Bruke Acrobat eller Reader med Internet Explorer Enhanced Protected Mode

Hva er EPM?

For å øke sikkerheten introduserte Microsoft Enhanced Protected Mode (EPM) i Internet Explorer 10 og nyere. Grunnet noen av begrensingene EPM fremtvinger, må du kanskje slå av EPM for å vise en PDF-fil i IE med Acrobat eller Reader. Noen versjoner av IE hadde EPM aktivert som standard. Gjeldende versjoner har EPM deaktivert som standard.

Acrobat-produkter hadde kun delvis støtte av EPM med 10.1.8 og 11.0.04. Med disse versjonene deaktiveres inkompatible tilleggsprogrammer automatisk når EPM er på. Dersom du kommer over en side som trenger et programtillegg, eksempelvis en Adobe-plugin, deaktiverer du EPM for denne siden. Da kan du bruke siden mens du har EPM aktivert for resten av Internett. EPM må kun deaktiveres for nettsteder du stoler på.

 • Klikk på Deaktiver når EPM-meldingen vises for å deaktivere EPM for en enkelt nettside.
 • Du finner informasjon om hvordan EPM deaktiveres fullstendig på http://support.microsoft.com/kb/2864914

Fullstendig støtte tilbys med 10.1.9 og 11.0.06.

 • Du finnes de nyeste forbedringene i Versjonsmerknadene.
 • 11.0.07-endringer: En 64-biters plugin ble opprettet for IE 11 med Enhanced Protected Mode på i Win 7.

Når du åpner en PDF-fil mens Readers Protected Mode er av og EPM er på i IE 10 eller 11, vil Protected Mode deaktiveres automatisk. Protected Mode er på selv om brukerinnstillinger og brukergrensesnittet for preferanser indikerer at Protected Mode er av.

Nåværende erfaring

Hvis du har Acrobat DC kontinuerlig (abonnement)

Oppdatering av Acrobat DC kontinuerlig oktober 2016

Du kan alltids laste ned en PDF-fil lokalt og vise den i programmet.Du kan også åpne en PDF i IE.

Merk: Med Acrobat DC kontinuerlig (oktober 2016-oppdatering eller nyere), kan en PDF enkelt åpnes i IE uavhengig av om EPM eller deaktivert eller aktivert.

Hvis du har Acrobat DC Classic (kun skrivebord), Acrobat XI eller en tidligere versjon

Du kan alltids laste ned en PDF-fil lokalt og vise den i programmet. Når en PDF-fil åpnes i en nettleser, vi du imidlertid se en dialog eller meldingslinje som gir deg handlingsalternativer (meldingen varierer etter konteksten):

«Denne nettsiden vil kjøre (Adobe PDF Reader | PDF Browser Control | AcroPDF.dll). Hvis du stoler på denne siden kan du deaktivere Enhanced Protected Mode for denne siden for å kjøre kontrollen.»

Varslingen inkluderer muligheter som:

 • Kjør kontroll | Ikke kjør
 • Deaktiver | Ignorer alltid
 • OK | Avbryt

Atferden er som følger:

 • Velge å tillate resultater i lasting av PDF-fil. Varslingen vises hver gang en PDF-fil lastes.
 • Dersom du velger å ikke tillate vil lastingsprosessen for PDF-filen avbrytes, og denne dialogen vises ikke for dette domenet med mindre bruker sletter nettleserhistorikken.
 • Dersom du ikke foretar deg noe vil en tom nettside vises.
 • Dersom du velger å ikke fortsette på LiveCycles-skjema vil ikke PDF-filen lastes, og følgende advarsel vises:

Andre problemer

3597910 Kun Windows 8: Grensesnittelementer for kopiering fra web (lagre HTML som PDF) vises ikke i IEs grensesnitt.

Løsninger for 32-bitersmaskiner: Hvis du manuelt oppretter en mappe med navn «Low» i hurtigbufferkatalogen under %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\INetCache, vil det fungere.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din