Åpne sider i en PDF

Avhengig av PDF-filen du åpner, kan du gå gjennom flere sider, vise ulike deler av sidene eller endre forstørrelsen. Det er mange måter å navigere på, men følgende elementer brukes ofte:

Merk:

Hvis du ikke ser disse elementene, velger du Vis > Vis/skjul > Verktøylinjeelementer > Tilbakestill verktøylinjer.

Neste og forrige

Knappene Neste side  og Forrige side vises på verktøylinjen Sidenavigering. Tekstboksen ved siden av dem er også interaktiv, slik at du kan skrive inn et sidetall og trykke Enter for å gå direkte til denne siden.

Rullefelt

Loddrette og vannrette rullefelt vises til høyre og nederst i dokumentruten når visningen ikke viser hele dokumentet. Klikk pilene eller dra for å vise andre sider eller andre områder på siden.

Verktøylinjen Merk og zoom

Denne verktøylinjen inneholder knapper og kontroller for endring av sideforstørrelsen.

Sideminiatyrpanel

Sideminiatyr-knappen  til venstre i arbeidsområdet åpner navigasjonsruten i sideminiatyrpanelet, som viser miniatyrbilder av alle sidene. Klikk en sideminiatyr for å åpne siden i dokumentruten.

Bevege seg gjennom et dokument side for side

Det er mange måter du kan gå fra side til side på, i en PDF. Mange bruker knappene på verktøylinjen Sidenavigering, men du kan også bruke piltaster, rullefelt og andre funksjoner til å gå fremover og bakover i en PDF med flere sider.

Verktøylinjen Sidenavigering åpnes som standard. Standardverktøylinjen inneholder vanlig brukte verktøy: Vis neste side , Vis forrige side  og Sidetall. I likhet med andre verktøylinjer kan verktøylinjen Sidenavigering skjules og åpnes på nytt ved å velge den på verktøylinjemenyen på Vis-menyen. Du kan vise flere verktøy på verktøylinjen Sidenavigering ved å høyreklikke verktøylinjen og velge et enkeltverktøy, Vis alle verktøy eller Flere verktøy og deretter merke av for eller fjerne merket for verktøy i dialogboksen.

Bevege seg gjennom en PDF

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Forrige side eller Neste side på verktøylinjen.

  • Velg Vis > Sidenavigering > [plassering].

  • Velg Vis > Sidenavigering > Side, skriv inn sidenummeret i dialogboksen Gå til side, og klikk på OK.

  • Trykk Page Up (side opp) og Page Down (side ned) på tastaturet.

Gå til en bestemt side

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dra det loddrette rullefeltet på sidevisningen Enkeltside eller Dobbeltark til siden vises i den lille hurtigmenyvisningen.

  • Skriv inn sidetallet for å erstatte det som i øyeblikket vises på verktøylinjen Sidenavigering, og trykk Enter.

  Merk:

  Hvis sidetallene i dokumentet avviker fra den faktiske sideplasseringen i PDF-filen, vises sidens plassering i filen i parentes etter det tilordnede sidetallet på verktøylinjen Sidenavigering. Hvis du for eksempel tilordner nummerering for en fil som er et 18-siders kapittel som starter på side 223, vil tallet som vises når den første siden er aktiv, være 223 (1 av 18). Du kan slå av logisk sidenummerering i Innstillinger for sidevisning. Se Nummerere sider på nytt og Innstillinger for visning av PDF-filer.

Gå til bokmerkede sider

Bokmerker inneholder en innholdsfortegnelse som vanligvis viser kapitler og underkapitler i et dokument. Bokmerker vises i navigasjonsruten.

Bokmerker-panelet
Bokmerker-panelet

A. Bokmerker-knappen B. Klikk her for å vise Alternativer-menyen for bokmerker. C. Utvidet bokmerke 
 1. Klikk på Bokmerker-knappen eller velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Bokmerker.
 2. Hvis du vil gå til et emne, klikker du bokmerket. Vise eller skjule bokmerkeinnholdet ved behov.

  Merk:

  Avhengig av hvordan bokmerket ble definert, kan en annen handling bli utført i stedet for at du kommer til en plassering når du klikker det.

  Hvis listen over bokmerker forsvinner når du klikker et bokmerke, klikker du Bokmerker-knappen for å vise listen igjen. Hvis du vil skjule Bokmerker-knappen etter at du har klikket et bokmerke, velger du Skjul etter bruk på Alternativer-menyen.

Bruke sideminiatyrer til å gå til en bestemt side

Sideminiatyrer gir miniatyrforhåndsvisninger av dokumentsider. Du kan bruke miniatyrer i sideminiatyrpanelet til å endre visningen av sider og til å gå til andre sider. Den røde sidevisningsboksen i sideminiatyren angir hvilket område på siden som vises. Du kan endre størrelse på denne boksen for å endre zoomeprosenten.

 1. Klikk på Sideminiatyrer-knappen, eller velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Sideminiatyrer for å vise sideminiatyrerpanelet.
 2. Hvis du vil gå til en annen side, klikker du miniatyren.

Rulle automatisk gjennom et dokument

Automatisk rulling blar fremover i PDF-filen i en jevn takt, og beveger seg nedover i dokumentet. Hvis du avbryter prosessen ved å bruke rullefeltet til å gå frem eller tilbake til en annen side eller posisjon, fortsetter den automatiske rullingen fra dette punktet. På slutten av PDF-filen stopper den automatiske rullingen og begynner ikke igjen før du velger automatisk rulling igjen.

 1. Velg Vis > Sidevisning > Rull automatisk.
 2. Trykk Esc for å stoppe rullingen.

Gå tilbake gjennom visningsbanen

Du kan finne PDF-sidene du har vist tidligere ved å gå tilbake gjennom visningsbanen. Det kan være nyttig å forstå forskjellen mellom forrige og neste sider og forrige og neste visninger. Når det gjelder sider, viser forrige og neste til de to tilgrensende sidene før og etter gjeldende side. Når det gjelder visninger, viser forrige og neste til visningshistorikken. Hvis du for eksempel går frem og tilbake i et dokument, vil visningshistorikken gå tilbake til disse trinnene, og vise deg sidene du har vist, i omvendt rekkefølge av slik du viste dem.

 1. Velg Vis > Sidenavigering > Forrige visning.
 2. Hvis du vil fortsette med å vise en annen del av banen, gjør ett av følgende:
  • Gjenta trinn 1.

  • Velg Vis > Sidenavigering > Neste visning.

  Merk:

  Du kan gjøre Forrige visning-knappen  og Gå til neste visning-knappen tilgjengelig i verktøylinjeområdet ved å høyreklikke i sidenavigasjonsverktøylinjen og velge dem på hurtigmenyen, eller ved å velge Vis alle verktøy.

Ved hjelp av koblinger kan du komme til et annet sted i gjeldende dokument, til andre PDF-dokumenter eller til nettsteder. Ved å klikke koblinger kan du også åpne filvedlegg og spille av tredimensjonalt innhold, filmer og lydklipp. For å kunne spille av disse medieklippene må du ha installert nødvendig maskin- og programvare.

Den som opprettet PDF-dokumentet bestemmer hvordan koblingen skal se ut i PDF-filen.

Merk:

Hvis det ikke ble opprettet en kobling i Acrobat ved hjelp av koblingsverktøyet, må du velge Opprett webkoblinger fra URL-adresser i de generelle innstillingene for at koblingen skal fungere riktig.

 1. Velg markeringsverktøyet.
 2. Plasser pekeren over det koblede området på siden til pekeren endres til en hånd med en pekende finger. Et plusstegn (+) eller en w vises på hånden hvis koblingen peker til weben. Klikk deretter koblingen.

PDF-filer med filvedlegg

Hvis du åpner en PDF som har én eller flere vedlagte filer, åpnes vedleggpanelet automatisk, og viser en liste over vedlagte filer. Du kan åpne disse filene for å vise, redigere eller lagre endringer i vedleggene (hvis forfatterne av dokumentet har angitt at dette er tillatt).

Hvis du flytter PDF-filen til et annet sted, flyttes vedleggene automatisk sammen med den.

Artikkeltråder

I PDF-filer er artikler elektroniske tråder som forfatteren av PDF-filen kan definere i PDF-filen. Artikler leder lesere gjennom PDF-innholdet, hopper over sider eller områder av sidene som ikke er inkludert i artikkelen, på samme måte som du kanskje skummer gjennom en vanlig avis eller magasin, ved at du lesere en bestemt historie og hopper over resten. Når du leser en artikkel, kan sidevisningen zoomes inn eller ut slik at gjeldende del av artikkelen fyller skjermen.

Åpne og navigere en artikkeltråd

 1. Klikk på håndverktøyet på verktøylinjen Vanlige verktøy.
 2. Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Artikler for å åpne Artikler-panelet.

  Merk:

  Du kan ikke åpne artikkelpanelet hvis du viser PDF-filen i en webleser. Du må åpne PDF-filen i Acrobat.

 3. Dobbeltklikk på artikkelikonet for å gå til begynnelsen av artikkelen. Ikonet endres til følg artikkel-pekeren .

  Merk:

  Hvis artikkelpanelet er tomt, har ikke forfatteren definert artikkeltråder for denne PDF-filen.

 4. Med artikkeltråden åpen, gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil bla gjennom artikkelen én rute om gangen, trykker du Enter eller klikker i artikkelen.

  • Hvis du vil bla tilbake gjennom artikkelen én rute om gangen, holder du nede Skift-tasten og klikker i artikkelen, eller du kan trykke Skift+Enter.

  • Hvis du vil gå til begynnelsen av artikkelen, Ctrl-klikker du i artikkelen.

 5. På slutten av artikkelen klikker du i artikkelen igjen.

  Forrige sidevisning gjenopprettes, og pekeren endres til sluttartikkel-pekeren .

Avslutte en tråd før du er kommet til slutten av artikkelen

 1. Kontroller at håndverktøyet er valgt.
 2. Skift+Ctrl-klikk siden.

Forrige sidevisning gjenopprettes.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet