Merk:

Hvis du vil se en fullstendig liste over artikler om sikkerhet, kan du se Oversikt over sikkerhet i Acrobat og PDF-innhold.

Typer sikkerhetspolicyer

Hvis du ofte bruker de samme sikkerhetsinnstillingene på flere PDF-filer, kan du lagre innstillingene som en policy du kan bruke om igjen. Sikkerhetspolicyer sparer tid samtidig som de sikrer en konsekvent og sikker arbeidsflyt. Når du oppretter policyer for passord- og sertifikatsikkerhet, kan du bruke de samme sikkerhetsinnstillingene et hvilket som helst antall PDF-dokumenter. Det finnes to typer sikkerhetspolicyer:

 • Organisasjonspolicyer er spesielt nyttige hvis du vil at andre skal ha tilgang til PDF-dokumenter i en begrenset periode. Policyer for Adobe LiveCycle Rights Management ES lagres på en server. Brukerne må ha tilgang til serveren for å bruke disse policyene. Opprettelse av policyene krever at du angir dokumentmottakerne fra en liste på Adobe LiveCycle Rights Management ES. Adobe LiveCycle Rights Management ES styrer tilgangen til PDF-filer og kontrollhendelser som definert i sikkerhetspolicyen. Du kan bruke Adobe LiveCycle Rights Management ES hvis din bedrift har kjøpt lisenser for programvaren og gjort den tilgjengelig for deg.

 • Brukerpolicyer opprettes og brukes av enkeltpersoner. Hvis du ofte bruker de samme sikkerhetsinnstillingene for flere dokumenter, kan du spare tid ved å opprette en brukerpolicy. Bruk deretter brukerpolicyen på dokumentene. Brukerpolicyer for passord og sertifikater med offentlig nøkkel lagres på den lokale datamaskinen. Med tilgang til Adobe LiveCycle Rights Management ES kan du opprette en brukerpolicy som er lagret på Adobe LiveCycle Rights Management ES. Policyen er bare tilgjengelig for deg.

Godkjenne organisasjonspolicyer

I tillegg til å tillate gjenbruk av de samme sikkerhetsinnstillingene, har policyer som er lagret på Adobe LiveCycle Rights Management ES, den fordelen at du kan trekke tilbake dokumenter og la dem utløpe. Du kan også holde oversikten ved å kontrollere brukerne som åpner beskyttede dokumenter.

Adobe LiveCycleRights Management
Sikkerhetspolicyer

A. Policyer lagres på en server. B. Policyer brukes på en PDF-fil. C. Brukerne kan bare åpne, redigere og skrive ut et dokument hvis policyen tillater det. 

Konfigurasjon av serverbaserte sikkerhetspolicyer omfatter fire hovedfaser:

Konfigurere Adobe LiveCycleRights Management ES

Systemadministratoren i bedriften eller gruppen konfigurerer vanligvis Adobe LiveCycle Rights Management ES, administrerer kontoer og konfigurerer organisasjonspolicyer. Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av Adobe LiveCycle Rights Management ES, kan du se Adobes nettsted.

Publisere et dokument med en sikkerhetspolicy

En forfatter oppretter et PDF-dokument og bruker en policy som er lagret på Adobe LiveCycle Rights Management ES, i PDF-dokumentet. Serveren genererer en lisens og unik krypteringsnøkkel for PDF-dokumentet. Acrobat bygger inn lisensen i PDF-dokumentet og krypterer den ved hjelp av krypteringsnøkkelen. Forfatteren eller administratoren kan bruke denne lisensen til å spore og kontrollere PDF-dokumentet.

Vise et dokument med en brukt policy

Når brukere prøver å åpne det sikre PDF-dokumentet i Acrobat 9 (eller Reader 9), må de få godkjent identiteten. Hvis brukeren har fått tilgang til PDF-dokumentet, dekrypteres det og åpnes med tillatelsene som er angitt i policyen.

Administrere hendelser og endre tilgang

Ved å logge inn på en Adobe LiveCycle Rights Management ES-konto, kan forfatteren eller administratoren spore hendelser og endre tilgangen til PDF-dokumenter som er sikret med en policy. Administratorer kan vise alle PDF- og systemhendelser, endre konfigurasjonsinnstillinger og endre tilgangen til PDF-dokumenter som er sikret med en policy.

Opprette en brukersikkerhetspolicy

Brukerpolicyer kan bruke passord, sertifikater eller Adobe LiveCycle Rights Management ES til å godkjenne dokumenter.

Policyene for passord- og sertifikatsikkerhet lagres på en lokal datamaskin. Sikkerhetspolicyer som opprettes med Adobe LiveCycle Rights Management ES, lagres på en server. Du kan kontrollere handlinger og endre sikkerhetsinnstillingene dynamisk. Du kan bruke Adobe LiveCycle Rights Management ES hvis din bedrift har kjøpt lisenser for programvaren og gjort den tilgjengelig for deg.

Opprette en passordpolicy

 1. I Acrobat velger du Verktøy > Beskyttelse > Krypter > Håndter sikkerhetspolicyer. Hvis du ikke ser beskyttelsespanelet, kan du se instruksjonene for å tilføre paneler under Oppgaveruter.
 2. Klikk Ny.
 3. Velg Bruk passord, og klikk deretter Neste.
 4. Skriv inn et navn og en beskrivelse for policyen, gjør ett av følgende, og klikk deretter Neste:
  • Fjern merket for Lagre passord med policyen hvis du vil angi passord og begrensninger når du bruker denne policyen på et dokument.

  • Hvis du vil lagre passord- og begrensningsinnstillinger med policyen, velger du Lagre passord med policyen.

 5. Angi en kompatibilitetsinnstilling og passordalternativer. Hvis du valgte Lagre passord med policyen (Windows) eller Arkiver passord med policyen (Mac OS), angir du passordet og begrensningene. Klikk OK.
 6. Se gjennom policydetaljene, klikk Fullfør, og klikk deretter Lukk.

Opprette en sertifikatpolicy

 1. I Acrobat velger du Verktøy > Beskyttelse > Krypter > Håndter sikkerhetspolicyer. Hvis du ikke ser beskyttelsespanelet, kan du se instruksjonene for å tilføre paneler under Oppgaveruter.
 2. Klikk Ny.
 3. Merk av for Bruk offentlige nøkkelsertifikater, og klikk deretter Neste.
 4. Skriv inn et navn og en beskrivelse for policyen, og angi hvilke dokumentkomponenter som skal krypteres.

  Sertifikater må være gjeldende og ha nøkkelbruk som tillater kryptering.

 5. Bestem hvordan policyen skal overholdes:
  • Hvis du vil opprette en policy som er knyttet til enkelte mottakere, merker du ikke av for Be om mottakere når denne policyen brukes.

  • Hvis du vil opprette en policy som er knyttet til enkelte dokumenter, merker du av for Be om mottakere når denne policyen brukes.

 6. Velg en krypteringsalgoritme fra menyen som er kompatibel med mottakerens versjon av Acrobat, og klikk Neste.
 7. Gjør ett av følgende:
  • Hvis det er merket av for Be om mottakere når denne policyen brukes, går du gjennom policyinnstillingene og klikker deretter Fullfør.

  • Hvis du ikke merket av for Be om mottakere når denne policyen brukes, angir du mottakere ved å velge digitale ID-er (inkludert din digitale ID). Klikk deretter Neste.

 8. Klikk Fullfør.

Opprette policyer for sikre filvedlegg

Du kan legge til sikkerhet i ett eller flere dokumenter ved å bygge dem inn i en sikkerhetskonvolutt og sende den som et e-postvedlegg. Denne metoden er nyttig hvis du vil sende et sikkert filvedlegg uten å kryptere filene. Du kan bygge inn dokumentene som filvedlegg i en sikkerhetskonvolutt, og kryptere og sende konvolutten til mottakerne. Når mottakerne åpner konvolutten, kan de trekke ut filvedleggene og lagre dem. De lagrede filene er identiske med de opprinnelige filvedleggene og lagres ukryptert.

Når du for eksempel sender konfidensielle dokumenter, inkludert ikke-PDF-filer, vil du at bare mottakeren skal kunne vise dokumentene. Du kan bygge inn disse dokumentene som vedlegg i en sikkerhetskonvolutt, kryptere konvolutten og sende den på e-post. Alle kan åpne konvolutten, vise forsiden, og til og med vise en liste over innholdet. Det er imidlertid bare mottakeren som kan vise de innebygde vedleggene og trekke dem ut.

Bygge inn filvedlegg i sikkerhetskonvolutter
Bygge inn filvedlegg i sikkerhetskonvolutter for sikker overføring.

 1. Velg Verktøy > Beskyttelse > Mer beskyttelse > Opprett sikkerhetskonvolutter. Hvis du ikke ser beskyttelsespanelet, kan du se instruksjonene for å tilføre paneler under Oppgaveruter.
 2. Klikk Legg til fil som skal sendes, merk dokumentene du vil legge ved, og klikk deretter Åpne. Klikk Neste.
 3. Velg en konvoluttmal, og klikk Neste.
 4. Velg en leveringsmetode, og klikk Neste.
 5. Hvis det er opprettet en konvoluttpolicy, velger du denne eller Ny policy. Følg deretter fremgangsmåten for å opprette en policy.
 6. Gå gjennom informasjonen, og klikk Fullfør.
 7. For noen policyer blir du bedt om å skrive inn informasjonen du vil skal vises på konvolutten. Angi nok informasjon til at mottakerne kan identifisere avsenderen av konvolutten.
 8. Fullfør sikkerhetsinformasjonen (passord, sertifikat eller policy).
 9. Når konvolutten vises, skriver du inn navnene på mottakerne. Deretter klikker du enten ikonet Lagre eller E-post i verktøylinjen.

  Hvis du klikker e-postikonet, åpnes ditt standard e-postprogram med sikkerhetskonvolutten som vedlegg. Skriv inn e-postadressene til mottakerne, og send e-postmeldingen.

Opprette en brukersikkerhetspolicy ved hjelp av Adobe LiveCycle Rights Management ES

Hvis du har tilgang til Adobe LiveCycle Rights Management ES, kan du begrense tilgang og rettigheter til dokumenter for enkeltpersoner som er registret på serveren. Når du oppretter en brukerpolicy ved hjelp av Adobe LiveCycle Rights Management ES, omdirigeres du til nettsiden for Adobe LiveCycle Rights Management ES.

 1. Gjør ett av følgende:
  • For én enkelt PDF-fil eller komponent-PDF-fil i en PDF-portefølje, åpner du PDF-filen.

  • For en PDF-portefølje åpner du PDF-porteføljen og velger Vis > Portefølje > Forside.

 2. Velg Verktøy > Beskyttelse > Krypter > Administrer. Hvis du ikke ser beskyttelsespanelet, kan du se instruksjonene for å tilføre paneler under Oppgaveruter.
 3. Klikk Ny.
 4. Merk av for Bruk Adobe LiveCycle Rights Management, og klikk Neste.
 5. På nettsiden for Adobe LiveCycle Rights Management klikker du Policyer og deretter Ny.
 6. Skriv inn et navn og en beskrivelse, angi gyldighetsperiode og eventuelle andre alternativer.
 7. Velg brukere eller grupper, angi tillatelser for dem, og klikk OK.
 8. Angi hvilke dokumentkomponenter du vil kryptere og om du vil bruke vannmerke.
 9. Når du er ferdig, klikker du Lagre (Windows) eller Arkiver (Mac OS) øverst på siden.

Bruke sikkerhetspolicyer på PDF-filer

Du kan bruke en organisasjonspolicy eller en brukerpolicy på et PDF-dokument. Hvis du vil bruke en serverpolicy for et dokument, kobler du til Adobe LiveCycle Rights Management ES. Sikkerhetspolicyer på Adobe LiveCycle Rights Management må være lagret på en server, men PDF-dokumenter som policyene brukes på, trenger ikke å være lagret der. Du kan bruke policyer på PDF-dokumenter ved hjelp av Acrobat, gruppesekvenser på serversiden eller andre programmer, for eksempel Microsoft Outlook.

Bare policyadministratoren kan redigere eller fjerne organisasjonspolicyer. Hvis du vil vite mer om å redigere sikkerhetspolicyer, velger du Verktøy > Beskyttelse > Mer beskyttelse > Rettighetsadministrasjon > Administrer konto. Kikk deretter Hjelp øverst i høyre hjørne.

Bruke en sikkerhetspolicy på et PDF-dokument

 1. Gjør ett av følgende:
  • For én enkelt PDF-fil eller komponent-PDF-fil i en PDF-portefølje, åpner du PDF-filen.

  • For en PDF-portefølje åpner du PDF-porteføljen og velger Vis > Portefølje > Forside.

 2. Hvis du bruker en serverpolicy, velger du Verktøy > Beskyttelse > Krypter > Administrer sikkerhetspolicyer. Velg en policy. Velg en Adobe LiveCycle Rights Management-policy fra listen, og klikk Oppdater.

  Oppdatering av sikkerhetspolicyene sikrer at du får de mest oppdaterte serverpolicyene.

 3. Velg Verktøy > Beskyttelse > Krypter > Håndter sikkerhetspolicyer. Merk en policy, og klikk deretter Bruk på dokumentet. Hvis du ikke ser beskyttelsespanelet, kan du se instruksjonene for å tilføre paneler under Oppgaveruter.

Bruk en policy på vedlegg i Outlook

Du kan sende forskjellige filtyper som sikre PDF-vedlegg i Microsoft Outlook. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Adobe LiveCycle Rights Management ES er konfigurert og tilgjengelig i Acrobat.

 1. Velg Ny e-post på Hjem-båndet i Outlook.
 2. Klikk knappen Legg ved som sikret Adobe PDF Adobe PDF-båndet.
 3. Velg den filen du ønsker å vedlegge ved å taste inn filbanene eller ved å klikke Bla gjennom.
 4. Spesifiser hvordan du ønsker å sikre dokumentet og klikk OK.

  Filen konverteres til PDF og krypteres ved hjelp av sikkerhetsmetoden du valgte.

 5. Fullfør e-postmeldingen, og klikk deretter Send.

Fjerne en brukersikkerhetspolicy fra et PDF-dokument

Du kan fjerne en sikkerhetspolicy fra en PDF-fil hvis du har riktige tillatelser. Vanligvis kan en dokumenteier fjerne en sikkerhetspolicy fra en PDF-fil.

 1. Gjør ett av følgende:
  • For én enkelt PDF-fil eller komponent-PDF-fil i en PDF-portefølje, åpner du PDF-filen.

  • For en PDF-portefølje åpner du PDF-porteføljen og velger Vis > Portefølje > Forside.

 2. Velg Verktøy > Beskyttelse > Krypter > Fjern sikkerhet. Hvis du ikke ser beskyttelsespanelet, kan du se instruksjonene for å tilføre paneler under Oppgaveruter.

Eksportere sikkerhetsinnstillinger

 1. Velg Innstillinger > Sikkerhet > Eksporter.
 2. Velg hvilke grupper med innstillinger du vil dele, og klikk OK.
 3. Gå gjennom og endre sikkerhetsinnstillingene etter behov, og klikk deretter Eksporter.
 4. Velg metoden som skal brukes til kryptering av sikkerhetsinnstillingene (hvis du vil), og klikk deretter OK.
 5. Velg Mottakere, og klikk OK to ganger.
 6. Signer filen.

Kopiere, redigere eller slette en policy

 1. Velg Verktøy > Beskyttelse > Krypter > Håndter sikkerhetsinnstillinger. Hvis du ikke ser beskyttelsespanelet, kan du se instruksjonene for å tilføre paneler under Oppgaveruter.
 2. Vis-menyen velger du om du vil vise alle policyene du har tilgang til, brukerpolicyer du har opprettet, eller organisasjonspolicyer.
 3. Velg en policy, og bruk deretter de alternativene du vil:

  Merk:

  Alternativer for å redigere eller slette organisasjonspolicyer er bare tilgjengelige hvis du har administratorrettigheter til Adobe LiveCycle Rights Management ES. Endringer i disse policyene kan bare gjøres på Adobe LiveCycle Rights Management ES, som åpnes automatisk når du velger et alternativ.

  Kopier

  Bruk for å opprette en policy som er basert på innstillingene i en eksisterende policy.

  Rediger

  Redigering av en brukerpolicy som er lagret på en lokal datamaskin, påvirker bare dokumenter policyen gjelder for, etter at policyen er redigert. For brukerpolicyer som er lagret på en server, kan du redigere tillatelsesinnstillingene og andre alternativer. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for organisasjonspolicyer.

  Slett

  Dette alternativet er vanligvis ikke tilgjengelig for organisasjonspolicyer.

  Favoritt

  Hvis dette alternativet er valgt, vises en stjerne ved siden av policyen. Klikk Favoritt på nytt for å fjerne en policy fra favorittene. Du kan bruke alternativet Favoritt på flere policyer. Bruk dette alternativet for å gjøre det enklere å hente fram en policy.

Trekk tilbake en policy-beskyttet PDF-fil

Hvis du vil begrense tilgangen til en policy-beskyttet PDF-fil som du gjorde tilgjengelig for en gruppe brukere, kan du trekke tilbake dokumentet.

 1. Gjør ett av følgende:
  • For én enkelt PDF-fil eller en PDF-komponent i en PDF-portefølje åpner du PDF-filen og logger på Adobe LiveCycle Rights Management ES.

  • For en PDF-portefølje åpner du PDF-porteføljen, logger på Adobe LiveCycle Rights Management og velger Vis > Portefølje > Forside.

 2. Velg Verktøy > Beskyttelse > Mer beskyttelse > Rights Management > Opphev. Hvis du ikke ser beskyttelsespanelet, kan du se instruksjonene for å tilføre paneler under Oppgaveruter.
 3. På menyen på websiden velger du et alternativ som forklarer hvorfor du trekker tilbake dokumentet, eller du kan skrive inn en melding. Hvis du erstatter det tilbaketrukne dokumentet, skriver du inn URL-adressen til det nye dokumentet.
 4. Klikk OK for å lagre endringene.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet