Acrobat og Reader lar deg åpne og lagre filer på nettjenester for filbehandling, for eksempel Adobe.com, Microsoft Office 365 og Microsoft SharePoint. Du kan få tilgang til PDF-filer som er lagret på disse nettjenestene, via webgrensesnittet eller direkte i Adobe Acrobat eller Adobe Reader.

Merk:

SharePoint-administratoren din må konfigurere SharePoint-serveren for å aktivere redigering av PDF-dokumenter. Les teknisk merknad for detaljer.

Få tilgang til PDF-filer i en nettkonto

Dialogboksene Åpne og Lagre i Acrobat lar deg velge en nettkonto.

Dialogboksene Åpne og Lagre
Dialogboksene Åpne og Lagre i Acrobat gir deg tilgang til filer fra nettkontoer.

Hvis du vil ha tilgang til eller lagre på Office 365- eller SharePoint-ressurser, velger du Ny konto på menyen Åpne fra / Lagre til nettkonto.

Dialogboksen Velg nettkonto
I dialogboksen Velg nettkonto angir du URL-adressen for kontoen.

Du kan angi URL-adressen ved hjelp av følgende alternativer:

 • (Windows) URL-adressen til datalagret, for eksempel: http://minsharepointserver/mittområde/mittdokbib

 • (Windows) Fullstendig UNC-bane, for eksempel: \\minsharepointserver\mittområde\mittdokbib

 • Tilordnede nettverksstasjoner

Sjekke ut en fil fra SharePoint

Den tryggeste metoden å jobbe i en PDF-fil som er lagret på en Office 365- eller SharePoint-server, er å sjekke filen ut. Andre brukere kan ikke redigere filen mens du jobber med den.

 1. Gjør ett av følgende for å sjekke ut en PDF-fil:

  • (Windows) Bruk Internet Explorer, og gå til PDF-filen i Office 365- eller SharePoint-portalen. Klikk dokumentet eller velg Rediger dokument på filhurtigmenyen.

  • I Acrobat eller Reader velger du Fil > Åpne, og velger Ny konto på menyen Åpne en nettkonto. Velg deretter Office 365 eller SharePoint, og angi den fullstendige UNC-banen for PDF-filen.

 2. En dialogboks viser filnavn og plassering. Klikk på ett av følgende:

  • Sjekk ut og Åpne

  • Åpne for å åpne filen uten å sjekke den ut

Merk:

Hvis du må logge deg på SharePoint-serveren, angir du brukernavnet og passordet ditt når du blir bedt om det.

Avbryte utsjekking

Du kan forkaste den utsjekkede versjonen av en PDF-fil hvis du ikke vil lagre endringene dine.

 1. Velg Fil > SharePoint-/Office 365-server > Forkast utsjekking.

 2. En bekreftelsesmelding vises. Klikk OK.

Merk:

Du kan ikke redigere et dokument frakoblet.

Klargjøre dokumentegenskaper

Du kan angi dokumentets Office 365- eller SharePoint-egenskaper fra Acrobat eller Reader.

 1. Velg Fil > SharePoint-/Office 365-server > Klargjør dokumentegenskaper.

 2. Dobbeltklikk på egenskapen som skal redigeres. Dialogboksen Rediger vises. Angi en verdi, og klikk på OK.

Sjekk inn

Når du er ferdig med redigeringen, kan du sjekke filen inn på Office 365- eller SharePoint-serveren. Andre brukere kan se endringene. Hvis versjonskontroll er aktivert, administrerer Office 365 og SharePoint også versjonshistorikken for filen.

 1. Velg Fil > SharePoint-/Office 365-server > Sjekk inn. Dialogboksen Sjekk inn vises.

 2. Hvis versjonsnummerering er aktivert, vises versjonsinformasjonen. Velg hovedversjon, mindre versjon eller overskriv gjeldende versjon.

 3. Angi versjonskommentarer.

 4. Du kan velge å aktivere Hold dokumentet utsjekket etter at du har sjekket inn denne versjonen, og klikke OK.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet