Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat XI. Hvis du bruker Acrobat DC, kan du se Hjelp for Acrobat DC.

Oversikt over verktøy for leserekkefølge for retusjering

Verktøyet for Retusjering av leserekkefølge er den enkleste og raskeste måten å rette opp problemer med leserekkefølge og grunnleggende koding på. Når du velger verktøyet retusjering av leserekkefølge, åpnes en dialogboks der rekkefølgen til sideinnholdet vises uthevet. Hvert uthevede område er nummerert og merket med grå eller fargede blokker. Nummeret angir hvor området er plassert i sidens leserekkefølge. Når du kontrollerer leserekkefølgen for siden, kan du rette opp andre, mer avanserte kodeproblemer etter behov.

Verktøyet for Retusjering av leserekkefølge er ment brukt til å reparere PDF-dokumenter som er kodet i Acrobat, ikke til å reparere PDF-dokumenter som er kodet under konvertering i et redigeringsprogram. Når dette er mulig, går du tilbake til kildefilen og legge til tilgjengelighetsfunksjoner i redigeringsprogrammet. Ved å reparere originalfilen slipper du å retusjere PDF-dokumentet om igjen i Acrobat senere.

Du bruker verktøyet for retusjering av leserekkefølge til å utføre følgende tilgjengelighetsoppgaver:

 • Kontrollere leserekkefølgen for sideinnholdet visuelt og deretter reparere den

 • Kode utfyllbare skjemafelt og tilhørende etiketter

 • Legge til alternativ tekst for figurer, og beskrivelser til skjemafelt

 • Rette kodingen for enkle tabeller og klargjøre komplekse tabeller for mer avansert redigering i den logiske trestrukturen

 • Fjerne uviktig innhold, for eksempel dekorative sidekanter, fra den logiske trestrukturen

Hvis du vil utføre avanserte oppgaver for leserekkefølge og koding, for eksempel å rette opp komplekse tabeller, fjerne overflødige koder og legge til alternativ tekst i koblinger, bruker du Koder-panelet. Panelet inneholder et alternativt sett av verktøy og funksjoner for å manipulere PDF-kodene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Redigere koder med Koder-panelet

Velg verktøyet retusjering av leserekkefølge

 • Velg Verktøy > Tilgjengelighet > Retusjering av leserekkefølge for å velge verktøyet for leserekkefølge for retusjering.

Tips for bruk av verktøyet for Retusjering av leserekkefølge

 • Lagre dokumentet (eller en kopi av dokumentet) før du bruker verktøyet for Retusjering av leserekkefølge. Du kan ikke angre endringer du gjør med dette verktøyet. Den eneste måten å angre slike endringer på, er å gå tilbake til den lagrede versjonen av dokumentet.
 • Velg Vis > Sidevisning > Enkeltsidevisning når du bruker verktøyet for retusjering av leserekkefølge. Når du klikker Fjern sidestruktur-knappen, fjerner Acrobat koder fra alle synlige sider, også fra sider som bare er delvis synlige.

Hvis du vil vite mer om å arbeide med leserekkefølge, kan du gå til Setting Reading Order in a PDF Document (Angi leserekkefølge i et PDF-dokument) av Donna Baker.

Alternativer for verktøyet Retusjering av leserekkefølge

Du kan velge alternativer for Retusjering av leserekkefølge i dialogboksen, på hurtigmenyen som vises når du høyreklikker et uthevet område, eller på Alternativer-menyen i Rekkefølge-panelet. Verktøyet for Retusjering av leserekkefølge inkluderer følgende alternativer:

Tekst

Koder merket område som tekst.

Figur

Koder merket område som en figur. Tekst i en figurkode defineres som en del av bildet, og leses ikke av skjermlesere.

Skjemafelt

Koder merket område som et skjemafelt.

Figur/bildetekst

Koder en merket figur og bildetekst som én kode. Tekst i koden defineres som en bildetekst. Nyttig for koding av fotografier og bildetekster og for å hindre at bildetekst feilaktig blir lagt til i tilstøtende tekstblokker. Figurer krever kanskje alternativ tekst.

Overskrift 1, Overskrift 2, Overskrift 3, Overskrift 4, Overskrift 5, Overskrift 6

Koder utvalget som overskriftskode på første, andre, tredje, fjerde, femte eller sjette nivå. Du kan konvertere overskriftskoder til bokmerker for å hjelpe brukerne med å navigere i dokumentet.

Tabell

Koder merket område som en tabell etter å ha analysert området for å kunne angi plasseringen av overskrifter, kolonner og rader.

Celle

Koder merket område som en tabell- eller overskriftscelle. Bruk dette alternativet til å slå sammen celler som er delt på feil måte.

Formel

Koder merket område som en formel. Taleprogramvare behandler kanskje formelkoder på en annen måte enn vanlig tekst, og derfor må du kanskje legge til en alternativ tekstbeskrivelse.

Bakgrunn

Koder merket område som et bakgrunnselement, eller artefakt, og fjerner elementet fra kodetreet. På denne måten vises den ikke i dokumentet med ny tilpasset flyt, og leses ikke av skjermlesere.

Tabellredigering

Analyserer automatisk den valgte tabellen til celler og legger til riktige koder. Tabellen må være kodet som en tabell før du kan bruke kommandoen Tabellredigering på den.

Vis grupper for sideinnhold

Viser innholdselementer som merkede områder som inneholder tall for å angi leserekkefølgen. Angi uthevingsfargen ved å klikke fargekartet.

Vis tabellceller

Merker innholdet i individuelle tabellceller. Angi uthevingsfargen ved å klikke fargekartet.

Vis like elementer i én enkel blokk

Tilstøtende firkanter med samme kodetype slås sammen til én enkelt, stor firkant med felles kodetypen som omgir den opprinnelige firkanten.

Vis tabeller og figurer

Tegner en gjennomstrekingsboks for hver tabell og figur. Boksen angir også om elementet inneholder alternativ tekst eller ikke. Angi boksfargen ved å klikke fargekartet.

Fjern sidestruktur

Fjerner kodingsstrukturen fra siden. Bruk dette alternativet til å starte på nytt og opprette en ny struktur hvis den eksisterende strukturen inneholder for mange problemer.

Vis rekkefølge-panel

Åpner kategorien Rekkefølge for ordning av merket innhold.

Rediger alternativ tekst

Tilgjengelig på menyen som vises når du høyreklikker en uthevet figur. Tillater at brukeren legger til eller redigerer en tekstbeskrivelse om figuregenskapene. Tekstbeskrivelsen leses av skjermlesere eller annen hjelpeprogramvare.

Rediger skjemafelttekst

Tilgjengelig på menyen som vises når du høyreklikker et skjemafelt. Tillater at brukeren legger til eller redigerer en tekstbeskrivelse for skjemafelt. Tekstbeskrivelsen leses av skjermlesere eller annen hjelpeprogramvare.

Rediger tabellsammendrag

Tilgjengelig på menyen som vises når du høyreklikker en uthevet tabell. Tillater at brukeren legger til eller redigerer en tekstbeskrivelse om tabellegenskapene. Tekstbeskrivelsen leses av skjermlesere eller annen hjelpeprogramvare.

Kontrollere og rette leserekkefølge (Acrobat Pro)

Du kan raskt kontrollere leserekkefølgen i kodede PDF-dokumenter ved hjelp av verktøyet for Retusjering av leserekkefølge. Du kan også bruke dette verktøyet til å legge til alternativ tekst for bilder, og til å rette opp mange typer kodeproblemer angitt i rapporten som genereres når du legger til koder i et PDF-dokument.

Problemer i leserekkefølgen oppstår ofte når du bruker verktøyet for retusjering av leserekkefølge. Hver del av sideinnhold som fortsetter, vises som et eget uthevet område, og nummereres i henhold til plasseringen i leserekkefølgen. I hvert område vises teksten fra venstre mot høyre og fra topp til bunn. (Du kan endre denne rekkefølgen i retusjeringsinnstillingene.) Hvis ett enkelt uthevet område inneholder to kolonner med tekst eller tekst som ikke flyter på vanlig måte, deler du området inn i deler som kan ordnes på nytt. Uthevede områder er rektangulære, og derfor kan det hende de overlapper hverandre, spesielt hvis sideinnholdet er formet på uvanlig måte. Hvis ikke sideinnholdet overlapper eller er fordelt på to uthevede områder, vil det ikke være noen problemer med leserekkefølgen. Sideinnhold bør ikke høre til mer enn ett uthevet område.

Du kan endre leserekkefølgen for de uthevede områdene ved å flytte et element i Rekkefølge-panelet eller ved å dra det til siden i dokumentruten. Ved å omplassere de uthevede områdene på siden kan du sørge for at en figur og bildetekst leses akkurat når den skal, slik det er referert i teksten. Ved å endre rekkefølgen for et uthevet område endrer du samtidig leserekkefølgen for det elementet uten at selve utseendet på PDF-dokumentet endres.

Kontrollere leserekkefølgen med verktøyet for retusjering av leserekkefølge

 1. Velg verktøyet retusjering av leserekkefølge.
 2. I dialogboksen Retusjer leserekkefølge velger du Vis grupper for sideinnhold, og deretter klikker du Rekkefølge for sideinnhold.

  Merk:

  Hvis merkede områder ikke vises i dokumentruten, inneholder ikke dokumentet koder.

 3. Du kan eventuelt gjøre ett av følgende:
  • Hvis du vil velge en uthevingsfarge, klikker du fargekartet og deretter fargen du vil bruke.

  • Hvis du vil utheve tabeller og figurer og vise alternativ tekst for figurer, velger du Vis tabeller og figurer.

 4. Kontroller rekkefølgene på tekst i hvert merkede område.

  Merk:

  Hvis du zoomer inn, blir det lettere å utføre dette trinnet.

 5. Kontroller den nummererte rekkefølgen for alle merkede områder. Hvis etterfølgende nummererte områder ikke følger etter hverandre, endrer du rekkefølgen i Rekkefølge-panelet.
 6. Klikk Vis rekkefølge-panel, og velg deretter hver innholdsoppføring (i parenteser [ ]) i Rekkefølge-panelet for å utheve innholdsområdet i dokumentruten. Bruk denne metoden til å søke etter nummererte områder du ikke kan se eller finne på siden.

Endre leserekkefølgen i Rekkefølge-panelet

 1. Velg verktøyet retusjering av leserekkefølge.
 2. I dialogboksen Retusjer leserekkefølge klikker du Vis rekkefølge-panel.
 3. I Rekkefølge-panelet navigerer du for å vise en liste over merkede områder som vises i dokumentruten.
 4. I Rekkefølge-panelet drar du koden for et uthevet område til ønsket plassering. Når du drar ikonet, vises det en linje som angir mulige plasseringer. Når du har dratt elementet til et nytt sted, får de uthevede områdene et nytt nummer som viser den nye leserekkefølgen. Du kan merke og flytte flere tilstøtende områder.

Endre leserekkefølgen ved å dra på siden

 1. Velg verktøyet retusjering av leserekkefølge.
 2. I dialogboksen Retusjer leserekkefølge velger du Vis grupper for sideinnhold, og deretter klikker du Rekkefølge for sideinnhold.
 3. I dokumentruten plasserer du pekeren over nummeret for det uthevede området du vil flytte. Dra den deretter til der du vil at den skal leses. Tekstinnsettingspunktet viser målplasseringer i teksten.

  Når du slutter å dra det uthevede området, blir tekstinnsettingspunktets plassering til en skillelinje. Det underliggende uthevede området deles opp i to nye uthevede områder. Alle merkede områder nummereres på nytt for å vise den nye leserekkefølgen.

Rediger koder med verktøyet for retusjering av leserekkefølge (Acrobat Pro)

Du kan bruke verktøyet for Retusjering av leserekkefølge til å opprette koder i ukodede PDF-dokumenter, eller til å legge til nye koder i en eksisterende struktur. Denne manuelle kodingen inneholder imidlertid ikke samme detaljnivå i kodestrukturen som kommandoen Legg til koder i dokument, for eksempel for avsnitt, punktmerkede og nummererte lister, linjeskift og bindestreker. Før du fjerner den eksisterende strukturen, kontrollerer du at manuell koding er det eneste valget.

Kode et område

 1. Bruk verktøyet for retusjering av leserekkefølge til å dra innenfor dokumentruten for å merke et sideområde som inneholder én type innhold (for eksempel en tekstblokk).
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil legge til mer sideinnhold på gjeldende merkede område, Skift-drar du.

  • Ctrl-dra for å fjerne sideinnhold fra gjeldende merkede område.

 3. Klikk den aktuelle kodetypeknappen i dialogboksen Retusjer leserekkefølge.

Endre koden for et område

Hvis Acrobat koder et sideelement på feil måte, kan du endre kodetypen for det uthevede området.

 1. Velg verktøyet Retusjering av leserekkefølge.
 2. I dialogboksen Retusjer leserekkefølge velger du Vis grupper for sideinnhold, og deretter klikker du Rekkefølge for sideinnhold.
 3. Hvis du vil merke et uthevet område, gjør du ett av følgende:
  • Dra for å merke området.

  • Klikk nummeret i et uthevet område.

 4. Klikk knappen for kodetypen du ønsker for det merkede område.

Legge til eller fjerne innhold fra et kodet område

Verktøyet for Retusjering av leserekkefølge viser alltid et par uthevede områder som mulige plasseringer. Hvis innhold i et uthevet område ikke flyter riktig, må du kanskje dele opp et område for å ordne det på nytt. Uthevede områder inneholder kanskje tilstøtende sideinnhold som ikke hører sammen, eller som krever en annen kodetype. Sideinnhold kan bli atskilt fra relaterte elementer, spesielt hvis innholdet ikke passer i en rektangulær form. Bruk verktøyet for retusjering av leserekkefølge til å legge til eller fjerne innhold fra et område, eller til å dele opp et område for å ordne innholdet på nytt.

 1. Velg verktøyet Retusjering av leserekkefølge.
 2. I dialogboksen Retusjer leserekkefølge velger du Vis grupper for sideinnhold, og deretter klikker du Rekkefølge for sideinnhold.
 3. I dokumentruten velger du et uthevet område.
 4. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil legge til innhold i gjeldende merkede område, Skift+klikker du innholdet som skal legges til. Pekeren endres slik at den inkluderer et plusstegn (+).

  • Ctrl-klikk innhold du vil fjerne fra gjeldende merkede område. Pekeren endres slik at den inkluderer et minustegn (-).

 5. Klikk knappen for kodetypen du ønsker for det merkede område.

Dele opp et område i to områder

 1. Velg verktøyet retusjering av leserekkefølge.
 2. I dialogboksen Retusjer leserekkefølge velger du Vis grupper for sideinnhold, og deretter klikker du Rekkefølge for sideinnhold.
 3. I dokumentruten drar du for å velge en liten del av innholdet nær grensen for det første området du vil opprette.
 4. Klikk Bakgrunn-knappen i dialogboksen. Det uthevede området deles inn i to områder, nummerert fra høyre til venstre.
 5. Hvis du vil rette leserekkefølgen, klikker du Vis Rekkefølge-panel og drar det nye uthevede området til riktig sted i Rekkefølge-panelet.
 6. Dra for å merke det første innholdsområdet du opprettet, inkludert bakgrunnen. Angi deretter koden ved å klikke aktuell knapp i dialogboksen Retusjer leserekkefølge.

Bruke en overskriftskode

Hvis du vil hjelpe leserne med å navigere gjennom et dokument og finne den informasjonen de trenger, må du kontrollere at overskrifter er kodet med riktig nivå for å angi overskriftshierarkiet i innholdet.

 1. Velg verktøyet for Retusjering av leserekkefølge, og merk deretter overskriftsteksten i PDF-dokumentet.
 2. I dialogboksen Retusjer leserekkefølge klikker du knappen som svarer til overskriftskoden (for eksempel Overskrift 1 eller Overskrift 2).

Merk:

Når du har lagt til overskriftskoder, kan du konvertere overskriftene til bokmerker for å gjøre navigeringen enklere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til kodede bokmerker.

Fjerne sideelementer fra kodestrukturen

Når du koder et PDF-dokument, kan ikke Acrobat alltid skille mellom instruksjonsfigurer og dekorative sideelementer. Elementer som visuelt forbedrer sideoppsettet, for eksempel dekorative kantlinjer, linjer eller bakgrunnselementer, kan rote til strukturoppsettet og bør fjernes. Derfor kan det hende Acrobat feilaktig koder artifakter eller sideelementer som figurkoder. Du kan fjerne artefakter og irrelevante sideelementer fra kodestrukturen ved å definere dem på nytt som bakgrunnskoder, eller ved å slette kodene. Hvis et kodet bilde i dokumentet ikke inneholder nyttig eller illustrerende informasjon for brukeren, kan du fjerne elementet fra kodingsstrukturen slik at det ikke leses opp eller tilpasses som flyt.

 1. Velg verktøyet retusjering av leserekkefølge.
 2. I dialogboksen Retusjer leserekkefølge velger du Vis grupper for sideinnhold og klikker Rekkefølge for sideinnhold. Velg deretter Vis tabeller og figurer.
 3. Fjern sideelementet ved å gjøre ett av følgende:
  • I dokumentruten velger du sideelementet, og klikker deretter Bakgrunn i dialogboksen.

  • I Rekkefølge-panelet velger du sideelementet, og trykker deretter Slett.

Redigere koder for figurer og tabeller (Acrobat Pro)

Du kan bruke verktøyet for retusjering av leserekkefølge til å legge til og redigere koder og alternativ tekst for figurer og tabeller.

Bruke en figurkode

Du kan velge et element og definere det som en figur ved hjelp av verktøyet for Retusjering av leserekkefølge. Når du har definert elementet som en figur, kan du legge til alternativ tekst for å beskrive figuren.

 1. Velg figuren med verktøyet for retusjering av leserekkefølge.
 2. Klikk Figur i dialogboksen Retusjer leserekkefølge.
 3. Høyreklikk området i dokumentruten, og velg Rediger alternativ tekst.
 4. Skriv inn alternativ tekst, og klikk OK.

Kontrollere og rette figurkoder

Du kan bruke verktøyet for Retusjering av leserekkefølge til å identifisere og rette opp koderesultater for figurer. Finn ut om figurer inneholder eller krever alternativ tekst for å kunne leses riktig med hjelpeprogramvare. Ideelt bør koder angi bildeinnhold som gir mening til dokumentet som helhet, for eksempel grafikk eller illustrasjoner. Hvis bakgrunnselementer som ikke bør leses, er kodet som figurer, definerer du dem på nytt som bakgrunn.

 1. Velg verktøyet for retusjering av leserekkefølge, og velg deretter Vis tabeller og figurer i dialogboksen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis en figur ikke er kodet som en figur, merker du ønsket innholdsområde og klikker Figur eller Figur/bildetekst i dialogboksen.

  • Hvis du vil fjerne teksten som feilaktig ble kombinert med en figur, drar du for å merke teksten, og klikker Tekst-knappen i dialogboksen.

  • Hvis du vil inkludere en bildetekst som er gruppert med figuren, merker du figuren og bildeteksten, og klikker Figur/bildetekst-knappen i dialogboksen.

Kontrollere og legge til alternativ tekst for figurer

Hvis du vil at grafikkelementer som illustrerer viktige begreper i et dokument, skal beskrives i skjermlesere, må du legge til en beskrivelse som alternativ tekst. Figurer gjenkjennes ikke eller leses ikke av skjermlesere med mindre du legger til alternativ tekst i kodeegenskapene. Hvis du bruker alternativ tekst i tekstelementer, leses bare beskrivelsen, ikke den faktiske teksten.

 1. Velg verktøyet Retusjering av leserekkefølge.
 2. Velg Vis tabeller og figurer i dialogboksen.
 3. Høyreklikk i figuren, og velg deretter Rediger alternativ tekst på hurtigmenyen.
 4. I dialogboksen Rediger alternativ tekst skriver du inn en ny (eller redigerer en eksisterende) beskrivelse for figuren, og klikker deretter OK.

Redigere tabellkoder og tabeller der koder ikke gjenkjennes

Tabeller er spesielt utfordrende for skjermlesere fordi de inneholder tekst- eller talldata som det er enkelt å referere visuelt. Innhold i tabellceller kan være komplekst og inneholder kanskje lister, avsnitt, skjemafelt eller en annen tabell.

De beste resultatene ved koding av tabeller får du ved å bruke programmet som du opprettet dokumentet med, til å legge til koder når du oppretter PDF-dokumentet. Hvis et PDF-dokument ikke er kodet, kan du legge til koder ved hjelp av kommandoen Legg til koder i dokument. De fleste tabeller gjenkjennes av denne kommandoen, men det er ikke sikkert at kommandoen gjenkjenner en tabell som mangler tydelige kantlinjer, overskrifter, kolonner og rader. Bruk verktøyet for Retusjering av leserekkefølge til å finne ut om en tabell gjenkjennes, og til å rette opp gjenkjenningsproblemer. Hvis du vil legge til spesialformatering i tabeller og tabellceller, bruker du Koder-panelet.

Du kan bruke Tabellredigering til automatisk å analysere en tabell til tabellkomponenter og legge til riktige koder, men det kan hende at du likevel må kontrollere og rette noen av disse kodene manuelt. Ved å vise tabellkoder kan du angi om kolonner, rader og celler er riktig identifisert. Tabeller som mangler godt definerte kantlinjer og regler, er ofte ugyldig kodet eller inneholder tilstøtende sideelementer. Du kan rette dårlig kodede tabeller ved å merke dem og definere dem på nytt, eller du kan dele opp sammensatte celler ved å opprette en kode for hver celle.

Hvis du vil rette opp komplekse kodeproblemer i tabeller, må du som oftest bruke Koder-panelet.

 1. Velg verktøyet for retusjering av leserekkefølge, og klikk deretter Vis tabeller og figurer.
 2. Hvis tabellen ikke er entydig angitt i dokumentruten, drar du for å merke hele tabellen, og klikker deretter Tabell i dialogboksen.
 3. Klikk Vis tabellceller for å kontrollere at alle celler i tabellen er definert som individuelle elementer.
 4. Hvis celler ikke vises som egne elementer, gjør du ett av følgende:
  • Hvis én eller flere celler er slått sammen, bruker du verktøyet for Retusjering av leserekkefølge til å merke området i én celle, og deretter klikke Celle i dialogboksen. Gjenta for hver sammenslåtte celle.

  • Hvis celler ikke er uthevet, er det ikke sikkert at tabellen bruker standard tabellformatering. Opprett tabellen på nytt i redigeringsprogrammet.

 5. Hvis tabellen inneholder celler som er ment å gå over én eller flere kolonner, angir du ColSpan- og RowSpan-attributter for disse radene i kodestrukturen.

Fjerne eller erstatte koder for dokumentstruktur (Acrobat Pro)

Hvis du legger til koder i et PDF-dokument i Adobe Acrobat og det fører til en kodestruktur som er unødig komplisert eller for problematisk å rette, kan du bruke verktøyet for Retusjering av leserekkefølge til å fjerne eller erstatte gjeldende struktur. Hvis dokumentet for det meste inneholder tekst, kan du velge en side og deretter fjerne overskrifter, tabeller og andre elementer for å opprette en enklere og mer oversiktlig kodingsstruktur.

Acrobat kan kode et kodet dokument på nytt etter at du har fjernet alle eksisterende koder fra treet.

Fjerne alle koder fra et PDF-dokument

 1. Åpne kategorien Koder (Vis > Vis/skjul > Navigasjonspaneler > Koder), og velg rotkoden Koder (den øverste).
 2. I Koder-panelet velger du Slett kode fra Alternativer-menyen.

Merk:

Kommandoen Fjern sidestruktur i dialogboksen Retusjer leserekkefølge fjerner alle koder fra sidene som er synlige for øyeblikket.

Erstatte eksisterende kodestruktur

Denne fremgangsmåten fungerer best på sider som inneholder én tekstkolonne. Hvis siden inneholder flere kolonner, må hver kolonne merkes og kodes individuelt.

 1. Velg verktøyet.
 2. I dokumentruten drar du for å merke hele siden. Det merkede området inkluderer tekstelementer og andre elementer.
 3. Ctrl-dra rundt ikke-tekstelementer, for eksempel figurer og bildetekster, for å fjerne merkingen av dem inntil bare tekst er merket på siden. Klikk Tekst i dialogboksen Retusjer leserekkefølge.
 4. I dokumentruten merker du et ikke-tekstelement, for eksempel en figur eller bildetekst, og klikker den riktige knappen i dialogboksen for å kode elementet. Gjenta til alt sideinnhold er kodet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet