Preflight-rettinger

Du kan bruke Preflight-verktøyet til å rette opp mange feil i et dokument. For å gjøre dette, legger du til feilrettinger, kalt rettinger, i en profil. Rettingen vil automatisk korrigere problemet hvis det er mulig, eller gi deg informasjon slik at du kan korrigere problemet i kildefilen. En profil med en retting vises med grå skrunøkkelikonet ved siden av seg. Et omriss av en skrunøkkel betyr at ingen rettinger er forbundet profilen.

Preflight har flere forhåndsdefinerte rettinger du kan legge til en profil. Disse dekker et stort utvalg feil som påvirker farger, skrifttyper, bilder, trykking, samsvar med internasjonale standarder som PDF/X og PDF/A, og andre områder. Preflight inneholder også et verktøysett som hjelper deg med å lage dine egne enkeltrettinger.

Merk:

En retting vil endrer dokumentet permanent.

Rettinger kan for eksempel utføre følgende handlinger for å korrigere feil:

 • Konvertere fargeområder på samme måte som Konverter farge-funksjonen.

 • Reparere dokumenter og eliminere unødvendig innhold for å redusere filstørrelsen på samme måte som PDF-optimalisering.

 • Konvertere PDF-filen til en annen versjon.

 • Utvide hårstreker.

 • Slå sammen gjennomsiktighet.

 • Fjerne objekter utenfor tilskjærings- og utfallsboksene.

 • Klargjøre PDF-filen for konvertering til PDF/X, PDF/E eller PDF/A.

 • Angi dokumentinformasjon.

Legge til rettinger i en profil

Preflight-verktøyet omfatter en samling rettinger som du kan legge til i en profil. Alle disse er tilgjengelige i delen Rettinger i hver profil.

 1. Åpne dialogboksen Preflight, velg en profil og klikk Rediger-koblingen ved siden av profilnavnet.
 2. Utvid kategorien med den profilen du ønsker, og utvid deretter profilen.
  Preflight, Rediger profil
 3. Hvis det er nødvendig, lås opp profilen slik at du kan endre den. Velg Ikke låst oppe i hurtigmenyen.
 4. Velg Opprettinger fra elementene under profilen.
  Opprettinger er tilgjengelige i delen Opprettinger i hver profil.
  Opprettinger er tilgjengelige i delen Opprettinger i hver profil..

 5. Velg en retting fra kolonnen til høyre, og klikk på den pilen som peker mot venstre for å flytte rettingene til kolonnen til venstre.

  Du kan legge til så mange rettinger som du ønsker.

  Merk:

  For å fjerne en retting fra en profil markerer du den i listen til venstre og klikker på pilen som peker mot høyre.

Oversikt over dialogboksen Rediger retting

Dialogboksen Rediger retting viser hvilke typer forhåndsdefinerte rettinger du kan legge til i en profil, og hvilke verdier som er forbundet med hver retting. Du kan bruke dialogboksen Rediger retting til å endre de verdiene som er forbundet med en retting, eller lage en egendefinert retting basert på en eksisterende retting. Rettinger er organisert i kategorier på samme måte som kontroller.

Rediger retting, dialogboks
Rediger retting-dialogboks

A. Opprettingsnavn B. Opprettingskategorier C. Opprettingskriterier D. Knapp for å se hvilke profiler som bruker rettingen E. Søk F. Områder i opprettingen som kan endres 

Lage eller endre rettinger

Du kan opprette egendefinerte rettinger for bestemte jobber eller utskriftsenheter. De innstillingene du angir, avgjør for eksempel hvilke utskriftsgjengivelser som brukes, hvilke fargekonverteringer som finner sted, hvordan bilder komprimeres og samples, og hvilket PDF-kompatibilitetsnivå PDF-filen må støtte. Selv om du kan endre alle de forhåndsdefinerte rettingene så lenge de er låst opp, er det bedre å duplisere en eksisterende retting og endre dens verdier. Denne teknikken er nyttig når rettingen tilhører flere låste profiler og du ikke ønsker å finne og låse opp alle disse profilene. En duplisert retting er opplåst som standard fordi den ennå ikke tilhører noen profil. Du kan også opprette en enkeltretting som kan kjøres raskt uten å være en del av en profil.

Opprette en retting for en profil

 1. Klikk Velg profiler-knappen  i profilpanelet i dialogboksen Preflight.
 2. Velg en profil, og klikk Rediger-knappen ved siden av profilnavnet.
 3. Velg Rettinger til venstre i dialogboksen, under profilen.
 4. Velg om nødvendig Ikke låst på hurtigmenyen.
 5. Klikk Ny-ikonet  under Rettinger i denne profilen.
 6. Gi rettingen et navn, og angi kriterier.

Opprette en retting basert på en eksisterende

 1. Følg trinn 1 til 4 for å opprette en retting for en profil.
 2. I dialogboksen Rediger profil for Preflight markerer du den rettingen du ønsker å endre, og klikker Dupliser-knappen .
 3. Endre informasjonen etter behov eller opprett en ny kolonne i dialogboksen Kopier retting.
 4. Hvis du vil se hvilke profiler som bruker denne rettingen for øyeblikket, klikker du på Bruk. Du vil kanskje måtte låse opp andre profiler før du kan endre rettingen.
 5. Gjør ett av følgende, og klikk OK:
  • Du gir rettingen et nytt navn ved å taste inn navnet i boksen Navn øverst.

  • Hvis du vil endre måten en feil håndteres på, angir du alternativer eller verdier for hvert markerte rettingsalternativ.

Opprette en enkeltretting

 1. Klikk Velg enkeltrettinger-knappen i profilpanelet i dialogboksen Preflight .
 2. Velg Alternativer > Opprett ny Preflight-retting.
 3. Gi rettingen et navn, og angi kriterier.

  Den nye rettingen vises i gruppen alt etter kategori og type.

Kopiere en enkeltretting

 1. Klikk Velg enkeltrettinger-knappen i profilpanelet i dialogboksen Preflight .
 2. Velg en eksisterende retting, og velg deretter Alternativer > Kopier Preflight-retting.

Definere favorittrettinger

 1. Klikk Velg enkeltrettinger-knappen i profilpanelet i dialogboksen Preflight .
 2. Utvid gruppene etter behov.
 3. Velg en enkeltretting, klikk flagget ved siden av navnet, og velg Favoritt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet