Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat XI. Hvis du bruker Acrobat DC, kan du se Hjelp for Acrobat DC.

Den første visningen av PDF-filen avhenger av hvordan oppretteren har angitt dokumentegenskapene. Et dokument kan for eksempel åpne på en bestemt side eller med en bestemt forstørrelse.

Vise PDF-filer i lesemodus

Når du leser et dokument, kan du skjule alle verktøylinjene og oppgaverutene for å maksimere visningsområdet på skjermen.

De grunnleggende lesekontrollene, slik som sidenavigering og zoom, vises i en halvgjennomsiktig flytende verktøylinje nesten helt nederst i vinduet.

 • Hvis du vil åpne lesemodusen, velger du Vis > Lesemodus, eller klikker Lesemodus-knappen øverst til høyre på verktøylinjen.

 • Hvis du vil gjenopprette den forrige visningen av arbeidsområdet, velger du Vis > Lesemodus igjen. Du kan også klikke på Lukk-knappen i den flytende verktøylinjen.

Merk:

Lesemodus er standard visningsmodus når du åpner en PDF-fil i en webleser.

Lesemodus med halvgjennomsiktig flytende verktøylinje
Lesemodus med halvgjennomsiktig flytende verktøylinje

Vise PDF-filer i fullskjermmodus

I fullskjermmodus vises kun dokumentet – menylinjen, verktøylinjene, oppgaverutene og vinduskontrollene er skjulte. PDF-oppretteren kan angi at PDF-dokumentet skal åpnes i fullskjerm modus, eller du kan angi denne visningen selv.Fullskjermmodusen brukes ofte til presentasjoner, noen ganger med automatiske sideskift og overganger.

Pekeren forblir aktiv i fullskjerm modus slik at du kan klikke på koblinger og åpne notater. Det er to måter å gå gjennom et PDF-dokument i fullskjermmodus på. Du kan bruke hurtigtaster for navigasjons- og forstørrelseskommandoer, og du kan angi en fullskjerminnstilling for å vise fullskjermnavigasjonsknapper som du klikker på for å bytte side eller gå ut av fullskjermmodus.

Angi innstillinger for navigasjonslinjen i fullskjermmodus

 1. Velg Full skjerm under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.
 2. Velg Vis navigasjonsfelt, og klikk deretter OK.
 3. Velg Vis > Fullskjermmodus.

Navigasjonsfeltet for full skjerm inneholder knappene Forrige side , Neste side  og Avslutt fullskjermvisning . Knappene vises nederst til venstre i arbeidsområdet.

Lese et dokument i fullskjermmodus

Hvis navigasjonsfeltet for full skjerm ikke vises, kan du bruke hurtigtaster til å navigere gjennom en PDF-fil.

Merk:

Hvis du har installert to skjermer, vises noen ganger fullskjermmodusen av en side på bare den ene skjermen. Hvis du vil bla gjennom dokumentet, klikker du på skjermen som viser siden i fullskjermmodus.

 1. Velg Vis > Fullskjermmodus.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Trykk Enter, Page Down (side ned) eller Pil høyre for å gå til neste side.

  • Trykk på Skift+Enter, Page Up (side opp) eller Pil venstre for å gå til forrige side.

 3. Hvis du vil lukke fullskjermmodus, trykker du på Ctrl+L eller Esc. (Avslutning med Esc-tast må være valgt i innstillingene for Full skjerm.)

Merk:

Hvis du vil vise et fullskjermverktøy i verktøylinjen Vanlige verktøy, høyreklikker du på verktøylinjeområdet og velger Sidevisning > Fullskjermmodus. Klikk deretter fullskjermverktøyet for å bytte til Full skjerm.

Berøringsmodus for tablet og mobile enheter

Berøringsmodus gjør det enklere å bruke Acrobat Reader på berøringsenheter. Det blir litt mer plass mellom verktøylinjeknapper, paneler og menyer for å gjøre det enklere å velge med fingrene. Den nye berøringslesemodusen optimaliserer visning og støtter de fleste vanlige bevegelsene. Acrobat og Reader bytter automatisk til Berøringsmodus på en berøringsenhet. Du kan legge til en veksleknapp for berøringsmodus på verktøylinjen, eller endre standardinnstilling for berøringsmodus.

Vise berøringsmodusknappen på verktøylinjen

Du kan vise en verktøylinjeknapp for å veksle mellom Berøringsmodus på og av.

 1. Velg Vis > Vis/Skjul > Verktøylinjeelementer > Berøringsmodus.

Angi innstilling for Berøringsmodus

Du kan angi hvordan Acrobat går til Berøringsmodus, om i det hele tatt, for berøringsenheter.

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Acrobat/Adobe Reader > Innstillinger (Mac OS).

 2. Velg Generelt under Kategorier.

 3. Under Grunnleggende verktøy velger du ønsket standardinnstilling på menyen Berøringsmodus.

Endre PDF/A-visningsmodusen

PDF/A er en ISO-standard for langtidsarkivering og bevaring av elektroniske dokumenter. Dokumenter du skanner til PDF, er PDF/A-kompatible. Du kan angi om du vil vise dokumenter i denne visningsmodusen.

Når du åpner et PDF/A-kompatibelt dokument i PDF/A-visningsmodusen, åpnes dokumentet i lesemodus for å hindre endringer. En melding vises på dokumentmeldingslinjen. Du vil ikke kunne gjøre endringer og legge til merknader i dokumentet. Hvis du slår av PDF/A-modusen, kan du redigere dokumentet.

 1. Velg Dokumenter under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.
 2. Velg et alternativ for Vis dokumenter i PDF/A-modus: Aldri eller Bare for PDF/A-dokumenter.

  Du kan gå inn i eller ut av PDF/A-visningsmodus ved å endre denne innstillingen.

Hvis du vil se en video om å jobbe med PDF/A-filer, kan du se www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_no.

Vise PDF-filer i linjebreddevisning

Linjebreddevisningen viser linjer med bredder definert i PDF-filen. Når linjebreddevisningen er av, brukes en konsekvent strøkbredde (ett bildepunkt) på linjer, uavhengig av zoomingen. Når du skriver ut dokumentet, skrives strøket ut med riktig bredde.

 1. Velg Vis > Vis/skjul > Linjaler og rutenett > Linjebredder. Hvis du vil slå av linjebreddevisningen, velger du Vis > Vis/skjul > Linjaler og rutenett > Linjebredder én gang til.

Merk:

Du kan ikke slå av linjebreddevisningen når du viser PDF-filer i en nettleser.

Sammenligne en revidert PDF med en tidligere versjon (Acrobat Pro)

Bruk funksjonen Sammenligne dokumenter for å vise forskjellene mellom de to versjonene av en PDF-fil. Du kan tilpasse mange alternativer for visning av resultatene av sammenligningen. Hvis du vil se en video om sammenligning av PDF-filer, kan du se www.adobe.com/go/lrvid_011_acrx_no. (Videoen gjelder for både Acrobat X og Acrobat XI.)

 1. Velg Vis > Sammenlign dokumenter.
 2. Angi de to dokumentene som skal sammenlignes. Hvis et av eller begge dokumentene er i en PDF-portefølje, velger du PDF-porteføljen. Velg komponent-PDF-filen under Pakkeelement.
 3. Angi etter behov sideområdene i dokumentene som skal sammenlignes, i boksene Første side og Siste side.
 4. Velg dokumentbeskrivelsen som best beskriver dokumentene du sammenligner, og klikk OK.

  Når de to dokumentene er analysert, vises et resultatdokument med sammenligningspanelet åpent. Det nye dokumentet vises med merknader som indikerer endringene. Den første siden viser et sammendrag av resultatene av sammenligningen.

 5. Gjør et av følgende fra Sammenlign-panelet:
  • Klikk på Skjul resultater for å skjule merknadene som viser endringene.

  • Klikk på Vis alternativer for å angi visningsalternativene for resultater av sammenligning. Du kan angi hva slags endringer som skal vises, og fargeoppsettet og gjennomsiktigheten for merknadene. Klikk på Skjul alternativer for å gå tilbake til sideminiatyrene.

  • Hvis du vil vise hvert av dokumentene i et eget vindu, velger du Vis dokumenter overlappet eller Vis dokumenter side ved side på menyen med alternativer . Hvis du vil synkronisere de relevante sidene når dokumentene vises i egne vinduer, velger du Synkroniser sider på menyen med alternativer.

  • Klikk på en sideminiatyr for å gå direkte til siden. Hvis du vil endre størrelsen på sideminiatyrene, velger du Miniatyrstørrelse > [alternativ] på menyen med alternativer.

  • Dra delelinjen, som finnes nederst i sammenligningspanelet, opp for å vise miniatyrer av det gamle dokumentet. Klikk på en miniatyr fra det gamle dokumentet for å åpne den i et nytt vindu.

Alternativer for dokumentbeskrivelser

Rapporter, regneark, magasinoppsett

Sammenligner innholdet som én sammenhengende tekstdel, fra ende til ende.

Presentasjonsbunker, tegninger eller illustrasjoner

Ser på hvert lysbilde eller side som et minidokument, og matcher dem som ligner. Deretter sammenlignes innholdet i hvert matchende dokument. Identifiserer dokumenter som har blitt flyttet, slik som lysbilder i presentasjoner.

Skannede dokumenter

Oppretter et bilde av hver skannede side og sammenligner piksler. Ser på hver skannede side, og matcher dem som ligner. Identifiserer også sider som er i en annen rekkefølge. Dette alternativet er nyttig for sammenligning av bilder eller arkitekttegninger.

Sammenlign bare tekst

Dette alternativet kan brukes med enhver dokumenttype. Dette alternativet er designet for å sammenligne tekst i store dokumenter (250 sider eller mer). Dette alternativet sammenligner også tekst mellom dokumenter som har bakgrunnsgrafikk på hver side, som sakker ned behandlingen.

 • Når du har valgt enten alternativet for rapporter eller presentasjon, identifiserer alternativet Sammenlign bare tekst kun tekstforskjellene mellom to dokumenter.

 • Hvis du har valgt Skannede dokumenter, sammenlignes teksten separat fra grafikken, og resultatene kombineres deretter. I dokumenter som inneholder magasinannonser som har tekst over bakgrunnsbilder, sammenlignes et avsnitt med tilpasset flyt i ren tekstmodus. Grafikken sammenlignes separat i bakgrunnen. Forskjellene (både tekst, strektegninger og bilder) kombineres til ett enkelt dokument med resultater.

Innstillinger for visning av PDF-filer

Dialogboksen Innstillinger definerer et standard sideoppsett og tilpasser programmet på mange andre måter. For visning av PDF-filer undersøker du alternativene for Dokumenter, Generelt, Sidevisning og 3D og multimedia.

Innstillingene styrer hvordan programmet virker når du bruker det. De er ikke knyttet til noe bestemt PDF-dokument.

Merk:

Hvis du installerer tredjeparts plugin-moduler, angir du disse innstillingene ved hjelp av menyelementet Innstillinger for tredjepart.

Dokumentinnstillinger

Åpne Innstillinger

Gjenopprett innstillinger for siste visning når du åpner dokumentene igjen

Angir om dokumenter åpnes automatisk på den sist viste siden i en arbeidsøkt.

Åpne krysskoblinger for dokumenter i samme vindu

Lukker gjeldende dokument, og åpner dokumentet koblingen går til, i det samme vinduet for å redusere antallet åpne vinduer til et minimum. Hvis dokumentet som koblingen går til, allerede er åpent i et annet vindu, lukkes ikke gjeldende dokument når du klikker en kobling til det åpne dokumentet. Hvis dette alternativet ikke er valgt, åpnes et nytt vindu hver gang du klikker på en kobling til et annet dokument.

Tillat at lagtilstand angis av brukerinformasjon

Tillater at forfatteren av et lagdelt PDF-dokument angir lagsynlighet basert på brukerinformasjon.

Tillat at dokumenter angir at menylinje, verktøylinjer og vinduskontroller skjules

Lar deg angi om menylinjen, verktøylinjen og vinduskontrollene skal være skjult når PDF-filen åpnes.

Dokumenter på nylig brukt liste

Angi maksimalt antall dokumenter som vises på Fil-menyen.

Lagre innstillinger

Lagre dokumentendringer i midlertidig fil automatisk hvert _ minutt (Windows) eller Arkiver dokumentendringer i midlertidig fil automatisk hvert _ minutt (Mac OS)

Angir hvor ofte Acrobat automatisk lagrer endringer i et åpent dokument.

Lagre som optimaliserer for rask webvisning (Windows) eller Arkiver som optimaliserer for rask webvisning (Mac OS)

Omstrukturerer et PDF-dokument for nedlasting av én side om gangen fra webservere.

PDF/A-visningsmodus

Vis dokumenter i PDF/A-modus

Angir når denne visningsmodusen skal brukes: Aldri eller Bare for PDF/A-dokumenter.

Skjult informasjon

Gjennomsøker PDF-dokumentet for elementer som kanskje ikke synes, for eksempel metadata, filvedlegg, kommentarer og skjult tekst og lag. Søkeresultatet vises i en dialogboks, og du kan fjerne alle typer elementer som vises der.

Fjern skjult informasjon når du lukker et dokument

(Ikke valgt som standard)

Fjern skjult informasjon når du sender et dokument med e-post

(Ikke valgt som standard)

Skjuling av innhold

Juster filnavn når du lagrer merker for skjuling av innhold

Angir et prefiks eller suffiks som skal brukes ved lagring av en fil der det er brukt skjulemerker.

Velg lokalisering for Søk- og Skjul innhold-mønstre

Angir hvilken språkversjon av Acrobat som skal brukes til mønstrene. Hvis du for eksempel har installert både engelsk og norsk språkversjon, kan du velge hvilken versjon du vil bruke til mønstrene. Alternativet Mønstre vises i dialogboksene Søk og Skjul innhold.

Innstillinger for full skjerm

Fullskjermoppsett

Bare gjeldende dokument

Angir om visningen er begrenset til én PDF.

Fyll skjermen med en side av gangen

Angir sidevisningen til maksimal skjermdekning for en enkelt side.

Varsle når dokument ber om full skjerm

Viser en melding før du går inn i fullskjermmodus. Hvis du velger dette alternativet, overstyrer du det hvis du tidligere har valgt Ikke vis denne meldingen på nytt i meldingen.

Hvilken skjerm skal brukes

Angir skjermen der fullskjermvisningen skal bli vist (for brukere med flere skjermer).

Full skjermnavigasjon

Avslutning med ESC-tast

Angir at du kan avslutte fullskjermmodus ved å trykke Esc. Hvis dette alternativet ikke er valgt, kan du avslutte ved å trykke Ctrl+L.

Vis navigasjonsfelt

Viser en minimal navigasjonsverktøylinje uavhengig av dokumentinnstillingene.

Venstreklikk for å gå frem en side, eller høyreklikk for å gå tilbake en side

Angir at du kan bla gjennom et Adobe PDF-dokument ved å klikke med musen. Du kan også bla gjennom et dokument ved å trykke Enter, Skift-Enter (for å gå bakover) eller piltastene.

Gjenta etter siste side

Angir at du kan bla gjennom et PDF-dokument kontinuerlig og gå tilbake til første side etter siste. Dette alternativet brukes vanligvis til å opprette kioskvisninger.

Flytt frem hvert _ sekund

Angir om det skal flyttes frem automatisk fra side til side etter et angitt antall sekunder. Du kan bla gjennom et dokument ved hjelp av musen eller tastaturkommandoer selv om det er merket av for automatisk sideveksling.

Full skjerm-utseende

Bakgrunnsfarge

Angir bakgrunnsfargen for vinduet i fullskjermmodus. Du kan velge en farge fra fargepaletten for å tilpasse bakgrunnsfargen.

Musepeker

Angir om pekeren skal vises eller skjules når Full skjerm brukes.

Fullskjermoverganger

Ignorer alle overganger

Fjerner overgangseffekter fra presentasjoner som du viser i fullskjermmodus.

Standard overgang

Angir overgangseffekten som skal vises når du bytter side i fullskjermmodus og ingen overgangseffekt er angitt for dokumentet.

Retning

Angir flyten for valgte standardovergang på skjermen, for eksempel Ned, Venstre, Vannrett og så videre. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, varierer avhengig av overgangen. Hvis ingen retningsalternativer påvirker den valgte overgangen, er ikke alternativet tilgjengelig.

Retning for navigasjonskontroller

Etterligner brukerens fremdrift gjennom presentasjonen, for eksempel overgang fra topp til bunn når brukeren fortsetter til neste side, og fra bunn til topp når brukeren går tilbake til forrige side. Bare tilgjengelig for overganger med retningsalternativer.

Generelle innstillinger

Grunnleggende verktøy

Bruk enkelttastshurtigtaster for å få tilgang til verktøy

Gjør det mulig å velge verktøy med ett enkelt tastetrykk. Dette valget er deaktivert som standard.

Opprett koblinger fra nettadresser

Angir om koblinger som ikke ble opprettet med Acrobat, automatisk identifiseres i PDF-dokumentet og blir til klikkbare koblinger.

Få håndverktøyet til å markere tekst & Bilder

Aktiverer håndverktøyet slik at det fungerer som markeringsverktøy når det holdes over tekst i en Adobe PDF-fil.

Få håndverktøyet til å lese artikler

Endrer utseende på håndverktøypekeren når den er over en artikkeltråd. Ved første klikk zoomer artikkelen slik at den fyller dokumentruten vannrett. Etterfølgende klikk følger artikkeltråden.

Få håndverktøyet til å bruke musehjulzooming

Endrer handlingen for musehjulet fra rulling til zooming.

Få markeringsverktøyet til å markere bilder før tekst

Endrer rekkefølgen markeringsverktøyet bruker ved merking.

Bruk fast oppløsning for bilder i øyeblikksbildeverktøyet

Angir oppløsningen som skal brukes til å kopiere et bilde som er tatt med øyeblikksbildeverktøyet.

Berøringsmodus

Angir hvordan Acrobat går til Berøringsmodus, om i det hele tatt, for berøringsenheter. I Berøringsmodus blir det litt mer plass mellom verktøylinjeknapper, paneler og menyer for å gjøre det enklere å velge med fingrene. Den nye berøringslesemodusen optimaliserer visning og støtter de fleste vanlige bevegelsene.

Advarsler

Ikke vis redigeringsadvarsler

Deaktiverer advarselsdialogbokser som vanligvis vises når du sletter elementer, for eksempel koblinger, sider, sideminiatyrer og bokmerker.

Tilbakestill alle advarsler

Gjenoppretter standardinnstillinger for advarsler.

Meldinger fra Adobe

Vis meldinger når jeg starter Acrobat

Gjør at produktmarkedsføringsmeldinger fra Adobe vises på velkomstskjermen når du starter programmet uten at et dokument er åpent. Klikk på en melding for å få informasjon om funksjoner, oppdateringer eller nettjenester, eller for å åpne et element i programmet, slik som en oppgaverute. Fjern avmerkingen for alternativet for å hindre produktmarkedsføringsmeldinger i å vises.

 

Merk:

Transaksjonsmeldinger som forenkler Adobes online-tjeneste, kan ikke slås av.

Programoppstart

Vis oppstartskjermbilde (Mac OS)

Angir om oppstartsskjermbildet for programmet vises hver gang programmet starter.

Bruk bare sertifiserte plugin-moduler

Sikrer at bare tredjeparts plugin-moduler som er godkjent av Adobe, lastes inn. Betegnelsen I sertifisert modus angir enten Ja eller Nei, avhengig av statusen.

Kontroller 2D-grafikkakselerator (bare i Windows)

(Vises bare hvis maskinvaren på datamaskinen støtter akselerasjon av 2D-grafikk.) Når merket, tillates bruk av akselerasjon når det første dokumentet åpnes. Når ikke valgt, starter maskinvareakselerasjonen når det første dokumentet åpnes. Dette alternativet er ikke valgt som standard, ettersom det kan gjøre oppstarten langsommere.

Merk:

Dette alternativet er bare tilgjengelig når alternativet for bruk av akselerasjon av 2D-grafikk er valgt under innstillingene for sidevisning.

Velg standard PDF-behandling (kun Windows)

Angir hvilket program, Reader eller Acrobat, som brukes til å åpne PDF-filer. Denne innstillingen gjelder hvis du Acrobat og Reader installert på datamaskinen. I Windows 7 eller tidligere, bruker en nettleser bare denne innstillingen hvis den bruker Adobe-plugin-modulen eller -tillegget for å vise PDF-filer. I Windows 8 styrer denne innstillingen hvilket program som er standard PDF-program for systemet, inkludert nettleseren. Windows 8 spør om du vil tillate denne endringen før den gjøres gjeldende for systemet. Når angitt, bruker Windows 8 også det valgte PDF-programmet for oppgaver som er relatert til PDF-filer, for eksempel forhåndsvisning, visning av miniatyrbilder og angivelse av filinformasjon.

Innstillinger for sidevisning

Standard oppsett og zoom

Sideoppsett

Angir sideoppsettet som brukes til rulling når du åpner et dokument første gang. Standardinnstillingen er Automatisk. Innstillingen Sideoppsett i Fil > Egenskaper > Standardvisning overstyrer denne verdien.

Zoom

Angir forstørrelsesnivået som PDF-dokumenter skal ha når du åpner dem. Standardinnstillingen er Automatisk. Innstillingen Forstørrelse i Fil > Egenskaper > Standardvisning overstyrer denne verdien.

Merk:

To forhold kan påvirke sideoppsett og zooming. 1) Noen har allerede angitt en annen standardvisning for én enkelt PDF-fil under Fil > Egenskaper. 2) Du har alternativet Gjenopprett innstillinger for siste visning valgt når du åpner dokumentene igjen i kategorien Rediger > Innstillinger > Dokument.

Oppløsning

Bruk systeminnstilling

Bruker systeminnstillingene for skjermoppløsning.

Egendefinert oppløsning

Angir skjermoppløsning.

Gjengivelse

Jevn tekst

Angir hvilken type tekstutjevning som skal brukes.

Jevne strektegninger

Bruker utjevning for å fjerne skarpe vinkler i linjer.

Jevne bilder

Bruker utjevning for å minimere skarpe endringer i bilder.

Bruk lokale skrifter (Windows) eller Bruk lokale fonter (Mac OS)

Angir om programmet bruker eller ignorerer lokale skrifter som er installert på systemet. Når dette er valgt, brukes erstatningsskrifter for skrifter som ikke er bygd inn i PDF-dokumentet. Hvis en skrift ikke kan erstattes, vises teksten som punkt, og en feilmelding vises.

Forbedre tynne linjer

Når merket, forbedres tynne linjer i visningen for å gjøre dem mer synlige.

Bruk sidehurtigbuffer

Plasserer den neste siden i en hurtigbuffer før gjeldende side er vist, for å redusere tiden det tar å bla gjennom et dokument.

Bruk 2D-grafikkakselerasjon (bare i Windows)

(Vises bare hvis maskinvaren på datamaskinen støtter akselerasjon av 2D-grafikk.) Gjør at zooming, rulling og oppdatering av sideinnholdet, samt gjengivelse og manipulering av 2D-innhold i PDF-filer, utføres raskere. Dette valget er aktivert som standard.

 

Merk:

Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig under innstillingene for Sidevisning, må du kanskje oppdatere GPU-kortdriveren for å aktivere denne maskinvarefunksjonen. Kontakt kortleverandøren eller datamaskinprodusenten for å få en oppdatert driver.

Sideinnhold og informasjon

Vis store bilder

Viser store bilder. Hvis systemet viser sider med krevende bilder langsomt, fjerner du merket for dette alternativet.

Bruk utglattet zooming (bare i Windows)

Når dette ikke er valgt, slås animasjonseffekter av, og ytelsen bedres.

Vis tegnings-, tilskjærings og utfallsbokser

Viser alle tegnings-, tilskjærings- eller utfallsbokser som er definert for et dokument.

Vis gjennomsiktig rutenett

Viser rutenettet bak gjennomsiktige objekter.

Bruk logiske sidetall

Aktiverer kommandoen Nummerer sider for å få plasseringen av siden i PDF-dokumentet til å stemme overens med tallet på siden. Et sidetall, etterfulgt av sideplasseringen i parentes, vises på verktøylinjen Sidenavigering og i dialogboksene Gå til side og Skriv ut. For eksempel i (1 av 1) hvis det utskrevne tallet på den første siden er i. Hvis dette alternativet ikke er merket, nummereres sidene med arabiske tall fra side 1. Hvis du velger dette alternativet, unngår du uventet virkemåte når du klikker Tilbake eller går tilbake i webleseren.

Vis alltid dokumentets sidestørrelse

Viser sidemålene ved siden av det vannrette rullefeltet.

Bruke Forhåndsvisning av overtrykk

Angir om modusen Forhåndsvisning av overtrykk er aktivert bare for PDF/X-filer, aldri aktivert, alltid aktivert eller angitt automatisk. Når det er angitt Automatisk, aktiveres modusen Forhåndsvisning av overtrykk hvis et dokument inneholder overtrykk. Ved hjelp av modusen Forhåndsvisning for overtrykk kan du (på skjermen) se effektene av trykkfargealias på utskriften. En skriver eller tjenesteleverandør kan for eksempel opprette et trykkfargealias hvis et dokument inneholder to like spotfarger og bare én kreves.

Standard blandingsfargeområde for gjennomsiktighet

Angi standard blandingsfargerom, Arbeids-RGB eller Arbeids-CMYK for gjennomsiktighet.

Visningsmodus for referanse-XObjects

Vis referanse-XObject-mål

Angir dokumenttypene som referanse-XObjects kan vises i.

Plassering for refererte filer

(Valgfritt) Angir en plassering for de refererte dokumentene.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet