Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat XI. Hvis du bruker Acrobat DC, kan du se Hjelp for Acrobat DC.

Nettsider og PDF-filer

Kjernen i en nettside er en fil som er skrevet i HTML (Hypertext Markup Language). HTML-filen inneholder vanligvis tilknytninger til andre filer som enten vises på nettsiden, eller som styrer utseendet eller virkemåten til nettsiden.

Når du konverterer en nettside til PDF, inkluderes HTML-filen og alle tilknyttede filer, for eksempel JPEG-bilder, Adobe FLA-filer, stilark, tekstfiler, bildekart og skjemaer, i konverteringsprosessen.

Den resulterende PDF-filen fungerer omtrent som den opprinnelige nettsiden. Bilder, koblinger, bildekart og de fleste mediefiler ser for eksempel ut som og fungerer som normalt i PDF-filen. (Animerte GIF-filer vises som stillbilder, og det siste bildet i animasjonen vises.)

PDF-filen fungerer også som andre PDF-filer. Du kan for eksempel navigere gjennom filen ved å rulle eller bruke bokmerker, brukere kan legge til kommentarer i filen, og du kan legge til sikkerhet, skjemafelt og andre funksjoner som gjør siden mer effektiv.

Når du klargjør nettsider for konvertering til PDF, må du vurdere disse faktorene som påvirker fremgangsmåten for konvertering:

 • Hvor mye skal du konvertere?

  Hvis du bare skal konvertere utvalgte deler av den åpne nettsiden, bruker du PDFMaker fra Internet Explorer. Hvis du skal konvertere flere nivåer av eller alle sidene på et nettsted, bruker du Acrobat.

 • Skal du opprette en ny PDF-fil fra nettsidene, eller skal du legge til de konverterte sidene i en eksisterende PDF-fil?

  Du kan gjøre begge deler i Acrobat eller Internet Explorer, men du bruker forskjellige knapper eller kommandoer til dette.

Merk:

Hvis du skal konvertere nettsider på kinesisk, japansk eller koreansk (CJK-nettsider) til PDF på et latinsk (vestlig) system i Windows, må du ha installert CJK-språkstøttefilene samtidig med installasjonen av Acrobat. Du bør også velge en aktuell koding i innstillingene for HTML-konvertering.

Konvertere nettsider til PDF i Internet Explorer, Google Chrome og Firefox (Windows)

Acrobat installerer en Adobe PDF-verktøylinje i Internet Explorer (versjon 7.0 eller nyere), Google Chrome og Firefox (versjon 3.5 eller nyere). Via kommandoene på denne verktøylinjen kan du konvertere nettsiden som vises for øyeblikket, til PDF-format på diverse måter. Du kan for eksempel konvertere hele nettsiden, eller velge bestemte områder. Du kan også opprette en PDF-fil eller tilføye den konverterte nettsiden til en eksisterende PDF-fil. Verktøylinjen har ekstra kommandoer som starter ytterligere handlinger etter konvertering, som å legge ved den nye PDF-filen i en ny e-postmelding eller skrive den ut.

Se videoen Opprette PDF-filer fra en nettleser for mer informasjon.

PDF-verktøylinje -meny
En meny på PDF-verktøylinjen gir enkel konvertering og utskriftsfunksjoner.

Konvertere en nettside til PDF

Gjør følgende for å konvertere en nettside til PDF:

 1. Gå til nettsiden.
  • For Windows, bruk Internet Explorer, Firefox eller Chrome.

  • For Mac, bruk Firefox.

 2. Gjør ett av følgende fra Konverter-menyen på Adobe PDF-verktøylinjen:
  • Hvis du vil opprette en PDF-fil fra den åpne websiden, velger du Konverter webside til PDF. Velg deretter en plassering og skriv inn et filnavn, og klikk Lagre.

  • Hvis du vil legge til en PDF-versjon av websiden som er åpen i øyeblikket, i en annen PDF-fil, velger du Legg til webside i eksisterende PDF-fil. Deretter finner og velger du den eksisterende PDF-filen og klikker Lagre.

  • (Bare Internet Explorer og Firefox) Hvis du vil opprette og skrive ut en PDF-fil fra den åpne websiden, velger du Skriv ut webside. Når konverteringen er fullført og dialogboksen Skriv ut åpnes, velger du alternativer og klikker OK.

  • (Bare Internet Explorer og Firefox) Hvis du vil opprette en PDF-fil fra den åpne websiden og legge den ved i en tom e-postmelding, velger du Konverter webside og e-post. Deretter angir du plassering og filnavn for PDF-filen og klikker Lagre. Skriv inn ønsket informasjon i e-postmeldingen som åpnes etter at konverteringen er fullført.

  • Uansett hvilket av disse alternativene du velger, åpner du den resulterende PDF-filen etter konvertering ved å velge Vis Adobe PDF-resultater.

Merk:

Opprett PDF-ikonet for Adobe legges til i nettlesere som støttes når du installerer Acrobat. Gjør følgende hvis du ikke kan se Opprett PDF-ikonet:

 • I Internet Explorer velger du View (Vis) > Toolbars (Verktøylinjer) > Adobe PDF

 • I Firefox veler du Firefox > Add Ons (Tillegg) > Extensions (Utvidelser), og deretter aktiverer du Adobe Acrobat - Opprett PDF

 • I Google Chrome velger du Customize menu (Tilpass meny) > Settings (Innstillinger), og deretter klikker du Extensions (Utvidelser) i ruten til venstre. Aktiver utvidelsen Adobe Acrobat - Opprett PDF.

Konvertere en del av en nettside til PDF (Internet Explorer og Firefox)

 1. Dra pekeren for å merke tekst og bilder på en nettside.
 2. Høyreklikk i det merkede innholdet, og velg ett av følgende:
  • Hvis du vil opprette en ny PDF-fil, velger du Konverter til Adobe PDF (Internet Explorer) eller Konverter utvalg til Adobe PDF (Firefox). Deretter velger du et navn og en plassering for PDF-filen.

  • Hvis du vil legge til det valgte innholdet i en annen PDF-fil, velger du Tilføy til eksisterende PDF-fil (Internet Explorer) eller Tilføy utvalg til en eksisterende PDF-fil (Firefox). Deretter finner og merker du PDF-filen du vil legge til utvalget i.

Konvertere merkede områder på en nettside til PDF (Bare Internet Explorer)

Du kan bruke alternativet Velg til å merke de områdene på en nettside som du vil konvertere. Dette alternativet kan brukes til å konvertere meningsfullt innhold på en nettside og utelate uønsket innhold, for eksempel reklame.

 1. Klikk Velg Adobe PDF-verktøylinjen.
 2. Når du flytter pekeren rundt på nettsiden, angir en rød, prikket linje hvilke områder av nettsiden som kan merkes. Klikk i områdene du vil konvertere. Merkede områder vises i blå bokser. Hvis du vil fjerne merkingen av et område, klikker du igjen i området.
 3. Fortsett konverteringen på vanlig måte.
 4. Hvis du vil fjerne merkingen av alle områder og avslutte merkemodus, klikker du Velg igjen.

Konvertere en koblet nettside til PDF

 1. Høyreklikk tekstkoblingen på den åpne nettsiden, og velg ett av følgende:
  • Hvis du vil legge til den koblede websiden i en eksisterende PDF-fil, velger du Tilføy koblingsmål til en eksisterende PDF-fil. Deretter finner og velger du den eksisterende PDF-filen og klikker Lagre.

  • Hvis du vil konvertere den koblede nettsiden til en ny PDF-fil, velger du Konverter koblingsmål til Adobe PDF.

Merk:

Høyreklikkmenyen inneholder også alternativene Tilføy til eksisterende PDF-fil og Konverter til Adobe PDF. Når du velger et av disse alternativene, konverteres den åpne nettsiden, ikke den valgte koblingen.

Konvertere nettsider til PDF-filer i Acrobat

Selv om du kan konvertere en åpen webside til PDF fra Internet Explorer, Google Chrome eller Firefox, får du flere alternativer å velge mellom når du konverterer fra Acrobat. Du kan for eksempel inkludere et helt nettsted eller bare noen nivåer av nettstedet i PDF-filen.

Konvertere en nettside til PDF

 1. Velg Fil > Opprett > PDF fra webside.
 2. Skriv inn den fullstendige banen til websiden, eller klikk Bla gjennom og finn HTML-filen du vil konvertere.
 3. Hvis du vil endre antallet nivåer som skal konverteres i webområdet, utvider du Hent flere nivåer. Skriv inn hvor mange nivåer du vil inkludere, eller velg Hent hele området hvis du vil inkludere alle nivåene i webområdet.

  Merk:

  Noen webområder har hundrevis eller til og med tusenvis av sider. Konvertering av et stort nettsted kan gjøre systemet tregt og føre til at det ikke reagerer, og det kan til og med bruke opp ledig harddiskplass og minne slik at systemet krasjer. Du bør derfor begynne med å laste ned ett nivå med sider og deretter gå gjennom dem for å finne koblingene du vil å laste ned.

 4. Hvis Hent bare N nivå(er) er valgt, velger du ett eller begge av følgende alternativer:

  Bli på samme bane

  Laster ned bare nettsider som er underordnet den angitte URL-adressen.

  Bli på samme server

  Laster ned bare nettsider som er lagret på samme server.

 5. Klikk Innstillinger, endre om nødvendig de valgte alternativene i dialogboksen Konverteringsinnstillinger for webside, og klikk OK.
 6. Klikk Opprett.

  Merk:

  Du kan vise PDF-sider mens de lastes ned, men du kan ikke endre en side før nedlastingen er fullført.

 7. Hvis du lukket dialogboksen Nedlastingsstatus, velger du Verktøy > Dokumentbehandling > Web Capture > Plasser dialogbokser for status i forgrunnen for å vise dialogboksen på nytt.

Du behøver ikke å vente til konverteringen er fullført før du legge til flere forespørsler. Når en konvertering pågår, kan du konvertere en annen side til PDF. Denne legges til i køen. Antall forespørsler i køen indikeres av feltet Konverteringer som venter i dialogboksen Nedlastingsstatus.

Legge til en ukoblet nettside i en eksisterende PDF-fil

Bruk denne prosedyren til å legge til sider i en skrivbar PDF. Hvis den opprinnelige PDF-filen er skrivebeskyttet, vil resultatet bli en ny PDF-fil, og ikke nye sider i den eksisterende PDF-filen.

 1. Åpne den eksisterende PDF-filen i Acrobat (PDF-filen som du vil legge til en nettside i).
 2. Velg Verktøy > Dokumentbehandling > Web Capture > Legg til i PDF fra webside.
 3. Angi URL-adressen til websiden du vil legge til, og velg alternativene som beskrevet i forbindelse med konvertering av websider til PDF, og klikk deretter Opprett.

Legge til en koblet webside i en eksisterende PDF-fil

 1. Åpne den tidligere konverterte PDF-filen i Acrobat. Bla om nødvendig til siden som inneholder koblinger til sidene du vil legge til.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Høyreklikk webkoblingen, og velg Legg til i dokument.

  • Velg Verktøy > Dokumentbehandling > Webcapture > Vis webkoblinger. Dialogboksen viser alle koblinger på gjeldende side eller på sidene for det kodede bokmerket. Velg de koblede sidene du vil legge til. Klikk Egenskaper for å angi nedlastingsalternativene, etter behov, og klikk deretter Last ned.

  • Velg Verktøy > Dokumentbehandling > Webcapture > Tilføy alle koblinger på side.

  Merk:

  Når sider er konvertert, endres koblinger til disse sidene til interne koblinger. Når du klikker en kobling, kommer du til PDF-siden, ikke til den opprinnelige HTML-siden på nettet.

Konvertere en koblet nettside til en ny PDF-fil

 1. Åpne den tidligere konverterte PDF-filen i Acrobat. Bla om nødvendig til siden som inneholder en webkobling du vil konvertere.
 2. Høyreklikk webkoblingen, og velg Åpne webkobling som nytt dokument.

Merk:

I Windows kan du også bruke en lignende høyreklikkkommando til å konvertere en koblet side fra en nettside som vises i Internet Explorer, Google Chrome eller Firefox.

Bruk denne fremgangsmåten til å kopiere banen til en webkobling til utklippstavlen, for bruk til andre formål.

 1. Åpne den tidligere konverterte PDF-filen i Acrobat. Bla om nødvendig til siden som inneholder koblinger til sidene du vil kopiere.
 2. Høyreklikk webkoblingen, og velg Kopier koblingsadresse.

Endre konverteringsalternativer for nettside

Innstillingene for å konvertere nettside til PDF brukes i konverteringsprosessen. Innstillingsendringene påvirker ikke eksisterende PDF-filer.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Konverter > Innstillinger fra Internet Explorer, Google Chrome eller Firefox på Adobe PDF-verktøylinjen.

  • I Acrobat, velg Fil > Opprett > PDF fra nettsted og klikk deretter Innstillinger.

 2. Velg alternativer under Konverteringsinnstillinger og PDF-innstillinger i kategorien Generelt etter behov. Klikk Innstillinger-knappen for å få frem flere alternativer for den valgte filtypen.
 3. I kategorien Sideoppsett velger du alternativer for sidestørrelse, -retning og -skalering etter behov.

Konverteringsalternativer for nettside

Dialogboksen Konverteringsinnstillinger for nettside er tilgjengelig i Internet Explorer, Google Chrome, Firefox og Acrobat.

Kategorien Generelt

Konverteringsinnstillinger

Angir konverteringsinnstillingene for HTML og tekst. Velg en filtype, og klikk Innstillinger for å velge skriftegenskaper og andre egenskaper.

Opprett bokmerker

Oppretter et kodet bokmerke for hver konverterte nettside og bruker sidetittelen (Title-elementet i HTML) som bokmerkenavn. Hvis siden ikke har noen tittel, brukes URL-adressen som navn på bokmerket.

Opprett PDF-koder

Lagrer en struktur i PDF-filen som tilsvarer HTML-strukturen for nettsidene. Denne strukturen lar deg opprette kodede bokmerker for avsnitt, listeelementer og andre elementer som bruker HTML-elementer.

Sett inn topptekst og bunntekst på ny side

Setter inn en topptekst og bunntekst på hver side. Toppteksten viser tittelen på nettsiden. Hvis siden ikke har noen tittel, vises nettsidens URL-adresse eller filbane. Bunnteksten viser nettsidens URL-adresse eller filbane, i tillegg til datoen og klokkeslettet for nedlastingen.

Kategorien Sideoppsett

Alternativene for Sideoppsett angir et utvalg av sidestørrelser og alternativer for bredde, høyde, margmål og sideretning.

Følgende skaleringsalternativer finnes:

Skaler bredden på innholdet til å passe på siden

Skalerer om nødvendig innholdet på en side på nytt slik at det passer til bredden på siden. Hvis dette alternativet ikke er valgt, justeres papirstørrelsen slik at den passer til innholdet på siden der det er nødvendig.

Bytt til liggende hvis skaleringen er mindre enn

Endrer sideretningen til liggende hvis den nye versjonen av siden er mindre enn den angitte prosenten av opprinnelig størrelse. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har valgt stående retning.

Konverteringsinnstillinger for HTML

Denne dialogboksen åpnes når du velger HTML i kategorien Generelt i dialogboksen Konverteringsinnstillinger for nettside og klikker Innstillinger-knappen.

Standard Koding

Lar deg angi følgende alternativer:

Standard Koding

Angir inndatakodingen for filteksten fra en meny over operativsystemer og alfabeter.

Alltid

Ignorerer eventuell koding angitt i HTML-kildefilen, og bruker valget som vises under Standardkoding.

Når siden ikke angir koding

Bruker valget under Standardkoding bare hvis HTML-kildefilen ikke angir noen kodingstype.

Språkspesifikke skriftinnstillinger (Windows) eller Språkspesifikke fontinnstillinger (Mac OS)

Bruk disse innstillingene til å endre språkskript, skriftsnitt for brødtekst samt skriftsnittstørrelse.

Standardfarger

Angir standardfarger for tekst, sidebakgrunner og webkoblinger. Klikk fargeknappen for å åpne en palett, og velg farge. Hvis du vil bruke disse fargene i PDF-filen, velger du Bruk innstillingene på alle sider. Når dette alternativet ikke er valgt, brukes standardfargene bare på sider det ikke er angitt noe fargevalg for.

Multimedieinnhold

Bestemmer om multimedieopptak skal deaktiveres, om multimediefiler skal bygges inn når dette er mulig, eller om det skal settes inn en URL-kobling til multimedia (for eksempel SWF-filer).

Behold sidebakgrunn

Angir om det skal vises farger og bilder side ved side på sidebakgrunner, og farger i tabellceller. Hvis disse alternativene ikke er valgt, kan konverterte nettsider se annerledes ut enn i en nettleser, men de er enklere å lese når de skrives ut.

Konverter bilder

Tar med bilder i konverteringen til PDF.

Understrek koblinger

Understreker webkoblinger med tekst på sidene.

Vis blokker som kan rulles

Viser blokker som kan rulles, slik at de inneholder fullstendig informasjon om den konverterte PDF-filen.

Tekstinnstillinger

Inndatakoding

Angir inndatakodingen for filteksten.

Språkspesifikke skriftinnstillinger (Windows) eller Språkspesifikke fontinnstillinger (Mac OS)

Bruk disse innstillingene til å endre språkskript, skriftsnitt for brødtekst samt skriftsnittstørrelse.

Standardfarger

Angir standardfarger for tekst og sidebakgrunner. Klikk fargeknappen for å åpne en palett, og velg fargen.

Bryt linjer ved marg

Setter inn et mykt linjeskift når teksten når kanten av tekstområdet på siden.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet