Kan skjemaet fylles ut?

Ikke alle skjemaer kan fylles ut. Noen ganger konverterer ikke skjemaforfattere PDF-filene til interaktive utfyllbare skjemaer. Det kan også hende at de med vilje utformer et skjema du bare kan fylle ut for hånd eller med verktøyet Legg til tekst. Disse ikke-interaktive skjemaene kalles flate skjemaer.

Utfyllbare skjemaer i Reader XI
Utfyllbare skjemaer i Reader XI

A. Interaktive skjemaer uthever hvor du skal skrive B. Skjemaer med verktøyet Legg til tekstkommentar, lar deg legge til tekst hvor som helst i skjemaet 

Fylle ut interaktive skjemaer

Et interaktivt skjema inneholder felt som du kan velge eller fylle ut.

Interaktivt utfyllbart skjema
Interaktivt utfyllbart skjema

A. Purpurfarget meldingslinje angir at det finnes utfyllbare felter. B. Når den klikkes, vises det hvor utfyllbare feltene finnes. 
 1. Hvis nødvendig, kan du høyreklikke dokumentet og velge håndverktøyet eller valgverktøyet på hurtigmenyen.

  Markøren endres til et annet ikon når du flytter den over et felt. Håndverktøyet endres for eksempel til en I-stolpe når du kan skrive inn tekst i skjemafeltet. Enkelte tekstfelt er dynamiske. Dette betyr at feltstørrelsen endres automatisk for å få plass til alle dataene du skriver inn, og de kan gå over flere sider.

 2. (Valgfritt) Hvis du vil gjøre det enklere å identifisere skjemafelt, klikker du Uthev felt-knappen  på dokumentmeldingslinjen. Skjemafelt vises med en farget bakgrunn (lys blå som standard), og alle obligatoriske skjemafelt er innrammet i en annen farge (rød som standard).

 3. Klikk for å velge alternativer, for eksempel alternativknapper. Klikk i et felt for å skrive.
 4. Trykk Tab for å flytte forover eller Skift + tab for å flytte bakover.
 5. Når du er ferdig, klikker du innsendingsknappen for å sende dataene til en server eller opprette en e-post for å sende dataene. Innsendingsknappen kan vises i den purpurfargede meldingslinjen øverst i skjemaet, eller i skjemainnholdet.

Hvis du vil ha feilsøkingstips om hvordan du fyller ut skjemaene, kan du se Feilsøke skjemaer.

Fylle ut flate skjemaer med verktøyet Legg til tekst

Et flatt skjema inneholder ikke interaktive felter. Du kan imidlertid bruke verktøyet Legg til tekst til å skrive inn informasjon over tomme skjemafelter. Acrobat og Reader XI inneholder verktøyet Legg til tekst. I Reader X eller tidligere, kan du legge til tekst bare hvis forfatteren av skjemaet har aktivert verktøyet Legg til tekst (eller skrivemaskinverktøyet).

Merk:

Teksten du legger til med verktøyet Legg til tekst, er en type kommentering, og den vises i kommentarlisten (Kommentar > Kommentarliste).

Flate utfyllbare skjemaer (tre varianter) med Legg til tekst-verktøy
Flate utfyllbare skjemaer (tre varianter). Med verktøyet Legg til tekst kan du skrive i flate skjemaer.

A. Verktøyet Legg til tekst på den flytende verktøylinjen i nettleseren. B. Verktøyet Legg til tekst på den purpurfargede meldingslinjen. C. Verktøyet Legg til tekst er valgt i Signer-panelet, som da viser den flytende verktøylinjen. 
 1. Gjør ett av følgende, avhengig av hvilket skjema som vises i vinduet:

  • Klikk knappen for verktøyet Legg til tekst i den purpurfargede meldingslinjen eller flytende verktøylinjen.

  • Velg Signer > Legg til tekst i Acrobat-programmet (ikke en nettleser).

  Velg Legg til tekst, og skriv på skjemaet
  Velg Legg til tekst, og skriv på skjemaet.

  Hvis skjemaet vises i et nettleservindu, ruller du markøren nær bunnen av skjemaet og klikker Lagre-ikonet i den delvis gjennomsiktige, flytende verktøylinjen. Åpne PDF-skjemaet i Acrobat, og velg Signer > Legg til tekst.

  Åpne i Acrobat og velg Signer > Legg til tekst.
  Verktøylinjen for Legg til tekst vises ikke. Lagre skjemaet, og åpne deretter i Acrobat og velg Signer > Legg til tekst.

 2. Klikk et tomt felt og skriv inn.

 3. (Valgfritt) Juster alternativene i den purpurfargede meldingslinjen eller flytende verktøylinjen for å endre tekststørrelse, plassering eller skrift. Hvis du vil ha mer informasjon om verktøyet Legg til tekst og verktøylinjen, kan du se Legge til tekst med verktøyet Legg til tekst.

 4. Når du er ferdig, skriver du ut en kopi av det utfylte skjemaet.

  Merk:

  Du kan ikke sende inn et skjema elektronisk som er fylt ut med verktøyet Legg til tekst. Du må skrive ut det utfylte skjemaer. Pass på at du velger Dokument og markeringer i dialogboksen Skriv ut.

Fylle ut flate skjemaer i en nettleser

En vanlig måte å vise et PDF-skjema på, er i en nettleser, for eksempel når du klikker en kobling på et nettsted. Hvis skjemaet ikke inneholder interaktive felter, kan du bruke verktøyet Legg til tekst til å fylle ut skjemaet. Noen skjemaer åpnes med vist verktøylinje for verktøyet Legg til tekst. Andre må du først lagre og deretter åpne det direkte i Acrobat. Reader XI inneholder verktøyet Legg til tekst. I tidligere versjoner av Reader er det bare tilgjengelig hvis forfatteren av skjemaet har aktivert det.

Klikk Legg til tekst hvis verktøylinjen for Legg til tekst vises. Klikk deretter siden og begynn å skrive. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fylle ut flate skjemaer med verktøyet Legg til tekst.

Verktøyet Legg til tekst er tilgjengelig på den flytende verktøylinjen
Verktøyet Legg til tekst er tilgjengelig på den flytende verktøylinjen

Hvis du ikke ser verktøylinjen Legg til tekst og du ikke kan skrive inn i feltene, lagrer du PDF-filen på datamaskinen. (Rull markøren nær bunnen av skjemaet, og klikk Lagre-ikonet i den delvis gjennomsiktige, flytende verktøylinjen.) Åpne PDF-skjemaet i Acrobat, og velg Signer > Legg til tekst. Klikk deretter siden og begynn å skrive.

Lagre skjemaet, og åpne deretter i Acrobat og velg Signer > Legg til tekst.
Verktøylinjen for Legg til tekst vises ikke. Lagre skjemaet, og åpne deretter i Acrobat og velg Signer > Legg til tekst.

Merk:

Hvis du lukker verktøylinjen Legg til tekst, ruller du markøren nær bunnen av skjemaet, og klikk Acrobat-ikonet i den delvis gjennomsiktige, flytende verktøylinjen. Verktøylinjen Legg til tekst vises på nytt. Hvis du velger å lukke verktøylinjen Legg til tekst igjen, ruller du ned til den flytende verktøylinjen og klikker Lesemodus-knappen . Klikk deretter Acrobat-ikonet på nytt.

Alternativer for å arbeide i skjemaer

Nøkkel

Resultat

Tab eller Skift+Tab

Godtar skriving og flytter til neste felt

Pil opp/venstre

Velger forrige alternativknapp i en gruppe

Pil ned/høyre

Velger den neste alternativknappen

Esc

Avviser og fjern merking av skjemafelt.

Esc (trykk to ganger)

Avslutter fullskjermmodus

Enter eller Retur (tekstfelt med én linje)

Godtar skriving og oppheving av merking av felt

Enter eller Retur (tekstfelt med flere linjer)

Oppretter linjeskift i samme skjemafelt

Enter eller Retur (avmerkingsboks)

Aktiverer eller deaktiverer avmerkingsboks

Enter (tastatur)

Godtar skriving og oppheving av merking av gjeldende skjemafelt

(Windows) Ctrl+Tab Setter inn kategori i tekstfelt
(Mac) Alt+Tab Setter inn kategori i tekstfelt

Automatisk utfylling av skjemaer (bare interaktive skjemaer)

Autofullfør-funksjonen lagrer alle oppføringer du skrive inn i et felt i et interaktivt skjema. Autofullfør foreslår eller fyller deretter ut svar som samsvarer med det du skriver inn i andre skjemafelt. Forslagene vises på en hurtigmeny som du kan velge fra. Som standard er Autofullfør deaktivert, og du må aktivere denne funksjonen i skjemainnstillingene hvis du vil bruke den.

Hvis du vil fjerne en oppføring fra Autofullfør-minnet, for eksempel en feilstavet oppføring du har funnet og rettet opp senere, kan du redigere listen i innstillingene.

Slik aktiverer du Autofullfør-alternativet i Acrobat | lynda.com (video 2:43)

Merk:

Skjemainnstillingene gjelder måten programmet håndterer åpne skjemaer på mens du arbeider. Innstillingene lagres ikke med selve PDF-skjemaene.

Aktivere Autofullfør-funksjonen

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Acrobat/Adobe Reader > Innstillinger (Mac OS).

 2. Velg Skjemaer til venstre.

 3. Velg Grunnleggende eller Avansert på menyen under Autofullfør.

 4. Velg Husk numeriske data hvis du vil lagre tall du skriver inn i skjemaer, i Autofullfør-minnet.

Merk:

Når du velger et alternativ på Autofullfør-menyen, vises en beskrivelse av hvordan valget påvirker virkemåten til Autofullfør, i tekstområdet under.

Slette en oppføring fra Autofullfør-minnet

 1. Åpne dialogboksen Innstillinger.

 2. Velg Skjemaer til venstre.

 3. Klikk Rediger oppføringsliste.

 4. Gjør ett av følgende i dialogboksen Autofullfør oppføringsliste, og klikk deretter Ja i bekreftelsesdialogboksen:

  • Klikk Fjern alle for å fjerne alle oppføringene.
  • Hvis du vil fjerne bare noen av oppføringene, merker du oppføringene og klikker Fjern. (Skift-klikk for å velge flere sammenhengende oppføringer. Ctrl-klikk for å velge flere ikke-sammenhengende oppføringer.)

Endre flate skjemaer til utfyllbare (Acrobat Pro)

Du kan endre et flatt skjema til å bli utfyllbart ved hjelp av skjemaveiviseren eller ved å aktivere verktøyet Legg til tekst. Acrobat og Reader XI-brukere kan verktøyet Legg til tekst for å fylle ut flate skjemaer.   Tidligere versjoner av Reader inneholder imidlertid ikke verktøyet Legg til tekst (eller verktøyet Skrivemaskin) hvis du ikke eksplisitt aktiverer det i PDF-filen.

Interaktivt skjema

Bruk skjemaveiviseren hvis du vil opprette et interaktivt skjema. Se Opprett skjemaer med Acrobat.

Flatt skjema

Du aktiverer verktøyet Legg til tekst ved å velge Fil > Lagre som annet > Reader-utvidet PDF > Aktiver Legg til tekst i dokumenter (som ikke er utfyllbare skjemaer). Dette alternativet viser verktøyet Legg til tekst i en purpurfarget meldingslinje når skjemaet åpnes i Acrobat eller Reader. Hvis skjemaet åpnes i en nettleser, vises verktøylinjen for Legg til tekst i stedet.

Verktøyet Legg til tekst aktiveres bare for gjeldende skjema. Når du oppretter et annet PDF-skjema, må du utføre denne oppgaven på nytt for å la Reader-brukere bruke verktøyet Legg til tekst.

Lagre skjemaer

 • Du lagrer det utfylte skjemaet ved å velge Fil > Lagre som og gi nytt navn til filen.

 • Du fjerner utvidede Reader-funksjoner ved å velge Fil > Lagre en kopi.

 • Hvis du vil tillate at Reader-brukere kan lagre dataene de skriver inn, velger du Fil > Lagre som annet > Reader-utvidet PDF > Aktiver Flere verktøy (som inkluderer skjemautfylling og lagre).

 1. Klikk Skriv ut-knappen , eller velg Fil > Skriv ut.

 2. Velg en skriver fra menyen øverst i dialogboksen Skriv ut.

 3. I menyen Kommentarer og skjema øverst til høyre i dialogboksen Skriv ut, velger du ett av følgende og klikker OK:

  • (Interaktivt eller flatt skjema) Velg Dokument hvis du vil skrive ut skjemaet og de innskrevne oppføringene. Dette alternativet skriver ut tekst du skrev inn med verktøyet Legg til tekst.

  • (Interaktivt eller flatt skjema) Velg Dokument og markeringer hvis du vil skrive ut skjemaet, de innskrevne oppføringene og eventuelle kommentarer i skjemaet. Dette alternativet skriver ut tekst du skrev inn med verktøyet Legg til tekst.

  • (Bare interaktivt skjema) Velg Bare skjemafelt hvis du bare vil skrive ut de innskrevne oppføringene og ikke selve skjemaet.

Tømme skjemaer

Tømme et skjema i en webleser

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Tilbakestill skjema-knappen, hvis det finnes en slik knapp. Denne handlingen kan ikke angres.
  • Avslutt leseren, og start den på nytt.

  Merk:

  Skjemaet blir ikke nødvendigvis tømt når du klikker Oppdater eller Gå tilbake i nettleseren, eller hvis du følger en kobling til en annen side.

Fjerne skjemaoppføringer som ikke er lagret

 1. Velg Verktøy > Skjemaer > Flere skjemaalternativer > Tøm skjema.

Eksempelskjemaer

Patti Sokol, fra Sokol Consulting, opprettet to eksempelskjemaer for å vise forskjellene mellom et flatt skjema og et interaktivt skjema. Klikk her for å se et flatt skjema. Merk at du ikke kan skrive i feltene i et flatt skjema. Klikk her for å se et interaktivt skjema. Du kan utheve feltene og skrive i dem.

Påse at du leser informasjonen i den øverste tekstboksen i hvert enkelt eksempelskjema. Flytt deretter markøren over feltene for å se tilgjengelige handlinger. Du kan også skrive ut og lagre skjemaene på datamaskinen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet