Feil 1402 eller feil 1406 ved installering av Acrobat eller Reader

Når du installerer Adobe Acrobat eller Adobe Reader 7 eller nyere på Windows, vises en av følgende feilmeldinger, og installeringsprogrammet lukkes:

 • Feil 1402: Kunne ikke åpne nøkkel [nøkkelnavn].
 • Feil 1406: Kunne ikke skrive verdi Mapper til nøkkel [nøkkelnavn].


PRØV DETTE FØRST

Fjern alle tidligere versjoner av Acrobat eller Reader, og installer på nytt

Adobe støtter ikke flere installeringer av Acrobat eller Reader på samme maskin. Ettersom Acrobat og Reader fungerer med mange produkter, kan flere versjoner som er installert samtidig, føre til programvarekonflikter og feil. Adobe anbefaler heller ikke at både Acrobat og Reader installeres på samme maskin. Du må ha administratorrettigheter for å utføre disse trinnene. Se dokumentasjonen for Windows eller kontakt Microsoft for mer informasjon om administratorrettigheter.

 1. Gjør ett av følgende, avhengig av hvilken Windows-versjon du bruker:

  • (Windows 7) Klikk Start > Kontrollpanel > Programmer > Programmer og funksjoner.
  • (Windows Vista) Klikk Start > Kontrollpanel > Programmer > Programmer og funksjoner.
  • (Windows XP) Velg Start > Kontrollpanel og dobbeltklikk Legg til eller fjern programmer.
 1. Velg Acrobat eller Reader, og klikk på alternativet for å fjerne eller avinstallere programmet.
 2. Gjenta framgangsmåten for alle installerte versjoner av programmet.
 3. Start datamaskinen på nytt, og installer Acrobat eller Reader.

  Merk: Du installerer Acrobat fra Acrobat-platen, eller du kan laste ned programmet fra adobe.com. Reader kan lastes ned fra nedlastingssenteret for Reader. Hvis du installerer på Vista, høyreklikker du installeringsfilen for Acrobat eller Reader og velger Kjør som administrator.

Følgende demonstrasjon viser hvordan du avinstallerer Acrobat eller Reader fra Windows XP.

 

Flere løsninger  

 1. (Avansert) Angi tillatelser til standardverdier i registeret

Ansvarsfraskrivelse: Registeret inneholder systemrelatert informasjon som viktig for din datamaskin og applikasjoner. Før du modifiserer registeret, må du ta en sikkerhetskopi av det. Adobe gir ikke støtte for problemer som oppstår som en følge av uriktig modifisering av registeret. Adobe anbefaler på det sterkeste at du ikke foretar endringer i registeret hvis du ikke har erfaring i endring av systemfiler. For informasjon om Windows Registry Editor, se dokumentasjonen for Windows, eller kontakt Microsoft Technical Support. 

Utfør trinnene nedenfor i løpet av Acrobat- eller Adobe Reader-installeringen. Gruppen Administratorer er standard lokal administratorgruppe for Windows.

Windows Vista og Windows 7

 1. Skriv ned banen til nøkkelen som det refereres til i feilmeldingen, og la installeringen kjøre. For eksempel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler.
 2. Klikk Start, skriv regedit i søkeboksen på Start-menyen, og trykk Enter. Redigeringsprogrammet for registeret åpnes.
 3. Sikkerhetskopier din nåværende registerfil:
  1. I dialogboksen for Registerredigering velger du Fil > Eksport.
  2. Skriv inn et filnavn og velg plassering.
  3. For eksportrekkevidde velger du Alle.
  4. Klikk Lagre og lukk Regedit.
 4. Gå til hovednøkkelen i feilmeldingen. For eksempel for nøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler, åpne (dobbelklikk) HKEY_LOCAL_MACHINE >SOFTWARE > Classes > .pdf.

  Merk: Disse trinnene kan variere litt avhengig av banen i feilmeldingen. 

 5. Høyreklikk på hovednøkkelen og velg Tillatelser (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf).
 6. Velg gruppen Administratorer, og kontroller at det er merket av for Alle tillatelser i kolonnen Tillat.
 7. Velg gruppen SYSTEM, og kontroller at det er merket av for Alle tillatelser i kolonnen Tillat.
 8. Klikk Avansert i dialogboksen Tillatelser.

 9. Klikk på kategorien Eier, og velg gruppen Administratorer og alternativet Erstatt eier av underbeholdere og -objekter. Deretter klikker du på OK.

  Merk: Velg gjeldende administratorkonto hvis Administrator-gruppen ikke er tilgjengelig.

 10. Klikk på kategorien Tillatelser, og velg Erstatt tillatelsesoppføringer på alle underobjekter.

 11. Klikk OK i dialogboksen Avanserte sikkerhetsinnstillinger. Windows tilbakestiller tillatelsene for hvert underobjekt til å korrespondere med sitt overordnede objekt.
 12. Minimer Registerredigeren og klikk Prøv på nytt.

  • Hvis feilen vedvarer med samme nøkkel, går du videre til løsning 2.
  • Hvis feilen oppstår med en annen registernøkkel, gjentar du trinn 4–11 med den nye registernøkkelen i feilmeldingen. Du trenger ikke å sikkerhetskopiere registeret på nytt.  
  • Hvis det ikke oppstår noen feil, fullfører du installeringen av Acrobat eller Reader ved å følge instruksjonene på skjermen. Avslutt Registerredigering.

Windows XP

 1. Skriv ned banen til nøkkelen som det refereres til i feilmeldingen, og la installeringen kjøre. For eksempel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler.
 2. Velg Start > Kjør, skriv regedit i tekstfeltet Åpne i Kjør-dialogboksen, og klikk OK.
 3. Sikkerhetskopier din nåværende registerfil:
  1. I dialogboksen for Registerredigering velger du Fil > Eksport.
  2. Skriv inn et filnavn og velg plassering.
  3. For eksportrekkevidde velger du Alle.
  4. Klikk Lagre og lukk Regedit.
 4. Gå til hovednøkkelen i feilmeldingen. For eksempel for nøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler, åpne (dobbelklikk) HKEY_LOCAL_MACHINE >SOFTWARE > Classes > .pdf.

  Merk: Disse trinnene kan variere litt avhengig av banen i feilmeldingen.

 5. Høyreklikk hovednøkkelen og velg Tillatelser (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf).
 6. Velg gruppen Administratorer, og kontroller at det er merket av for Alle tillatelser i kolonnen Tillat.
 7. Velg gruppen SYSTEM, og kontroller at det er merket av for Alle tillatelser i kolonnen Tillat.
 8. Klikk Avansert i dialogboksen Tillatelser.

 9. Klikk kategorien Eier, og velg gruppen Administratorer og alternativet Erstatt eier av underbeholdere og -objekter. Deretter klikker du på OK.

  Merk: Velg gjeldende administratorkonto hvis Administrator-gruppen ikke er tilgjengelig.

 10. Klikk kategorien Tillatelser, og velg Erstatt tillatelsesoppføringer på alle underobjekter. 

 11. Klikk OK i dialogboksen Avanserte sikkerhetsinnstillinger. Windows tilbakestiller tillatelsene for hvert underobjekt til å korrespondere med sitt overordnede objekt.
 12. Minimer Registerredigeren og klikk Prøv på nytt.
  • Hvis feilen vedvarer med samme nøkkel, går du videre til løsning 2.
  • Hvis feilen oppstår med en annen registernøkkel, gjentar du trinn 4–11 med den nye registernøkkelen i feilmeldingen. Du trenger ikke å sikkerhetskopiere registeret på nytt.  
  • Hvis det ikke oppstår noen feil, fullfører du installeringen av Acrobat eller Reader ved å følge instruksjonene på skjermen. Avslutt Registerredigering.


 Windows 2000

 1. Skriv ned banen til nøkkelen som det henvises til i feilmeldingen. For eksempel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler.
 2. Velg Start > Kjør, skriv regedit32 i Kjør-dialogboksen, og klikk OK.
 3. Sikkerhetskopier din nåværende registrerfil:
  1. I dialogboksen for Registerredigering velger du Fil > Eksport.
  2. Skriv inn et filnavn og velg plassering.
  3. For eksportrekkevidde velger du Alle.
  4. Klikk Lagre og lukk Regedit.
 4. Velg Start > Kjør, skriv regedit32 i Kjør-dialogboksen, og klikk OK.
 5. Gå til hovednøkkelen i feilmeldingen. For eksempel for nøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler, velg Window > HKEY_LOCAL_MACHINE åpne deretter (dobbelklikk) SOFTWARE > Classes > .pdf.

  Merk: Disse trinnene kan variere litt avhengig av banen i feilmeldingen.

 6. Velg hovednøkkelen (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf), og velg deretter Sikkerhetsmeny > Tillatelser.
 7. Velg gruppen Administratorer, og kontroller at det er merket av for Alle tillatelser i kolonnen Tillat.
 8. Velg gruppen SYSTEM, og kontroller at det er merket av for Alle tillatelser i kolonnen Tillat.
 9. Klikk Avansert i dialogboksen Tillatelser.

 10. Klikk kategorien Eier, og velg gruppen Administratorer og alternativet Erstatt eier av underbeholdere og -objekter.

Merk: Velg gjeldende administratorkonto hvis Administrator-gruppen ikke er tilgjengelig.

 1. Velg kategorien Tillatelser, og merk av for "Erstatt tillatelsesoppføringer på alle underobjekter.

 2. Klikk OK i dialogboksen Tillatelser. Windows tilbakestiller tillatelsene for hvert underobjekt til å korrespondere med sitt overordnede objekt. Klikk Ja på alle spørsmål.
 3. Minimer Registerredigeren og klikk Prøv på nytt.
  • Hvis feilen vedvarer med samme nøkkel, går du videre til løsning 2.
  • Hvis feilen oppstår med en annen registernøkkel, gjentar du trinn 4–11 med den nye registernøkkelen i feilmeldingen. Du trenger ikke å sikkerhetskopiere registeret på nytt.
  • Hvis det ikke oppstår noen feil, fullfører du installeringen av Acrobat eller Reader ved å følge instruksjonene på skjermen. Avslutt Registerredigering.

Hvis Acrobat fortsatt viser en feilmelding, kan det hende at du må undersøke tillatelsene for den registernøkkelen dette gjelder. Noen ganger kan det hjelpe å endre navn på nøkkelen slik at installeringsprogrammet kan gjenopprette nøkkelen og tilbakestille tillatelsene hvis nøkkelen er ødelagt. Hvis du ikke kan endre tillatelser, eller endre navn på nøkkelen, kontakter du Microsoft eller din maskinvareleverandør for hjelp.  

2. Fjern spionprogrammer

Merk: Adobe gir denne informasjonen kun som hjelp. Adobe Teknisk støtte støtter ikke programmer fra tredjeparter. Du oppfordres til å lese produktmerknader for disse programmene før installasjonen.

Søk etter disse programmene med et antispionprogramvare som for eksempel Ad-Aware, tilgjengelig på www.lavasoftusa.com.

3. Gjennomsøk systemet etter virus

Bruk gangbar anti-virus programvare, så som McAfee VirusScan, for å sjekke systemet for virus. Sørg for at du har de siste virusdefinisjonene for antivirusprogramvaren som du bruker. Se dokumentasjonen for antivirusprogramvaren for instruksjoner.

4. Deaktiver Webroot Spy Sweeper

For mer informasjon eller hjelp med å deaktivere Spy Sweeper, kontakt Webroot Corporation. Adobe Teknisk støtte støtter ikke programmer fra tredjeparter.

5.  Deaktiver McAfee VirusScan 8.5 Access Protection

Denne programvaren fra McAfee er kjent for å forårsake 1406-feil ved installering av Acrobat eller Reader. Du finner mer informasjon om hvordan du deaktiverer McAfee VirusScan 8.5 Access Protection midlertidig i følgende artikkel i McAfees kunnskapsbase:

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB52204

6. Besøk forumene

Du kan finne ut om andre brukere har lignende problemer på Adobes fora for Acrobat eller Reader, eller i forumet for distribusjon og installering på AcrobatUsers.com. Hvis problemet du har, ikke er oppført, kan du poste det i foraene for interaktiv feilsøking. Når du legger opp et problem på et forum, må du inkludere operativsystem og produktets versjonsnummer. 

Tilleggsinformasjon

Feil 1402 oppstår når Windows ikke kan lese en bestemt registernøkkel. Installeringen kan mislykkes fordi installeringsprogrammet for Acrobat eller Reader prøver å fjerne registernøklene til tidligere versjoner av Acrobat eller Reader. Denne oppryddingen er nødvendig for å unngå konflikter med plugin-moduler og tillegg for Acrobat eller Reader i tredjepartsprogramvare.

Feil 1406 oppstår når installasjonsprogammet ikke kan skrive en registernøkkel som er nødvendig for installering.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din