Oversikt over arbeidsområde

Adobe Acrobat XI åpner på to forskjellige måter: som et frittstående program eller i en nettleser. De tilknyttede arbeidsområdene er ulike på små, men viktige, områder.

Menylinjen og to verktøylinjer er synlige øverst i arbeidsområdet. Arbeidsområdet for det frittstående programmet inkluderer en dokumentrute, en navigasjonsrute og et utvalg av oppgaveruter til høyre. Dokumentruten viser Adobe® PDF-filer. Navigasjonsruten til venstre hjelper deg til å bla gjennom PDF-filen og utføre andre alternativer i PDF-filene. Verktøylinjer oppe i vinduet har andre kontroller som du kan bruke når du arbeider med PDF-filer.

Når du åpner en PDF-fil i en nettleser, er verktøylinjene, navigasjonsruten og oppgaverutene ikke tilgjengelige. Du kan vise disse elementene ved å klikke Acrobat-ikonet  i den halvgjennomsiktige flytende verktøylinjen nesten helt nederst i vinduet.

Arbeidsområde som det vises i Acrobat
Arbeidsområde som det vises i Acrobat

A. Menylinje B. Verktøylinjer C. Navigasjonsruten (Bokmerkepanel vises) D. Dokumentruten E. Oppgaveruter 

Merk:

Noen, men ikke alle, PDF-filer vises med en dokumentmeldingslinje. PDF-porteføljer vises med et spesialisert arbeidsområde.

Velkomstskjerm

Velkomstskjermen er et vindu i dokumentruten som vises når ingen dokumenter er åpnet. Du kan raskt få tilgang til nylig åpnede filer, åpne en fil og starte ofte brukte arbeidsflyter med ett enkelt klikk.

Velkomstskjerm
Velkomstskjerm for Acrobat XI

Merk:

I Mac OS kan du slå av velkomstskjermen ved å angi en preferanse. Velg Acrobat/Reader > Innstillinger. Klikk Generelt i kategoriene til venstre. Fjern merkingen for Vis velkomstskjerm i Programoppstart-delen. Det finnes ingen lignende alternativer i Windows.

Vanligvis kan det være lurt å ha Acrobat-menyene synlige, slik at de er tilgjengelige når du arbeider. Det er mulig å skjule dem ved hjelp av Vis > Vis/skjul > kommandoen Menylinje. Den eneste måten du kan vise og bruke dem på nytt på, er å trykke F9 (Windows) eller Skift+Kommando+M (Mac OS).

I motsetning til menyene som vises øverst på skjermen, viser hurtigmenyene kommandoer knyttet til det aktive verktøyet eller valget. Du kan bruke hurtigmenyene som en rask måte å velge ofte brukte kommandoer på. Når du for eksempel høyreklikker på verktøylinjeområdet, viser denne hurtigmenyen de samme kommandoene som menyen Vis > Vis/Skjul > Verktøylinjeelementer.

 1. Plasser markøren over dokumentet, objektet eller ruten.

 2. Klikk på høyre museknapp.

Merk:

(Mac OS) Hvis du ikke har en mus med to knapper, kan du vise en hurtigmeny ved å trykke på Control-tasten mens du klikker med musen.

Verktøylinjer

Standardverktøylinjene – hurtigverktøy og vanlige verktøy – inneholder vanlig brukte verktøy og kommandoer for å jobbe med PDF-filer. Du finner de fleste tilgjengelige verktøy i verktøyruten til høyre i vinduet. Du kan legge verktøy til verktøylinjene for enkel tilgang.

Verktøylinjene inneholder også Opprett-knappen . Klikk på pilen til høyre for Opprett-knappen  for å vise en meny med kommandoer knyttet til oppretting av PDF-filer.

Verktøylinjer
Verktøylinjer som er åpne som standard

A. Opprett-knapp B. Verktøylinjen Hurtigverktøy C. Verktøylinjen Vanlige verktøy D. Kommandoer for sidenavigering E. Velg- og Zoom-kommandoer F. Kommandoer for sidevisning 

Merk:

Plasser pekeren over et verktøy for å se en beskrivelse av verktøyet. Alle verktøyene identifiseres med navn i menyene Vis > Verktøy og Vis > Vis/Skjul > Verktøylinjeelementer.

Hurtigverktøy

Verktøy som du bruker ofte i Verktøy- og Kommentar-rutene, kan legges til i verktøylinjen Hurtigverktøy.

 1. På verktøylinjen Hurtigverktøy klikker du knappen Tilpass hurtigverktøy .

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et verktøy, merker du det i ruten til venstre og klikker Pil opp-ikonet .

  • Hvis du vil fjerne et verktøy, velger du ikonet og klikker sletteikonet .

  • Hvis du vil endre en verktøyplassering på verktøylinjen, merker du ikonet og klikker eller  ..

  • Hvis du vil legge til en loddrett linje for å dele opp grupper av verktøy i verktøylinjen, klikker du på .

Merk:

Hvis du raskt vil legge til et verktøy fra Verktøy- eller Kommentar-ruten, drar du verktøyets gripelinje til ønsket plassering på verktøylinjen Hurtigverktøy. Du kan også høyreklikke på verktøyet og velge Legg til hurtigverktøy.

Legge til et verktøy fra Verktøy- eller Kommentar-ruten
Dra et verktøy til verktøylinjen Hurtigverktøy

Vanlige verktøy

Du kan legge verktøy til verktøylinjen for Vanlige verktøy.

 1. Høyreklikk på et tomt felt i verktøylinjen.

 2. Velg et verktøy fra menyen.

 3. Høyreklikk på et verktøy, og fjern merkingen fra menyen for å fjerne det fra verktøylinjen.

Vise og skjule verktøylinjer

Når du ikke skal bruke verktøy på en verktøylinje i arbeidet, kan du lukke verktøylinjen for å gjøre arbeidsområdet ryddigere. Hvis flere PDF-filer er åpne, kan du tilpasse verktøylinjene uavhengig for hver PDF. De ulike tilpassede tilstandene består mens du bytter mellom PDF-filer.

 • Hvis du vil skjule alle verktøylinjer, velger du Vis > Vis/Skjul > Verktøylinjeelementer > Skjul verktøylinjer.
 • Hvis du vil tilbakestille verktøylinjene til standardkonfigureringen, velger du Vis > Vis/Skjul > Verktøylinjeelementer > Tilbakestill verktøylinjer.

Merk:

Hvis du har skjult alle verktøylinjene, kan du vise dem igjen ved å trykke på F8.

Velge et verktøy

Som standard er markeringsverktøyet aktivt når Acrobat åpnes, fordi det er det mest allsidige verktøyet.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velge et verktøy i en verktøylinje.

  • Velg Vis > Vis/Skjul > Verktøylinjeelementer > [navn på verktøylinje] > [verktøy].

Bytte midlertidig mellom zoom inn og håndverktøyet

Du kan bruke disse verktøyene midlertidig, uten deaktivere det gjeldende verktøyet.

 • Hvis du vil velge håndverktøyet midlertidig, holder du nede mellomromstasten.
 • Hvis du vil velge innzoomingsverktøyet midlertidig, holder du nede Ctrl+mellomromstast.

Når du slipper tastene, går Acrobat tilbake til det forrige aktive verktøyet.

Oppgaveruter

De fleste kommandoer er nå organiserte i oppgaverutene Verktøy, Signer, og Kommentar til høyre i programvinduet. Nå finner du de fleste verktøyene i disse oppgaverutene. Klikk Verktøy, Signer eller Kommentar for å vise de respektive oppgavepanelene.

Du kan tilpasse hvilke paneler som skal vises i Verktøy- og Kommentar-rutene.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil endre synligheten til et panel, klikker du på ikonet Vis eller skjul paneler øverst til høyre i oppgavelinjen, og klikker et panel. Et hakemerke indikerer at panelet er synlig.

  • Hvis du vil åpne et panel og legge det til verktøyruten, velger du Vis > Verktøy og velger et panel.

  • Hvis du vil holde paneler åpne når du merker dem, velger du Tillat at flere paneler åpnes på menyen Vis eller skjul paneler. Et åpent panel lukkes som standard når du åpner et annet panel.

Verktøysett

Med verktøysett får du hurtig tilgang til verktøy og kommandoer du bruker mest. Verktøysett lar deg angi verktøy og paneler du trenger for ulike oppgaver, for eksempel å opprette skjemaer, kommentere eller klargjøre juridiske dokumenter. Grupper verktøy på verktøylinjen, og tilpass oppgaverutene til å inneholde bare panelene du trenger for hver oppgave. Du kan dele verktøysett med andre og laste ned verktøysett direkte fra AcrobatUsers.com

Tilpasse verktøylinjen og Verktøy-rute
Tilpasse verktøylinjen og verktøyruten for å angi verktøysett for ulike oppgaver

Opprette et verktøysett

 1. Velg Tilpass > Opprette nytt verktøysett.

 2. Gjør ett av følgende hvis du vil tilpasse hurtigverktøylinjen:

  • Hvis du vil legge til et verktøy på verktøylinjen, klikker du det i ruten til venstre, merker verktøyet og klikker ikonet for å legge til verktøyrute.

  • Hvis du vil fjerne et verktøy fra verktøylinjesettet, velger du ikonet og klikker sletteikonet .

  • Hvis du vil endre en verktøyplassering på verktøylinjen, velger du ikonet og klikker ikonet for flytt mot venstre   eller flytt mot høyre .

  • Hvis du vil legge til en loddrett linje for å dele opp grupper av verktøy i verktøylinjen, klikker ikonet for å legge til loddrett linje .

  Dialogboksen Opprett nytt verktøysett
  Dialogboksen Opprett nytt verktøysett

  A. Ordne eller sletter verktøy på hurtigverktøylinjen B. Legg til egendefinerte paneler, instruksjoner eller skillelinje mellom verktøy C. Endre navn, omorganiser eller slett verktøy eller paneler D. Legge til hurtigverktøylinje over eller egendefinert verktøyrute til venstre 
 3. Gjør ett av følgende hvis du vil tilpasse verktøyruten:

  • Hvis du vil legge til et panel i ruten Egendefinerte verktøy, klikker du panelet til venstre og klikker deretter ikonet for å legge til verktøyrute .

  • Hvis du vil opprette ditt eget panel, klikker du ikonet Legg til panel til høyre. Gi panelet et navn, og klikk Lagre.

  • Hvis du vil legge til et verktøy i panelet, velger du panelet til høyre, merker verktøyet til venstre og klikker ikonet for å legge til verktøyrute .

  • Hvis du vil fjerne et verktøy fra panelet, velger du ikonet og klikker sletteikonet .

  • Hvis du vil endre rekkefølgen for en kolonne, velger du den og klikker ikonet Pil opp eller Pil ned .

  • Hvis du vil legge til en vannrett linje for å dele opp grupper av verktøy, klikker du ikonet Legg til inndeling .

  • Hvis du vil redigere instruksjonene eller panelnavnet, merker du det og klikker redigeringsikonet .

 4. Når verktøysettet er fullført, klikker du Lagre/Arkiver, skriver inn navnet og klikker Lagre/Arkiver på nytt.

Redigere, slette, gi nytt navn til eller dele verktøysett

Bruk dialogboksen Behandle verktøysett til å redigere, gi nytt navn til, kopiere, slette, ordne eller dele verktøysett. Du kan angi rekkefølgen verktøysettene vises i Tilpass-menyen ved å flytte dem opp eller ned i listen. Du kan dele verktøysett med arbeidsgruppen ved hjelp av alternativene Importer og Eksporter.

 • Velg Tilpass > Behandle verktøysett.

Navigasjonsruten er et område i arbeidsområdet som kan vise ulike navigasjonsruter. Diverse funksjonsverktøy kan vises i navigasjonsruten. Sideminiatyrpanelet inneholder for eksempel miniatyrbilder av alle sidene. Hvis du klikker på en miniatyr, åpnes den aktuelle siden i dokumentet.

Når du åpner et PDF-dokument, er navigasjonsruten som standard lukket, men knappene langs venstre side av arbeidsområdet gir tilgang til ulike paneler, for eksempel Sideminiatyrer-knappen  og Bokmerker-panelet . Når Acrobat er åpen, men tom (ingen PDF er åpen), er ikke navigasjonsruten tilgjengelig.

Vise eller skjule navigasjonsruten

 1. Gjør ett av følgende for å åpne navigasjonsruten:

  • Klikk en panelknapp på venstre side av arbeidsområdet for å åpne dette panelet.

  • Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Vis navigasjonsrute.

 2. Gjør ett av følgende for å lukke navigasjonsruten:

  • Klikk knappen for det åpne panelet i navigasjonsruten.

  • Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Skjul navigasjonsrute.

Merk:

PDF-oppretteren kan styre innholdet i enkelte navigasjonspaneler og kan tømme dem.

Endre visningsområdet for navigasjonspaneler

Alle navigasjonspaneler, for eksempel Bokmerker, vises i en kolonne til venstre i arbeidsområdet.

 • Hvis du vil endre bredden på navigasjonsruten, drar du den høyre kanten.

 • Hvis du vil vise et annet panel, velger du knappen for panelet til venstre på navigasjonsruten.

Alternativer i et navigasjonspanel

Alle navigasjonspaneler har en meny for alternativer i øvre venstre hjørne. Kommandoene som er tilgjengelige på disse menyene, varierer.

Noen paneler inneholder også andre knapper som påvirker elementene i panelet. Også disse knappene varierer fra panel til panel, og noen paneler har ingen.

Navigeringspaneler og valgmeny
Navigeringspaneler og valgmeny

Dokumentmeldingslinje

Dokumentmeldingslinjen vises bare i enkelte PDF-typer. Du ser vanligvis dette området når du åpner et PDF-skjema, en PDF-fil som ble sendt til deg for signering eller gjennomgang, eller en PDF-fil med spesielle rettigheter eller sikkerhetsbegrensninger, eller en PDF-fil som er kompatibel med PDF/A-standarden. Dokumentmeldingslinjen vises like nedenfor verktøylinjeområdet. Hvis du vil vise eller skjule dokumentmeldingslinjen, klikker du knappen  på venstre side i arbeidsområdet. Knappene varierer avhengig av type meldingslinje.

Se på dokumentmeldingslinjen om det er instruksjoner for hvordan du går frem og for spesielle knapper som er knyttet til oppgaven. Linjen er fargekodet – lilla for skjemaer, gul for gjennomganger eller sikkerhetsadvarsler og blå for sertifiserte PDF-filer, PDF-porteføljer eller PDF-filer som er passordbeskyttet eller har dokumentbegrensninger.

Dokumentmeldingslinje for et skjema
Dokumentmeldingslinje for et skjema

Dokumentmeldingslinje for sikkerhetsadvarsel
Dokumentmeldingslinje for sikkerhetsadvarsel

Dokumentmeldingslinje
Dokumentmeldingslinje for en sertifisert PDF-portefølje

Angi innstillinger

Mange programinnstillinger er angitt i dialogboksen Innstillinger, inkludert innstillinger for visning, verktøy, konvertering og ytelse. Når du angir innstillinger, forblir de aktive til du endrer dem.

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Acrobat/Adobe Reader > Innstillinger (Mac OS).
 2. Velg innstillingen du vil endre, under Kategorier.

Gjenskape (gjenopprett) innstillinger

Gjenskape mappen for Acrobat-innstillinger (Windows)

Gjenskape mappen for Acrobat-innstillinger for å bli kvitt problemer forårsaket av skadde innstillinger. De fleste innstillingsproblemer forårsakes av disse filbaserte innstillingene, selv om de fleste Acrobat-innstillingene er lagret i registeret.

Merk:

Denne løsningen fjerner egendefinerte innstillinger for samarbeid, JavaScript, sikkerhet, stempler, fargebehandling, automatisk utfylling, Web Capture og oppdatering.

 1. Avslutt Acrobat.

 2. Gå til mappen Innstillinger i Windows Explorer.

  • (Windows 7 / Vista) C:\Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\[versjon]

  • (XP) C:\Documents and Settings\[brukernavn]\Application Data\Adobe\Acrobat\[versjon]

 3. Flytt mappen Innstillinger til en annen plassering (for eksempel C:\Temp)

 4. Start Acrobat på nytt.

Hvis problemet gjenoppstår etter at du har gjenskapt mappen for Acrobat-innstillinger, er ikke problemet knyttet til innstillingsmappen. Hvis du vil gjenopprette egendefinerte innstillinger, drar du mappen du flyttet i trinn 2, tilbake til den opprinnelige plasseringen. Klikk deretter Ja til alt for å erstatte den nye innstillingsmappen.

Gjenskape filene for Acrobat-innstillinger (Mac OS)

Du kan gjenskape filene for Acrobat-innstillinger for å bli kvitt problemer forårsaket av en skadet innstillingsfil.

Merk:

Når du gjenskaper filene for Acrobat-innstillinger, gjenopprettes standardinnstillingene.

 1. Avslutt Acrobat.

 2. Dra følgende filer fra mappen Users/[brukernavn]/Library/Preferences til skrivebordet:

  • Informasjonskapsler for Acrobat WebCapture

  • com.adobe.Acrobat.Pro.plist eller com.adobe.Acrobat.Pro_x86_9.0.plist

  • Acrobat Distiller Prefs og com.adobe.Acrobat.Pro.plist (hvis du forsøker å løse et problem med Distiller)

  • Acrobat-mappen, som inneholder innstillinger for skjemaer (MRUFormsList), samarbeid (OfflineDocs) og fargeinnstillinger (AcrobatColor Settings.csf)

 3. Start Acrobat på nytt

Hvis problemet gjenoppstår etter at du har gjenskapt filene for Acrobat-innstillinger, er ikke problemet knyttet til innstillingsfilene. Hvis du vil gjenopprette egendefinerte innstillinger, drar du filene du flyttet i trinn 2, tilbake til den opprinnelige plasseringen. Klikk deretter OK til advarselen ”Et nyere element kalt ‘[filnavn]’ eksisterer allerede på dette stedet. Vil du erstatte det med det eldre elementet som du flytter?”

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet