PDF-porteføljer

En PDF-portefølje består av flere filer som er satt sammen til en integrert PDF-enhet. Filene i en PDF-portefølje kan være av en rekke ulike filtyper som har blitt opprettet i ulike programmer. En PDF-portefølje kan for eksempel omfatte tekstdokumenter, e-postmeldinger, regneark, CAD-tegninger og PowerPoint-presentasjoner. Originalfilene beholder sin identitet, men er samlet i én PDF-porteføljefil. Du kan åpne, lese, redigere og formatere hver komponentfil uavhengig av de andre komponentfilene i PDF-porteføljen.

Merk:

Acrobat Standard- og Adobe Reader®-brukere kan ikke opprette PDF-porteføljer eller redigere oppsett, farger, topptekster og så videre.

Avhengig av situasjon har PDF-porteføljer flere fordeler sammenlignet med sammenslåing av flere filer til én enkelt PDF-fil:

Oppsett og temaer (Acrobat Pro)

Tilpass PDF-porteføljen med unike oppsett og visuelle temaer. Fargepaletter og bakgrunner gjør filen mer visuelt interessant.

Legge til og slette

Legg til eller fjern filer enkelt uten å måtte søke etter og velge alle sidene i den aktuelle filen.

Forhåndsvise

Forhåndsvis raskt komponentfiler uten å måtte åpne dem i programmet de ble opprettet i.

Redigere

Endre enkeltfiler i PDF-porteføljen uten at de andre filene berøres. Du kan for eksempel omnummerere sider i ett dokument uavhengig av andre dokumenter i PDF-porteføljen. Du kan også redigere ikke-PDF-filer i det opprinnelige programmet fra en PDF-portefølje. Endringene lagres i filen i PDF-porteføljen.

Distribusjon

Du kan dele en PDF-portefølje med andre og være sikker på at de får alle komponentene i porteføljen. Publisere en PDF-portefølje på et nettsted slik at andre kan se den.

Sortere

Sorter komponentfilene etter kategorier der du kan legge til, slette, skjule eller tilpasse komponenter. Du klikker ganske enkelt et kolonnenavn for å sortere listen.

Endre rekkefølge

Dra filene for å endre rekkefølgen deres. Deretter kan du angi den nye rekkefølgen som innledende sorteringsrekkefølge – rekkefølgen som filer vises i når noen åpner PDF-porteføljen.

Skrive ut

Skriv ut alle PDF-filene i en PDF-portefølje, eller bare utvalgte PDF-komponenter.

Søke

Søk etter én av eller alle filene i en PDF-portefølje. Du kan også søke etter andre komponentfiler enn PDF.

Inkludere andre formater

Legg til andre typer filer enn PDF-filer i en eksisterende PDF-portefølje uten å måtte konvertere dem til PDF.

Uavhengighet fra kildefiler

Kildefilene i en PDF-portefølje, inkludert eksisterende filer du legger til i PDF-porteføljen, endres ikke når du oppretter PDF-porteføljen. Endringer du gjør i komponentfilene i en PDF-portefølje, endrer ikke originalfilene som PDF-porteføljen er opprettet fra. Du kan flytte en PDF-portefølje hvor som helst på datamaskinen eller nettverket uten at komponentene i porteføljen går tapt eller kobles fra.

Bruke på nytt

Sett inn den samme filen i flere PDF-porteføljer.

Flere ressurser

Hvis du vil se videoer om PDF-porteføljer, kan du se følgende ressurser:

Oversikt over PDF-porteføljevinduet

PDF-porteføljevinduet i Acrobat Pro

I Acrobat Pro oppretter og redigerer du PDF-porteføljer og jobber med komponentfiler ved hjelp av diverse elementer, slik som ruter, verktøylinjer og vinduer.

PDF-porteføljevinduet i Acrobat Pro
PDF-portefølje i Klikk deg gjennom i Acrobat Pro

A. Verktøylinje for PDF-portefølje B. Kort som representerer komponentfilen C. Komponentfiler og -mapper i mininavigatøren D. Oppsettsrute for å tilpasse utseendet 
 • Verktøylinjen PDF-portefølje befinner seg like under menyen. Se etter visningsalternativer for PDF-porteføljen her, et søkeverktøy og knapper for vanlige oppgaver slik som utskrift og lagring.

 • Kort representerer hver komponentfil i PDF-porteføljen. Klikk ikonet Vis informasjon på kortet for å vise informasjon om filen på baksiden av kortet.

 • Mininavigatøren er raden med kort nederst i PDF-porteføljevinduet i oppsettene Klikk deg gjennom, Lineær og Bølge. Kortene vises alfabetisk som standard.

 • Rutene Oppsett og Detaljer inkluderer alternativer for å tilpasse PDF-porteføljen, hurtigvisning av fildetaljer og dele PDF-porteføljen med andre. I detaljvisning kan du også endre sorteringsrekkefølgen og åpne en fil i sitt opprinnelige program (hvis det er installert på datamaskinen din).

 • Oppsett (forhåndsvisningsmodus) viser PDF-porteføljen i én av flere visninger, avhengig av designen, filtypen eller oppsettet som er angitt av forfatteren. Hvis oppsettsruten til høyre er åpen, klikker du på Forhåndsvisning-knappen i verktøylinjen for å skifte fra redigerings- til forhåndsvisningsmodus. Hvis du vil ha mer informasjon om hver type av forhåndsvisning, kan du se Forhåndsvisningsmoduser.

 • Filer-modus viser fildetaljene i en liste. Du kan klikke på et kolonnenavn for å sortere i stigende og synkende rekkefølge. Klikk på Oppsett-knappen for å gå tilbake til den opprinnelige visningen.

  En PDF-portefølje er tilgjengelig når den åpnes i Filer-modus. Denne modusen gir en bedre leseopplevelse for personer med funksjonshemming, for eksempel bevegelseshemmede, blinde og synshemmede. Hvis du vil åpne alle PDF-porteføljer i Filer-modus, åpner du dialogboksen Innstillinger ved å velge Rediger > Innstillinger (Windows). Kun for Acrobat Pro: Velg Acrobat > Innstillinger (Mac OS). Under Kategorier velger du Tilgjengelighet, og deretter Vis porteføljer i Filer-modus.

 • Redigeringsmodus åpner oppsettsruten, der du kan tilpasse PDF-porteføljens utseende og legge til eller slette innhold. I tillegg kan du endre på filinformasjonen, endre rekkefølge på filene, konvertere filer til PDF, redusere filstørrelsen og vise, skjule og sortere kolonner. Hvis oppsettsruten ikke er synlig, klikker du på Rediger-knappen i verktøylinjen for å skifte fra forhåndsvisnings- til redigeringsmodus.

PDF-porteføljevinduet i Acrobat Standard

I Acrobat Standard forhåndsviser du PDF-porteføljer og jobber med komponentfiler ved hjelp av diverse elementer, slik som verktøylinjer og vinduer.

PDF-porteføljevinduet i Acrobat Standard
PDF-portefølje i Klikk deg gjennom i Acrobat Standard

A. Verktøylinje for PDF-portefølje B. Kort som representerer komponentfilen C. Komponentfiler og -mapper i forhåndsvisning for mininavigatøren D. Verktøylinje inneholder knapper for å endre modi 
 • Verktøylinjen PDF-portefølje befinner seg like under menyen. Se etter visningsalternativer for PDF-porteføljen her, et søkeverktøy og knapper for vanlige oppgaver slik som utskrift og lagring.

 • Kort representerer hver komponentfil i PDF-porteføljen. Klikk ikonet Vis informasjon på kortet for å vise informasjon om filen på baksiden av kortet.

 • Mininavigatøren er raden med kort nederst i PDF-porteføljevinduet i oppsettene Klikk deg gjennom, Lineær og Bølge. Kortene vises alfabetisk som standard.

 • Oppsett (forhåndsvisningsmodus) viser PDF-porteføljen i én av flere visninger, avhengig av designen, filtypen eller oppsettet som er angitt av forfatteren. Hvis du vil ha mer informasjon om hver type av forhåndsvisning, kan du se Forhåndsvisningsmoduser.

 • Filer-modus viser fildetaljene i en liste. Du kan klikke på et kolonnenavn for å sortere i stigende og synkende rekkefølge. Klikk på Oppsett-knappen for å gå tilbake til den opprinnelige visningen.

  En PDF-portefølje er tilgjengelig når den åpnes i Filer-modus. Denne modusen gir en bedre leseopplevelse for personer med funksjonshemming, for eksempel bevegelseshemmede, blinde og synshemmede. Hvis du vil åpne alle PDF-porteføljer i Filer-modus, åpner du dialogboksen Innstillinger ved å velge Rediger > Innstillinger (Windows). Kun for Acrobat Pro: Velg Acrobat > Innstillinger (Mac OS). Under Kategorier velger du Tilgjengelighet, og deretter Vis porteføljer i Filer-modus.

 • Redigeringsmodus lar deg endre på filinformasjonen, endre rekkefølge på filene, konvertere filer til PDF, redusere filstørrelsen og vise, skjule og sortere kolonner. Hvis du vil åpne redigeringsmodus, klikker du Rediger-knappen.

Bla gjennom komponentfiler

Du kan bla gjennom komponentfiler på ulike måter, avhengig av oppsettet. Enkelte oppsett inkluderer en mininavigatør, et rullefelt eller knappene Neste  og Forrige .

Forhåndsvisningsmoduser

Du kan forhåndsvise komponentfilene på flere ulike måter. I forhåndsvisningsmodus kan du forhåndsvise bilder og sider, spille av video- og SWF-filer, og vise informasjon om en fil. Du kan trekke ut (flytte) en fil til datamaskinen din. Du kan også åpne en fil i sitt opprinnelige program (hvis det er installert på datamaskinen din). Klikk på Oppsett-knappen for å gå tilbake til den opprinnelige visningen.

Vise en PDF-portefølje i ulike forhåndsvisningsmoduser
Vise en PDF-portefølje i forskjellige forhåndsvisningsmoduser

A. Forhåndsvisning i mininavigatør B. Forhåndsvisning på kort C. Full forhåndsvisning D. Forhåndsvisning på plattform 

Forhåndsvisning i mininavigatør

Raden med kort nederst i PDF-porteføljevinduet. Kortene (komponentfilene) vises alfabetisk som standard. Hvis du vil skjule eller vise  mininavigatøren, klikker du på den doble pilen under kortet. I forhåndsvisningsmodus vises mininavigatøren kun i oppsettet Klikk deg gjennom. I redigeringsmodus vises mininavigatøren i oppsettene Bølge og Lineær.

Forhåndsvisning på kort

En visuell representasjon av hver komponentfil (innholdsenhet) som er lagt til en PDF-portefølje. Et miniatyrbilde vises på kortet når mulig. Metadata, eller detaljer om filen, er tilgjengelig på baksiden av miniatyrbildet. Klikk på informasjonsikonet  på kortet for å vise fildetaljene. Klikk på Lukk-knappen for å gå tilbake til miniatyrbildet. Kort indikerer også hvorvidt en komponentfil er åpen i et annet program eller er i ferd med å bli redigert.

Full forhåndsvisning

En større visuell representasjon av filen, med annet innhold synlig bak forhåndsvisningen. Disse filtypene kan åpnes i full forhåndsvisning når du dobbeltklikker på kortet: PDF-filer uten tilført sikkerhet, Word-dokumenter og bilder. FLV-filer kan åpnes i full forhåndsvisning når du dobbeltklikker på kortet i mininavigatøren. Beveg musepekeren over den nederste delen av filen i full forhåndsvisning for å se en halvgjennomsiktig flytende verktøylinje med knapper for samhandling med filen. Klikk på Lukk-knappen øverst til høyre i forhåndsvisningen for å gå tilbake til den opprinnelige visningen.

Forhåndsvisning på plattform

En forhåndsvisning i full størrelse i PDF-porteføljevinduet. Navigasjonsruten åpnes slik at du får tilgang til sideminiatyrer, bokmerker, signaturer og lag. Disse filtypene kan åpnes i forhåndsvisning på plattform når du dobbeltklikker på kortet: SWF-filer og HTML-filer. Hvis du vil åpne andre filtyper i forhåndsvisning på plattform, slik som e-postporteføljer, skjemasvarfiler og sikrede PDF-filer, velger du Vis > Portefølje > Forhåndsvis fil. Hvis du vil velge forhåndsvisning på plattform, klikker du på Lukk-knappen øverst til venstre, eller trykker Esc.

Skifte mellom forhåndsvisnings- og redigeringsmodus

I Acrobat Pro er knappen for å skifte mellom forhåndsvisnings- og redigeringsmodus en veksleknapp i verktøylinjen for PDF-porteføljen.

I Acrobat Standard, høyreklikk i PDF-porteføljevinduet og velg Forhåndsvis portefølje eller Rediger portefølje.

Oppsett (Acrobat Pro)

Oppsett er én av måtene du kan forene et stort spekter av innhold på i en PDF-portefølje. Når du oppretter en PDF-portefølje, kan du velge mellom diverse oppsett som følger med Acrobat. Du kan importere og bruke et egendefinert oppsett fra en utvikler eller designer, hvis tilgjengelig.

Merk:

For best ytelse bør du bruke oppsettet Klikk deg gjennom eller Lineær når du har mer enn 15 komponentfiler. Oppsettene Rutenett, Frihånd og Bølge tar lengre tid å laste fordi de genererer alle miniatyrer før de viser det første kortet.

Acrobat inneholder følgende oppsett:

Klikk deg gjennom

Lar deg klikke deg gjennom en serie av filer. Du kan endre rekkefølge på filene, navigere lineært gjennom filene, eller finne filer i mininavigatøren nederst i vinduet.

Frihånd

Sorterer filene i en spredt plassering av miniatyrer. Du kan endre rekkefølgen og konfigurasjonen av filer.

Rutenett

Sorterer filene i et ryddig rutenett som kan skaleres for å gi plass til en rekke filer.

Lineær

Sorterer filene i en lineær bane og veileder brukeren gjennom hver fil i sekvensen. Beskrivende tekst vises til venstre for kortet.

Bølge

Sorterer filene i en spiralbane som sprer seg ut av skjermen.

PDF-porteføljer opprettet i Acrobat 9 (Acrobat Pro)

PDF-porteføljer som er opprettet i Acrobat 9, kan åpnes i Acrobat XI og Reader XI. Oppsett, fargeskjemaer og andre PDF-porteføljeelements er imidlertid svært ulike i Acrobat 9 og Acrobat XI. Når du åpner en Acrobat 9 PDF-portefølje i Acrobat XI, vises Acrobat 9-utformingen som forventet. Mindre redigering er tillatt, slik som å legge til eller slette filer og redigere filnavn og beskrivelser. Du kan lagre disse endringene i Acrobat 9-format. Hvis du bruker Acrobat XI Pro, kan du konvertere PDF-porteføljen til Acrobat XI for å foreta mer omfattende redigeringer. Oppsett og farger konverteres til Klikk deg gjennom-oppsett med den rene visuelle stilen. Velkomstsider, topptekster og fargepaletter fjernes. Du kan lage overskrifter på nytt i Acrobat XI, men velkomstsider støttes ikke.

 1. Åpne en PDF-portefølje opprettet i Acrobat 9.

  PDF-porteføljen åpnes i forhåndsvisningsmodus.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Du redigerer filnavn i oppsettsvisning ved å klikke på filnavnet og skrive inn ny tekst. Du kan ikke redigere beskrivelser.

  • Du legger til filer ved å dra dem inn i oppsettvisning.

  • Du sletter filer ved å velge dem i oppsettvisning og trykke på Slett.

  • Du lagrer endringer i Acrobat 9-format ved å velge Fil > Lagre portefølje.

Andre aktiverte funksjoner i PDF-porteføljer

Følgende kommandoer er tilgjengelige for komponentfiler i PDF-porteføljer:

Reduser filstørrelse

Reduserer filstørrelsen for PDF-komponenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Redusere filstørrelsen ved å lagre.

Sikre portefølje med passord

Legger til dokumentsikkerhet i en PDF-portefølje eller komponenter i en PDF-portefølje. Hvis du vil gjøre komponent-PDF-filer sikrere, velger du Fil > Porteføljeegenskaper og velger kategorien Sikkerhet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sikre dokumenter med passord. Hvis du vil gjøre hele PDF-porteføljen sikrere, bruker du forsiden (Vis > Portefølje > Forside). Du kan for eksempel bruke forsiden til å signere PDF-porteføljens overordnede fil, eller legge til et passord for åpning av PDF-porteføljen. Funksjoner som du angir på forsiden, gjelder for hele samlingen av komponentfiler i PDF-porteføljen.

Merk:

Andre sikkerhetsfunksjoner, inkludert sertifikatsikkerhet, er også tilgjengelige for PDF-porteføljer og komponentfiler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer.

Konvertere til PDF (Acrobat Pro)

Konverterer multimediefiler til PDF. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konvertere multimediefiler i en PDF-portefølje.

Skriv ut

Skriver ut komponentdokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut PDF-filer i en PDF-portefølje.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet