Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat XI. Hvis du bruker Acrobat DC, kan du se Hjelp for Acrobat DC.

Du kan sortere og forhåndsvise komponentfiler i en PDF-portefølje, og du kan åpne, redigere og lagre komponentfiler i programmet de ble opprettet i. Enkelte filtyper krever at opprettelsesprogrammet er installert på datamaskinen.

Vise filer i en liste

I forhåndsvisningsmodus klikker du på Filer-knappen i verktøylinjen for PDF-porteføljen. Hvis du vil sortere fildetaljene i stigende og synkende rekkefølge, klikker du på et kolonnenavn. Klikk på det én gang til for å sortere i motsatt rekkefølge.

Redigere fildetaljer i en list (Acrobat Pro)

 1. Klikk på Detaljer-ruten i redigeringsmodus.
 2. Gjør ett av følgende under Kolonner som skal vises:
  • Hvis du vil vise eller skjule en kolonne i listen, klikker du i avmerkingsboksen.

  • Hvis du vil legge til en kolonne, skriver du inn kolonnenavnet i boksen Legg til en kolonne, velger en datatype på menyen og klikker Legg til-knappen .

  • Hvis du vil slette valgfrie kolonner, holder du musepekeren over kolonnenavnet til Slett-knappen  vises og klikker deretter på knappen. Du kan ikke slette påkrevde kolonner, slik som Navn, Beskrivelse, Størrelse med flere.

  • Hvis du vil endre rekkefølgen for en kolonne, velger du den og klikker Pil opp eller Pil ned. Du kan også dra en kolonne i fillisten til venstre.

  • Hvis du vil endre rekkefølgen på filene, se Sorter, filtrer og endre rekkefølgen på filer eller mapper.

  • Hvis du vil legge til eller endre informasjon i en kolonne, viser du kolonnen og skriver inn informasjonen i filvisningen til venstre. Hvis du for eksempel vil legge til beskrivende informasjon om filen, viser du Beskrivelse-kolonnen, og skriver deretter i boksen.


  Merk:

  Hvis kolonnen du ønsker å redigere ikke er synlig til venstre, endrer du rekkefølgen på den. Velg kolonnen til høyre, og klikk Pil opp.

Legg filer og mapper til en PDF-portefølje (Acrobat Standard)

Du kan legge filer og mapper til en eksisterende PDF-portefølje enten i Oppsett (forhåndsvisning)-modus, eller Filer-modus.

 1. Høyreklikk i PDF-porteføljevinduet og velg Rediger portefølje.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en mappe, høyreklikker du og velger Opprett mappe.

  • Hvis du vil legge til filer fra datamaskinen din, drar du filene eller mappene inn i arbeidsområdet for PDF-porteføljen eller inn i en mappe.

  • Hvis du vil flytte filer til en annen mappe, drar du dem.

Merk:

For beste ytelse bør du begrense det totale antallet komponentfiler til 15 eller færre, og den totale størrelsen av alle komponentfilene til under 50 MB.

Fjerne filer og mapper fra en PDF-portefølje (Acrobat Standard)

Hvis du sletter en mappe, slettes også alle filene i mappen fra PDF-porteføljen.

 1. Velg én eller flere filer eller mapper i PDF-porteføljen i redigeringsmodus, og trykk Slett. Eventuelt kan du klikke på ikonet Slett fil på kortet, hvis tilgjengelig.

Sorter, filtrer og endre rekkefølgen på filer eller mapper (Acrobat Pro)

Komponentfilene ordnes og sorteres alfabetisk etter filnavn som standard. Filene vises og skrives ut i denne rekkefølgen.

Du kan endre eller tilpasse rekkefølgen filene vises i. Filene skrives imidlertid alltid ut alfabetisk.

Merk:

Hvis du sorterer filene i forhåndsvisningsmodus, endres rekkefølgen kun for den gjeldende økten. Neste gang du åpner PDF-porteføljen, vises den i den opprinnelig angitte sorteringsrekkefølgen.

 1. Gjør ett av følgende i redigeringsmodus:
  • Du sorterer de aktuelle kolonnene i stigende og synkende rekkefølge ved å klikke på en kolonneoverskrift. Du sorterer valgfrie kolonner i stigende og synkende rekkefølge ved å klikke utenfor tekstboksen til kolonneoverskriften. Klikk på det én gang til for å sortere i motsatt rekkefølge. (Du finner informasjon om valgfrie kolonner i Redigere fildetaljer i en liste.)

  • Du sorterer etter verdiene i en bestemt kolonne ved å velge kolonnen fra Standardsortering-menyen i detaljvisningen til høyre.

  • Hvis du vil endre rekkefølgen på kolonnene i listen til venstre, drar du et kolonnenavn til et annet sted. I detaljvisningen til høyre under Kolonner som skal vises, kan du også dra et kolonnenavn til et annet sted, eller bruke Pil opp eller Pil ned.

  • Du angir hvilken rekkefølge filene skal vises i når PDF-porteføljen åpnes, ved å velge et kolonnenavn fra Standardsortering-menyen til høyre. Hvis du for eksempel vil vise filene sortert etter datoen da de ble endret, merker du av for Endret under Kolonner som skal vises. Velg deretter Endret fra Standardsortering-menyen. Standardsortering påvirker både oppsettsvisningen og detaljvisningen.

  • Du tilpasser rekkefølgen på filer ved å dra filene i listen til venstre. Når du endrer rekkefølgen på filene, opprettes en Rekkefølge-kolonne i Standardsortering-menyen til høyre, og denne velges automatisk som standardrekkefølge.

  Merk:

  I en mininavigatør eller et rutenett klikker du på oppsettruten og drar filer og mapper i den rekkefølgen du ønsker. Mininavigatøren vises i oppsettene Klikk deg gjennom, Lineær og Bølge.

 2. Lagre PDF-porteføljen.

  Hvis PDF-porteføljen inneholder skjemasvarfiler eller Outlook-meldinger, kan du filtrere innholdet basert på ulike kriterier. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se disse videoene:

Åpne, redigere og lagre komponentfiler

Du kan åpne, redigere og lagre en komponentfil i programmet den ble opprettet i, forutsatt at dette programmet er installert på datamaskinen. Endringer du gjør i komponentfiler, har ingen innvirkning på originalfilene utenfor PDF-porteføljen.

 1. Gjør ett av følgende:
  • I forhåndsvisningsmodus høyreklikker/Control-klikker du på filen og velger Åpne fil i opprinnelig program (for filer som ikke er i PDF-format) eller Åpne fil (for PDF-filer).

  • I redigeringsmodus dobbeltklikker du på filen.

  Merk:

  Komponentfilen åpnes i et separat vindu. Hvis du viser PDF-porteføljen i en nettleser, åpnes filen i det frittstående Acrobat-produktet utenfor nettleseren.

 2. Hvis det vises en bekreftelsesdialogboks, velger du Åpne denne filen eller Alltid tillat åpning av filer av denne typen, hvis du stoler på formatet, og klikker OK.
 3. Rediger filen etter behov, og lagre den.

Redigere komponentfilnavn og beskrivelser i en PDF-portefølje

 1. Gjør ett av følgende i redigeringsmodus:
  • Hvis du vil redigere det viste navnet på en komponentfil, velger du filen. Klikk deretter i tekstboksen Visningsnavn for å vise innsettingspunktet. Du kan også klikke ikonet Vis informasjon på kortet for å redigere visningsnavnet på baksiden av kortet. (I detaljvisning er visningsnavnet en kolonne.)

  • Hvis du vil redigere beskrivelsen av en komponentfil, klikker du ikonet Vis informasjon. Klikk deretter i tekstboksen Beskrivelse for å vise innsettingspunktet. (I detaljvisning er beskrivelse en kolonne.)

  • (Acrobat Pro) Hvis du vil endre eller bygge inn skriften som brukes i teksten, bruker du panelet Porteføljeegenskaper nederst i oppsettsruten. Teksten blir endret til de nye skriftegenskapene i hele PDF-porteføljen.

Trekke ut komponentfiler fra en PDF-portefølje

Du kan trekke eller dra filer ut av PDF-porteføljevinduet til datamaskinen din. Når du trekker ut en fil, slettes den ikke fra PDF-porteføljen.

 1. Gjør ett av følgende:
  • I oppsettsmodus klikker du Trekk ut fil-ikonet i komponentfilen.

  • Velg én eller flere filer og dra dem til datamaskinen din.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet