Opprett et egendefinert dynamisk stempel ved å bruke Acrobat

Følg trinnene nedenfor for å opprette et egendefinert dynamisk stempel eller egendefinert stempel med en automatisk dato ved å bruke Acrobat.

 1. I Acrobat går du til Verktøy > Stempel

  Stempel

  Stempelvinduet vises.

 2. Klikk på Egendefinerte stempler > Opprett

  Opprett egendefinerte stempler

 3. Klikk på Bla gjennom for å opprette et stempelbilde fra en av filtypene ført opp i dialogen Åpne , så klikker du OK.

  Merk: Alle filtyper konverteres til PDF.

  Opprett stempelbilde fra fil

 4. I dialogen Opprett egendefinert stempel velger du kategorien Dynamisk .Gi navn til stempelet og klikk OK.

  Opprett dynamisk stempel

 5. Åpne den nylig opprettede PDF-stempelfilen fra følgende plassering av systemets brukerkatalog. Filen får et vilkårlig navn.

  • Windows 7/ 10: C:\Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\DC\Stamps
  • Mac OS: /Users/[user name]/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Stamps
  PDF-stempelfil

 6. Gå til Verktøy > Forbered skjema.
  Sørg for at den nylig opprettede PDF-stempelfilen (i trinn 5) velges. Klikk Start.

 7. I verktøylinjen Forbered skjema klikker du på Legg til et tekstfelt. Plasser og gi navn til feltet hvor du vil at datoen skal vises.

  Legg til tekstfelt

 8. Dobbeltklikk på tekstfeltet eller klikk på Alle egenskaper og velg fanen Beregn .

 9. Velg Egendefinert beregningsskript: radioknapp og klikk på Rediger. Vinduet JavaScript Editor vises.

  Egendefinert beregningsskript

 10. I JavaScript Editor skriver du inn følgende skript og klikker på OK.

  JavaScript Editor

 11. Lukk dialogen Tekstfeltegenskaper , lukk modusen Forbered skjema og Lagre filen.
  Gi stempelfilen nytt navn for enkel referanse.

 12. Det dynamiske stempelet er klart. For å bruke det dynamiske stempelet på flere datamaskiner, kopierer du filen til følgende programkatalog.

  • Windows 7/ 10: [install_directory]\Adobe\Acrobat\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\[language _directory]\

   For example, C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\ENU\

  • Mac OS: /Applications/Adobe Acrobat/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/Built-In/Comments.acroplugin/Stamps/[language _directory]/

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?