Du kan signere et dokument for å attestere innholdet, eller for å godkjenne dokumentet. Du bruker ulike signaturtyper basert på formålet.

Signere et PDF-dokument med signaturen din

Hvis du vil signere en PDF-fil, kan du skrive inn, tegne eller sette inn et bilde av den håndskrevne signaturen. Du kan også legge til tekst, for eksempel ditt navn, firma, stilling eller datoen. Når dokumentet er ferdig, blir signaturen og teksten en del av PDF-filen.

hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer en digital ID for sertifikatbaserte signaturer kan du se Digital ID-er.

Merk:

Fullfør redigeringen før du signerer. Endringer som foretas i dokumentet etter signering, kan gjøre signaturen ugyldig.

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat.

 2. Klikk på Fyll ut og signer.

  Panelet Fyll ut og signer

  Merk:

  Hvis du ikke ser Fyll ut og signer på verktøylinjen, oppdaterer du Acrobat XI. Klikk på Hjelp-menyen i Acrobat, og velg deretter Se etter oppdateringer. Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere alle de tilgjengelige oppdateringene.

 3. I Fyll ut og signer-verktøypanelet klikker du på Legg tiltekst  for ålegge til tekst, for eksempel navn, firma, stilling eller dato. Klikk i dokumentet der du vil legge til teksten, og begynn å skriv inn.

 4. I Fyll ut og signer-verktøypanelet klikker du på Plasser signatur.

  Første gang du signerer, åpner Plasser signatur en dialogboks der du kan opprette eller importere signaturen din.

  Merk:

  Obs! Hvis du allerede har en signatur, kan du klikke på Plasser signatur og gå til trinn 6. Hvis du vil endre en eksisterende signatur, klikker du på pilknappen ved siden av Plasser signatur, og deretter velger i Endre lagret signatur og Fjern lagret signatur. 

 5. (Førstegangssignering) I dialogboksen Plasser signatur, velger du signaturtypen du vil plassere:

  Velg et signaturalternativ
  Du kan velge å skrive inn, bruke et webkamera, tegne eller importere en signatur, eller signere med et sertifikat. Acrobat bruker denne signaturen i PDF-filer du signerer senere.

  Skrive inn signaturen

  Skriv inn navnet ditt i feltet Skriv inn navnet ditt. Du kan velge blant et lite utvalg signaturstiler. Klikk Endre signaturstil for å vise en annen stil. Klikk Godta når du er fornøyd med signaturen

  Bruke et webkamera

  Alternativet Bruk webkamera åpner et skjermbilde som lar deg ta bilde av signaturen ved hjelp av systemets webkamera. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en signatur for signering av en PDF-fil.

  Tegne signaturen

  Tegn signaturen i feltet Tegn signaturen. Klikk Godta når du er fornøyd med signaturen

  Bruke et bilde

  Sett inn et bilde av signaturen din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en signatur for signering av en PDF-fil.

  Bruke et sertifikat

  Klikk Neste. Følg instruksjonene på skjermen for å angi hvor signaturen skal plasseres, angi utseende og lagre den signerte PDF-filen. (Trinn 6 og 7 nedenfor gjelder ikke for signaturer som bruker et sertifikat.)

 6. Klikk i PDF-dokumentet der du vil sette inn signaturen.
 7. Gjør ett av følgende hvis du vil flytte, skalere eller rotere signaturen:
  Flytte, skalere eller rotere signaturen
  A. Flytt markør B. Skaleringsmarkør C. Roteringsmarkør 

  Flytt

  Plasser markøren over signaturen, og dra til plasseringen.

  Endre størrelse

  Dra et hjørne for å skalere.

  Roter

  Plasser markøren over rotasjonshåndtaket (håndtaket øverst i midten), og når markøren endres til en sirkelformet pil, drar og roterer du signaturen.

Hvis du vil finne ut mer om alternativer for digitale signaturer, kan du se Validere digitale signaturer.

Opprette en signatur for signering av PDF-filer

Du kan opprette en signatur for signering av en PDF-fil ved hjelp av et webkamera eller ved å tegne den.

Bruke et webkamera

 1. I Fyll ut og signer-verktøypanelet klikker du på Plasser signatur.

 2. Velg Bruk et webkamera

  Velg Bruk et webkamera.
  Skjermbildet viser et direktesendt videosignal via systemkameraet.

 3. Signer med navnet ditt på et rent, tomt og hvitt ark for best resultat, og hold det foran webkameraet. Klikk Start webkamera for å starte å ta bilde av signaturen.

  Merk:

  Pass på at signaturen er plassert på den blå linjen i skjermbildet.

  Ta bilde av signaturen med et webkamera
  Ta bilde og vis signaturen.

  Du kan justere signaturklarheten ved å flytte papiret du holder, frem og tilbake. Når signaturen er plassert riktig på den blå linjen, blir det automatisk tatt bilde av signaturen.

 4. Forhåndsvise den registrerte signaturen. Klikk Godta når du er fornøyd med signaturen.

Bruke et bilde

 1. Signer med navnet ditt i svart på et rent, tomt, hvitt papir. Signer midt på papiret slik at du ikke fotograferer eller skanner kantene.

 2. Fotografer eller skann signaturen. Hvis du tar et bilde av signaturen, må du passe på at siden er godt belyst og at det ikke er skygger på signaturen.

 3. Overfør bildet eller skanningen til datamaskinen. Acrobat godtar JPG-, PNG-, GIF-, BMP-, TIFF- og PDF-filer. Legg merke til filplasseringen, slik at du kan finne den når du signerer PDF-filer.

  Du trenger ikke å beskjære bildet. Acrobat importerer bare signaturen hvis bildet eller skanningen er relativt rent.

 4. I Fyll ut og signer-verktøypanelet i Acrobat klikker du på Plasser signatur.

 5. Velg Bruke et bilde. Bla gjennom og velg signaturfilen, og klikk deretter på Godta.

  Velge signaturfilen
  Bruk en signaturbildefil som du har opprettet.

Sende signerte PDF-filer med faks eller i e-post

Du kan sende signerte dokumenter via faks eller e-post ved hjelp av Adobe Sign-tjenesten. Adobe Sign lagrer en kopi i nettkontoen slik at du enkelt har tilgang til den senere. Du kan logge på Adobe Sign med Adobe ID-en eller opprette en konto.

 1. Når dokumentet er fullført, klikker du på Send eller Samle inn signaturer i Fyll ut og signer-panelet.

 2. Klikk på Send via e-post eller faks.

 3. Når du ser Det signerte dokumentet lastes opp til Adobe Sign…, klikker du på Fortsett.

  Hvis du blir bedt om å logg på, logger du på med Adobe ID og passord.

 4. Når Adobe Sign-nettstedet åpnes i nettleseren, fyller du ut de nødvendige feltene og klikker Lever.

 5. Følg instruksjonene på skjermen for å registrere og fullføre sending av dokumentet.

Lås dokument etter signering

Hvis du bruker en digital ID til å signere eller sertifisere en PDF-fil, ser du et alternativ for å låse dokumentet etter signering.

Obs! Alternativet Plasser signatur lar deg opprette en ren signatur. Det er ikke en digital ID.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sertifiserer eller signerer en PDF-fil med en digital ID, kan du se den neste delen nedenfor.

Signere en PDF-fil med en digital ID

Når du mottar en PDF-fil med et signaturfelt som er lagt til, klikker du på feltet og Acrobat eller Reader viser din standard digitale ID hvis den allerede er lagt til. Hvis ikke ser du et alternativ for å opprette en ny digital ID. Selv om du ikke har et signaturfelt som er lagt til, kan du bruke verktøyet Signer med sertifikat for å signere PDF-filen. Følg fremgangsmåten nedenfor.

Sertifisere eller signere en PDF-fil med en digital ID:

 1. Klikk på Fyll ut og signer, og klikk deretter på Arbeid med sertifikater for å vise panelet.

  Arbeide med sertifikater
 2. Klikk på Signer med sertifikat. Det vises en melding om å tegne et rektangel. Klikk på Dra nytt signaturrektangel.

  Tegne et nytt signaturrektangel
 3. Gå til plasseringen i PDF-filen der du vil plassere den digitale ID-en eller signaturen, og dra deretter musen og tegn et rektangel for å plassere signaturen.

  Dialogboksen Signer dokument vises. Du velger standard-ID eller -signatur på rullegardinmenyen Signer som. Hvis du vil velge en annen ID, klikker du på rullegardinmenyen og velger en.

  Signere dokument med standard digital ID

  Obs! Hvis du vil opprette en ny digital ID, velger du Ny ID på rullegardinmenyen og følger fremgangsmåten som er beskrevet i Opprette en selvsignert digital ID.

 4. I Passord-feltet skriver du inn passordet for den digitale ID-en.

 5. Hvis du vil låse dokumentet etter signering, merker du Lås dokument etter signering.

  Forsiktig!

  Vær oppmerksom på at dokumentet vil være låst for ytterligere redigering. Dette er nyttig når du er den siste personen eller bare én person skal signere dokumentet. Hvis du ikke er sikker, lagrer du en kopi av PDF-filen før du velger dette alternativet og signerer.

 6. Klikk på Signer. Det kan hende du blir bedt om å lagre dokumentet Velg et annet navn hvis du vil beholde en kopi av dokumentet, og klikk deretter på Lagre. Signaturen plasseres i dokumentet.

  Dokument signert

Gjenopprette eller tilbakestille passordet for den digital ID-en

Du kan dessverre ikke gjenopprette eller tilbakestille passordet hvis du har glemt det. Hvis du opprettet ID-en selv, kan du opprette en ny med samme informasjon som du brukte for ID-en. Hvis du mottok ID-en fra en sertifiseringsinstans, kontakter du instansen for å få hjelp.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Digitale ID-er.

Få PDF-filer signert av andre ved hjelp av Adobe Sign

Du kan få PDF-filer signert av andre ved hjelp av Adobe Sign. Adobe Sign er en nettjeneste som lar brukere hurtig signere dokumenter i en nettleser uten at det kreves en digital ID. Tjenesten holder oversikt over hele prosessen.

Adobe Sign-tjenesten sender e-post til underskriverne om at du vil at de skal signere et dokument. De gjennomgår og signerer dokumentet på det sikre Adobe Sign-nettstedet. Når det er signert, mottar både du og underskriverne den signerte PDF-filen i en e-post. Adobe Sign lagrer det signerte dokumentet i kontoen din for fremtidig referanse. Hvis du vil vite mer, kan du gå til https://acrobat.adobe.com/no/no/sign.html.

 1. Åpne PDF-filen som du vil skal signeres.

 2. Åpne Fyll ut og signer-ruten (klikk på Fyll ut og signer til høyre på verktøylinjen).

 3. Klikk på Send og samle inn signaturer for å åpne panelet.

 4. Klikk på Få andre til å signere.

 5. Når meldingen Dokumentet er lastet opp til Adobe Sign vises, klikke du på Fortsett for å fortsette.

  Hvis du blir bedt om å logg på, logger du på med Adobe ID og passord.

 6. Når Adobe Sign-nettstedet åpnes i nettleseren, følger du instruksjonene på skjermen for å sende PDF-filen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet