Kan ikke validere abonnementet

Acrobat-abonnementet kan ikke valideres

Når du starter Acrobat vil du se en advarsel som sier at ditt Acrobat-abonnement ikke kan valideres.

Acrobat-abonnementet kan ikke valideres

Validering av abonnementet kan svikte på grunn av en årsakene som er nevnt nedenfor. For å løse problemet, kan du prøve det korresponderende løsningsforslaget eller løsningen.

  • Adobe IDen som brukes til å logge på har ikke Acrobat abonnementer klargjort på riktig måte.

    Løsning: Du får muligheten til å kjøre Acrobat i prøvemodus. Klikk Fortsett i prøvemodus. Sjekk også om Adobe IDen som du har brukt til å logge på har riktige rettigheter for Acrobat.

  • Datamaskinen som du prøver å logge på er ikke koblet til Internett, eller er bak en brannmur. Det kan ikke derfor nå Adobe-serverne for godkjenning.

    Løsning: Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett. Hvis det er en brannmur, hvitelist Adobes lisensieringssluttpunkt – *.adobe.com og *.adobelogin.com.
  • Rettighetssjekk for Adobe IDen som du brukte under Innloggingsdialogen har av en eller annen grunn sviktet. 

    Løsning: Avbryt dialogboksen og start Acrobat igjen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?