Om utfyllbare PDF-skjemaer og å finne ut hvilke egenskaper de har

Reader kan ikke opprette utfyllbare skjemaer

Den gratis Adobe Reader-versjonen kan ikke opprette utfyllbare skjemaer. Du trenger hele Acrobat-produktet for å opprette skjemaer som Reader-brukere og andre Acrobat-brukere kan fylle ut.

Acrobat X

Du kan opprette interaktive skjemaer i Acrobat 9 og Acrobat X som andre Acrobat- eller Reader-brukere kan fylle ut og sende inn. I Acrobat Professional eller Pro Extended har du også muligheten til å lagre en PDF-fil som et enkelt skjema hvor brukere kan skrive opplysninger direkte i PDF-filen.

Acrobat 10.x: 

 

Om PDF-skjemaer

Mange bedrifter, organisasjoner og offentlige etater bruker Adobe Acrobat eller Adobe Acrobat Capture for å konvertere papirskjemaer til PDF (Portable Document Format)-skjemaer. Brukere kan få tilgang til PDF-skjemaer på Internett eller via e-post. Hvis et PDF-skjema inneholder skjemafelter (for eksempel tekstfelter, knapper, listebokser), kan skjemaet fylles ut på skjermen med et Acrobat-produkt. (Acrobat-produkter omfatter Adobe Reader, Acrobat 3D, Acrobat Professional eller Acrobat Standard.)

Opprett rettighetsaktiverte PDF-skjemaer

Du kan opprette rettighetsaktiverte PDF-skjemaer med Adobe LiveCycle Reader-utvidelser. Adobe Reader-brukere kan kommentere, fylle ut, lagre, distribuere, sende inn og legge til digitale signaturer i rettighetsaktiverte skjemaer. En dialogboks vises når du åpner et rettighetsaktivert PDF-skjema i Adobe Reader, som oppgir de utvidede mulighetene med PDF-filen.

For mer informasjon om Adobe LiveCycle Reader-utvidelser, se Adobes webområde: www.adobe.com/products/server/readerextensions.

Finn ut om Acrobat-produktet ditt støtter PDF-skjemaer

Følgende Acrobat-produkter lar deg arbeide med PDF-skjemaer:

Adobe Readers funksjoner

I Adobe Reader kan du gjøre følgende:

 • Vise, navigere og skrive ut PDF-skjemaer, inkludert skjemafeltdata
 • Søke i skjemaer (krever Adobe Reader med søkefunksjon)
 • Fylle ut felter i et PDF-skjema (kan ikke lagre endringer i et PDF-skjema)

Adobe Reader kan gjøre følgende dersom et PDF-skjema er rettighetsaktivert:

 • Lagre skjemaer og data lokalt
 • Fylle ut og sende inn skjemaer elektronisk
 • Sende skjemaer til andre for gjennomgang og kommentering
 • Legge til digitale signaturer

Acrobat Standards funksjoner

Acrobat Standard inneholder alle funksjonene til Adobe Reader, i tillegg til følgende:

 • Eksportere og lagre PDF-filer i skjemadataformat (FDF). FDF er et tekstfilformat for data som eksporteres fra PDF-skjemafelter. FDF-filer er mindre enn PDF-filer da de bare inneholder skjemafeltdata, og ikke hele skjemaet.
 • Lagre eller eksportere PDF-skjemaopplysninger som en PDF-fil eller i XFDF-format for XML-baserte FDF-filer.

Acrobat 3D og Acrobat Professionals funksjoner

Acrobat 3D og Acrobat Professional inneholder alle funksjonene til Acrobat Standard, og lar deg opprette Adoge PDF-skjemafelter. Acrobat 3D og Acrobat Professional 6.0 og 7.0 inneholder Adobe LiveCycle Designer 6.0 eller 7.0 (bare på Windows). Flere avanserte funksjoner i Adobe LiveCycle Designer lar brukeren benytte seg av skriptobjekter, integrere et skjema med en datakilde og opprette dynamiske skjemaer.

Finn ut om et PDF-skjema kan fylles ut på skjermen

For å finne ut om du kan fylle ut et PDF-skjema på skjemen, må du kontrollere om det inneholder interaktive felter og begrensende sikkerhetsinnstillinger. (Se Hjelp for Acrobat eller Adobe Reader for mer informasjon om PDF-sikkerhetsinnstillinger.)

Gjør følgende for å finne ut om et skjema inneholder interaktive felt:

 1. Åpne skjemaet i et Acrobat-produkt.
 2. Velg håndverktøyet og dra det over feltene i PDF-skjemaet. Skjemaet inneholder skjemafelter dersom håndverktøyet endres til en av følgende ikoner:

       En I-bjelke (tekstmarkeringsverktøyet som du bruker til å skrive i et tekstfelt)

       En pekende hånd (som du bruker til å velge et alternativ eller sette huke av en boks med)
 3. I Acrobat 3D, Acrobat 7 eller Adobe Reader 7 klikker du på Fremhev felt eller Fremhev obligatorisk felt i dokumentmeldingslinjen. Interaktive felt er fargede.

Merk: Hvis du bruker Acrobat 3D eller Acrobat Professionalt, kan du bekrefte at et skjema inneholder skjemafelt ved å velge et skjemaverktøy. Acrobat fremhever deretter alle skjemafelt. Skjemafelt på Windows XP vises i blått.

Du kan gjøre følgende for å fylle ut PDF-skjemaet hvis det ikke inneholder skjemafelt:

 • Skriv ut skjemaet og fyll det ut manuelt.
 • Bruk tekstboksverktøyet (tidligere kalt fritekstverktøyet) eller tekstredigeringsverktøyet for å skrive tekst i dokumentet. (Se Hjelp for Acrobat for mer informasjon om å bruke tekstboks- og tekstredigeringsverktøyet.)

Du kan bruke skjemaverktøy for å opprette skjemafelt dersom du bruker Acrobat 3D eller Acrobat Professional, og hvis PDF-skjemaet ikke har begrensende sikkerhetsinnstillinger. Se følgende kilder for informasjon angående oppretting av skjemafelt:

 • «Opprette og fylle ut Adobe PDF-skjemaer» i Hjelp for Acrobat 6 Professional. (Velg Hjelp > Fullstendig hjelp for Acrobat 6 eller 7 i Acrobat.)
 • «Opprette PDF-skjemaer» i Hjelp for Acrobat Professional 6. (Velg Hjelp > Slik gjør du det > Avansert redigering i Acrobat.)
 • «Opprette Adobe PDF-skjemaer» i Hjelp for Acrobat 3D eller Hjelp for Acrobat Professional 7.0
 • JavaScript-spesifikasjon for Acrobat-skjemaer på http://partners.adobe.com/asn/acrobat
 • Dataformatverktøy SDK for Acrobat-skjemaer (FDF) på http://partners.adobe.com/public/developer/acrobat/fdf/topic.html

Slik kontrollerer du sikkerhetsinnstillingene til et PDF-skjema:

 1. Åpne skjemaet i et åpent Acrobat-produkt.
 2. Velg Fil > Dokumentegenskaper og velg deretter Sikkerhet.
 3. Hvis Ikke tillatt vises ved siden av dialogboksen Endre dokumentet, Fylle ut skjemafelt eller Signering i dokumentet, må disse sikkerhetsinnstillingene endres til Tillatt før du kan fylle ut PDF-skjemaet på skjermen. Du må gjøre følgende for å endre sikkerhetsinnstillingene (du kan ikke endre sikkerhetsinnstillingene i Adobe Reader):
  1. I kategorien Sikkerhet i dialogboksen Dokumentegenskaper velger du Passordbeskyttelse i Sikkerhetsmetode-menyen.
  2. Klikk på Endre innstillinger, skriv inn passordet for tillatelsene og klikk deretter OK.

   Merk: Kontakt personen som opprettet dokumentet hvis du ikke vet passordet.
  3. Velg et kompatibilitetsalternativ.
  4. Du kan om ønskelig velge Krev et passord for å åpne dokumentet og deretter skrive inn et passord.
  5. Velg Bruk et passord for å begrense utskrift og redigering av dokumentet og sikkerhetsinnstillingene.
  6. Velg et utskriftsalternativ i Utskrift tillatt-menyen.
  7. Velg enten «Fylle ut skjemafelt og signere eksisterende signaturfelt» eller «Kommentere, fylle ut skjemafelt og signere eksisterende signaturfelt» under Endringer tillatt.
  8. Klikk på OK i alle dialogboksene som vises.

  9. Lagre, lukke og åpne dokumentet igjen for å få tilgang til skjemafeltene.

Fylle ut ligningspapirer

Du kan fylle ut PDF-versjoner av visse ligningspapirer fra IRS på Small Business Resource Guide CD-ROM 2002 (for amerikanske statsborgere) på skjermen med alle Acrobat-produkter. For å få Small Business Resource Guide CD-ROM 2002 kan du ringe IRS på 800-829-3676 og be om IRS-publikasjon 3207 eller besøke IRS sine nettsider (for amerikanske statsborgere).

Merk: Du kan ikke sende inn utfylte PDF-skjemaer elektronisk til IRS. IRS tilbyr imidlertid rettighetsaktiverte PDF-skjemaer slik at du kan lagre utfylte skjemaopplysninger ved bruk av Adobe Reader.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din