Hva dette dekker

Adobe Acrobat og Adobe Reader 9 introduserer fortsatt støtte for grafikkakselerasjon i 2D (også kalt GPU – graphical processing unit). Denne funksjonen forbedrer sidevisning, zooming og panorering i todimensjonale PDF-filer. Acrobat eller Adobe Reader registrerer innstillingene til din akselerasjonsmaskinvare og aktiverer akselerasjon for støttede konfigurasjoner.

Innstilling for grafikkakselerasjon i 2D

Hvis akselerasjonsmaskinvare registreres vil optimering aktiveres for alle filer, bortsett fra den første som åpnes når Acrobat starter opp. For å bekrefte at Acrobat har registrert din akselerasjonsmaskinvare velger du Innstillinger fra menyen Rediger, velg deretter Sidevisning og se om et alternativ kalt «grafikkakselerasjon i 2D» er tilgjengelig under Gjengivelse.

Hvis Acrobat eller Adobe Reader ikke registrerer et støttet skjermkort, vil ikke innstillingen være synlig.

Skjermkort som støttes

Registreringsteknologien i Acrobat og Adobe Reader 9.0 støtter skjermkortene nVidia, ATI og Intel Shader Model 2 og Shader Model 3 med minst 128 megabyte med VRAM. Følgende skjermkort er testet med Acrobat og Adobe Reader 9.0.

  Acrobat og Adobe Reader 9.0

nVidia-skjermkort for stasjonære datamaskiner

Quadro FX 330 PCIe

Quadro FX 500 AGP

Quadro FX 1300 PCIeGeForce 6600 AGP

GeForce 6600 PCIe

GeForce 6800 PCIe

GeForce 7300 PCIe

GeForce 7600 PCIe

GeForce 7800 PCIe

GeForce 7900 PCIe

GeForce 8800 GTX

Quadro FX 370 PCIe

Quadro FX 570 PCIe

Quadro FX 1400 PCIe

Quadro FX 1700 PCIe

Quadro FX 3500 PCIe

Quadro FX 3700 PCIe

Quadro FX 4500 PCIe

Quadro FX 4600 PCIe

Quadro FX 4800 PCIe

ATI-skjermkort for stasjonære datamaskiner

Radeon X300 PCIe

Radeon X850 XT/PE PCIe

Radeon X1050 PCIe

FireGL T2FireGL V3100 PCIe

FireGL V3300 PCIe

FireGL V3400 PCIe

FireGL V5200 PCIe

FireGL V7200 PCIe

FireGL V7300 PCIe

FireGL V7350 PCIe

FirePro V7750 (FireGL)

Radeon x1300 PCIe

Radeon x1600 PCIe

Radeon x1800 PCIe

Radeon x1900 PCIe

Radeon x1950 PCIe

Radeon x1800 All-in-Wonder PCIe

Radeon HD 2400 PRO

Radeon HD 2600 XT

Radeon HD 2900 XT

Radeon HD 3850 CrossFire System Configuration
Intel-chipsett for stasjonære datamaskiner Intel Q965 Chipset
nVidia-skjermkort for bærbare datamaskiner GeForce 8700M GT SLI System Configuration

GeForce Go 7900 GTX på Dell XPS
ATI-skjermkort for bærbare datamaskiner Mobility Radeon X1400 på Dell Inspiron

Mobility FireGL V5200 på IBM T60P

Hvis skjermkortet ditt ikke er på listen ovenfor, men det støtter Shader model 2 og 3 og har minst 128 MB med VRAM, vil Acrobat mest sannsynlig registrere det og aktivere innstillingen for grafikkakselerasjon i 2D.

Hvis det oppstår gjengivelsesfeil som for eksempel problemer med rulling eller zooming, så deaktiverer du denne innstillingen og ser om problemet fremdeles oppstår. Dersom problemet ikke løses ved at du deaktiverer innstillingen kan du logge en feil med problemet og skjermkortet ditt på Adobes nettsted på www.adobe.com/cfusion/mmform/index.cfm?name=wishform eller kontakte teknisk støtte på www.adobe.com/aboutadobe/contact.html; for andre land enn USA endrer du landsalternativet øverst på nettstedet for å få kontaktdetaljer for ditt land.