Kommentar > Kommentarliste.

  • Klikk Alternativer og velg List opp kommentarer i Vis-ruten i modelltreet.

 2. Dobbeltklikk en kommentar for å åpne kommentarvinduet.
 3. Gjenta trinn 1 og 2 for å vise andre kommentarer som er knyttet til andre visninger.

Når du velger en kommentar, vises 3D-modellen i den samme visningen som den hadde da kommentaren ble lagt til.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet