Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat XI. Hvis du bruker Acrobat DC, kan du se Hjelp for Acrobat DC.

Rette, oppdater og legg til tekst i PDF-filer på en enkel måte. Tilpass flyten for avsnitt og rette skrivefeil – uten å gå tilbake til det opprinnelige kildedokumentet. Bruk skrivemaskinsverktøyet til å fylle ut statiske PDF-skjemaer eller signere PDF-filer.

Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat XI. Hvis du bruker Acrobat DC, kan du se Hjelp for Acrobat DC.

Redigere tekst i en PDF-fil

Verktøyene Rediger tekst og bilde lar deg erstatte, redigere eller legge til tekst i en PDF-fil. Du kan rette skrivefeil, endre skrifter og skriftstørrelse, justere, legge til hevet skrift eller senket skrift og endre størrelse på tekst eller avsnitt.

Klikk på Verktøy øverst til høyre i programvinduet
Klikk Verktøy øverst til høyre i programvinduet for å finne panelet Innholdsredigering og verktøyet Rediger tekst og bilder.

Du redigerer én side om gangen i en PDF-fil. Hvis du vil utføre mer omfattende redigering eller gjøre globale formateringsendringer på tvers av hele dokumentet, redigerer du originaldokumentet. Hvis originalen ikke er tilgjengelig, kan du lagre PDF-filen som et Microsoft Word-dokument eller en PowerPoint-presentasjon (bare Acrobat Pro). Deretter kan du redigere og opprette PDF-filen på nytt.

Redigere PDF-filer i Adobe Acrobat XI

Redigere PDF-filer i Adobe Acrobat XI
Aron Bothman

Redigere eller formatere tekst i en PDF-fil

Når du redigerer tekst, tilpasses flyten for avsnittet til tekstboksen i henhold til endringene. Hver tekstboks er uavhengig, og innsetting av tekst i én tekstboks vil ikke skyve ned en tilstøtende tekstboks eller flyte til neste side.  

 1. Velg verktøy > Innholdsredigering > Rediger tekst og bilder .

  Omriss angir tekst og bilder som du kan redigere
  Omriss angir tekst og bilder som du kan redigere.

 2. Merk teksten du vil redigere.
 3. Rediger teksten ved å gjøre ett av følgende:
  • Skriv inn ny tekst for å erstatte den merkede teksten, eller trykk Slett for å fjerne den.
  • Velg en skrift, skriftstørrelse eller andre formateringsalternativer, under Format i panelet Innholdsredigering. Klikk plusstegnet for å vise panelet og vise de avanserte alternativene: linjeavstand, tegnavstand, vannrett skalering, strøkbredde og farge.
  Formateringsvalg
  Formateringsvalg i Innholdsredigering-panelet. Plusstegnet viser avanserte alternativer.

  Merk:

  Av juridiske årsaker må du ha kjøpt og installert en skrift på systemet for å kunne revidere tekst med den aktuelle skriften.

  Du kan bare redigere tekst hvis skriften som ble brukt på teksten er installert på systemet. Hvis skriften ikke er installert på systemet, men er bygget inn i PDF-filen, kan du bare endre fargen eller skriftstørrelsen. Hvis skriften ikke er installert eller bygget inn, kan du ikke redigere noe av teksten.

 4. Klikk utenfor det merkede området for å fjerne merkingen og begynne på nytt.

Legg til en nummerert eller punktmerket liste

Du kan legge til elementer i en nummerert eller punktmerket liste.

 1. Velg verktøy > Innholdsredigering > Rediger tekst og bilder .

 2. Merk elementet i den nummererte listen eller punktlisten ovenfor, der du vil sette inn ny tekst.

 3. Høyreklikk tekstboksen og velg Legg til listeelement på menyen som vises.

  Legg til et listeelement
  Legg til et listeelement i en punktmerket eller nummerert liste ved hjelp av verktøyet Rediger tekst og bilder.

 4. Merk teksten i det nye listeelementet, og skriv inn den nye teksten.
 5. Hvis du vil endre nummeret på et nytt listeelement, merker du nummeret og skriver inn det nye nummeret.
 6. Hvis du vil endre plassering til listeelementet, plasserer du markøren over linjen til markeringsrammen (unngå valghåndtakene). Når markøren endres til flyttemarkør , drar du boksen til den nye plasseringen. Hvis du vil beholde justeringen med de andre listeelementene, holder du SKIFT mens du drar.

Legge til ny tekst i en PDF-fil

Du kan legge til eller sette inn ny tekst i en PDF-fil ved å bruke en hvilken som helst skrift som er installert på systemet.

 1. Velg Verktøy > Innholdsredigering > Legg til tekst.

  Verktøy-menyen
  Verktøy-menyen er plassert øverst til høyre i programvinduet.

 2. Dra for å angi bredden på tekstblokken du vil legge til.
 3. Hvis du vil bruke loddrett tekst, klikker du tekstboksen og merker av for Gjør tekstretning loddrett.

 4. Under Format i panelet Innholdsredigering velger du skrift, skriftstørrelse og formateringsalternativer for den nye teksten.

 5. Skriv inn teksten.
 6. Dra et valghåndtak for å endre størrelse på tekstboksen.
 7. Hvis du vil flytte tekstboksen, plasserer du markøren over linjen til markeringsrammen (unngå valghåndtakene). Når markøren endres til flyttemarkør , drar du boksen til den nye plasseringen. Hvis du vil beholde justeringen med de andre listeelementene, holder du SKIFT mens du drar.

Legge til, redigere eller flytte tekst på statiske skjemaer eller ved signering (skrivemaskinsverktøy)

Organisasjoner har av og til PDF-versjoner av papirskjemaene sine uten interaktive skjemafelt (kalles flate skjemaer). Bruk verktøyet Legg til tekst i signeringspanelet for å fylle ut ikke-interaktive PDF-skjemaer eller legge til tekst i dokumenter du må signere. Tekst som legges til med dette verktøyet, er faktisk en kommentar og endrer ikke den opprinnelige PDF-filen. (Verktøyet Legg til tekst kalles ofte skrivemaskinverktøyet. Du bruker det til å "maskinskrive" på et skjema, ikke endre skjemaet.)

Flytte, rotere eller endre størrelsen på en tekstboks

Du kan flytte eller rotere tekstbokser på en side. Verktøyet Rediger tekst og bilde viser et omriss for hver tekstboks, slik at det er tydelig hvilken tekst som påvirkes. Redigering er begrenset til siden. Du kan ikke dra en tekstboks til en annen side, eller flytte eller rotere enkelttegn eller ord i en tekstboks. Du kan imidlertid kopiere tekstbokser og lime dem inn på en annen side.

Endring av størrelsen på en tekstboks fører til tilpassing av flyten for teksten innenfor grensene til den nye tekstboksen. Det endrer ikke størrelsen på teksten. Hvis du vil endre skriftstørrelse, kan du se Redigere eller formatere tekst i en PDF-fil. Endring av størrelse er begrenset til gjeldende side, på samme måte som andre tekstendringer. Tekst flyter ikke til neste side.

 1. Velg verktøy > Innholdsredigering > Rediger tekst og bilder .

 2. Klikk tekstboksen du vil flytte, rotere eller endre størrelse på.
  En markeringsramme
  En markeringsramme med valghåndtak omgir tekstboksen du klikket.

 3. Gjør ett av følgende:

  Flytt

  Plasserer du markøren over linjen til markeringsrammen (unngå valghåndtakene). Når markøren endres til flyttemarkør , drar du boksen til ønsket plassering. Hvis du vil begrense bevegelsen loddrett eller vannrett, holder du nede Skift-tasten mens du drar.

  Flytt

  Roter

  Plasser markøren like utenfor et valghåndtak. Når markøren endres til rotasjonsmarkør , drar du i retningen du vil rotere.

  Roter

  Endre størrelse

  Plasser markøren over et valghåndtak. Når markøren endres til skaleringsmarkør , drar du håndtaket for å endre størrelse på tekstblokken.

  Endre størrelse

Merk:

For Reader 10.1.1 eller tidligere, er verktøyet Legg til tekst bare tilgjengelig når PDF-forfatteren eksplisitt har aktivert det. Hvis du vil tillate at alle Reader-brukere kan legge til tekst i en PDF-fil (bare Acrobat Pro), åpner du PDF-filen og velger Fil > Lagre som annet > Reader-utvidet PDF > Aktiver Legg til tekst i dokumenter.

Legge til tekst i en statisk PDF-fil (flatt skjema)

 1. Velg Signer > Jeg må signere > Legg til tekst for å åpne verktøylinjen Legg til tekst.

  Signer-panelet
  Signer-panelet er plassert øverst til høyre i programvinduet.

 2. Klikk der du vil legge til tekst.
 3. På verktøylinjen Legg til tekst velger du farge, skrift og skriftstørrelse for teksten du vil legge til.
 4. Skriv inn teksten. Trykk Enter hvis du vil legge til en ny linje.

Redigere tekst i en statisk PDF-fil (flatt skjema)

Hvis du vil endre tekstegenskaper, merker du teksten du vil redigere. Du kan bruke alle følgende verktøy på verktøylinjen Legg til tekst:

Legg til tekst-verktøylinjen
Bruk verktøylinjen Legg til tekst for å endre egenskaper for tekst.

 • Hvis du vil endre tekststørrelsen, klikker du knappen Reduser tekststørrelse eller Øk tekststørrelse. Du kan også velge skriftsnittstørrelse på hurtigmenyen.
 • Hvis du vil endre linjeavstanden, klikker du knappen Reduser linjeavstand eller Øk linjeavstand.
 • Velg farge på hurtigmenyen Tekstfarge.
 • Velg et skriftsnitt på hurtigmenyen for skriftsnitt.

Flytte eller skalere tekst i en statisk PDF-fil (flatt skjema)

Hvis du vil flytte eller endre størrelse på en tekstblokk, velger du Kommentar > Kommentarliste. I kommentarlisten klikker du kommentaren som inneholder teksten du vil flytte eller endre størrelsen på. Når markeringsrammen vises, drar du tekstblokken eller ett av hjørnene.

Avslutt redigeringsmodus

Klikk på utvalgsverktøyet eller panoreringsverktøyet for å avslutte redigeringsmodus i Acrobat.

exit_edit_mode

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet