Problem

Når du starter Gjenkjenn tekst med OCR-kommandoen returnerer Adobe Acrobat følgende feil:

«Acrobat kunne ikke utføre gjenkjenning (OCR) på denne siden fordi: Denne siden inneholder tekst kan som kan gjengis.»

Løsninger

Gjør ett eller flere av følgende:

Løsning 1: Skaff en versjon av dokumentet som ikke inneholder tekst som kan gjengis (redigerbar).

Denne meldingen vises dersom PDF-dokumentet allerede inneholder redigerbar tekst. Skaff en versjon av dokumentet som ikke inneholder redigerbar tekst.

Løsning 2: Konverter PDF-filen til TIFF og tilbake, og kjør OCR på nytt.

Konverter dokumentet til TIFF:

  1. Åpne PDF-dokumentet i Acrobat og velg Fil > Lagre som.
  2. I dialogboksen Lagre som velger du TIFF (*.tif, *.tiff) fra popup-menyen Lagre som type (Windows) eller Format (Mac OS). Angi en plassering og klikk på Lagre. Acrobat lagrer hver side av PDF-dokumentet som en separat, nummerert TIFF-fil.
  3. Åpne hver TIFF-fil i Acrobat og kjør Gjenkjenn tekst med OCR-kommandoen.

Kombinere flere PDF-filer til én:

  1. Åpne Acrobat og velg Fil > Opprett PDF > Fra flere filer.
  2. Klikk på Bla gjennom (Windows) eller Velg (Mac OS) for å velge og legge til hver av PDF-filene. Plasser filene slik du vil at de skal se ut i den nye PDF-filen under Filer som skal kombineres.

  3. Klikk OK.

Tilleggsinformasjon

OCR (Optical Character Recognition) er prosessen hvor Acrobat undersøker et pikselbasert bilde av tekst. Det gjenkjenner hvert tegn og konverterer det til redigerbar tekst. Acrobat sammenligner bildeformen og linjetykkelsen med fontene som er installert på systemet under OCR-prosessen. Tekst som kan gjengis er redigerbar tekst som finnes i PDF-filen. Acrobat kan ikke utføre OCR på et dokument som inneholder tekst som kan gjengis. Se Hjelp for Acrobat for mer informasjon om OCR.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet