Opprette sammenslåtte PDF-filer

Kombiner de fleste filtyper, også rike medier, til én enkelt ordnet PDF-fil. Du kan kombinere Word-, Excel- eller PowerPoint-side, lyd, video eller nettsider, samt eksisterende PDF-filer. Acrobat lar deg forhåndsvise og ordne dokumentene og sidene før oppretting av filen. Du kan slette uønskede sider og flytte enkeltsider fra et dokument, til hvor som helst blant sidene som skal kombineres. Acrobat konverterer sidene fra ulike filer, til sekvensielle sider i én enkelt PDF-fil.

 1. Velg Verktøy > Side > Kombiner filer til PDF.

  Dialogboksen Kombiner fil lar deg arbeide på to forskjellige måter:

  Miniatyrbildevisning

  Viser en forhåndsvisning av sidene. Den lar deg hurtig omorganisere dokumentene og sidene ved å dra miniatyrbildene.

  Listevisning

  Viser informasjon om hver fil. Den lar deg sortere filene etter tilgjengelige felt, for eksempel navn, størrelse eller endringsdato.

 2. Dra filer eller e-postmeldinger direkte inn i dialogboksen Kombiner filer. Du kan også velge et alternativ på menyen Legg til filer. Du kan legge til en mappe med filer, en nettside, eventuelle åpne filer, elementer på utklippstavlen, sider fra en skanner eller en fil du tidligere kombinerte (Bruk filer på nytt).
  Miniatyrbildevisning av Kombiner filer-dialogboks
  Miniatyrbildevisning i dialogboksen Kombiner filer lar deg dra og slippe dokumenter og omorganisere sider.

  A. Knapper for miniatyrbilder og listevisning B. Glidebryter for å endre størrelse på miniatyrbilder C. Knappene Angre og Gjør om D. Knappen Fjern valgte elementer E. Plusstegn vise alle sidene i et dokument 

  Merk:

  Hvis du legger til en mappe som inneholder filer som ikke støttes for PDF-konvertering i Acrobat, blir ikke disse filene lagt til.

 3. Gjør følgende ved behov:

  Endre rekkefølgen på sider

  Dra og slipp filen eller siden på ønsket plassering, i miniatyrbildevisningen. Når du drar, flyttes en blå stolpe mellom sidene eller dokumentene for å indikere gjeldende plassering.

  Vise sider i flersidige filer

  Klikk plusstegnet ved siden av filnavnet, i miniatyrbildevisningen. Når synlig, kan du flytte enkeltsidene fritt mellom andre sider og dokumenter. Dobbeltklikk en side for å lukke filen med flere sider.

  Forhåndsvisningsider

  Hold over siden i miniatyrbildevisning, og dobbeltklikk deretter Zoom-ikonet.

  Slett sider

  Merk siden eller sidene du vil slette, i miniatyrbildevisningen, og klikk deretter knappen Fjern valgte elementer .

  Sortere filer

  Klikk kolonnenavnet du vil sortere etter, i listevisningen. Klikk en gang til for å sortere i omvendt rekkefølge. Filrekkefølgen i listen gjenspeiler filrekkefølgen i den kombinerte PDF-filen. Sortering omorganiserer sidene i den kombinerte PDF-filen.

  Flytte filer opp eller ned i filliste

  Klikk filen eller filene du vil flytte, i listevisningen. Klikk deretter knappen Flytt opp eller Flytt ned .

 4. Klikk Alternativer, og ett av alternativene for filstørrelse for den konverterte filen.

  Mindre filstørrelse

  Reduserer store bilder til skjermoppløsning og komprimerer dem ved hjelp av JPEG med lav kvalitet. Passer for skjermvisning, e-post og Internett.

  Obs! Hvis noen av kildefilene allerede er PDF-filer, bruker Mindre filstørrelse Reduser filstørrelse-funksjonen på disse filene. Reduser filstørrelse-funksjonen brukes ikke hvis Standard filstørrelse eller Større filstørrelse er valgt.

  Standard filstørrelse

  Oppretter PDF-filer som passer for pålitelig visning og utskrift av forretningsdokumenter.

  Større filstørrelse

  Bruker forhåndsinnstillingen Utskrift av høy kvalitet.

 5. Angi konverteringsinnstillinger etter behov i dialogboksen Alternativer, og klikk deretter OK.
 6. Når du er ferdig med å ordne sidene, klikker du Kombiner filer.

  Det vises en statusdialogboks der du kan se fremdriften for filkonverteringen. Noen kildeprogrammer startes og lukkes automatisk.

Sette inn en PDF-fil i en annen

 1. Åpne PDF-filen som brukes som utgangspunkt for den kombinerte filen.
 2. Velg Verktøy > Sider > Sett inn fra fil.
 3. Velg PDF-filen.
 4. I dialogboksen Sett inn sider angir du hvor dokumentet skal settes inn (før eller etter den første, den siste eller en angitt side). Klikk OK.
 5. Du lar den opprinnelige PDF-filen være uforandret som en separat fil ved å velge Lagre som og skrive inn det nye navnet for den sammenslåtte filen.

Merk:

Du kan også legge en eksisterende fil til en åpen PDF-fil. Dra filikonet direkte på plass i Sideminiatyrer-panelet i navigasjonsruten.

Sette inn et utklippstavleutvalg i en PDF-fil (Windows)

Du kan sette inn én eller flere sider av valgt innhold som er kopiert fra et program til en eksisterende PDF-fil.

 1. Åpne dokumentet som inneholder innholdet du vil legge til. Merk innholdet, og kopier det merkede området (i de fleste programmer gjør du dette ved å velge Rediger > Kopier fil til utklippstavle).
 2. Åpne PDF-filen som brukes som utgangspunkt for den kombinerte filen.
 3. Velg Verktøy > Sider > Flere alternativer for innsetting > Sett inn fra utklippstavle.
 4. I dialogboksen Sett inn sider angir du hvor det merkede området skal settes inn (før eller etter den første, den siste eller en angitt side). Klikk OK.
 5. Du lar den opprinnelige PDF-filen være uforandret som en separat fil ved å velge Lagre som og skrive inn det nye navnet for den sammenslåtte filen.

Plassere PDF-filer som koblede filer i andre dokumenter

Du kan sette inn PDF-filer i andre typer filer som støtter OLE (kobling og innebygging av objekter), for eksempel InDesign®- eller Word-filer. Disse filene kalles OLE-beholderdokumenter. Hvis du senere redigerer den opprinnelige PDF-filen, oppdaterer OLE-funksjonene i beholderprogrammet den innebygde filen i beholderdokumentet for å gjenspeile endringene.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg kommandoen for å sette inn objekt eller hyperkobling i OLE-beholderprogrammet.

  • (Windows) I Acrobat velger du Rediger > Kopier fil til uklippstavlen og velger deretter kommandoen Lim inn utvalg i beholderprogrammet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet