Opprette PDF-porteføljer (Acrobat Pro)

Det er enkelt å opprette en PDF-portefølje, velge et oppsett og legge til filer. Du kan opprette mapper i PDF-porteføljen, slette komponentfiler og mapper, redigere navn på komponentfiler og legge til og redigere beskrivelser for komponentfiler..

Flere ressurser

Hvis du vil se videoer og veiledninger om å opprette PDF-porteføljer, kan du se følgende ressurser:

Opprette en PDF-portefølje

Opprett en grunnleggende PDF-portefølje i noen få enkle trinn.

 1. Start Acrobat, og gjør ett av følgende:

  • Klikk Opprett PDF-portefølje på velkomstskjermen.

  • Klikk Opprett-knappen øverst til venstre i verktøylinjen, og velg PDF-portefølje fra menyen.

  • Velg Fil > Opprett > PDF-portefølje.

 2. Velg et oppsett fra venstre side av veiviseren.

  Listen over oppsett inkluderer de forhåndsdefinerte oppsettene som følger med Acrobat, og opptil to egendefinerte oppsett som du har importert. Hvis du har importert mer enn to, vil bare de to sist importerte egendefinerte oppsettene vises.

  Merk:

  Hvis du vil legge til et egendefinert oppsett som du har lastet inn på datamaskinen, klikker du på Importer egendefinert oppsett og åpner filen. Oppsett har filtypen NAV.

 3. Klikk Legg til filer, og velg innholdet du vil legge til PDF-porteføljen. Du kan velge én eller flere filer.

 4. Klikk på Avslutt for å legge til filene og lagre PDF-porteføljen.

Merk:

I Windows kan Acrobat PDFMaker i Outlook og Lotus Notes opprette PDF-porteføljer når du konverterer e-postmeldinger.

Legg filer og mapper til en PDF-portefølje

Du kan legge til innhold i en eksisterende PDF-portefølje.

 1. Fra en åpen PDF-portefølje kan du gå til redigeringsmodus og gjøre ett av følgende:

  • Klikk på Legg til innhold-panelet, og klikk deretter på Legg til filer eller Legg til mappe for å legge til individuelle filer eller en mappe med filer.

  • Hvis du vil opprette en mappe, klikker du på panelet Legg til innhold, og deretter på Opprett mappe.

  • Hvis du vil legge til filer fra datamaskinen din, drar du filene eller mappene inn i arbeidsområdet for PDF-porteføljen eller inn i en mappe.

  • Hvis du vil flytte filer til en annen mappe, drar du dem.

  Merk:

  For beste ytelse bør du begrense det totale antallet komponentfiler til 15 eller færre, og den totale størrelsen av alle komponentfilene til under 50 MB.

Legge webinnhold til en PDF-portefølje

Du kan koble til nettsteder eller bygge inn videokoder. Å koble til webinnhold er nyttig når du ønsker å redusere filstørrelsen for PDF-porteføljen.

 1. Klikk Legg til innhold-panelet i oppsettsruten, og velg et alternativ for å legge til innhold.

 2. Velg Legg til webinnhold.

 3. Angi et filnavn og en beskrivelse for webinnholdet som legges til PDF-porteføljen din. Denne webfilen kobler til webinnholdet du angir.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil koble til et nettsted, velger du Legg til nettkobling, og legger deretter til URL-adressen.

  • Hvis du vil bygge inn en videokode, velger du Legg til en innbyggingskode, og limer deretter inn videoens innbyggingskode. Webområder for videodeling har vanligvis en metode for å kopiere innbyggingskoden til en video. Et nettsted kan for eksempel inkludere en innbyggingsboks som viser koden og andre innbyggingsalternativer.

Konvertere multimediefiler i en PDF-portefølje (Acrobat Pro)

Du kan konvertere følgende multimediefiler for komponenter til PDF i en PDF-portefølje: FLV-filer, SWF-filer, F4V, mp3. Du kan også konvertere disse filene til PDF hvis de er kodet i H.264 (med AAC-lyd): MOV, M4V, MP4, 3GP og 3G2. (H.264 og AAC er kodings- og komprimeringsalternativer for filmer.)

Merk:

Hvis du vil konvertere AVI- eller WMV-filer til PDF, eller andre multimediefiltyper til FLV-format, bruker du Adobe Media Encoder. Dette programmet er tilgjengelig i Acrobat X Suite eller Creative Suite.

 1. I Rediger-modus høyreklikker/Control-klikker du én eller flere multimediefiler i PDF-porteføljen og velger Konverter til PDF.
 2. Hvis det åpnes en dialogboks, velger du alternativer etter behov og klikker OK.

Fjerne filer og mapper fra en PDF-portefølje

Hvis du sletter en mappe, slettes også alle filene i mappen fra PDF-porteføljen.

 1. Velg én eller flere filer eller mapper i PDF-porteføljen i redigeringsmodus, og trykk Slett. Eventuelt kan du klikke på ikonet Slett fil på kortet, hvis tilgjengelig.

Tilpasse en PDF-portefølje (Acrobat Pro)

I redigeringsmodus kan du tilpasse oppsettet, temaet og fargeoppsettet. Du kan også tilpasse detaljvisningen med kolonner som du velger eller oppretter selv.

Endre oppsett for PDF-porteføljen

Med alternativene for oppsett av PDF-porteføljen kan du presentere innholdet i oppsettet som passer best til dine behov. Med Klikk deg gjennom-oppsettet, for eksempel, kan leserne bla gjennom én fil av gangen i PDF-porteføljen. I alle oppsett vises hver fil på et kort med et bilde (hvis tilgjengelig) og informasjon om dokumentet, slik som filnavnet.

Du kan også opprette egendefinerte oppsett – dette kan kreve litt utviklerferdigheter.

 1. Gjør ett av følgende i redigeringsmodus:

  • For å velge et oppsett klikker du Porteføljeoppsett i oppsettsruten og velger et fra listen.

  • Hvis du vil bruke et egendefinert oppsett, klikker du Importer egendefinert oppsett. Naviger til det egendefinerte oppsettet på datamaskinen og åpne det. Oppsettsfiler har filtypen NAV. Oppsettet vises i Porteføljeoppsett-listen, hvor du kan velge det. Importerte oppsett legges permanent til delen Egendefinert oppsettPorteføljeoppsett-panelet.

  • Hvis du vil slette et egendefinert oppsett, klikker du på X ved siden av oppsettsnavnet.

Endre det visuelle utseendet

Temaer, farger og bakgrunnsbilder gjør en PDF-portefølje visuelt interessant og sammenhengende. Bruk redigeringsmodusen til å endre visuelle elementer.

 • Du velger et tema ved å klikke Visuelle temaer i oppsettsruten og velge et fra listen.

 • Hvis du vil bruke et egendefinert tema, klikker du Importer egendefinert tema. Naviger til det egendefinerte temaet på datamaskinen og åpne det. Temaet legges umiddelbart til PDF-porteføljen din og vises som ”Egendefinert” i listen over visuelle temaer. I motsetning til egendefinerte oppsett, gjelder egendefinerte temaer kun for den gjeldende PDF-porteføljen, og legges ikke permanent til panelet for visuelle temaer. Temaer opprettes i Adobe Flash Professional eller Adobe Flash Builder, og har filtypen SWF.

 • Hvis du vil forandre på fargene i et visuelt tema, klikker du Fargepaletter i oppsettsruten og velger en annen palett.

 • Hvis du vil opprette en egendefinert fargepalett, klikker du på Opprett fra eksisterende i Fargepaletter-panelet og angir fargene.

 • Hvis du vil endre egenskapene for en bakgrunnsfarge, velger du først en fargepalett, og klikker deretter på Bakgrunn. Angi ønskede egenskaper for bakgrunnsfargen.

 • Du legger til et bilde som bakgrunn ved å klikke på Bakgrunn i oppsettsruten. I Bakgrunnsbilde-området velger du et bilde fra listen, eller klikker på Velg nytt for å legge til et bilde fra datamaskinen din. Angi ønskede bildeegenskaper.

Legg til en topptekst

Toppteksten vises øverst i oppsettet og kan inneholde viktig informasjon, for eksempel logo, firmanavn og kontaktinformasjon. Toppteksten kan inkludere tekst, bilder eller begge deler, og kan settes opp på ulike måter.

 1. I redigeringsmodus klikker du på det tomme feltet øverst i redigeringsvinduet. Panelet Egenskaper for topptekst vises nær bunnen av oppsettsruten.

  Egenskaper for topptekst
  Tomt topptekstområde i en PDF-portefølje

 2. Velg en mal fra listen i Egenskaper for topptekst.

 3. Klikk på boksene i topptekstområdet for å legge til innhold. Dobbeltklikk på innsettingspunktet for å legge til tekst.

 4. I panelene for tekst- og bildeegenskaper angir du størrelse, bakgrunnsfarge, skrift og andre egenskaper.

Flere ressurser

Se følgende ressurser for videoer om hvordan du tilpasser en PDF-portefølje:

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet